Εκδόσεις

ΟΛΑ: 31

Εξώφυλλο από ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Έτος: 1961
Κατηγορία: Λευκώματα
Εξώφυλλο από ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Π. ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Π. ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ

Έτος: 1960
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
Εξώφυλλο από ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟΙ: ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟΙ: ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΣ

Κέρκυρα, 11-13 Οκτωβρίου 1991

Έτος: 1992
Κατηγορία: Πρακτικά
No cover ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ

ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1994

Έτος: 1994
Κατηγορία: Κατάλογοι εκθέσεων
Εξώφυλλο από ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΛΛΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΛΛΑ

Συνοπτικό Ευρετήριο

Έτος: 1989
Κατηγορία: Ημερολόγια
Εξώφυλλο από ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(1818 - 1866)

Έτος: 1991
Κατηγορία: Ευρετήρια
No cover ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1636-1648, ΠΗΓΕΣ Ι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1636-1648, ΠΗΓΕΣ Ι

Έτος: 2002
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΓΙΑΚΟΥΜΟΣ ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 1570-1598, ΠΗΓΕΣ IV

ΓΙΑΚΟΥΜΟΣ ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 1570-1598, ΠΗΓΕΣ IV

Έτος: 2000
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΔΙΑΘΗΚΕΣ 1801-1910 τ. (Α-Λ)

ΔΙΑΘΗΚΕΣ 1801-1910 τ. (Α-Λ)

Έτος: 1989
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΔΙΑΘΗΚΕΣ 1801-1910, τ. (Μ-Ω)

ΔΙΑΘΗΚΕΣ 1801-1910, τ. (Μ-Ω)

Έτος: 1993
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Ι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Ι

Έτος: 1997
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΑ ΟΜΑΛΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 1675-1763, ΠΗΓΕΣ ΙΙ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΑ ΟΜΑΛΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 1675-1763, ΠΗΓΕΣ ΙΙ

Έτος: 1998
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
Εξώφυλλο από ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Τα μείζονα ιστορικά ζητήματα (1800-1807)

Έτος: 2001
Κατηγορία: Πρακτικά
Εξώφυλλο από ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

(1800-1807)

Έτος: 2000
Κατηγορία: Κατάλογοι εκθέσεων
No cover ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Έτος: 1997
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΙΟΝΙΟΝ ΚΡΑΤΟΣ. ΕΓΧΩΡΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1817-1864

ΙΟΝΙΟΝ ΚΡΑΤΟΣ. ΕΓΧΩΡΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1817-1864

Έτος: 2000
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
Εξώφυλλο από ΙΟΝΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΙΟΝΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πέντε αιώνες διοικητική οργάνωση (1386 - 1864)

Έτος: 1988
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
Εξώφυλλο από ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΠΙΩΤΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΠΙΩΤΗ

Έτος: 1997
Κατηγορία: Κατάλογοι εκθέσεων
Εξώφυλλο από ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16ος - 19ος αι.

Έτος: 1996
Κατηγορία: Πρακτικά
No cover ΚΕΡΚΥΡΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

14ος - 19ος αι.

Έτος: 1994
Κατηγορία: Κατάλογοι εκθέσεων