Προσεχείς δράσεις

Αθήνα

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Υπόλοιπη Ελλάδα

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Από 1η Σεπτεμβρίου 2019 το ψηφιοποιημένο υλικό, που είναι διαθέσιμο στον Αρχειομνήμονα, δεν θα δίδεται στο πρωτότυπο για λόγους προστασίας του υλικού. (Ν. 4610/2019, αρ. 196, παρ. 1 & Κανονισμός Λειτουργίας Αναγνωστηρίου, Παράρτημα Β’)

Μερική Λειτουργία Αναγνωστηρίων Γ.Α.Κ.
Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η μερική λειτουργία των Αναγνωστηρίων των Γ.Α.Κ. Διαβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου . Υπενθυμίζεται ότι οι ερευνητές προσέρχονται, στα Αναγνωστήρια των Γ.Α.Κ., αυστηρά και μόνο κατόπιν ραντεβού.
Επίσκεψη Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ.
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, κατόπιν πρόσκλησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της επίσκεψης.
Αναβολή Εκδηλώσεων
Τα Γ.Α.Κ., κατανοώντας το μέγεθος του προβλήματος και με αίσθημα ευθύνης, αποφάσισαν την αναβολή των προγραμματισμένων εκδηλώσεών τους, ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο θέμα, θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας και της σελίδας των Γ.Α.Κ. στο Facebook νέες ημερομηνίες. Για τις εκδηλώσεις που οργανώνονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία που σας ενδιαφέρει, εδώ Επικοινωνήστε μαζί μας .
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Τα Γ.Α.Κ., κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας από τον κορωνοϊό COVID-19, ακολουθώντας τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, τις προτροπές των ειδικών και σεβόμενα πρωτίστως την ασφάλεια της υγείας των πολιτών αλλά και των εργαζομένων, αναδιοργανώνουν μέρος των δραστηριοτήτων τους, ως προς τη διαχείριση των αρχείων των οργανισμών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δείτε την ανακοίνωση
Ανακοίνωση UNESCO για την πανδημία του COVID-19
Στην κρίσιμη χρονική περίοδο που διανύουμε, με την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, δημοσιοποιήθηκε μία σημαντική κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφηκε τόσο από την UNESCO, όσο και από σημαντικούς οργανισμούς που εκπροσωπούν τη διεθνή αρχειονομική, βιβλιοθηκονομική και μουσειακή κοινότητα, με σκοπό να διευκρινιστεί η εννοιολογική και πρακτική σύνδεση μεταξύ της καταγεγραμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς (documentary heritage) και των πανδημιών. Δείτε εδώ την ανακοίνωση στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να δείτε επίσης, περισσότερες σχετικές πληροφορίες εδώ
Ανακοίνωση ICA για την πανδημία του COVID-19
Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης «Μετατρέποντας την απειλή του COVID-19 σε ευκαιρία για μεγαλύτερη ενίσχυση της καταγεγραμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς (documentary heritage)» της UNESCO, δημοσιεύτηκε μία νέα κοινή ανακοίνωση του International Council on Archives (ICA) και του International Conference of Information Commissioners, με την υποστήριξη των: ARMA International, CODATA, Digital Preservation Coalition, Research Data Alliance, UNESCO Memory of the World and World Data System. Δείτε εδώ την ανακοίνωση στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να δείτε επίσης, περισσότερες σχετικές πληροφορίες εδώ

Ανακοινώσεις

Κεντρική Υπηρεσία

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Νέα Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού στα Γ.Α.Κ.»
Νέα προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού στα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Γ.Α.Κ.». Δείτε την Προκήρυξη και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα: Προκήρυξη & Προϋποθέσεις Συμμετοχής & Τυποποιημένο Έντυπο Υπ. Δήλωσης (TEΥΔ)
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας, Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στα Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2020 - 2021
Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) για το σχολικό έτος 2020 - 2021. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.