Στο πλαίσιο της έκθεσης για τον Θεόφιλο «Η Ιστορία είναι άνεμος…» το Ιστορικό Μουσείο-Αρχείο Ύδρας υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις με πρωτότυπο περιεχόμενο και βιωματικό χαρακτήρα, για μια εναλλακτική προσέγγιση του έργου του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Μ.Υ.