Τα Γ.Α.Κ. Σάμου συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας για την Επανάσταση του 1821, διαθέτουν την Έκδοση Πρακτικών Συνεδρίου, με τίτλο «1821, Σάμος και Επανάσταση: Ιστορικές Προσεγγίσεις». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Μαΐου 2010 και η έκδοση υλοποιήθηκε με χορηγία της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.