.
Διαβάστε το Newsletter Ιουλίου-Αυγούστου 2023 της Κεντρικής Υπηρεσίας και ενημερωθείτε για τις δράσεις των ΓΑΚ και τα τελευταία νέα από τον χώρο της αρχειονομίας.