Εκπαιδευτικά Αρχεία


ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Αρχείο 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών (Γεννάδειο) και προγενέστερων σχολείωνΤο αρχείο περιέχει υλικό κυρίως από τα προκάτοχα σχολεία του Πειραματικού Λυκείου και κυρίως: Κεντρικό Σχολείο, Ελληνικά σχολεία Αρρένων και Ελληνικά Σχολεία Θηλέων (Ε΄, Η΄), Γυμνάσια Αρρένων και Γυμνάσια Θηλέων (Α΄ Γυμνάσιο αρρένων και Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων, Ζ΄ Γυμνάσιο Θηλέων, Α΄ Πρότυπο Γυμνάσιο Νέου Τύπου, Εξατάξιο Γυμνάσιο Νέου Τύπου), Λύκειο (Α΄ Λύκειο Αρρένων, 25ο Λύκειο, 1ο Πειραματικό).
Το υλικό αποτελείται από:
Βιβλία: πιστοποιητικών σπουδών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μαθητολόγια, ειδικού, γενικού ελέγχου, υλικού, πράξεων, πρακτικών κ.ά.
Έγγραφα: Ενδεικτικά και τίτλοι σπουδών (κυρίως για την εγγραφή / μετεγγραφή μαθητών), αλληλογραφία κ.ά.
1830-2003EDU001.01
Αρχείο 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών (Γεννάδειο) : 1ο Γυμνάσιο Θηλέων ΑθηνώνΤίτλοι σπουδών και τίτλοι εγγραφής. Στους τίτλους εγγραφής επισυνάπτονται και απολυτήρια Δημοτικού. 1949-1976EDU001.02
Αρχείο Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου ΑθηνώνΤο αρχείο του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από βιβλία βαθμολογίου, τίτλους σπουδών και εγγραφής, βιβλία μισθοδοσίας, αλληλογραφία που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού και του Γυμνασίου του Σχολείου. Επίσης, υπάρχουν τεκμήρια σχετικά με τη φοίτηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (διπλωματικές εργασίες, ερωτηματολόγια). 1929-2001EDU002.01
Αρχείο του 46ου Γυμνασίου Αθηνών και προγενέστερων σχολείωνΑρχεία εκπαιδευτικών μονάδων που λειτούργησαν στο κτήριο που στεγάζεται σήμερα (2014) το 46ο Γυμνάσιο και 46ο Λύκειο Αθηνών που βρίσκεται στις οδούς Ασκληπιού και Ιπποκράτους.
Δημόσια Εμπορική Σχολή Αθηνών (1901-1964). Δ' Δημόσια Εμπορική Σχολή Αρρένων Αθηνών (1926). Εμπορική Σχολή Θήλεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1914-1929). Εμπορική Σχολή "Το Βυζάντιο" (1925-1928). Α' Οικονομικό Γυμνάσιο/ Οικονομικό Λύκειο (1955-1976). Α' Μικτό Γυμνάσιο Αθηνών (1976-1977). 46ο Γυμνάσιο Αθηνών (1976-1990).
Περιλαμβάνονται βιβλία: μαθητολόγια, γενικού ελέγχου, μισθοδοσίας, πρακτικά κ.λπ.

