Ανακοινώνεται η δυνατότητα πρόσβασης του ερευνητικού κοινού στον κατάλογο των δημοσίων και ιδιωτικών αρχείων-συλλογών που ταξινομήθηκαν πρόσφατα και διατίθενται προς μελέτη στο Αναγνωστήριο, καθώς και στα αντίστοιχα εργαλεία έρευνάς τους, μέσω του νέου μενού «Νέες ταξινομήσεις» της ιστοσελίδας των Γ.Α.Κ.