Το Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες και στους ερευνητές προχώρησε στην επικαιροποίηση του εργαλείου έρευνας του αρχείου της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην Διεύθυνσης Επικοικισμού του Υπουργείου Γεωργίας), μέσω της αποτύπωσης στην εφαρμογή google maps των εποικιστικών κτημάτων, για τα οποία περιλαμβάνεται υλικό στο αρχείο.  

Κατά το παρόν στάδιο έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των επικοικιστικών κτημάτων για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ η καταχώριση θα συνεχιστεί και για τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, ούτως ώστε να αποτυπωθεί το σύνολο των φακέλων του αρχείου.

Μέσω της παρεχομένης αυτής υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε ερευνητή να πλοηγηθεί, να αναζητήσει και να εντοπίσει ο ίδιος τους φακέλους των εποικιστικών κτημάτων του αρχείου που εμπίπτουν στο αντικείμενο της αναζήτησής του, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι το εν λόγω αρχείο κατοχυρώνει ιδιοκτησιακά δικαιώματα.