Τα Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Ιωαννιτών συνδιοργανώνουν μόνιμη έκθεση ενθυμημάτων με τίτλο "Ο σωματειακός αθλητισμός στην Ήπειρο 1918-1978". Η έκθεση πραγματοποιείται στο ισόγειο του ειδικά διαμορφωμένου χώρου του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ηπείρου στο Σουφαρί Σεράι στο Κάστρο Ιωαννίνων και εγκαινιάζεται στις 26 Νοεμβρίου.