Σύμφωνα με τα νέα μέτρα προστασίας από τον COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις (δικαστικά και αιτήματα με καταληκτικές ημερομηνίες), κατόπιν ραντεβού για το διάστημα 5/10/20-9/10/20. Αναβάλλονται, μέχρι νεοτέρας, τα προκαθορισμένα ραντεβού που αφορούσαν αποκλειστικά έρευνα.