Τα Γ.Α.Κ. συμμετέχουν στο νέο κύκλο κινητικότητας στο δημόσιο (31 οργανικές θέσεις με μετάταξη), για Αρχειονόμους, Πληροφορικούς, Διοικητικούς-Οικονομικούς, Αρχειοθέτες κλπ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:14 Δεκεμβρίου 2020, μέσω Απογραφής https://hr.apografi.gov.gr/login