Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β΄534) ΚΥΑ, με θέμα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, για το διάστημα 11/2/21 έως 1/3/21, η εξυπηρέτηση του κοινού στο Αναγνωστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ ισχύει μόνο για επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.