Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/7.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1872) ΚΥΑ με θέμα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, για το διάστημα 10/5/21 έως 14/5/21, η εξυπηρέτηση του κοινού στο Αναγνωστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ ισχύει μόνο για επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.