Τα Γ.Α.Κ. σεβόμενα την ασφάλεια της υγείας των πολιτών αλλά και των εργαζομένων, αναδιοργανώνουν μέρος των δραστηριοτήτων τους. Διαβάστε περισσότερα στην Ενότητα ΜΕΝΟΥ → Διαχείριση Πληροφορίας → Γ.Α.Κ. και Δημόσια Διοίκηση