Προσκτήσεις 2018

ααΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚατηγορίαABE
1Αρχείο των υποθέσεων αναφορών του Κύκλου Σχέσεων Κράτους - Πολίτη Φάκελοι των υποθέσεων αναφορών του Βοηθού - Συνηγόρου του κύκλου δραστηριότητας Σχέσεων Κράτους – Πολίτη που αφορά σε θέματα πληροφόρηση και επικοινωνία, ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, κακοδιοίκηση σε ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, μεταφορές, επικοινωνίες, εργασία, βιομηχανία, ενέργεια, φορολογία, τελωνεία, δημοσιονομικά θέματα, εμπόριο και κρατικές προμήθειες, γεωργία και αγροτική πολιτική, παιδεία.Οι φάκελοι υποθέσεων γενικά περιλαμβάνουν πρωτότυπες αναφορές των πολιτών, τα πρωτότυπα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, απαντήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, νομοθεσία και νομολογία, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ κλπ. καθώς και τυχόν επόμενες σχετικές επιστολές των πολιτών προς τον Συνήγορο και σχετικά συνημμένα από τους πολίτες έγγραφα.
2011: 3569 φάκελοι, 2012: 3134 φάκελοι, 2013: 3451 φάκελοι.
2011-2013Διοικητικά2122
2Αρχείο της ΙΓ΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΑθηνώνΔηλώσεις κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων, φάκελοι φόρου μεταβίβασης ακινήτων (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ=ζώντες).1945-2011Διοικητικά2123
3Αρχείο της Α' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΠειραιάΓραφείο Κεφαλαίου: Δ.Ο.Υ Πειραιά (1941-1961) και Δ.Ο.Υ Σπετσών (1948-1994), Δ.Ο.Υ Πόρου (1983-1994) 1941-1994Διοικητικά2124
4Αρχείο της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Πολίτη" (Κύκλος Ποιότητας Ζωής)Φάκελοι των υποθέσεων αναφορών του κύκλου δραστηριότητας Ποιότητας Ζωής. Ο συγκεκριμένος κύκλος περιλαμβάνει θέματα: περιβάλλοντος, πολεοδομίας, χωροταξίας, δημοσίων έργων, πολιτισμού. Επίσης, ζητήματα παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, αυθαίρετες παρεμβάσεις στο οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον και γενικότερης υποβάθμισης της ποιότητας ζωής. Κάθε υπόθεση περιλαμβάνει πρωτότυπες αναφορές των πολιτών, τα πρωτότυπα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, απαντήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, νομοθεσία και νομολογία, γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κλπ. 2011-2013Διοικητικά2125
5Αρχείο του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας ΑττικήςΤο αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου, αναφορικά με την τήρηση της υγειονομικής νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων εργοστασίων, τις ανθυγιεινές εστίες (φάκελοι και βιβλία), τα τουριστικά καταλύματα, τις βιομηχανίες, τις αδειοδοτήσεις καταστημάτων, τις καταγγελίες, τον έλεγχο κολυμβητικών δεξαμενών, τις απολυμάνσεις κλπ. Υπάρχουν, επίσης, στατιστικά στοιχεία. 1962-2011Διοικητικά2126
6Αρχείο ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Πειραιά - Νήσων (Πειραιάς)Εμπιστευτικά έγγραφα Διοίκησης1969-1987, 2007Διοικητικά2127
7Αρχείο Τελωνείου ΑθηνώνΑρχειακό υλικό από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία

Α) Δικαστικό Τμήμα
1) Προσφυγές «ΛΑΊΟΝ ΕΛΛΑΣ»
2) Αρχείο εμπιστευτικών εγγράφων (1979-1993)
3) Πειθαρχικά εκτελωνιστών (1992-2002)
4) Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης (ΠΤΠ) (1997)
5) Αρχείο μηνυτηρίων (1976-2000)
6) Βιβλία εισερχομένων (2003-2009)
7) Βιβλία καταχώρησης αποφάσεων ((1994-1996)
8) Ειδικό Βιβλίο καταχώρησης ΠΤΠ Τελ Αχαρνών
9) Βιβλίο καταχώρησης προσφυγών Τελ. Αχαρνών
10) Αλληλογραφία με ΕΛΥΤ (2003).

