Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

gdpr

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων – Ενέργειες συμμόρφωσης

Ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα Γ.Α.Κ. όρισαν ως Υπεύθυνη Προστασίας ∆εδοµένων για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Γ.Α.Κ. µε τον Κανονισµό, την αρχειονόμο της Κεντρικής Υπηρεσίας, Αμαλία Γιαννακά, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επικαιροποίηση εντύπων των Αναγνωστηρίων των Γ.Α.Κ.
Ενσωμάτωση στα έντυπα των αναγνωστηρίων των Γ.Α.Κ. της προβλεπόμενης στο άρθρο 13 διάταξης του Κανονισμού 2016/679, σύμφωνα με την οποία οι ερευνητές των Γ.Α.Κ. ενημερώνονται για τα παρακάτω:
«Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας γνωρίζουμε ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Κεντρική Υπηρεσία, Δάφνης 61, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό, Τηλ:210-6782200, fax:+30 210-6782215, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τα Γ.Α.Κ. επεξεργάζονται τα δεδομένα που δηλώνετε στα σχετικά έντυπα του Αναγνωστηρίου (ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, επάγγελμα ή ιδιότητα, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας/εργασίας, τηλέφωνο, διεύθυνση παραμονής στην πόλη, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την άσκηση έννομης υποχρέωσης που απορρέει από τη σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της καταχώρισης τους σε αυτοματοποιημένο σύστημα, εξασφαλίζει την πρόσβαση στα αρχεία και στις συλλογές που διατίθενται στο αναγνωστήριο στο Γ.Α.Κ., ενώ εγγυάται την ασφάλεια στη χρήση του αρχειακού υλικού. Επιπλέον, πραγματοποιείται ανώνυμη επεξεργασία των δεδομένων για την ετήσια στατιστική απεικόνιση της επισκεψιμότητας των Γ.Α.Κ.
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για λόγους ασφάλειας χρήσης του αρχειακού υλικού. Ως υποκείμενο των δεδοµένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679.
Ειδικότερα, έχετε δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε δηλαδή να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργάζονται τα Γ.Α.Κ. Επιπλέον, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και περιορισμού στην επεξεργασία των δεδομένων που δηλώνετε στα έντυπα του Αναγνωστηρίου των Γ.Α.Κ. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, παύει να είναι εφικτή η δυνατότητα πρόσβασής σας στα αρχεία και συλλογές που διατίθενται στο Αναγνωστήριο των Γ.Α.Κ.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων σας µπορείτε να επικοινωνείτε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Υπεύθυνη Προστασίας ∆εδοµένων για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Γ.Α.Κ. µε τον Κανονισµό 2016/679 περί προστασίας δεδομένων έχει οριστεί η αρχειονόμος της Κεντρικής Υπηρεσίας, Αμαλία Γιαννακά, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για την παρακολούθηση εφαρµογής του Κανονισμού 2016/679 και την υποβολή καταγγελιών έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.∆.Π.Χ.), Λ. Κηφισίας 1-3. Τ.Κ. 11523, Τηλ.:2106475600, Fax: 2106475628, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
».

Έρευνα στα αρχεία των Γ.Α.Κ. 
Καθορισμός αντικειμένου έρευνας – Αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων 
Ο ερευνητής καλείται να προσδιορίσει το αντικείμενο της έρευνας του σαφώς και επαρκώς, έτσι ώστε να είναι εύκολα αντιληπτό εάν τα προς διάθεση αρχεία είναι απαραίτητα για την κάλυψη του επιδιωκόμενου σκοπού της. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που ορίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (ΓΚΠΔ, άρθρο 5, παρ. 1, στοιχείο γ).

Πλαίσιο προστασίας για την μελέτη των αρχείων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εν δυνάμει ζώντων προσώπων.
Τα Γ.Α.Κ. καθόρισαν νέο πλαίσιο μελέτης των αρχείων που βάσει των χρονολογιών τους ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εν δυνάμει ζώντων προσώπων. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, ο ερευνητής καλείται να υπογράψει έντυπο «Δήλωσης εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», με το οποίο αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις:
· Να αντιμετωπίζει ως εμπιστευτική κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) στις οποίες αποκτά πρόσβαση ή των οποίων αποκτά γνώση στο πλαίσιο της διεξαγωγής της έρευνάς του ή και επ’ ευκαιρία αυτής.
· Να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει δηλώσει στην αίτησή του. Ειδικότερα, ο ερευνητής εξάγει από το εκάστοτε αρχείο μόνο όσα στοιχεία είναι απαραίτητα κατά την επιστημονική του κρίση για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας όπως αυτή δηλώνεται στην αίτησή του.
· Να προστατεύει και να διαφυλάττει τον απόρρητο χαρακτήρα των ως άνω δεδομένων και να μην τα κοινοποιεί, ανακοινώνει, διαβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα ή να τα θέτει με οποιοδήποτε τρόπο στη διάθεση αυτών.
· Κατά τη δημοσιοποίηση της έρευνας ή μέρους αυτής ο ερευνητής να λαμβάνει κάθεαναγκαίο μέτρο, ώστε να τηρηθεί η ανωνυμία.

