Τα Γ.Α.Κ. Λάρισας παρουσιάζουν τις συλλογές τους με έναν πρωτότυπο τρόπο. Σε ψηφιακό διαδραστικό χάρτη που δημιούργησαν αποτυπώνουν τα αρχειακά τεκμήρια που φυλάσσουν συνδέοντάς τα με τον τόπο παραγωγής και αναφοράς τους.

Επιλέγοντας ένα σημείο στον «Χάρτη των Αρχείων», ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες για το αρχείο, τον φορέα παραγωγής του και την περιοχή με την οποία σχετίζεται.

Η δράση αυτή, που αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη λειτουργία, το έργο και τη συμβολή των Γ.Α.Κ. στη διάσωση και διάδοση της τοπικής ιστορίας αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων λειτουργίας των Γ.Α.Κ. Λάρισας και των 140 χρόνων από την ένταξη της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος.

Περιηγηθείτε στον «Χάρτη των Αρχείων».