Β) Γραφείο Αιθυλικής Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών και Ενεργειακών Προϊόντων
1) Φάκελος προσωρινή έξοδος ΜΕΤΑΞΑ (1994)
2) Φάκελος Αχαρναϊκή Ποτοποιία (2002)
3) Φάκελος Αθηναϊκή Ζυθοποιία (2004)
4) Φάκελος Ζυθεστίαση Α.Ε. (2007)
5) Φάκελος Βυζάς (2002)
6) Φάκελος ΕΠΟΜ Α.Ε. (2004-2005)
7) Φάκελος φορολογικής αποθήκης ΜΑΞΙΟΥΜ (2004)
8) Φάκελοι αποστολής ΣΔΕ στην ΥΠΕΕ & ΣΔΟΕ (2003-2005, 2009-2010)

Γ) Γραφείο Βιομηχανοποιημένων Καπνών
1) Εταιρεία JT International – e-ΣΔΕ (2007-2011)

Δ) Γραφείο Ατελειών και Ειδικών Καθεστώτων
1) Καταχώρηση Αποφάσεων Ατελειών (1980-1996)
2) Αποφάσεις Ολυμπιακών Αγώνων (1994-1996)
3) Αιτήσεις για καθεστώς προσωρινής εισαγωγής (2000-2004)

Ε) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
1) Βιβλία Πρωτοκόλλου κλιμακίου του Τελωνείου Αθηνών (εταιρεία ΒΙΑΜΑΞ) (1978-1982, 1984-1985)

1976-2011Διοικητικά2128
8Αρχείο Σταθμού Χωροφυλακής Μαραθώνα / Αστυνομικού Τμήματος Μαραθώνα Σταθμός Χωροφυλακής Μαραθώνα: Κρατική ασφάλεια, οργάνωση Χωροφυλακής, υπηρεσιακή κατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού, προμήθειες υλικών, νομοθεσία δημόσιας ασφάλειας. Αστυνομκό Τμήμα Μαραθώνα: Φάκελοι σχετικοί με θέματα γενικής αστυνόμευσης. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού καλύπτει την περίοδο του Σταθμού Χωροφυλακής Μαραθώνα.1970-1995Διοικητικά2129
9Αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου1) Διεύθυνση Οικονομικού: οικονομικά στοιχεία, αλληλογραφία, προϋπολογισμός δαπάνης μισθοδοσίας, υπόδειγμα δελτίου ταυτότητας.
2) Τμήμα Λογιστηρίου: φάκελος συμβάσεων για νοσηλεία οικονομικά αδυνάτων ασθενών.
