Το Αναγνωστήριο θα είναι κλειστό για το κοινό από τις 27/12/2022 έως και τις 02/01/2023.