Το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το Τμήμα ΓΑΚ Αχαΐας επέλεξε και παρουσιάζει τεκμήρια από τις αρχειακές συλλογές του στο πλαίσιο των δράσεών του για το έτος Εθνικής Μνήμης του Προσφυγικού Ελληνισμού και με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Η παρουσίαση θα εμπλουτίζεται με νέα τεκμήρια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.