Αναγνωστήριο

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες, λειτουργεί Αναγνωστήριο για την εξυπηρέτηση των ερευνητών.

Το σύνολο του αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμο. Το υπό επεξεργασία και το αταξινόμητο υλικό μπορεί να μελετήθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως είναι η φυσική κατάσταση του αρχείου, ο χώρος φύλαξής του και ο βαθμός επεξεργασίας του, o οποίος καθορίζεται από τον τύπο του εργαλείου έρευνας. Οι παραπάνω προϋποθέσεις καθορίζουν και το χρόνο ικανοποίησης των αιτημάτων των ερευνητών.

Η λειτουργία του Αναγνωστηρίου διέπεται από τους ίδιους κανόνες για το σύνολο των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.
Οι όποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται, οφείλονται στις υποδομές της κάθε Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ ανά την Ελλάδα.


Στο πλαίσιο της δημιουργίας Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου, τα Γ.Α.Κ. μετά την υλοποίηση των έργων ψηφιοποίησης, παρέχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό μέσω της πύλης @ρχειομνήμων.

Περιηγηθείτε στην ψηφιοποιημένη συλλογή των Γ.Α.Κ. και ανακαλύψτε τεκμήρια της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.