Τα Γ.Α.Κ. στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας στελέχωσης τους με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, έχουν ενταχθεί στο νέο κύκλο κινητικότητας στο δημόσιο, προκειμένου να καλυφθούν 31 κενές οργανικές θέσεις με μετάταξη. Οι θέσεις αυτές αφορούν κυρίως Αρχειονόμους αλλά και Πληροφορικούς, Διοικητικούς - Οικονομικούς, αρχειοθέτες κλπ.

Καλούνται συνάδελφοι αρχειονόμοι – βιβλιοθηκονόμοι αλλά και όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της εφαρμογής της Απογραφής https://hr.apografi.gov.gr/login

Να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η Δεκεμβρίου 2020.