1962-1998Διοικητικά2154
10Αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ΑθηνώνΕκθέσεις νεκροτομών-σωματικών κακώσεων, Βιβλίο Δικαστικών Φρενοκομείων, Βιβλία Ιατροδικαστικών Πράξεων, Μητρώα Ιατροδικαστικού Γραφείου, Πρωτόκολλα, Βιβλία Ιατροδικαστικών Εκθέσεων, Βιβλία και Ευρετήριο Νεκροτομιών, Νεκροτομίες-Εκταφές, Ημερολόγιο Νεκροτομιών, κ.ά. 1910-1979Διοικητικά2156
11Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς"Περιλαμβάνονται μητρώα ασθενών (κυρίως) και άλλα βιβλία (μητρώα χειρουργικών επεμβάσεων, πρωτόκολλα κ.ά.). Προέρχονται από τις παρακάτω μονάδες: Α΄, Β΄, Γ΄ Χειρουργικές Κλινικές, Α΄, Β΄, Δ΄ Παθολογικές Κλινικές, Νευροχειρουργική Κλινική, Ωτορινολαρυγγική Κλινική, Ουρολογική Κλινική, Ορθοπεδική Κλινική, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Πλαστικής Χειρουργικής, Κρατικό Οφθαλμολογικό Κέντρο Αθηνών. 1946-1989Διοικητικά2157
12Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Η Αγία Όλγα». Μητρώα ασθενών διαφόρων κλινικών (Ουρολογικής, Ωτορινολαγγικής, Γυναικολογικής, Μαιευτικής, Παθολογικής), και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών διαφόρων κλινικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καθολικά εσόδων, καθολικά εξόδων, ημερολόγια κ.ά. 1944-2008Διοικητικά2158
13Αρχείο της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Αθηνών."Βιβλίο Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) Νομαρχιακού Ταμείου Αθηνών, οικ. ετών 1993, 1994, 1995"1984-2015Διοικητικά2160
14Αρχείο Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)Πρόκειται για τα έγγραφα (ανενεργά), που έχουν αφαιρεθεί από ατομικούς φακέλους αλλοδαπών, και συγκεκριμένα από όσους φακέλους έχουν ψηφιοποιηθεί από την Υπηρεσία. Οι φάκελοι τηρούνται στο Τμήμα Ταυτοτήτων και Αρχείων της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας. Περιέχονται έντυπα: Ε11-10 «Δελτία Ενημέρωσης Κατάστασης Αλλοδαπών» (π.χ. εγκρίσεις-παρατάσεις αδειών παραμονής), πιστοποιητικά μη απέλασης, δελτία αναχώρησης-επανεισόδου, έγγραφα επιβολής και άρσης διοικητικών μέτρων και γενικότερα αποδεικτικά διοικητικών μέτρων. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για διπλότυπα που βρίσκονταν στον ίδιο φάκελο1970-2000 (δεκαετίες)Διοικητικά2161
15Αρχείο της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)Πρόκειται για τα έγγραφα (ανενεργά), που έχουν αφαιρεθεί από ατομικούς φακέλους αλλοδαπών, και συγκεκριμένα από όσους φακέλους έχουν ψηφιοποιηθεί από την Υπηρεσία. Οι φάκελοι τηρούνται στο Τμήμα Ταυτοτήτων και Αρχείων της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας. Περιέχονται έντυπα: Ε11-10 «Δελτία Ενημέρωσης Κατάστασης Αλλοδαπών» (π.χ. εγκρίσεις-παρατάσεις αδειών παραμονής), πιστοποιητικά μη απέλασης, δελτία αναχώρησης-επανεισόδου, έγγραφα επιβολής και άρσης διοικητικών μέτρων και γενικότερα αποδεικτικά διοικητικών μέτρων. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για διπλότυπα που βρίσκονταν στον ίδιο φάκελο1970-2000 (δεκαετίες)Διοικητικά2162
16Αρχείο Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισίας "Οι Άγιοι Ανάργυροι"Φάκελοι νοσηλείας ασθενών και βιβλία πρωτοκόλλου.1984-1997Διοικητικά2163
17Αρχείο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΜοσχάτουΒιβλία Πρωτοκόλλου της Γραμματείας1979-1998Διοικητικά2164
18Αρχείο του τέως Εθνικού Ιδρύματος ΝεότηταςΠεριλαμβάνεται το χαρακτηρισμένο ως «ιστορικό αρχείο» του τέως Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού, έντυπου, φωτογραφικού και λοιπού αρχειακού υλικού, καθώς και τμήμα του αρχείου της Σχολής Αναβρύτων.1947-1990Διοικητικά2165
19Αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»Δελτία ολοκλήρωσης έργων ανά φορέα1994-2000Διοικητικά2166
20Αρχείο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Γ΄ ΚΠΣ)Τεχνικά Δελτία Έργου/Υποέργων, Τροποποιήσεις, Συμβάσεις, Εφημερίδες με προκηρύξεις Έργων, Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία, Εκθέσεις επιτόπιων επιθεωρήσεων κυρίως Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 2000-2006Διοικητικά2167
21Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νέου ΗρακλείουΒιβλίο πρωτοκόλλου (2000-2001), βιβλίο αποφάσεων οικονομικού εφόρου Ηρακλείου Αττικής (1983-1988), βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1983-2000).1983-2001Διοικητικά2168
22Αρχείο Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά "Μεταξά"Βιβλία μητρώων ασθενών Εξωτερικών Ιατρείων, βιβλία μητρώων ασθενών Ψυχιατρικού Τομέα, βιβλίο πρακτικών Επιστημονικού Συμβουλίου.1968-2005Διοικητικά2169
23Αρχείο Ε’ Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και ΕλέγχουΒιβλία Υπολόγων, Ημερολόγια, Γενικά Πρωτόκολλα, Μητρώα Υπαλλήλων και Οικονομικών Πληρωμών

1931-1997Διοικητικά2170
24Αρχείο Τμήματος Δ’ Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης ΦορολογίαςΚώδικας Φορολογικής Συμμόρφωσης (ΚΦΣ)1971-1994Διοικητικά2171
25 H΄ Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχουα) Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων της τέως ΥΔΕ στο Υπ. Δικαιοσύνης (14 κιβ.) και β) Βιβλία Πρωτοκόλλου της τέως ΥΔΕ στο Υπ. Περιβάλλοντος1960-1985Διοικητικά2172
26Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο ΟικονομικώνΒιβλία μητρώων υπαλλήλων (1993, 1998, 2000, 2005, 2006). Αφορούν υπαλλήλους της Γραμματεία Συντονισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
1998-2006Διοικητικά2173
27Αρχείο του Α΄ Τμήματος της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του ΚράτουςΚανονικά δείγματα προϊόντων δέρματος2011-2012Διοικητικά2174
28Αρχείο του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.26 Φάκελοι Φόρου Κληρονομίας1986-1995Διοικητικά2175
29Αρχείο του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους και του Τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου26 Φάκελοι Φόρου Κληρονομίας1989, 1993-2011Διοικητικά2176
30Αρχείο του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.Μία σειρά δημοσιευμάτων του Οργανισμού (39 βιβλία και 10 τεύχη περιοδικού)Διοικητικά2177
31Αρχείο Τμήματος Β΄ Σχεδιασμού και Ποιότητας Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του ΚράτουςΕπιθεωρήσεις και εκθέσεις πεπραγμένων Χημικών Υπηρεσιών.2000-2006Διοικητικά2178
32Αρχείο Γραφείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του ΚράτουςΕκθέσεις πεπραγμένων Χημικών Υπηρεσιών 2003-2005Διοικητικά2178
33Αρχείο ΕΦΚΑ - ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής – Αθηνών – Κεντρικού ΤομέαΠρακτικά και Αποφάσεις ΤΔΕ –Τοπικής Διοικ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιου Ελέγχου1983-2002Διοικητικά2179
34Ζ' Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου: Αρχείο πρώην ΥΔΕ στο Υπουργείο ΤουρισμούΒιβλία Μητρώου Προσωπικού 2001-2015Διοικητικά2180
35Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Πλατεία Ομονοίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜΔηλώσεις ατυχημάτων1977-1996Διοικητικά2183
36Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό": Αρχείο Κέντρου Αναφοράς Μεσογειακής Αναιμίας 21 Καρτέλες Αιματολογικού Ελέγχου του Εργαστηρίου Πρόληψης 1991-1996Διοικητικά2185
