Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
   
   
 
  ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Αρχική   English
 
 

«Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) προς το σκοπότης διάθεσής τους βάσει του ν. 4305/2014»

Απόφαση

 

 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Apex
Archives Portal Europe
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)