Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη - Κατάλογος Ε'

Κυτία με βιβλιογραφικά δελτία και σημειώσεις
Κυτία 1-80
(Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σ. 401-404)
ΚυτίοΤίτλος
1 Κοραή βιογραφία
2Νεοελληνική φιλολογία και γλώσσα
3Χιακά-Συριανά-Σφαγαί-Φαβιέρου εκστρατεία-Χίου πολίτευμα- Ιστορικά Χίου-Ερμούπολις-Σχολικά Χίου -Χιακά ανέκδοτα
4Χιακά ανέκδοτα
5Φιλέλληνες Α-Δ-Ε
6Φιλέλληνες (πρόσθετα σε φάκελο)
7Φιλέλληνες F-Z
8Φιλέλληνες Βιογραφικά Α-Β-Φιλελληνισμός (γενικά)-Βαυαροί (βιογραφικά και γενικά)
9Τακτικός στρατός
10Φαναριωτικά Α-Γενικά και Μαυροκορδάτος
11Βίοι Φαναριωτών πλην Μαυροκορδάτου
12Τουρκική βιβλιογραφία
13Τουρκίας Ιστορία
14Τουρκοκρατία-Πολιτεύματα κλπ.
15Τουρκοκρατία-Ορλωφικά-Ρωσικά-Φόροι-Εκκλησία
16Τύπος (τυπογραφεία-εφημερίδες)
17Ταχυδρομικά
18Άτακτος Στρατός
19Σουλιωτικά-Ναυπακτιακά
20Μεσολόγγι Α-Στράτευμα-Τείχος-Λίμνη-Πολιορκία- α, β, γ. Τα περίεργα της μεγάλης πολιορκίας.
21Μεσολόγγι Β-Βίοι Μεσολογγιτών
22Βίοι ανδρών Στερεάς Α-Γ
23Βίοι ανδρών Στερεάς Δ-Λ
24Βίοι ανδρών Στερεάς Μ-Ρ
25Βίοι ανδρών Στερεάς Σ-Ω
26Βίοι ανδρών Πελοποννήσου Α-Ι
27Βίοι ανδρών Πελοποννήσου Κ-Π
28Βίοι ανδρών Πελοποννήσου Κολοκοτρώνης
29Βίοι ανδρών Πελοποννήσου Ρ-Ω& πρόσθετα σε φάκελο
30Όθωνος Βασιλεία Α΄
31Όθωνος Βασιλεία Β΄
32Υπουργείον Οικονομικών 1821-64-Οικονομικά και πρόσθετα σε φάκελο
33Ταξίδια εις Ανατολήν
34Γεωγραφικά Ελλάδος-μονογραφίαι-περιγραφαί (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Στερεάς, Πελοποννήσου, Μεσογείου)-Μοναί (και γενικά σε πρόσθετο φάκελο)
35Υδραϊκά Ναυτικά Σπετσών-Ψαρών
36Υδραίων βιογραφικά.
37Ναυτικός αγών –-Πειρατεία-Ναυτιλία-Λιμένες
38Γενικά ναυτικά-Υδραϊκά
39Μανιατών-Βιογραφίαι
40Καποδιστριακά και βιογραφικά Καποδίστρια
41Σχολικά Α΄-Τουρκοκρατίας-Καποδίστρια
42Σχολικά Β΄-Όθωνος-Γεωργίου
43Ελληνικαί Κοινότητες εξωτερικού
44Κρητικά.
45Κρητικά -βιογραφικά
46Κρητικά (πλην βιογραφικών)
47Αθηναϊκά βιογραφικά
48Αθηναϊκά βιογραφικά (πλην των πολεμικών του 1821)
49 Θεατρικά-Αρχαιολογικά-Βιβλιοθήκαι-Τέχναι-Επιστήμαι-Επιστημονικαί Εταιρείαι
50Εμπόριο Α-Πρώτα ταξίδια εις Αμερικήν-Γεωγραφία-Βιομηχανία.-Ασφάλεια-Ναυτιλία-Ναυπηγική
51Εμπόριο Β-Τράπεζαι-Χρηματιστικά
52Ιστορία Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή
53Ηπειρωτικά - Βίος Κωλέττη
54Βιογραφικά Ηπείρου
55Ηπειρωτικά γενικά και βιογραφικά Σ-Ψ
56 Ηπειρωτικά Αλή Πασάς-Αλβανικά
57Επτανησιακά Α-βιογραφικά (Α-Ι)
58Επτανησιακά Α-βιογραφικά (Κ-Ν)
59Επτανησιακά Π-Ω βιογραφικά και πρόσθετα σε φάκελο
60Επτανησιακά γενικά
61Ιατρικά
62Λογίων βίοι-γενικά βιογραφικά Α-Κ
63Λογίων βίοι-Ρ-Τ
64Λογίων βίοι γενικά βιογραφικά
65Λογίων βίοι Α-Π
66Ταξίδια-Ιστορία (Αγίων Τόπων, Σινά, Αιγύπτου, Συρίας, Μάλτας, Κύπρου και Σταυροφόρων)
67Γεωγραφικά-Βαλκανίων-Αρμενίας-Ρωσίας-Εβραίοι
68Χάρται-Γενικά γεωγραφικά Τουρκίας-Βαλκανίων
69Βασιλεία Γεωργίου Α΄
70Βίοι γυναικών
71Βίοι κληρικών Α-Κ
72Αγών του 1821-βιβλιογραφία
73Εκκλησιαστικά-Βίοι κληρικών Λ-Χ
74Πρώται αρχαί-Υπουργεία (πλην Οικονομικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης) 1821-1864
75Φιλανθρωπία-Εθνικοί ευεργέται
76Αρματολοί Κλέφτες-Στρατιωτικά σώματα Επτανήσου-Κατσώνης-Ναπολέων
77Εθνική γη-Αγωνιστών δικαιώματα-Συνοικισμοί
78Κάλβος-Σολωμός
79Βίοι λογίων
80Κοινωνικά