Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

gdpr

Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας γνωρίζουμε ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Κεντρική Υπηρεσία, Δάφνης 61, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό, Τηλ:210-6782200, fax:+30 210-6782215, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τα Γ.Α.Κ. επεξεργάζονται τα δεδομένα που δηλώνετε στα σχετικά έντυπα του Αναγνωστηρίου (ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, επάγγελμα ή ιδιότητα, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας/εργασίας, τηλέφωνο, διεύθυνση παραμονής στην πόλη, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την άσκηση έννομης υποχρέωσης που απορρέει από τη σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της καταχώρισης τους σε αυτοματοποιημένο σύστημα, εξασφαλίζει την πρόσβαση στα αρχεία και στις συλλογές που διατίθενται στο αναγνωστήριο στο Γ.Α.Κ., ενώ εγγυάται την ασφάλεια στη χρήση του αρχειακού υλικού. Επιπλέον, πραγματοποιείται ανώνυμη επεξεργασία των δεδομένων για την ετήσια στατιστική απεικόνιση της επισκεψιμότητας των Γ.Α.Κ.
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για λόγους ασφάλειας χρήσης του αρχειακού υλικού. Ως υποκείμενο των δεδοµένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679.
Ειδικότερα, έχετε δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε δηλαδή να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργάζονται τα Γ.Α.Κ. Επιπλέον, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και περιορισμού στην επεξεργασία των δεδομένων που δηλώνετε στα έντυπα του Αναγνωστηρίου των Γ.Α.Κ. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, παύει να είναι εφικτή η δυνατότητα πρόσβασής σας στα αρχεία και συλλογές που διατίθενται στο Αναγνωστήριο των Γ.Α.Κ.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων σας µπορείτε να επικοινωνείτε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Υπεύθυνη Προστασίας ∆εδοµένων για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Γ.Α.Κ. µε τον Κανονισµό 2016/679 περί προστασίας δεδομένων έχει οριστεί η αρχειονόμος της Κεντρικής Υπηρεσίας, Αμαλία Γιαννακά, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για την παρακολούθηση εφαρµογής του Κανονισμού 2016/679 και την υποβολή καταγγελιών έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.∆.Π.Χ.), Λ. Κηφισίας 1-3. Τ.Κ. 11523, Τηλ.:2106475600, Fax: 2106475628, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.