Η έκθεση στηρίζεται σε πρωτότυπο αρχειακό υλικό και μουσειακά αντικείμενα που προέρχονται από τα αρχεία και τις συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, φορείς του εξωτερικού και την προσωπική συλλογή των Δημήτρη και Νίκης Κωστοπούλου. Η μουσική επένδυση της έκθεσης πραγματοποιήθηκε από τον συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής  Δημήτρη Πετσετάκη, με το μουσικό έργο «Θάνατός δε επικυριαρχίαν απώλεσεν».

Η έκθεση θα συνοδεύεται από την έκδοση του επετειακού καταλόγου των εκθεμάτων, την ειδική έκδοση "Εβγήκαμεν εις τα πανία…" και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές που δημιουργήθηκαν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Η έκθεση αποτελεί την κύρια δράση των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου και θα διαρκέσει έναν χρόνο.