Στο πλαίσιο του μαθήματος «Προγράμματα, Υλικά, Επαναχρήσεις: Αρχιτεκτονικές της Φροντίδας» που προσφέρεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με καθηγητή τον κ. Πέτρο Φωκαΐδη, πραγματοποιήθηκε ομιλία της Προϊσταμένης του Τμήματος Γ.Α.Κ. Μαγνησίας, κ. Αννίτας Πρασσά, με θέμα «Προσεγγίζοντας το χθες και το σήμερα του Βόλου μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους».

Η κ. Πρασσά παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας και τις δράσεις των Γενικών Αρχείων του Κράτους επισημαίνοντας τη συμβολή τους στη συγκέντρωση και διαχείριση των ιστορικών πηγών του τόπου και την τεκμηρίωση της ιστορίας του. Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα όπως η αρχειακή πολιτική της χώρας, η διαφάνεια και προσβασιμότητα στην αρχειακή πληροφορία, η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και το άνοιγμα των αρχείων στο ευρύτερο κοινό, προβάλλοντας παράλληλα αντιπροσωπευτικά δείγματα του αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ. Μαγνησίας.