Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη - Κατάλογος Γ'

Φάκελοι εγγράφων και υλικού
Φάκελοι 1-65
(Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σ. 381-390)
ΦάκελοςΤίτλος
1"Αρχεία Ρήγα Παλαμήδη - Στατιστική Τριπολιτσάς, Άργους, Μάνης και λοιπών επαρχιών Πελοποννήσου - Όθωνος περιήγησις με Παλαμήδην - Ερωτήματα της Συνελεύσεως Πόρου" (Μέρος Α΄)
2"Αρχεία Ρήγα Παλαμήδη - Στατιστική Τριπολιτσάς, Άργους, Μάνης και λοιπών επαρχιών Πελοποννήσου - Όθωνος περιήγησις με Παλαμήδην - Ερωτήματα της Συνελεύσεως Πόρου" (Μέρος Β΄)
3"Τουρκοκρατία - Ρούμελης Πολίτευμα και Ναυπάκτου"
4Έγγραφα Μποτασαίων - Κινήσεις Σπετσιωτικού στόλου 1821 - Σπουδαίαι ειδήσεις εκ Πελοποννήσου και Κορινθιακού κόλπου
5Αγουλινίτσας λίμνη - Αιχμαλωσία - Τέλη 1825-26 αγών κατά Ιμπραήμ εν Ηλεία
6Σισίνη χειρόγραφον
7"Σουλιώται Ναυπάκτου-Αγρινίου"
8Έγγραφα Ν. Κασομούλη
9Φαναριωτικά, Συλλογή Μωραϊτίνη
10Μπουμπουλίνας γράμματα
11Γενναίου Κολοκοτρώνη απομνημονεύματα
12"Ίχνη στρατιωτικά προ του 21"
13Στρατιωτικά Σώματα εν Επτανήσω (1200-1600)
14α) Αρματολοί ΙΖ΄ αιώνος, β) Πειρατίαι εις νήσους Αιγαίου, γ) Κινήματα πατριωτικά - Επανάστασις Σκυλοσόφου
15Στρατιωτικά Σώματα εν Επτανήσω (Κολοκοτρώνης)
16Βιογραφίαι Κολοκοτρωναίων 1821-23
17Νικοτσάρας
20"Βιογραφικά": Επιστολαί διαφόρων
21Ορλωφικά
22Ναυτικά - Άστιγξ - Καρτερία (το ατμόπλοιον)
23Ελληνικά Στρατιωτικά Σώματα εν Επτανήσω, Ρωσία (επί Μ. Αικατερίνης) Αρματολικά
24Αθηνών Τουρκικόν Κτηματολόγιον
25Ελληνικά Στρατιωτικά Σώματα εν Επτανήσω, Ρωσία κ.ά.
26Ορλωφικά - Αρματολικά Αιγαίου, Μοριά, Μάνης
27Ποιήματα εποχής Όθωνος - Πλαστά δημοτικά τραγούδια
28Επτανησιακά Στρατιωτικά Σώματα 1801-27
29Αι νήσοι του Ιονίου υπό τον Ναπολέοντα και Επτανήσου Αρματολικά - Βιογραφία Λουίζη Σωτήρη - Ελληνοαλβανικά σώματα υπό Άγγλους και Γάλλους - Καταστροφή Γαρδικίου, Βερατίου
30Λεξικόν Βιογραφιών Αρματολών Α - Ι
31Αρματολικά Αγράφων ΙΖ΄ αιώνος - Επανάστασις Διονυσίου Σκυλοσόφου - Ο Άγιος Σεραφείμ Αγράφων - Ακολουθία Διονυσίου του εκ Φουρνά - Κούφια ντουφέκια - Οι πυροβολισμοί κατά την Επανάστασιν και μετ' αυτήν
33Ναυτικές και πειρατικές ρίμες
34Αρματολικά - Βλαχάβας, Νικοτσάρας - Σχέσεις Αλή με Επτάνησον
35Καντακουζηνού χρονικόν
36Στρατιωτικά Αρματολικά Σώματα εν Επτανήσω - Ρωσοτουρκικός πόλεμος - Πειρατεία Αιγαίου - Κλέφτες εις Θεσσαλίαν-Στερεάν - Υπό τον Αλή Αρματολοί κ.ά.
37Επτανήσου Σώματα
38Επτανησιακά Αρματολικά 1807-1808
39Λάμπρος Κατσώνης 1789-90 - Ο Ανδρούτσος στο Μοριά-Κατσώνης
40Πετροπόλεμος εις Μεσολόγγι, Πάτρας, Αθήνας, Ερμούπολιν, Χίον και αλλαχού
41Ρήγα Παλαμήδη Φιλικά 1820 - Έγγραφα, αφιερωτικά, όρκοι κ.λπ.
42Ρήγα Παλαμήδη γράμματα
43Τα απομνημονεύματα του πατρός μου (Πιπιλή από Ζούτσαν του Σουλιμά Τριφυλίας γραφέντα υπό υιού του)
44Αρματολικά και Στρατιωτικά Σώματα Επτανήσου 1806
45Γλώσσα εν Επτανήσω 1798-1863
46Δείγματα Επτανησιακής γλώσσης - Γλώσσα και ζήτημα Γης καθ' όλην την Ελλάδα
47Έντυπα δημοτικής γλώσσης
48Γη επί Τουρκοκρατίας εν Επτανήσω, Στερεά, Ευβοία, Πελοποννήσω, Ηπείρω - Οικονομικά, φορολογικά κ.λπ.
52Γενικά αρματολικά - Σύστημα, οργάνωσις, βίος, ήθη και έθιμα
54Γκούρα τευτέρια
55Εγγραφα στρατηγού Γκούρα
56Απομνημονεύματα Α. Κοντάκη
58Ειδήσεις περί Ελλάδος, ιδίως περί της τύχης της τελευταίας αποστολής Γερμανών Φιλελλήνων από το ημερολόγιον και εξ επισήμων εγγράφων ειλημμένων μετά ενός συμπληρώματος εις επιστολάς υπό Ερρίκου Ιωσήφ Κίφερ
61Σημειώσεις εκ του ημερολογίου ενός εξ Ελλάδος επιστρέψαντος Βαυαρού πολεμιστού συνεχώς γραφόμεναι από της 22ας Νοεμβρίου 1832 μέχρι της 22ας Ιανουαρίου 1834
63Απόσπασμα από το ημερολόγιον Φιλέλληνος κατά το Φριν Λίντες τηρηθέν χειρόγραφον
64Έγγραφα διάφορα ιδιωτικά και δημόσια α) Πετράκη, β) Ζαρίφη, γ) γυναικός συγγενούς Νικηταρά, δ) Πρακτικά εκλογής πληρεξουσίων Άργους δια Δ΄ Εθνοσυνέλευσιν, ε) 1822 Δυτικής Ελλάδος, στ) Υπουργείον Παιδείας και ζ) Διδάχος
65Μπενάκηδες Καλαμών - Ορλωφικά 1769 (Αιγαίου)