Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:18877/27.3.2021 (ΦΕΚ Β΄1194) ΚΥΑ, με θέμα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, για το διάστημα 29/3/21 έως 5/4/21, η εξυπηρέτηση του κοινού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες των ΓΑΚ ισχύει μόνο για επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.