Στο πλαίσιο της Α΄ Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία: 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) / Φορέας Υποδοχής: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ υβριδική ημερίδα με τίτλο «Θεσμοί και κοινωνία στην επαναστατημένη Ελλάδα: οι μαρτυρίες των αστυνομικών και δικαστικών αρχείων (1822-1827)», την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του ΕΚΠΑ «Θεσμοί και κοινωνία στην επαναστατημένη Ελλάδα», το οποίο βασίζεται σε δύο αρχεία της περιόδου Αγώνα που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ, το αρχείο της Γραμματείας της Αστυνομίας (1822-1826) και το αρχείο της Γραμματείας του Δικαίου (1822-1827). Τα εν λόγω αρχεία είναι ψηφιοποιημένα και αναρτημένα στον Αρχειομνήμονα, ενώ στο πλαίσιο συμμετοχής της Κεντρικής Υπηρεσίας στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΚΕΑΕ «Ψηφιακό Αρχείο 1821» διαθέτουν πλέον και τεκμηρίωση σε επίπεδο φακέλου.

ΑΦΙΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