Λίγο πριν από το τέλος του έτους 2021, το Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων των Γενικών Αρχείων του Κράτους ξεκίνησε μία πολύ σημαντική συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α) έπειτα από πρωτοβουλία του Κ.Κ.Π.Π.Α. και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του κέντρου, κ. Ιωάννη Λιβανό.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α) συνιστά Φορέα, που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα αρχεία του χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, και αποτελούν πολύτιμο & ανεκτίμητο αρχειακό υλικό, τεράστιο σε όγκο & αρχειακή συνοχή. Τα Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής και αποτελούν παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Α είναι οι παρακάτω αποκεντρωμένες μονάδες:

• Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας
• Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας
• Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας
• Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ».
• Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» στο οποίο ανήκουν και οι αυτόνομες αποκεντρωμένες μονάδες κοινωνικής φροντίδας:
• Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας
• Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα
• Αναρρωτήριο Πεντέλης

Η συνεργασία ΓΑΚ & ΚΚΠΠΑ, μέσω των αυτοψιών και των επισημάνσεων που πραγματοποιούνται στα Παραρτήματα του Φορέα, αφορά στην παροχή αρχειακής τεχνογνωσίας προς το Κ.Κ.Π.Π.Α για την καταγραφή των αρχείων του και το πλαίσιο των εκκαθαρίσεων αυτών. Το αρχειακό υλικό, που μετά την επιλογή του θα εισαχθεί στα ΓΑΚ, παρέχει ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Π.Ι.Κ.Π.Α-Ε.Ο.Π.) ενισχύοντας την έρευνα σε ζητήματα που αφορούν στην κοινωνική πρόνοια, την περίθαλψη, την προληπτική μέριμνα και τη νοσηλεία.