37Αρχείο της τέως Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο ΕσωτερικώνΒιβλία Ημερολογίου, Μητρώου Υπαλλήλων, Πρωτοκόλλου, Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και Δευτερεύοντος Διατάκτη 1974-2002Διοικητικά2186
38Αρχεία των τέως Τοπικών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Παγκρατίου και ΒύρωναΦάκελοι και βιβλία ατυχημάτων, Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) των τέως ΙΚΑ Βύρωνος και Παγκρατίου1963-1992Διοικητικά2187
39Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιανατολικής Αττικής Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής της ΕΛ.ΑΣ: Αρχεία Αστυνομικού Τμήματος Βάρης, Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας1. Βιβλίο προσαχθέντων αλλοδαπών του ΑΤ Β΄ Γλυφάδας και 2. φάκελοι αλληλογραφίας, προσωπικού, εκλογικών, μέτρων τάξης κ.λπ του ΑΤ Βάρης

1971 - 2010Διοικητικά2188
40Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος ΦυλήςΑναφορές Αστυνόμευσης ΧΥΤΑ Φυλής2011Διοικητικά2193
41Ε.Φ.Κ.Α., Ε’ Τοπικό Υποκατάστημα μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βόρειου Τομέα: Αρχείο πρώην Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νέας ΙωνίαςΒιβλία Γενικού Πρωτοκόλλου1984-2010Διοικητικά2194
42Αρχείο Κέντρου Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο ΛαυρίουΕισερχόμενα, Εξερχόμενα, καταστάσεις παρουσίας προσωπικού, βιβλία αιτούντων άσυλο, ατομικοί φάκελοι (7), μειοδοτικοί διαγωνισμοί, σίτιση και παροχές κλπ. 1990-2017Διοικητικά2195
43Αρχείο Κέντρου Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο ΛαυρίουΙατρικές εξετάσεις, αιτήσεις προσφύγων, βιβλίο παρόντων, ονομαστικές καταστάσεις, προμήθειες σίτισης, διαγραφές, προσφορές κλπ.1995-2016Διοικητικά2196
44Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών: Εκλογές 20152015Διοικητικά2197
45Αρχείο του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΔικογραφίες του έτους 2010 και αποφάσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου σε ψηφιακή μορφή2010Δικαστικά2182
46Αρχείο του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΔικογραφίες Ολομέλειας (79 δικογραφίες) του έτους 2011 και αποφάσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου σε ψηφιακή μορφή2011Δικαστικά2184
47Εφετείο Αθηνών (Ποινικό)Φάκελοι ποινικών δικογραφιών 2002, 2003, 2010Δικαστικά2181
48Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών: Εκλογές 2015Εκλογικό υλικό των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και της 20ής Σεπτεμβρίου 2015 καθώς και του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

2015Δικαστικά2197
49Αρχείο του 11ου Δημοτικού Σχολείου ΒύρωναΒιβλία Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας1979-2006Εκπαιδευτικά2190
50Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείο ΒύρωναΒιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας1987 – 2018Εκπαιδευτικά2191
51Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Διονυσίου ΡαζήΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 2368. 1918-1923Συμβολαιογραφικά2134
52Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Παναγιώτη Γ. ΡούβαληΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 3825. 1966-1969Συμβολαιογραφικά2135
53Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Επαμεινώνδα ΦαρμάκηΣυμβόλαια με αριθμούς 3647 - 7594. 1906-1913Συμβολαιογραφικά2136
54Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ιωάννου Γ. ΣακελλαρίουΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 4660.1924-1935Συμβολαιογραφικά2137
55Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Νικολάου ΓεωργίουΣυμβόλαια με αριθμούς 8312 - 15731. 1891Συμβολαιογραφικά2138
56Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Αικατερίνη Ε. ΣαλούστρουΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 912. 1979-1981Συμβολαιογραφικά2139
57Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Χριστίνας ΧριστοδούλουΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 521. 1981-1983Συμβολαιογραφικά2140
58Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ηλία ΑλεξάκηΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 746. 1876Συμβολαιογραφικά2141
59Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Γεωργίου Ν. ΔεϊμέζηΣυμβόλαια με αριθμούς 2 - 3547. 1908-1918Συμβολαιογραφικά2142
60Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ιωάννη ΠροϊστόπουλουΣυμβόλαια με αριθμούς 6502-6999. 1883Συμβολαιογραφικά2143
61Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Αχιλλέα ΚαρώνηΣυμβόλαια με αριθμούς 490 - 1013.1870-1873Συμβολαιογραφικά2144
62Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Κωνσταντίνου ΚαραμανίδηΣυμβόλαια με αριθμούς 15800 - 21731. 1891-1898Συμβολαιογραφικά2145
63Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Παναγιώτη ΣκαμβούγερουΣυμβόλαια με αριθμούς 747 - 5935. 1877-1881Συμβολαιογραφικά2146
64Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Νικόλαου ΔιονυσιάδηΣυμβόλαια με αριθμούς 236-489. 1873Συμβολαιογραφικά2147
65Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Νικόλαου ΜιχόπουλουΣυμβόλαια με αριθμούς 30-233. 1876Συμβολαιογραφικά2148
66Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Γρηγορίου ΑγγελόπουλουΣυμβόλαια με αριθμούς 1014 - 1692. 1874-1875Συμβολαιογραφικά2149
67Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Γεωργίου ΚωνσταντινίδηΣυμβόλαια με αριθμούς 2 - 4079. 1898-1901Συμβολαιογραφικά2150
68Σύμμεικτο αρχείο Συμβολαιογράφων ΛαυρίουΒιβλία ευρετηρίων συμβολαίων, απογραφών, διαθηκών, πλειστηριασμών, στατιστικής και συμβόλαια Ειρηνοδικών. Συμβολαιογραφικά2151
69Συλλογή Ν. Μητρογιαννόπουλου: Μητρώο αρρένων Δήμου Άσσου (Κεφαλονιά)Μητρώο αρρένων Δήμου Άσσου (Κεφαλονιά) ετών 1879-1888 (το 1888 συμπεριλαμβάνεται)1879-1888Ιδιωτικά/Συλλογές2152
70Αρχείο Ιωάννη ΒαρβιτσιώτηΑρχείο από την πολιτική του δράση ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας1974-2003Ιδιωτικά/Συλλογές2153
71Αρχείο Ιωάννη ΒαρβιτσιώτηΑρχείο από την πολιτική του δράση ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας1955-2001Ιδιωτικά/Συλλογές2155
72Αρχείο Αγγελικής Χαρίτου513 ερωτηματολόγια μαθητών και γονέων από 31 σχολεία της χώρας στο πλαίσιο της έρευνας με τίτλο: «Κοινωνικές τάξεις στην Ελλάδα: εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στον 21ο αιώνα» που πραγματοποίησε η Α. Χαρίτου κατά τη σύνταξη της διδακτορικής της διατριβής 2010-2012Ιδιωτικά/Συλλογές2159
73Αρχείο Ναυσικάς Μαρκογιαννάκη-Παππά1. Πέντε χειρόγραφα ετήσια ημερολόγια της Ναυσικάς Μαρκογιαννάκη-Παππά (1941-1945)
2. Αυτόγραφο σημείωμα της Ναυσικάς Μαρκογιαννάκη-Παππά ως σύνοψη του περιεχομένου των ημερολογίων της.
3. Δίτομη έκδοση των ημερολογίων με τίτλο: «Με τα μάτια της Ναυσικάς»1. Τα δύσκολα χρόνια 1941-1942 (εκδ. Πορεία. 2010) και 2. Προσδοκώντας το τέλος του πολέμου 1943-1945 (2014).
1941-1945, 2010,2014Ιδιωτικά/Συλλογές2189
74Φωτογραφικό αρχείο Ιωάννη ΒαρβιτσιώτηΦωτογραφίες που καλύπτουν το σύνολο της πολιτικής του δράσης. 1965-2004Ιδιωτικά/Συλλογές2192
75Καραπιδάκης, Νικόλαος: συλλογή αφισσώνΑφίσσες πολιτιστικού περιεχομένου2018Ιδιωτικά/Συλλογές2198
1 to 10 (76)