1901-1990EDU003.01
Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείο ΒύρωναΠεριλαμβάνει το εξής αρχειακό υλικό:
Εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία με εκπαιδευτική θεματολογία (επιμορφώσεις και σεμινάρια, στατιστικές έρευνες, δραστηριότητες, παραλαβές βιβλίων, δαπάνες, εκπαιδευτικό υλικό, αιτήσεις αδειών, απεργίες, προκηρύξεις θέσεων διευθυντών κ.ά.), ένα βιβλίο πρωτόκολλου αλληλογραφίας ετών 2003-2007 και 11 σφραγίδες.
1987 – 2018EDU004.02
Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου ΒύρωναΒιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας , πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων , Σχολικού Ταμείου , μητρώο προσωπικού , πρακτικών συνεδριάσεων Σχολικής Επιτροπής , πρακτικών συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας , πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, ημερολόγιο σχολικής ζωής,
Φάκελοι σχετικοί με την οικονομική διαχείριση: απολογισμοί, φάκελοι αλληλογραφίας με το Ελεγκτικό Συνέδριο κά
1978-2003EDU004.01
Αρχείο 27ου Λυκείου ΑθηνώνΦάκελοι: Εξετάσεις-Γραπτά Δοκίμια. Καταστάσεις Βαθμολογίας. Τίτλοι σπουδών/εγγραφής . Aνεξεταστέοι. Αιτήσεις. Βιβλία ύλης. Απουσιολόγια. Αλληλογραφία/Διοικητικά/Αποφάσεις Νομάρχη και Γενικής Επιθεώρησης. Οικονομικά. Σχολική εφορεία. Σχολικά βιβλία.

1936-1993EDU005.01
Αρχείο 34ου Γυμνασίου ΑθηνώνΓραπτά των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών του 34 Γυμνασίου Αθηνών.1991-1997EDU006.01
Αρχείο 34ου Γυμνασίου ΑθηνώνΦάκελοι με γραπτά δοκίμια προαγωγικών εξετάσεων του 34ου Γυμνασίου Αθηνών.1997-1998EDU006.02
Αρχεία σχολείων που παραδόθηκαν από το 26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Μαράσλειο) Αρχεία σχολείων θηλέων μέσης εκπαίδευσης προηγούμενων του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών: 4ου, 5ου, 6ου Ελληνικών σχολείων, Β΄ και Α΄ Ελληνικών σχολείων, Β΄ Γυμνασίου Θηλέων. Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει: α) βιβλία πρακτικών, πράξεων, εισιτηρίων εξετάσεων, διδασκομένης ύλης, ταμείου, υλικού, γενικού ελέγχου, ειδικού ελέγχου, μισθοδοσίας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά. β) τίτλους (εγγραφής, απολυτήρια, σπουδών), οικονομικά έγγραφα (απολογισμοί) κ.ά.
1889-1983EDU007.01
Αρχείο Γυμνασίου Γιάννουλης ΛάρισηςΔοκίμια γραπτών εξετάσεων όλων των τάξεων του Γυμνασίου Γιάννουλης του Ιουνίου του 1992:
Α΄ τάξη: Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνικά Κείμενα, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Βοτανική, Αγγλικά, Καλλιτεχνικά.
Β΄ τάξη Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνικά Κείμενα, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Ανθρωπολογία, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά, Καλλιτεχνικά.
Γ΄ τάξη: Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνικά Κείμενα, Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση , Μαθηματικά, Ιστορία, Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά.

