Σας ενημερώνουμε ότι το Αναγνωστήριο των Γ.Α.Κ.- Ι.Α.Μ. θα παραμείνει κλειστό από 3 έως 5 Ιανουαρίου 2022.