Δικαστικά αρχεία-Ποινική διαδικασία

ΑΡΧΕΙΟΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Εφετείο ΑθηνώνΒιβλίο έκδοσης Διατάξεων Προέδρου Εφετείου1976-1981
Βιβλίο προτάσεων επί προσφυγών Εφετείου1964-1978
Βιβλία εισαγωγής προτάσεων Εισαγγελέως Εφετών1977-1980
Μειοψηφίες Επταμελούς, Πενταμελούς, Τριμελούς 1980-1981
Αλλοδαπών, Εκδόσεις 1905-1950, 1955-1961, 1966-1980
Εφετείο Αθηνών, Ειδικό ΔικαστήριοΑποφάσεις1945-1959
Πρακτικά1945-1959
Βουλεύματα1946-1948
Εφετείο Αθηνών, ΤριμελέςΠρακτικά Μειοψηφίας 1967-1975, 1980-1981
Αποφάσεις και Πρακτικά 1942, 1945-1980, 1982
Ευρετήρια δημοσιεύσεων ποινικών αποφάσεων 1955 - 1957, 1959 - 1980
Εφετείο Αθηνών, ΠενταμελέςΠρακτικά και Αποφάσεις 1940-1980
Βιβλία δημοσιεύσεως αποφάσεων1954-1964
Πρακτικά μειοψηφιών1964-1978, 1980-1981
Ειδικό βιβλίο καταχωρήσεως αμετακλήτων αποφάσεων 1980
Εφετείο Αθηνών, Επταμελές Πρακτικά και Αποφάσεις1980
Πρακτικά μειοψηφιών1980-1981
Εφετείο Αθηνών, Τμήμα ΒουλευμάτωνΒουλεύματα 1945 - 1980
Βιβλία διεκπεραίωσης βουλευμάτων1976-1981
Διατάξεις1976-1980
Αλφαβητικά ευρετήρια βουλευμάτων Εφετείου1967-1978
Ευρετήρια έκδοσης βουλευμάτων Εφετείου11/7/1974 - 31/12/1980
Εφετείο Αθηνών, Τριμελές Ανηλίκων Πρακτικά και Αποφάσεις 1940-1942, 1948-1954, 1957-1972
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ΆμφισσαςΠρακτικά και Αποφάσεις 1940-1980
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ΘηβώνΠρακτικά και Αποφάσεις1940-1980
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ΧαλκίδαςΠρακτικά και Αποφάσεις1940-1980
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ΑθηνώνΠρακτικά και Αποφάσεις1945-1980
Ευρετήρια δημοσίευσης αποφάσεων1940-1947, 1958-1979
Βιβλίο Πρωτοκόλλου συνταχθέντων Δελτίων Ποινικού Μητρώου1957-1981
Βιβλίο καταχώρησης αποφάσεων τιμωρίας λιπενόρκων 1967-1983
Βιβλίο καταχώρησης αποφάσεων τιμωρίας λιπομαρτύρων1967-1983
Βιβλίο καταχώρησης ανακοπών λιπενόρκων και λιπομαρτύρων1967-1983
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ΚαρπενησίουΠρακτικά και Αποφάσεις 1939-1941, 1955, 1958-1979
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ΛαμίαςΠρακτικά και Αποφάσεις1940-1941, 1943-1980
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ΛειβαδιάςΠρακτικά και Αποφάσεις 1907, 1940-1943, 1945-1980
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ΠειραιώςΠρακτικά και Αποφάσεις1940-1978
Μεικτό Ορκωτό Εφετείο (Μ.Ο.Ε.)Πρακτικά και Αποφάσεις1980
Πρακτικά μειοψηφιών1980-1981
Μονομελές Πλημμελειοδικείο ΕλευσίναςΠρακτικά και Αποφάσεις1970-1985
Βιβλία δημοσίευσης αποφάσεων1947-1950, 1963-1967
Βιβλία ερήμην και τελεσιδίκων αποφάσεων1936-1958
Βιβλία αποληψίμων 1929-1980
Πρωτοδικείο Αθηνών, Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών Αποφάσεις 1954, 1981-1990
Ευρετήρια δικασίμων και δημοσίευσης αποφάσεων1981-1990
Πρωτοδικείο Αθηνών, Δικαστήρια Ανηλίκων
Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Δελτίων Ποινικού Μητρώου Δικαστηρίων Ανηλίκων1978-1991
Πρωτοδικείο Αθηνών, Δικαστήριο Ανηλίκων (Τριμελές)Ευρετήρια δημοσίευσης αποφάσεων 1951-1988
Πρωτοδικείο Αθηνών, Δικαστήριο ΑνηλίκωνΕυρετήριο (αλφαβητικό) αποφάσεων (Μονομελούς και Τριμελούς) Δικαστηρίου Ανηλίκων1968-1975
Πρωτοδικείο Αθηνών, Δικαστήριο ΑνηλίκωνΒιβλίο ασκηθεισών εφέσεων κατά αποφάσεων του Δικαστηρίου (Μονομελούς και Τριμελούς) Ανηλίκων1986-1996
Πρωτοδικείο Αθηνών, Δικαστήριο ΑνηλίκωνΒιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 1964-1979
Πρωτοδικείο Αθηνών, Δικαστήριο ΑνηλίκωνΒιβλίο γνωμοδοτήσεων δικαστού ανηλίκων 1941-1946
Πρωτοδικείο Αθηνών, Δικαστήριο ΑνηλίκωνΒιβλίο καταχώρησης δικογραφιών1943
Πρωτοδικείο Αθηνών, Δικαστήριο Ανηλίκων (Μονομελές)Αποφάσεις 1981-1990
Πρωτοδικείο Αθηνών, Δικαστήριο Ανηλίκων (Μονομελές)Ευρετήρια δημοσίευσης αποφάσεων1981-1990
Πρωτοδικείο Αθηνών-Τμήμα ΒουλευμάτωνΒουλεύματα Συμβουλίου Πλημμελιοδικών1964-1980
Πρωτοδικείο Αθηνών, Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (Αγορανομικό)Αποφάσεις1983-1990
Ευρετήρια1980-1990
Βιβλίο ερήμην αποφάσεων Μονομελούς Αγορανομικο1985-1990
Βιβλίο Αναιρέσεων Μονομελούς1983-1992
Βιβλίο Ακυρώσεων Μονομελούς Αγορανομικού1984
Βιβλίο Στατιστικής1983-1992
Πρωτοδικείο Αθηνών, Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (Αγορανομικό)Ευρετήρια Δημοσίευσης Αποφάσεων1981-1982
Βιβλίο καταχωρήσεως ακυρώσεων Ερήμην Αποφάσεων Τριμελούς Αγορανομικού1980-1984
Βιβλίο Ακυρώσεων Τριμελούς Αγορανομικού1984
Βιβλίο καταχώρησης ερήμην αποφάσεων Τριμελούς Αγορανομικού 20/8/1980-11/1/1981
Βιβλίο καταχώρησης ακυρώσεων Τριμελούς Αγορανομικού1984
Πρωτοδικείο Αθηνών, Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αποφάσεις1965-1990
Ευρετήρια δικασίμων και δημοσίευσης αποφάσεων1969-1990
Αυτόφωρο: Ευρετήρια δικασίμων και δημοσίευσης αποφάσεων 1979-1990
Πταισματοδικείο ΕιδυλλίαςΕυρετήρια δημοσίευσης ποινικών αποφάσεων 1922-1926, 1942-1963
Βιβλία αποφάσεων των επί των αυτοφόρω πταισμάτων 1918-1968
Βιβλία αποληψίμων 1932-1969
Πταισματοδικείο ΕλευσίναςΕυρετήρια δημοσίευσης αποφάσεων 1928-1932, 1945-1964
Ευρετήρια δημοσίευσης των επί των αυτοφώρω πταισμάτων 1952-1970
Βιβλία αποληψίμων1930-1987
Βιβλίο Δελτίων Ποινικού Μητρώου Πταισματοδικείου των επί απάτη, κλοπή κ.λπ. Καταδικαζομένων1932-1940
Βιβλίο τελεσιδίκων αποφάσεων προς εκτέλεσιν1959-1979
Βιβλίο εφέσεων κατά αποφάσεων Πταισματοδικείου1931-1985
Βιβλίο κατάθεσης αιτήσεων Ειδικής Διαδικασίας1955-1960