Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ψηφιακή πύλη των Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων παραμένει εκτός λειτουργίας, καθώς διαπιστώθηκε εκτεταμένη βλάβη. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα επαναλειτουργήσει. Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.