1992EDU008.01
Αρχείο σχολικών μονάδων που παραδόθηκαν από το 8ο Γενικό Λύκειο ΑθηνώνΣτο 8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών φυλασσόταν αρχειακό υλικό των παρακάτω εκπαιδευτικών μονάδων:
Εμπορικές Σχολές:
Ιδιωτική Εμπορική Σχολή Μυτιλήνης Δ.Ε. Αγγελομάτη. Εμπορική Σχολή Τριπόλεως. Εμπορική Σχολή Μεγαρέως "Ο Προμηθεύς" εν Αθήναις". Εμπορική Σχολή Λεοντείου Λυκείου. Εμπορική Σχολή Κολλεγίου Αθηνών. Εμπορική Σχολή Κ. Παναγιωτοπούλου. Εμπορική Σχολή Γ. Σαλβάνου. Εμπορική Σχολή Αδελφών Μεγαρέων και Γ. Χατζηιωάννου. Ελληνο Γαλλική Σχολή Αθηνών Γ. Μεταξά. Εκπαιδευτική Εταιρεία - Εμπορική Σχολή εν Καλλιθέα. Δ' Δημόσια Εμπορική Σχολή αρρένων Αθηνών. Γ' Δημόσια Εμπορική Σχολή αρρένων Αθηνών. Β' Δημόσια Εμπορική Σχολή αρρένων Αθηνών. Αναργύρειος Εμπορική Σχολή εν Σπέτσαις / Κοργιαλένειος. Ακαδημία Βιομηχανική και Εμπορική - Ρουσσοπούλου .
Ελληνικά Σχολεία:
Ζ' (7ο) Ελληνικό σχολείο αρρένων. 16ο Ελληνικό σχολείο αρρένων
Γυμνάσια:
ΚΑ' Γυμνάσιον αρρένων. Η' (8ο) Νυκτερινόν Γυμνάσιον Αρρένων. Η' (8ο) Γυμνάσιο θηλέων. Η' (8ο) Γυμνάσιο αρρένων. Β' Οικονομικό Γυμνάσιο αρρένων. Β' Βαρβάκειο Γυμνάσιο.
Λύκεια:
Ζ' (8ο) Λύκειο θηλέων. Ζ' (8ο) Λύκειο αρρένων. Ζ' (7ο) Ελληνικό σχολείο αρρένων. Βαρβάκειο Λύκειο. Β' Οικονομικό Λύκειο. 32ο Λύκειο.
Περιλαμβάνονται: Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού και Ειδικού Ελέγχου, Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών, Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία Πρακτικών Εισιτηρίων Εξετάσεων, Ποινών Μαθητών, Υλικού, Ταμείου, Ημερολόγια, Καθολικά, Σχολικής Εφορείας, Παρουσίας Προσωπικού, Κατατακτηρίων Εξετάσεων, Ενδεικτικών, Αιτήσεων, Πρακτικών, Πρωτόκολλα των ετών 1886–1970.
1886 - 1970EDU009.01
Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου ΒύρωναΒιβλία δελτίων ατομικότητας μαθητών, βιβλίο δαμαλισμού, καταστατικό συλλόγου διδασκόντων.1953-1983EDU010.01
Αρχείο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ Κύκλου Αθηνών "Αμαλία Φλέμινγκ" Βοηθών ΝοσηλευτώνΤο αρχείο περιέχει υλικό που τεκμηριώνει την εκπαιδευτική και τη διοικητική/οικονομική λειουργία του ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών "Αμαλία Φλέμιγκ".
Εκπαιδευτική λειτουργία.
Πρακτικά ΔΣ Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων (1937-1964 περ.)
Πρακτικά ΔΣ Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (1964-1989)
Ατομικοί φάκελοι μαθητριών, βιβλία διδαχθείσας ύλης, παρουσιολόγια, κανονισμοί και οργανογράμματα, αιτήσεις, υλικό σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις, λευκώματα φωτογραφιών, κ.ά.
Διοικητική / οικονομική λειτουργία
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας και πρωτόκολλα εμπιστευτικής αλληλογραφίας, φάκελοι και βιβλία οικονομικού περιεχομένου, φάκελοι σχετικοί με το προσωπικό (υπηρεσιακό συμβούλιο, μισθολόγια κλπ), εντάλματα, έξοδα-έσοδα κ.ά
1937-1983EDU011.01
Αρχείο Ζ' Γυμνασίου Θηλέων ΑθηνώνΤο αρχείο χωρίζεται στις παρακάτω σειρές:
Λειτουργία σχολείου/ Μαθητικά θέματα/ Φοίτηση
