Διατάξεις Λειτουργίας του Συμβουλίου της Πολιτείας της Κέρκυρας, 1422-1797 –
Libro d’ordini del ConsigliodellamagnificaCittà di Corfü, 1422-1797
Ν. Ε. Καραπιδάκης (έκδοση, σχόλια). Εισαγωγή Φ. Μπαρούτσος. Πρόλογος Αλίκη Δ. Νικηφόρου

KERKYRA


 
Ο τόμος εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο και εντάσσεται στη σειρά των εκδόσεων της Βιβλιοθήκης των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Εκδίδονται οι 322 διοικητικές πράξεις του χειρόγραφου κώδικα Libro d’ordini della città di Corfü, που φυλάσσεται στα ΓΑΚ-Αρχεία Κέρκυρας.

Οι πράξεις αφορούν τις διαδικασίες λειτουργίας του Συμβουλίου των Πολιτών της Κέρκυρας, τοπικό αυτοδιοικητικό όργανο του νησιού όσο αυτό βρισκόταν υπό βενετική κυριαρχία, και καλύπτουν μια περίοδο από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα, με το κυριότερο μέρος τους να αφορά τους 17ο και 18ο αιώνα. Ο τόμος περιλαμβάνει, επίσης εισαγωγή στο πολιτικό κλίμα της περιόδου και αναλυτικό λεξιλόγιο των θεσμών της κερκυραϊκής πολιτείας από την αρχή της βενετικής κυριαρχίας, το 1386, έως και την περίοδο που καλύπτουν οι πράξεις του κώδικα (1797).

Περιλαμβάνονται,πιο συγκεκριμένα, διατάξεις και διοικητικές πράξεις που αφορούν τη λειτουργία του Γενικού Συμβουλίου Πολιτών της Κέρκυρας, του Συμβουλίου των 150Πολιτών (αργότερα των 60), τη λειτουργία διαφόρων αξιωμάτων και διοικητικών υπηρεσιών που απέρρεαν από τα παραπάνω όργανα. Τα διατάγματα και οι πράξεις διευκρινίζουν τον τρόπο σύγκλησης των Συμβουλίων, τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεών τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, τα προσόντα και την κοινωνική ιδιότητα των μελών τους καθώς και τις αρμοδιότητές τους. Περιλαμβάνονται επίσης διατάγματα σχετικά με τη δημιουργία νέων διοικητικών θεσμών, την κατάργηση και τη μετεξέλιξη άλλων. Πολλά διατάγματα αποκαλύπτουν τις εντάσεις και τις οικογενειακές συσσωματώσεις των μελών των Συμβουλίων.

Χάρη στα παραπάνω διαθέτουμε σήμερα συγκεντρωμένο ένα σώμα εγγράφων που αποδεικνύεται πρόσφορο για την κατανόηση πολλών ζητημάτων που σχετίζονται με την υπόσταση των Συμβουλίων της πόλης της Κέρκυρας και των μελών τους. Επίσης, μια ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για τις οικογένειες και τα άτομα, για τις διοικητικές λειτουργίες, τις νοοτροπίες των κυβερνώντων και των κυβερνώμενων, για την πρόσληψη της πολιτικής και της κατεστημένης αντίληψης για τους θεσμούς.

Την έκδοση πραγματοποίησε ο Ν. Ε. Καραπιδάκης, καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και πρώην πρόεδρος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Την εισαγωγή έγραψε ο Φώτης Μπαρούτσος, επικ. καθηγητής της Ιστορίας της Βενετικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τον πρόλογο η Αλίκη Δ. Νικηφόρου, τέως διευθύντρια των ΓΑΚ-Αρχείων Κέρκυρας και τ. αναπληρώτρια καθηγήτρια Διαχείρισης Πολιτιστικών αγαθών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.