Αναγνωστήριο

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες, λειτουργεί Αναγνωστήριο για την εξυπηρέτηση των ερευνητών.

Το σύνολο του αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμο. Το υπό επεξεργασία και το αταξινόμητο υλικό μπορεί να μελετήθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως είναι η φυσική κατάσταση του αρχείου, ο χώρος φύλαξής του και ο βαθμός επεξεργασίας του, o οποίος καθορίζεται από τον τύπο του εργαλείου έρευνας. Οι παραπάνω προϋποθέσεις καθορίζουν και το χρόνο ικανοποίησης των αιτημάτων των ερευνητών.

Η λειτουργία του Αναγνωστηρίου διέπεται από τους ίδιους κανόνες για το σύνολο των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.
Οι όποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται, οφείλονται στις υποδομές της κάθε Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ ανά την Ελλάδα.


Στο πλαίσιο της δημιουργίας Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου, τα Γ.Α.Κ. μετά την υλοποίηση των έργων ψηφιοποίησης, παρέχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό μέσω της πύλης @ρχειομνήμων.

Περιηγηθείτε στην ψηφιοποιημένη συλλογή των Γ.Α.Κ. και ανακαλύψτε τεκμήρια της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Το Αναγνωστήριο θα παραμείνει κλειστό από τη Δευτέρα, 01/08/22 έως και την Παρασκευή, 19/08/22.

2. Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.4.2022 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00" ισχύουν τα παρακάτω:

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ 17917/22-3-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας).

2. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ' εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.

Δεν απαιτείται η υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο στο Αναγνωστήριο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού,
[β] πιστοποιητικού νόσησης,
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19
(PCR ή rapid test).

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Στα τραπέζια μελέτης του Αναγνωστηρίου προσέρχονται μέχρι
επτά (7) ερευνητές ανά ημέρα.

Το κοινό καλείται να προσέρχεται με δικά του γάντια και μάσκες και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής (πλύσιμο χεριών, χρήση αλκοολούχου διαλύματος μετά την επαφή με φυσικά αντικείμενα).

Οι ημέρες εξυπηρέτησης του Τμήματος Αναγνωστηρίου ορίζονται ως εξής:

Δευτέρα- Τετάρτη-Παρασκευή (Αναγνωστήριο): 09:00 – 14:00
Τρίτη-Πέμπτη (Δικαστικά): 09:00-14:00