Συνεργασίες

Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγικό στόχο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω συνεργασιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ταυτόχρονα μέσω της συμμετοχής στα αντίστοιχα διεθνή θεσμικά όργανα. 
Η Κεντρική και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. δημιουργούν συνέργειες, αναπτύσσουν δράσεις και παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της αρχειονομίας, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών αλλά και την παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς και ιδιώτες.
Τα Γ.Α.Κ., ως Εθνικός αρχειακός φορέας, εργάζεται για την εφαρμογή και διάδοση στο ευρύ κοινό των βασικών αρχών της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Αρχεία (αγγλικά και ελληνικά), όπως αυτές εγκρίθηκαν, το 2011, από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO. 

Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, η Γραμματεία του Προγράμματος «Memory of the World (MoW)» της UNESCO εργάζεται με σκοπό να διευκρινιστεί η εννοιολογική και πρακτική σύνδεση μεταξύ της καταγεγραμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς (documentary heritage) και των πανδημιών
Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιοποιήθηκε μία σημαντική κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφηκε τόσο από την UNESCO, όσο και από σημαντικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς της εταίρους, όπως είναι η International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), το International Council on Archives (ICA), το International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), το International Council of Museums (ICOM) και το Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA).
Διαβάστε την κοινή ανακοίνωση στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.
Μπορείτε να δείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες εδώ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω κοινής ανακοίνωσης, μία νέα ανακοίνωση με τίτλο: "COVID-19: Το καθήκον για τεκμηρίωση δεν σταματάει σε περιόδους κρίσης, αντίθετα, τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή, αποτελεί αναγκαιότητα" δημοσιεύτηκε από το International Council on Archives (ICA) και το International Conference of Information Commissioners, με την υποστήριξη των: ARMA International, CODATA, Digital Preservation Coalition, Research Data Alliance, UNESCO Memory of the World and World Data System.
Διαβάστε την κοινή ανακοίνωση στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.
Μπορείτε να δείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες εδώ.

Ακολουθούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις συνεργασιών της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. με φορείς του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων
Για συνεργασίες και δράσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των κατά τόπους Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.


Γ.Α.Κ. & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Τα Γ.Α.Κ. επιδιώκουν τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση και δράση σε διεθνές επίπεδο, μετέχοντας σε οργανισμούς και θεσμικά όργανα σχετικά με το ευρύτερο αντικείμενο της αρχειονομίας και της επιστήμης της πληροφορίας, καθώς και σε ευρωπαϊκά έργα αντίστοιχου περιεχομένου.