Μαθητολόγια. Γενικός έλεγχος. Ειδικός έλεγχος. Πρακτικά. Εξετάσεις-Γραπτά Δοκίμια. Καταστάσεις Βαθμολογίας. Βιβλία αιτήσεων εγγραφών. Πιστοποιητικά σπουδής. Τίτλοι σπουδών/εγγραφής. Βιβλία ανεξεταστέων. Βιβλία ύλης. Ποινολόγια. Απουσιολόγια. Σχολική υγιεινή. Σχολικά βιβλία (καταστάσεις διανομής σχολικών βιβλίων).
Αλληλογραφία /Διοικητικά /Αποφάσεις Νομάρχη και Γενικής Επιθεώρησης
Πρωτόκολλα ελέγχου και αλληλογραφίας. Βιβλίο περιουσίας σχολείου.
Φάκελοι αλληλογραφίας/εκπαιδευτική νομοθεσία
Εγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα. Κοινοποιήσεις (εγκύκλιοι και κοινοποιήσεις περί μαθητικών εισιτηρίων). Διαταγές. Σωματική αγωγή. Αρχείο (στατιστικά, ωρολόγια προγράμματα, υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές).
Προσωπικό
Καθηγητές. Βιβλία μητρώου προσωπικού. Ατομικοί φάκελοι καθηγητών. Υπηρεσιακές μεταβολές. Υπηρεσιακές εκθέσεις. Εκλογικά καθηγητών. Βοηθητικό προσωπικό σχολείου. Οικονομικά/Μισθοδοτικά. Μητρώο Μισθοδοσίας. Μισθολογικές καταστάσεις. Υπερωρίες. ΙΚΑ/ασφάλιση.
Σχολική εφορεία
Πρακτικά σχολικής εφορείας. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Βιβλίο σχολικού ταμείου . Βιβλίον εκτελέσεως προϋπολογισμού σχολικής εφορείας. Διδακτήρια. Εξοδα. Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί. Διάφορα
Σχολικά βιβλία. Εντυπα-κενές φόρμες. Πλάνο τάξης.
EDU012.01
Αρχεία σχολείων που παραδόθηκαν από το 1ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών Πρόκειται για τα αρχεία των σχολείων : Εξατάξιο Γυμνάσιο Αυλώνος, Εξατάξιο Γυμνάσιο Αχαρνών
Στο αρχείο του Γυμνασίου Αχαρνών περιλαμβάνεται αρχειακό των παρακάτω σχολείων : Ελληνικό Σχολείο Μενιδίου, Ημιγυμνάσιο Μενιδίου, Γυμνασίου Αχαρνών.
Το αρχειακό υλικό αποτελείται από υπηρεσιακά βιβλία (σύνολο 36): απουσιών και προφορικής βαθμολογίας, πιστοποιητικών σπουδών, πρακτικών εισιτηρίων εξετάσεων, πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών, πρακτικών Σχολικής Εφορείας, πράξεων εισιτηρίων εξετάσεων, υλικού, πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών, γενικού ελέγχου, ειδικού ελέγχου, μαθητολογίου, πρακτικών εισιτηρίων εξετάσεων, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας κ.ά.
1897-1967EDU013.01
Αρχεία σχολείων που παραδόθηκαν από το 74ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Αρχεία των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (1885-1929)
1ο Δημοτικό Σχολείο Δ΄ / Γ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αθηνών (1929-1952)
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (1869-1927)
2η Δημοτική Σχολή των Θηλέων (1870-1929)
2ο Δημοτικό Σχολείο (1929-1933)
1η Δημοτική Σχολή των Θηλέων (1899-1914)
17ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (1902-1929)
8ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων (1891-1929)
12ο Δημοτικό Σχολείο (1938-1965)
47ο Δημοτικό Σχολείο (1952-1961)
48ο Δημοτικό Σχολείο (1936-1963)
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο (μικτό) Πέτρου Τζοβάννη (1926-1917)
Περιέχονται βιβλία: σπουδής, γενικού ελέγχου, μαθητολόγια, πρακτικών συνεδριάσεων, πρακτικών σχολικής εφορείας, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας κ.ά. Περιέχονται επίσης και διαφάνειες μαθημάτων.

