Η πρόσβαση στα αταξινόμητα ή υπό ταξινόμηση αρχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού κατά τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή.