Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη - Κατάλογος ΣΤ'

Αρχεία Καραϊσκάκη & Οδυσσέως Ανδρούτσου
α) Φάκελοι με υλικόν 18
β) Κυτία με υλικόν 19
(Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σ. 404-412)
Φάκελοι/ΚυτίαΤίτλος
1α) Σούλι και Πάργα 1774-1820-Γράμματα προς πρόξενο Μπενάκη εν Κερκύρα 1804.
β) Επιστολή Τζαβέλλα 28/2/1801 προς Μπήλιο Χούση.
γ) Παργινά και επιστολές Φώτου Τζαβέλλα.
2Αρματολικά
α) Αρματολοί –Παλληκάρι.- Η λέξη λεβέντης και αι σχετικαί.
β) Δημοτικά άσματα Αρματολών (αντίγραφα, σημειώματα, δελτία αποκόμματα, έντυπα κλπ. εξ Ελληνικών και ξένων πηγών).
3Αλή Πασάς γενικά
4Αλβανών ήθη-προλήψεις-χαρακτήρ-μπέσα, κλπ.
5Βυζαντινός στρατός τακτικός (αντίγραφα και λοιπά στοιχεία σχετικά με πολιορκία και άτακτο πόλεμο).
6Ρήγας-Ναπολέων-Επτανησιακά σώματα-Σέρβοι (έντυπα και δελτία σχετικά με τη Σερβική Επανάσταση και αρματολικά επί Ναπολέοντος).
7Άτακτος στρατός εν Βλαχία
8Ατάκτων βίος-Ενδυμασία-Φουστανέλλα-Τροφή-Έθιμα-Ύβρεις-Αρπαγαί-Λάφυρα-Προλήψεις-Μαντείαι-Η πλάτη-κλπ. (αντίγραφα εξ εγγράφων και εντύπων Ελληνικών και ξένων, κλπ.).
9Ατάκτων στρατηγήματα-Ταμπούρια-Καρτέρια, κλπ.
10α) Ο Καραϊσκάκης πάει στον Κατσαντώνη-Τακτική και στρατηγική ατάκτου στρατού Ελλήνων Σουλιωτών Αρβανιτών
β) Άτακτοι Τούρκων Βυζαντινών, κλπ.-Παιδομάζωμα και υλικό περί ατάκτου Αλβανικού στρατού και Αλβανίας.
111α) Αρματολοί επί Αλή Πασά και προ αυτού
β) Έγγραφα 1811
γ) Έγγραφα 1812-1813
δ) Έγγραφα 1814-16
ε) Έγγραφα 1817-8
2) Φιλικά-Εμπορικά προς Λουΐζη Σωτήρη. Τεργιέστη & άλλη ποικίλη ύλη για κοινωνικές μελέτες.
12α) Δίπλας-Κατσαντώνης-Τσόγκος κλπ. μετά υλικού και έντυπα σχετικά Λουκοπούλου, Φραγκίστα, Ράμφου, κλπ.
β) Κατσαντώνη εμφάνιση (αντίγραφα εξ ελληνικών και ξένων κειμένων).
γ) Κατσαντώνη ακμή –-Ο Καραϊσκάκης με τον Κατσαντώνη -Το πρώτον του κατόρθωμα.
δ) Βεληγκέκα θάνατος (1806)
ε) Μάχες-κατορθώματα Κατσαντώνη
στ) Κατσαντώνη –Λεπενιώτη σύλληψη και μετά υλικού δακτυλόγραφο σημείωμα Ι. Τσιγκόλη με διηγήσεις περί Κατσαντωναίων.
13Αθανασίου Λιδωρίκη απομνημονεύματα περί Αλή-Συμπληρωματικά ιστορικά επανορθώματα Γ. Κρέμου γραφέντα υπό Γ. Οικονόμου (Παρνασσός, τομ. Ζ΄, 1883 κλπ.)
β) Αλής και Φιλικοί (1820) Σουλιώται και Φιλικοί, Συμβούλιο αρματολών εις Λευκάδα
γ) Αλή Πασά πολιορκία-Μάχαι εν Ηπείρω Μ. Μπότσαρης, κλπ.
δ) Ο Καραϊσκάκης στα Γιάννενα κοντά στον Αλή, μετά το προσκύνημα-Καραϊσκάκη γάμος-Σχέσεις με Αλή, Αλβανούς, κλπ.
14α) Χειρόγραφος ιστορία πολιορκίας Αλή Πασά κατά Ψαλιδάν εν αντιγράφω (μετά υλικού και σχετικά έντυπα Κρέμου, Τζουκαλά, Φρασέτη, κλπ.).
β) Αλή Πασά πολιορκία-Σουλιώται-Μπότσαρης (μετά υλικού και έντυπα περί Σουλίου, Γούσι, κλπ.)
γ) Φάκελος περιέχων χειρόγραφο Ζώη Πάνου με τίτλο "Αληθινή καταγραφή ως κάτωθεν" (ως και αντίγραφο τούτου)
δ) Αλή Πασά πολιορκία-–Ανδρούτσος, Διάκος, κλπ. παρά Αλή
ε) Αλή Πασά πολιορκία (Καραϊσκάκης, Στουρνάρας, Κοντογιάννης).
στ) Αλή Πασά πολιορκία-πυρκαϊά Ιωαννίνων κλπ. (ποικίλα εξ εγγράφων και εντύπων αντίγραφα, κλπ.)
15α) Αλή Πασά πολιορκία 1821 και σχετικά με δράση Καραϊσκάκη στην Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα αντίγραφα εγγράφων και εντύπων ελληνικών και ξένων σχετικών: α) με το Τακτικό Στρατό κατά το 1821 (σχετικά και με την άφιξη φιλελλήνων, στρατιωτικών κανονισμών Υψηλάντου, κλπ.).
β) Βαλτινοί Ξηρομερίτες (σχετικά και με πολίτευμα Ξηρομέρου).
γ) Τσολάκογλου-Γκαβοστέργιος (Ζώτος)-Κωσταράδες
δ) Σκαλτσάς, Οδ. Ανδρούτσος, Δυοβουνιώτης, Πανουριάς, Διάκος.
ε) Ημερολόγιο Γ. Πραΐδη 15 Ν/βρίου 1821 (σε αντίγραφο), στ) 1822 Ελστέρ απομνημονεύματα (Τάγμα φιλελλήνων, Μεσολόγγι κλπ.)
ζ) Das Bataillon der Philhellenen von D. Elster 1828 μετάφρ. Γεωργίου δικηγόρου
η) Απολογία Βαρνακιώτη (περιγραφή ρόλου άτακτων, Γώγου, κλπ.)
θ) Καραϊσκάκης εις Άγραφα
ι) Αγράφων πολίτευμα
16Καραϊσκάκης 1822 μετά υλικού, μεταξύ του οποίου και έντυπα περί Μαυροκορδάτου:
α) Μαυροκορδάτου βιογραφικαί μελέται και χαρακτηρισμοί &
β) Κατά Μαυροκορδάτου (μετά υλικού αντιγράφων και μελέται εις Συντηρητικήν 1848, κλπ.)
17Καραϊσκάκης 1822β
α) Στοιχεία σχετικά με φρούρια Μεσολογγίου & την ιστορία κατασκευής τους -Α΄ πολιορκία, κλπ.
β) σχετικά με τον Τακτικό Στρατό και τους φιλέλληνες κατά το 1822, κλπ.
18Καραϊσκάκης 1823 (μετά υλικού αντιγράφων) και δύο (2) φακέλους:
α) Σουλιωτικά 1823 κάθοδος εις Αγώνα εξ Επτανήσου
β) Τακτικό Στρατό κατά 1823, κλπ. (μεταξύ των οποίων & έντυπα περί Μπότσαρη).
Κυτία με υλικό Καραϊσκάκη (όγκος: 9 κυτία)
11824α
Περιέχει:
α) Οκτώ (8) φακέλους Μαΐου-Δ/βρίου 1824 με αντίγραφα εξ εγγράφων εκ διαφόρων αρχείων και συλλογών
β) Φάκελο με αντίγραφα εκ χειρογράφου λεξικού Γαζή & διαφόρων εντύπων με επιγραφή "Κωλέττη χαρακτήρ"
γ) Φάκελο με τίτλο "1824 γενικά"
21824β
α) 1824 Ιανουάριος
β) 1824 Τακτικός Στρατός
γ) 1824 Δυτική Ελλάς ήτοι Σουλιωτικά, άφιξις Σουλιωτών εξ Επτανήσου-Κολακείαι-Όρκος πίστεως εις Κυβέρνησιν-Μίσος κατά Καραϊσκάκη-Φάγωμα δανείου:
Αντίγραφα ποικίλων πηγών, μεταξύ των οποίων & έγγραφα Κολοκοτρώνη προς Καραϊσκάκη, Τουρτούρη προς Κωλέττη, Γ. Αινιανού προς Κωλέττη, λογαριασμοί Μοναστηριώτη φροντιστού εις Μεσολόγγι από 22 Φεβρ.-24 Ιουνίου 1824
3)Εικοσιπέντε (25) έγγραφα (αποσπασθέντα εκ των του Παλαμήδη Αθηναϊκών)
4) Αντίγραφα λογαριασμών στρατιωτικών αρχηγών Δυτικής Ελλάδας 1825
5) Δοσοληψίας Επαρχίας Ανατολικού από 17 Ιανουαρίου 1824-27 Αυγούστου 1824
31825α περιέχει φακέλους:
1α-ι) με υλικό μηνών Ιανουαρίου-–Δεκεμβρίου
2) φακέλους με ενδείξεις "Καραϊσκάκης-Μεσολόγγι"
ιβ) Γενικά εκστρατείας Κουντουριώτη
ιγ) Πρωτόκολλο εξερχομένων επάρχου Σαλώνων
ιδ) Σουλιώται 1825
41825β
Περιέχει φακέλους με ενδείξεις:
α) Στο Μοριά με τους Αραπάδες-Εκστρατεία του Προέδρου του Εκτελεστικού Γ. Κουντουριώτη-Απάνθισμα από το επίσημο Πρωτόκολλο της εκστρατείας-Μετάφραση από τα δασκάλικα σ. 1-85 (αντίγρ. από αρχείο Κουντουριώτη, κλπ.).
β) Δυτική Ελλάς-Εκστρατεία Ρουμελιωτών εις Μοριά
1. Ιανουάριος-Ιούνιος 1825
2. Ιούλιος-Δεκέμβριος 1825
γ) 1825-Προοίμια εκστρατείας Κουντουριώτη
δ) 1825 Μαυροκορδάτος-Στρατολογίαι ξένων στρατευμάτων
ε) 1825
στ) 1825, Τακτικό Στρατό
ζ) 1825 Μαυροκορδάτου χαρακτήρ
η) 1825 Μάχη εις Κρεμμύδι
θ) 1825 Κατάστιχο του εν Λιγουδίστη φροντιστηρίου Π.Δ.
ι)Κατάστιχο Φροντιστηρίου Τριπολιτσάς, καθώς & έγγραφα και φωτογραφίες επιστολών
51826α
Περιέχει φακέλους με ενδείξεις:
α) 1826 Ιανουάριος
β) 1826 Καραϊσκάκης Φεβρουάριος
γ) 1826 Καραϊσκάκης Μάρτιος
δ) Καραϊσκάκης Απρίλιος
ε) Καραϊσκάκης Μάϊος
στ) Καραϊσκάκης Ιούνιος
ζ) Καραϊσκάκης Ιούλιος
η) Πίσσα ημερολόγιο Επαναστάσεως
θ) Διάφορα
ι) Δυτική Ελλάς 1826
ια) Σουλιωτικά
ιβ) Διάφορα
ιγ) Έγγραφα
ιδ) Ακροπόλεως πολιορκία
61826β'
Στο κυτίο περιέχονται οι ακόλουθοι φάκελοι:
1α) Α΄ Γενναίου Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα 1821 μέχρι Όθωνος: Aντίγραφο του οποίου: α) τετράδιο περιέχον τα από της αρχής του 1821 Πολιορκία Τριπολιτσάς Ναυπλίου Πατρών μέχρι Μαρτίου 1822, β) τα από του 1822-23, γ) τα από του 1823-25 (εμφύλιος πόλεμος), δ) τα από του 1825-1827 (εμφυλίου πολέμου συνέχεια), ε) τα από του 1827 Όθωνος
2) Τακτικόν 1826
3) Καραϊσκάκης Αύγουστος 1826
4)Καραϊσκάκης Σεπτέμβριος 1826
ε) Καραϊσκάκης Οκτώβριος 1826
στ) ζ) η) Καραϊσκάκης 1826
θ) Η Αράχωβα κατά τον Αινιάνα.
71827α'
Στο κυτίο περιέχονται φάκελοι με ενδείξεις:
α) Καιραϊσκάκης Ιανουάριος
β) Καραϊσκάκης Φεβρουάριος
γ) Καραϊσκάκης Μάρτιος
δ) Καραϊσκάκης Απρίλιος
ε) Καραϊσκάκης Μάϊος-Νοέμβριος
στ) Καραϊσκάκη Θάνατος
ζ) Καραϊσκάκης-Ανάλατος
η) Στρατόπεδο Πειραιώς, κλπ.
θ) Περί μάχης Αναλάτου και στρατοπέδου Πειραιώς
ι) Εκ των ημερολογίων του Πίσσα
81827β'
Στο κυτίο περιέχονται φάκελοι με ενδείξεις:
α) Χατζηχρίστ. Χατζημιχάλη, Ιππικόν Πειραιώς 1827 θάνατος Καραϊσκάκη-Τουρκικόν Ιππικόν.
β) Τσούρτς απομνημονεύματα σελ. 1-138 Αγγλιστί και Τσούρτς απομνημονεύματα εκ του τόμ. β΄ Αγγλιστί εκ σελ. 15 από Μαρτίου 1827-17 Δ/βρίου 1828
γ) Γενναίου Κολοκοτρώνη απομνημονεύματα ήτοι φυλλάδα α) 1821-27 (εκστρατεία Πειραιώς) β)1828-61 γ)1862
δ) 1827 Δυτική Ελλάς
ε) 1827 Σώμα Καραϊσκάκη, θάνατος Καραϊσκάκη, Τάφος, Ανδριάς, κλπ. (έγγραφα και λογαριασμοί του Φροντιστηρίου Στερεάς Ελλάδος επί Διοικητικής Επιτροπής από 1 Μαρτίου 1827 εν Σαλαμίνι)
91827γ
Το κυτίο περιέχει:
α) Τριάντα ένα (31) γράμματα του Καραϊσκάκη (1824-1827 & ένα αχρονολόγητο) β) έγγραφα προς Κωλέττη
2) Φακέλους με ενδείξεις. Μήλιοι πιλότοι-Δοξασμένη μέρα (25 Μαρτίου)-Καραϊσκάκη
α) Σημαιοφόροι
β) Πρωτοπαλλήκαρα
γ) Εκλεκτοί συμπολεμισταί
δ) Τέκνα
ε) Ιδιωτική ζωή
στ) Χαρακτήρ
ζ) Παράστημα
η) Ασθένεια
θ) Γραμματικοί (Ν. Μοδινός, κλπ.)
ι) Η Μαριώ
Κυτία με υλικό Οδυσσέως Ανδρούτσου
1Περιέχει εννιά (9) φακέλους με τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) Η προίκα της Γκούραινας (λογαριασμοι στρατιωτικοί και λοιπά έγγραφα).
β) Πρωτόκολλο Αρείου Πάγου 22 Μαρτίου 1822 μέχρι 22 Ιανουαρίου 1823
γ) 1826 Τακτικό –Φαβιέρος –Γκούρας
δ) Τα εν τη Ανατολική Ελλάδι 1821-1824 (μετάφραση εκ των του Καίσαρος Βιτάλη)
ε) Τρελώνη αναμνήσεις (προς Στέφανον Ξένον) έντυπο και απόσπασμα περιοδικού Βρεττανικός Αστήρ 22/12/1860) μέχρι 4-4-1861 Οδυσ. Ανδρούτσος –Βύρων. Κριεζή ημερολόγιο (Ανατολ. Ελλάς 1821) έντυπο και απόσπασμα περιοδ. Εβδομάς 14/1/1889 -15/7-1889
στ) Πρώται αρχαί-Άρειος Πάγος
ζ) Οδυσσέας Ανδρούτσος - Γκούρας Γενικά ήτοι αντίγραφον εξ ημερολογίων Βιτάλη, μετά μεταφράσεως ως και τα κατά την δολοφονίαν του Οδυσσέως Ανδρούτσου υπό Α. Γεωργαντά, υποστρατήγου εκ φύλ. 30 μετά σχετικών εντύπων (Φωτάκου, κλπ.)
η) Μεταφράσεις εκ των του Βιτάλη
θ) Σκουρτζαντώνης (αντίγραφα εγγράφων εκ διαφόρων αρχείων).
21821-1824
Περιέχει αρχειακά στοιχεία σε φακέλους με ακόλουθες ενδείξεις:
α) Αθηναϊκά φύλλα 1821 έναρξη Αγώνος
β) Αγών Ανατολικής Ελλάδος 1821
γ) Ανατολική Ελλάς, Εξέγερσις Σαλώνων, Μάχαι Αλαμάνας, Γραβιάς, Βασιλικών, Οδυσσέως Ανδρούτσου χαρακτηρισμός
δ) Ανατολική Ελλάς 1822
ε) Ανατολική Ελλάς Οδυσ. Ανδρούτσος
στ) Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Σέρραι
ζ) Παραρτήματα Επαναστ. Νιάουστας-Κοζάνης (αντίγραφα διαφόρων αρχείων και εντύπων)
31824-1827
Περιέχει φακέλους με ενδείξεις:
α) 1824 Ανατολική Ελλάς
β) 1825 Ιανουάριος-Ιούνιος, Τακτικός Στρατός εν Αθήναις, Φαβιέρος Μαυροκορδάτος-Γκούρας
γ) Ανατολική Ελλάς Ιούνιος-Δ/βριος 1825
δ) Ανατολική Ελλάς 1826
ε) Ανατολική Ελλάς 1827 Εκστρατεία Φαβιέρου εις Χίον