Σύνδεση με την εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΓΑΚ


GAK EYBOIAS ARCH DETECTIVE


Τα Γ.Α.Κ υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας με σκοπό την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας.

Συμβάλλουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και στην αναβάθμιση του διδακτικού έργου και του ρόλου τους, με μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης δημιουργώντας νέα περι­βάλλοντα μάθησης διότι συντελούν:

α) στην ποιοτική διαφο­ροποίηση του κλίματος του σχολείου, που βασίζεται μόνο στην ύλη των σχολικών εγχειριδίων, 
β) στη διεύρυνση των οριζόντων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, οι οποίοι συνεργάζονται και ανταλλάσσουν απόψεις σε συγκεκριμένο κάθε φορά θεματικό αφιέρωμα,
γ) στην ανάπτυξη πνεύματος συλλογικότητας,
δ) στη σύνδεση σχολείου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη νέων διαδραστικών διδακτικών μεθόδων και εργα­λείων σε σχέση με το πρωτογενές αρχειακό υλικό, και με απώτερο σκοπό:
1. την ανάπτυξη των συνθετικών και κριτικών ικανοτήτων των μαθητών, σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ιστορία, «ερμηνεύοντας» οι ίδιοι το παρελθόν και το παρόν,
2. τη διαμόρφωση προσωπικών τεκμηριωμένων ερμηνειών των μαθητών καθώς καλούνται να σχολιάσουν την ταύτιση ή την απόρριψή τους σε σχέση με τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα αρχειακά τεκμήρια.

Οι χώροι στους οποίους εφαρμόζονται τα Προγράμματα, καλύπτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής και είναι εξοπλισμένοι με οπτικοακουστικά μέσα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές με κινητικά προβλήματα.

Τα Γ.Α.Κ. προσκαλούν τους/τις εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν για υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων να επικοινωνήσουν:

Α. με το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτι­κών Δράσεων, για να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους στην Κεντρική Υπηρεσία. 

Β. απευθείας με τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες, για να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους σε κάποια Περιφερειακή Υπηρεσία.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΑ Γ.Α.Κ.

Τα Γ.Α.Κ., Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες, πραγματοποιούν ξεναγήσεις στους χώρους τους, οι οποίες συμβάλλουν στο να έρθουν οι επισκέπτες σε επαφή με την επιστήμη της αρχειονομίας καθώς και με τη σημασία των αρχείων στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης μιας χώρας.

Παράλληλα, λειτουργούν υποστηρικτικά στη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Με αυτό το σκεπτικό, οι ξεναγήσεις εξειδικεύονται σύμφωνα με τις κατηγορίες του κοινού και προσαρμόζονται κάθε φορά στις ηλικίες και στο σκοπό της επίσκεψής τους. Σκοπός των ξεναγήσεων / επισκέψεων στα Γ.Α.Κ. είναι:
  • Η επαφή των επισκεπτών με αρχειακό υλικό και γνωριμία με τις μεθόδους επεξεργασίας του.
  • Η κινητοποίηση των ενδιαφερόντων τους που έχουν σχέση με την ιστορία, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό της χώρας μας.
  • Η ευαισθητοποίησή τους ως προς τη χρησιμότητα της αρχειονομικής επεξεργασίας, αλλά και τους πολλαπλούς τρόπους αξιοποίησης των αρχειακών οντοτήτων.
       Η όλη διαδικασία της ξενάγησης διαρκεί περίπου δύο ώρες.      

Η διαδικασία πραγματοποίησης των ξεναγήσεων στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. συνοψίζεται ως εξής:
  • Ο αρμόδιος υπάλληλος από το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτι­κών Δράσεων  της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. ενημερώνει τους επισκέπτες για την Κεντρική Υπηρεσία και το δίκτυο των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.
  • Ακολουθεί προβολή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) με πληροφορίες για την Υπηρεσία και τις δραστηριότητές της.
  • Η ξενάγηση ολοκληρώνεται με επίσκεψη: α. στο Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων, Ευρετηρίασης Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και Ειδικών ιστορικών αρχείων, β. στο Τμήμα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού, καθώς και γ. στο Τμήμα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας.

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ξενάγηση στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., επικοινωνήστε με το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτι­κών Δράσεων.

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ξενάγηση σε κάποια Περιφερειακή Υπηρεσία των Γ.Α.Κ, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν την έκθεση «ΓΑΚ-ART: Αφηγήσεις & Αναγνώσεις».

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, 28 σύγχρονοι καλλιτέχνες εμπνέονται από αρχειακά τεκμήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους που αφηγούνται...Read more
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σαν καράβι μικρό που λιμάνι θα πιάσει» προσφέρεται διαδικτυακά σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης με τίτλο "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα", που συνδιοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία...
Read more
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ίδρυμα Ευγενίδου και Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», την έκθεση "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης" (Α. Κάλβος, Ωδή προς Αγαρηνούς) 1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα.

Σπάνια αρχειακά τεκμήρια και μουσειακά κειμήλια των Γενικών Αρχείων του Κράτους αναδεικνύουν την ιστορική πορεία και την...Read more
Newsletter Ιουλίου - Αυγούστου
.
Το Newsletter για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είναι έτοιμο. Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και τα τελευταία νέα από τον χώρο της αρχειονομίας.Read more
«Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέσα από τα αρχεία»

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcasts «λέγειν & ιστορείν» φιλοξενείται η ερευνήτρια οικονομικής και ναυτιλιακής ιστορίας Δρ. Κατερίνα Γαλάνη.

Η συζήτηση με την ιστορικό αναπτύσσεται γύρω από την πρόσφατη ιστορική έρευνα για τον Αγώνα στη θάλασσα και ξεδιπλώνει τον πλούτο του αρχειακού υλικού....
Read more
ΕΒΓΗΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΙΑ
Η έκδοση «Εβγήκαμεν εις τα πανία» αποτελεί ένα προσωπικό ημερολόγιο καταστρώματος πολεμικού σκάφους του Αγώνα. Πρόκειται για το χειρόγραφο ημερολόγιο που διατηρούσε ο πλοίαρχος του πλοίου «Μιλτιάδης», Γεώργιος Σαχίνης, από το 1824 ως το 1827 και στο οποίο καταγράφονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, υπό τις οδηγίες του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, και η καθημερινότητα...
Read more
Επίσημη Παρουσίαση Έκθεσης στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

 
Δελτίο Τύπου επίσημης παρουσίασης της έκθεσης ...

Read more
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα Αρχείων και σας περιμένουμε να επισκεφθείτε την Έκθεση «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στην Θάλασσα» στον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - ΓΑΚ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία 1821-2021 / Initiative 1821-2021. Δείτε το trailer της Έκθεσης!
ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ανακοινώνουν την έναρξη της Ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Ακολουθήστε μας στην εικονική περιήγηση στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, όπου μπορείτε να δείτε, ...

Read more
Συμμετοχή των Γ.Α.Κ. σε Ημερίδα του 1ου και 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε συνεργασία με το 1ο και 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, διοργάνωσαν στις 25 Φεβρουαρίου 2021, Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Το 1821 μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους», όπου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα τεκμήρια που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία από το ιστορικό αρχείο του 1821,...

Read more
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, κατόπιν πρόσκλησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της επίσκεψης.