1863 - 1992EDU014.01
Αρχεία Δημοτικών Σχολείων που παραδόθηκαν από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Αρχεία των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων:
16ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (1911-1928),
1ο Δημοτικό Σχολείο (Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αθηνών) (1932-1960), μετεξέλιξη του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων
11ο Δημοτικό Σχολείο (1929-1936)
7ο Δημοτικό Σχολείο (Δ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αθηνών) (1939-1980)
2ο Δημοτικό Σχολείο (1957-1970)
Το αρχειακό υλικό αποτελείται από:
Υπηρεσιακά βιβλία: γενικού ελέγχου, μαθητολόγια, πιστοποιητικών σπουδής, πράξεων σχολικής εφορείας
Έγγραφα: δελτία ατομικότητας (καρτέλες μαθητών), τίτλους εγγραφής, αλληλογραφία.
Επίσης, αρχειακό υλικό σχετικά με τη λογιστική υπηρεσία των σχολείων (προϋπολογισμός, απολογισμός) Σχολικών Ταμείων
1911-1980EDU015.01
Αρχείο Ζ' Γυμνασίου Θηλέων, Νυχτερινό ΠαράρτημαΤο αρχείο χωρίζεται στις παρακάτω σειρές:
Λειτουργία σχολείου/ Μαθητικά θέματα/ Φοίτηση
Μαθητολόγια . Γενικός έλεγχος. Ειδικός Έλεγχος. Πρακτικά . Εξετάσεις-Γραπτά Δοκίμια. Βαθμολόγια. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών. Τίτλοι σπουδών. Τίτλοι εγγραφής . Βιβλία διδασκομένης ύλης. Ποινολόγιο. Ποικίλα.
Αλληλογραφία /Διοικητικά /Αποφάσεις Νομάρχη και Γενικής Επιθεώρησης
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Αλληλογραφία. Κοινοποιήσεις. Διαταγές. Προσωπικό. Καθηγητές.
Οικονομικά-Μισθοδοσία
Μισθολόγια. Φόρος( μισθοδοσία προσωπικού-έξοδα σχολείου ). Σχολικά Βιβλία . Στατιστικά. Ταμείο
1947-1973, 1976EDU016.01
Αρχεία σχολείων που παραδόθηκαν από το 7ο Λύκειο ΑθηνώνΠεριλαμβάνεται αρχειακό υλικό από σχολικές μονάδες προγενέστερες του 7ου Λυκείου Αθηνών
Ζ΄ Γυμνάσιον Αρρένων Αθηνών (περιέχεται και το αρχείο της Σχολικής Εφορίας)
Ζ΄ Νυκτερινόν Γυμνάσιον Αρρένων Αθηνών
Δ΄ Γυμνάσιον Θηλέων Αθηνών
Αρχειακό υλικό σχολείων που συσσωρεύτηκε στα Γυμνάσια που προαναφέρθηκαν:
Α΄ Βαρβάκειον Γυμνάσιον Αθηνών
ΙΕ΄ Ελληνικόν Σχολείον Αθηνών
Περιέχονται κυρίως υπηρεσιακά βιβλία : αιτήσεων αποδεικτικών ημερησίου και νυκτερινού, επίπλων -οργάνων και σκευών, πράξεων, ταμείου, υλικού, υλικού εργαστηρίου φυσικής, πιστοποιητικών σπουδής, γενικού ελέγχου, ειδικού ελέγχου, διδασκομένης ύλης, έλεγχος αποτελεσμάτων, εισιτηρίων εξετάσεων, ελέγχου παλαιού τύπου, ημερολόγιο, μαθητολόγιο, πρακτικό, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
Έγγραφα: απολογισμοί, αποδείξεις.
1889-1972EDU017.01
Αρχεία σχολείων που παραδόθηκαν από το 7ο Γενικό Λύκειο ΑθηνώνΠεριλαμβάνεται αρχειακό υλικό από σχολικές μονάδες προγενέστερες του 7ου Λυκείου Αθηνών
Ζ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών
Ζ΄ Νυκτερινό Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών
Περιλαμβάνονται: τίτλοι σπουδών του Ζ΄ Γυμνασίου Αρρένων, Ημερησίου και Εσπερινού (δεκαετίες 1920-1970). Εντοπίστηκαν επίσης λίγα βιβλία (Ειδικός και Γενικός Έλεγχος του Βαρβακείου Λυκείου από το 1884, Ειδικός Έλεγχος του Ζ΄ Γυμνασίου Αρρένων 1937-1940) καθώς και διάφοροι φάκελοι : φάκελος αλληλογραφίας Γενικού Επιθεωρητού (1940-1941, έγγραφα διαφόρων αρχών (1941), φάκελος με εντάλματα πληρωμής του Σχολικού Ταμείου του Ζ΄ Γυμνασίου Αρρένων (1932-1933) κ.ά.
1877-1976EDU017.02
1 to 10 (22)
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν την έκθεση «ΓΑΚ-ART: Αφηγήσεις & Αναγνώσεις».

