Χορηγίες και Δωρεές

Η εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων είναι ένα από τα βασικότερα σημεία που έχουν σχέση με την παραγωγή των πολιτιστικών αγαθών, καθώς επίσης και με την ομαλή λειτουργία μιας πολιτιστικής δραστηριότητας ή ενός πολιτιστικού Οργανισμού. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή το ζήτημα αυτό κατέχει πρωτεύουσα σημασία και γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης κεφαλαίων με διάφορους τρόπους (ίδια κεφάλαια ενός πολιτιστικού οργανισμού, χορηγίες, κρατική χρηματοδότηση και άλλα). Η ανάπτυξη της ιδέας περί κοινωνικής ευθύνης των εταιριών και των εύπορων ιδιωτών η χορηγία και η δωρεά προβάλλουν ως οι νέες μορφές χρηματοδότησης και επένδυσης των πολιτιστικών οργανισμών, λειτουργώντας ως σημαντικός μοχλός πολιτιστικής ανάπτυξης.

Η χορηγία και η δωρεά στον πολιτισμό αναπτύσσονται σε ένα δυναμικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτικοπολιτιστικό περιβάλλον, που μεταβάλλεται διαρκώς και άρα τα δεδομένα είναι κάθε φορά διαφορετικά, ανάλογα με τις ισχύουσες συνθήκες. Στις μέρες μας, τόσο η χορηγία, όσο και η δωρεά αποτελούν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης του πολιτισμού.
Ο όρος της πολιτιστικής χορηγίας (sponsorship) διαχωρίζεται από τη δωρεά στο άρθρο 2 του Ν.3525/2007. Η δωρεά αποτελεί «παροχή στον δωρεοδόχο ενός περιουσιακού αντικειμένου, χωρίς οποιοδήποτε πρότασης, αντάλλαγμα ή αντιστάθμισμα». Ενώ δηλ. ενυπάρχει ο στόχος της κοινωνικής ευποιίας από το δωρητή, καθώς επίσης και μεταφορά χρημάτων από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, δεν αναμένεται κάποιο αντάλλαγμα. Πρόκειται δηλ. για μία χαριστική δικαιοπραξία. Το κοινό σημείο της χορηγίας με τη δωρεά είναι πως και ο χορηγός και ο δωρητής στηρίζει τον αποδέκτη της ενέργειας στην υλοποίηση κάποιας δράσης ή σχεδίου με χρηματικό ποσό ή σε είδος. Μπορεί να παρέχεται σε χρηματική μορφή ή ακόμα και σε είδος.

Τα  Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), βάσει του νέου Νόμου (Ν.4610/2019, άρθρο 198) λειτουργίας τους, αποδέχονται δωρεές. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω τα είδη των δωρεών που θα μπορούσαν φορείς ή ιδιώτες να παραχωρήσουν στα Γ.Α.Κ.: 

√ προβολή στα μέσα ενημέρωσης,
√ πρόσθετη διάθεση φυλάκων για τις ανάγκες μιας περιοδικής έκθεσης,
√ προσωρινή διάθεση εξοπλισμού για τις ανάγκες διαφόρων εκδηλώσεων (π.χ. φωτιστικά σώματα, μηχανές και οθόνες προβολής κτλ.),
√ προσφορά υλικών συντήρησης, φωτογραφικού υλικού,
√ εκτύπωση φωτογραφιών,
√ προσφορά hardware και software των ηλεκτρονικών συστημάτων,
√ προσφορά τραπεζικών εργασιών,
√ προσφορά του catering ή των ποτών μιας δεξίωσης κλπ.

Επίσης, η Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και κάποιες Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. διαθέτουν χώρους για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων τρίτων που αφορούν σε πολιτιστικές δράσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χώρους και το κόστος φιλοξενίας, παρακαλούμε επικοινωνείστε με το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και με τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ.

Πάγιοι χορηγοί των Γενικών Αρχείων του Κράτους:
Λίστα Χορηγών – Δωρητών Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) & Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.) {Υπό επεξεργασία}