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων τεκμηρίων των ΓΑΚ για νόμιμη χρήση
Η χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων προς νόμιμη χρήση των δικαστικών, συμβολαιογραφικών, ληξιαρχικών αρχείων καθώς και των αρχείων που περιλαμβάνουν στοιχεία για ιδιοκτησιακό καθεστώς, απόκτηση τίτλων σπουδών, καταγωγής (υιοθεσίας) που φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ. υλοποιείται μετά από την εξακρίβωση του έννομου συμφέροντος του αιτούντος ή του πληρεξούσιου εκπροσώπου του. Οι τελευταίοι καλούνται να υπογράψουν έντυπο δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων με το οποίο δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν τα χορηγούμενα αντίγραφα αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που δηλώνουν στην αίτησή τους.

Καθορισμός νέου πλαισίου δημοσίευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 καταργήθηκε η διάταξη του ν. 2472/1997 σύμφωνα με την οποία η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χορηγούσε άδειες δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, τα Γ.Α.Κ. εκπόνησαν νέο πλαίσιο για τη δημοσίευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπεριέχονται στα αρχεία τους που ορίζει ότι σε περίπτωση που ο ερευνητής επιθυμεί να δημοσιοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που μπορεί να ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο, υποχρεούται να υποβάλει ειδικό αίτημα προς την Εφορεία των Γ.Α.Κ. Στο αίτημα αυτό προσδιορίζεται επακριβώς το προς δημοσίευση υλικό καθώς και ο σκοπός της δημοσίευσης. Η Εφορεία λαμβάνει τη σχετική απόφαση μετά από εισήγηση της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων.

Περαιτέρω ενέργειες συμμόρφωσης
· Καθορισμός πλαισίου χρήσης αρχειακού υλικού σε εκθέσεις.
· Καθορισμός πλαισίου αναρτήσεων στο ψηφιακό αποθετήριο των Γ.Α.Κ.
· Καθορισμός πλαισίου αναρτήσεων στα υπηρεσιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
· Εκπόνηση σύμβασης προστασίας δεδομένων με εκτελούντες την επεξεργασία.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν την έκθεση «ΓΑΚ-ART: Αφηγήσεις & Αναγνώσεις».

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, 28 σύγχρονοι καλλιτέχνες εμπνέονται από αρχειακά τεκμήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους που αφηγούνται...Read more
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σαν καράβι μικρό που λιμάνι θα πιάσει» προσφέρεται διαδικτυακά σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης με τίτλο "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα", που συνδιοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία...
Read more
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ίδρυμα Ευγενίδου και Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», την έκθεση "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης" (Α. Κάλβος, Ωδή προς Αγαρηνούς) 1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα.

Σπάνια αρχειακά τεκμήρια και μουσειακά κειμήλια των Γενικών Αρχείων του Κράτους αναδεικνύουν την ιστορική πορεία και την...Read more
Newsletter Ιουλίου - Αυγούστου
.
Το Newsletter για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είναι έτοιμο. Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και τα τελευταία νέα από τον χώρο της αρχειονομίας.Read more
«Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέσα από τα αρχεία»

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcasts «λέγειν & ιστορείν» φιλοξενείται η ερευνήτρια οικονομικής και ναυτιλιακής ιστορίας Δρ. Κατερίνα Γαλάνη.

Η συζήτηση με την ιστορικό αναπτύσσεται γύρω από την πρόσφατη ιστορική έρευνα για τον Αγώνα στη θάλασσα και ξεδιπλώνει τον πλούτο του αρχειακού υλικού....
Read more
ΕΒΓΗΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΙΑ
Η έκδοση «Εβγήκαμεν εις τα πανία» αποτελεί ένα προσωπικό ημερολόγιο καταστρώματος πολεμικού σκάφους του Αγώνα. Πρόκειται για το χειρόγραφο ημερολόγιο που διατηρούσε ο πλοίαρχος του πλοίου «Μιλτιάδης», Γεώργιος Σαχίνης, από το 1824 ως το 1827 και στο οποίο καταγράφονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, υπό τις οδηγίες του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, και η καθημερινότητα...
Read more
Επίσημη Παρουσίαση Έκθεσης στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

 
Δελτίο Τύπου επίσημης παρουσίασης της έκθεσης ...

Read more
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα Αρχείων και σας περιμένουμε να επισκεφθείτε την Έκθεση «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στην Θάλασσα» στον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - ΓΑΚ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία 1821-2021 / Initiative 1821-2021. Δείτε το trailer της Έκθεσης!
ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ανακοινώνουν την έναρξη της Ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Ακολουθήστε μας στην εικονική περιήγηση στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, όπου μπορείτε να δείτε, ...

Read more
Συμμετοχή των Γ.Α.Κ. σε Ημερίδα του 1ου και 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε συνεργασία με το 1ο και 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, διοργάνωσαν στις 25 Φεβρουαρίου 2021, Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Το 1821 μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους», όπου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα τεκμήρια που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία από το ιστορικό αρχείο του 1821,...

Read more
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, κατόπιν πρόσκλησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της επίσκεψης.