Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Τμήμα Ρόδου συμμετέχουν στην έκθεση «Ο Αιγαιακός χώρος με το βλέμμα των περιηγητών από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα και τα Δωδεκάνησα στην Ελληνική Επανάσταση» που διοργανώνει το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η έκθεση άνοιξε τις πόρτες της στις 22 Οκτωβρίου στο Νεστορίδειο Μέλαθρο στη Ρόδο.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.mgamuseum.gr/el/

ΓΑΚ ΡΟΔΟΥ 22 10 2022 Πρόσκληση  ΓΑΚ ΡΟΔΟΥ 22 10 2022 Αφίσα