Το Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων εισήγαγε, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ένα πολύτιμο αρχείο που αφορά στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία του τόπου.

Το αρχείο περιλαμβάνει έγγραφα και υποθέσεις των ανώτερων εκπαιδευτικών θεσμών, μέσα από τη διοικητική τους εξέλιξη, δηλαδή του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης (ΚΕΜΕ) και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), που αφορούν κυρίως στις δεκαετίες 1930, 1940, 1950, 1960 και 1970. Οι ακραίες χρονολογίες των αρχείου εκτείνονται σε μεγαλύτερο εύρος (περίπου 1924-2008).

Περιλαμβάνει πρακτικά συνεδριάσεων των τμημάτων δημοτικής, μέσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και πρακτικά της ολομέλειας του εκπαιδευτικού συμβουλίου, βιβλία μητρώων εκπαιδευτικών και στατιστικά στοιχεία σχολείων και διδακτικού προσωπικού, εκθέσεις επιθεώρησης και υπηρεσιακής ικανότητας εκπαιδευτικών. Σ΄ αυτό περιέχονται ακόμη πράξεις Α΄βάθμιων και Β΄βάθμιων Συμβουλίων Νομιμοφροσύνης και αιτήσεις επαναφοράς εκπαιδευτικών που αφορούν σε αποχαρακτηρισμούς για κομμουνιστική δράση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα του αρχείου που συνδέεται με τα ιδρύματα και τις σχολές εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ομόδοξων και ετεροδόξων.

H σημαντική αυτή πρόσκτηση είναι αποτέλεσμα της άψογης συνεργασίας της διοίκησης και των στελεχών του ΙΕΠ με τα ΓΑΚ αλλά και της ευαισθητοποίησής τους στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης στον τομέα της εκπαίδευσης.