Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η ψηφιακή πύλη αρχειομνήμων δεν λειτουργεί από τις 5-4-21. Έχουμε απευθυνθεί στους αρμόδιους για την επίλυση του προβλήματος. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ερευνητές και φίλους των Γ.Α.Κ. για την υπομονή και την κατανόησή τους.