Το Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων (ICA - International Council on Archives) έχει εκδώσει πρότυπα για την περιγραφή του αρχειακού υλικού, το πλαίσιο παραγωγής του, που λαμβάνει υπόψη τους παραγωγούς και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε, αλλά και για την περιγραφή των φορέων που διατηρούν αρχειακό υλικό.

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.), μέσα στο πλαίσιο των εργασιών των Επιτροπών Ορολογίας και Επιμόρφωσης και της Επιτροπής Εφαρμογής Προτύπων και της Συντακτικής Επιτροπής ολοκλήρωσε την μετάφραση και έκδοση των παραπάνω προτύπων στα ελληνικά. Οι επίσημες ελληνικές μεταφράσεις διατίθενται δωρεάν από την Ε.Α.Ε., καθώς, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της, η παροχή βασικών χρηστικών εργαλείων στα μέλη της αλλά και σε όλους τους Έλληνες εργαζομένους σε αρχειακούς φορείς, αποτελεί βασικό στόχο της.
Χριστούγεννα 2019
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα & ευτυχισμένο το 2020!!! 🎉🎊🎉
Ομιλία Κωνσταντίνου Δασκαλάκη στο Ίδρυμα Ευγενίδου
Τα Γ.Α.Κ. και το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργανώνουν ομιλία του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, με τίτλο: «Ένας εξωτικός παπαγάλος κάπου σε μια παραλία μπροστά από μια καφετέρια…» και η τεχνητή νοημοσύνη, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Ανακοινώσεις

Κεντρική Υπηρεσία

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ Γ.Α.Κ.
Από την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επαναπροκήρυξη της πλήρωσης μίας (1) θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΦΕΚ τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 16/7-5-2019), που είχε ανασταλεί στις 11 Ιουνίου 2019ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, της 7ης Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019. 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
Σύμφωνα με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-6-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, της 7ης Ιουλίου 2019, (π.δ. 56/2019, Α΄ 97), η διαδικασία της επαναπροκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΦΕΚ τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ αρ. φύλλου 16/7-5-2019), που ξεκίνησε στις 30 Μαΐου 2019, αναστέλλεται από την προκήρυξη των εκλογών, εν προκειμένω από την 11η Ιουνίου 2019, και συνεχίζεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/αναστολής.Έγγραφο αναστολής
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
Επαναπροκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην προκήρυξη (ημερομηνία ανάρτησης: 29/5/19).