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, 28 σύγχρονοι καλλιτέχνες εμπνέονται από αρχειακά τεκμήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους που αφηγούνται...Read more
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σαν καράβι μικρό που λιμάνι θα πιάσει» προσφέρεται διαδικτυακά σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης με τίτλο "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα", που συνδιοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία...
Read more
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ίδρυμα Ευγενίδου και Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», την έκθεση "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης" (Α. Κάλβος, Ωδή προς Αγαρηνούς) 1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα.

Σπάνια αρχειακά τεκμήρια και μουσειακά κειμήλια των Γενικών Αρχείων του Κράτους αναδεικνύουν την ιστορική πορεία και την...Read more
Newsletter Ιουλίου - Αυγούστου
.
Το Newsletter για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είναι έτοιμο. Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και τα τελευταία νέα από τον χώρο της αρχειονομίας.Read more
«Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέσα από τα αρχεία»

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcasts «λέγειν & ιστορείν» φιλοξενείται η ερευνήτρια οικονομικής και ναυτιλιακής ιστορίας Δρ. Κατερίνα Γαλάνη.

Η συζήτηση με την ιστορικό αναπτύσσεται γύρω από την πρόσφατη ιστορική έρευνα για τον Αγώνα στη θάλασσα και ξεδιπλώνει τον πλούτο του αρχειακού υλικού....
Read more
ΕΒΓΗΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΙΑ
Η έκδοση «Εβγήκαμεν εις τα πανία» αποτελεί ένα προσωπικό ημερολόγιο καταστρώματος πολεμικού σκάφους του Αγώνα. Πρόκειται για το χειρόγραφο ημερολόγιο που διατηρούσε ο πλοίαρχος του πλοίου «Μιλτιάδης», Γεώργιος Σαχίνης, από το 1824 ως το 1827 και στο οποίο καταγράφονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, υπό τις οδηγίες του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, και η καθημερινότητα...
Read more
Επίσημη Παρουσίαση Έκθεσης στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

 
Δελτίο Τύπου επίσημης παρουσίασης της έκθεσης ...

Read more
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα Αρχείων και σας περιμένουμε να επισκεφθείτε την Έκθεση «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στην Θάλασσα» στον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - ΓΑΚ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία 1821-2021 / Initiative 1821-2021. Δείτε το trailer της Έκθεσης!
ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ανακοινώνουν την έναρξη της Ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Ακολουθήστε μας στην εικονική περιήγηση στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, όπου μπορείτε να δείτε, ...

Read more
Συμμετοχή των Γ.Α.Κ. σε Ημερίδα του 1ου και 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε συνεργασία με το 1ο και 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, διοργάνωσαν στις 25 Φεβρουαρίου 2021, Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Το 1821 μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους», όπου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα τεκμήρια που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία από το ιστορικό αρχείο του 1821,...

Read more
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, κατόπιν πρόσκλησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της επίσκεψης.