Δικαστικά αρχεία-Πολιτική διαδικασία

ΑΡΧΕΙΟΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ειρηνοδικείο ΑθηνώνΠρακτικά και Αποφάσεις Προσωρινών Μέτρων1951-1962
Βιβλία εισερχομένων αιτήσεων Προσωρινών Μέτρων1952-1963
Βιβλία δημοσιεύσεως αποφάσεων Προσωρινών Μέτρων 1952-1963
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 1936-1944, 1949, 1951-1990
Ειρηνοδικείο ΑχαρνώνΕκθέσεις και Πράξεις 1947-1960
Εκθέσεις και Πράξεις 1947-1954, 1958-1960, 1962, 1964-1965
Αποφάσεις, πρακτικά, δικογραφίες1947-1983/1947-1983
Πταίσματα 1980, 1983
Ευρετήρια 1948-1976
Ειρηνοδικείο ΕιδυλλίαςΠολιτικές αποφάσεις1924-1968
Ευρετήρια δημοσίευσης πολιτικών αποφάσεων1906-1968
Πινάκια συνεδριάσεων πολιτικών υποθέσεων1905-1907, 1915-1931, 1959-1968
Εκθέσεις και Πράξεις1937-1938, 1951, 1961-1969
Ευρετήρια εκθέσεων και πράξεων1907-1926, 1945-1966
Αποφάσεις Μικροδιαφορών1963-1967
Αγωγές Μικροδιαφορών1962-1964
Ευρετήρια Μικροδιαφορών1936-1967
Αγωγές Τακτικής Διαδικασίας1948-1965
Βιβλία εισαγομένων Αγωγών 1963-1969
Βιβλία Αγωγών Ειδικής Διαδικασίας 1962-1969
Εφέσεις1943-1966
Βιβλία κατάθεσης δικογράφων εφέσεων1914-1968
Ειρηνοδικείο ΕλευσίναςΠρακτικά και Αποφάσεις 1910-1973
Ευρετήρια δημοσίευσης πολιτικών αποφάσεων1941-1955
Πινάκια πολιτικών υποθέσεων 1939-1969
Μικροδιαφορές: Αποφάσεις, πρακτικά, αγωγές 1925-1973
Ευρετήρια δημοσίευσης Μικροδιαφορών1931-1974
Βιβλία πρωτοκόλλου αγωγών επί Μικροδιαφορών 1931-1968
Ματαιωθείσες Μικροδιαφορές1974-1975
Διαταγές πληρωμής και αιτήσεις1957-1975
Ευρετήρια αιτήσεων διαταγών Πληρωμής 1960-1967
Ευρετήρια διαταγών πληρωμής1961-1969
Βιβλία δημοσίευσης αποφάσεων ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής1979
Αποφάσεις και Πρακτικά Αγροτικών Χρεών (Ν. 677/1937)1939
Βιβλίο καταχώρησης αποφάσεων αγροτικών χρεών και πρακτικών συμβιβασμού1937-1940, 1943
Βιβλίο κατάθεσης εφέσεων κατά αγροτικών αποφάσεων1937-1940
Βιβλίο κατάθεσης δηλώσεων κατ' αγροτών οφειλετών1937-1938
Προτάσεις1945-1962
Εκθέσεις και Πράξεις1942-1975
Ευρετήρια καταχώρησης Εκθέσεων και Πράξεων1942-1972
Αγωγές 1934-1975
Ευρετήρια κατάθεσης Αγωγών1968-1975
Ματαιωθείσεις Αγωγές1974-1976
Αιτήσεις Εκουσίας Δικαιοδοσίας1970-1975
Εκθέσεις, σχεδιαγράμματα κτηματολογίου Μάνδρας1936
Ειρηνοδικείο Νέας ΙωνίαςΠολιτικές αποφάσεις 1956-1972
Τακτικής Διαδικασίας 1970-1972
Μικροδιαφορές1960-1972
Διαταγές πληρωμής1956-1972
Εφέσεις1956- 1971
Βιβλίο κατάθεσης Αγωγών 1970-01/1976
Εισερχόμενα εκουσίας δικαιοδοσίας 10/1968-12/1970
Βιβλίο υποβολής αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων 1971 -1972
Ειρηνοδικείο ΠειραιάΈνορκες βεβαιώσεις1944-1965
Συγγενικά Συμβούλια: Αιτήσεις, Διασκέμματα 1938-1940, 1949-1967
Ευρετήριο Πράξεων1933-1936
Πινάκια Πολιτικών Υποθέσεων Τακτικής Διαδικασίας 1944-1968, 1971-1981, 1985
Βιβλία αποφάσεων Μικροδιαφορών 1952-1954
Βιβλία Αγωγών Μικροδιαφορών1957-1964
Βιβλίον Εισαγομένων εκθέσεων Μικροδιαφορών 1964-1966
Βιβλίον Εισηγητών Τακτικής και Μικροδιαφορών 1974-1978
Ενστάσεις (α/α 1-183) 1950
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου Αποφάσεις Μικροδιαφορών1950-1979
Αγωγές1963-1965
Πολιτικές αποφάσεις1947-1980
Πρωτοδικείο ΑθηνώνΠολιτικές αποφάσεις1835-1969
Ευρετήριο δημοσίευσης αποφάσεων Ασφαλιστικών Μέτρων1968
Βιβλία Απαλλοτριώσεων- Ειδικής Διαδικασίας: Διάφορα βιβλία συζητούμενων, αναβλητικών, ματαιωθεισών απαλλοτριώσεων1962-1975
Βιβλίο μητρώου εταιρειών1964
Αναιρέσεις 1956-1969
Ευρετήρια (αλφαβητικά) Τμήματος Εργατικών Διαφορών1973 - 31/1/1975
Εισηγητικές Εκθέσεις Ειρηνοδικείων εξέτασης μαρτύρων με εντολή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών1976, 1978-1982
Εισηγητικές Εκθέσεις Ειρηνοδικείων εξέτασης μαρτύρων με εντολή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 1972, 1977-1980, 1982-1983, 1988-1989
Εισηγητικές εκθέσεις (Εξέτασης Μαρτύρων -Διεξαγωγές) 1933-1966
Πρακτικά με αριθμό αγωγής1968-1971
Αποφάσεις Τμήματος Εκδικάσεως Διαφορών (Αμοιβές)1969-1975
Βιβλίον Δημοσιεύσεως Αποφάσεων Αμοιβών1974
Βιβλίο Πρακτικών Συμβιβασμού (Αμοιβές)1968-1973
Πινάκια συνεδριάσεων (Αμοιβές)1975-1977
Αποφάσεις Τμήματος Διαφορών εκ Μισθώσεων (Μισθώσεις - Εξώσεις) 1969-1975
Ευρετήρια Τμήματος Διαφορών εκ Μισθώσεων (Μισθώσεις - Εξώσεις) 1962, 1968-1975
Ευρετήρια δημοσίευσης αποφάσεων Τμήματος Διαφορών εκ Μισθώσεων (Μισθώσεις - Εξώσεις)1964-1965, 1968-1971, 1973-1975
Ευρετήρια Δικασίμων Τμήματος Διαφορών εκ Μισθώσεων (Μισθώσεις - Εξώσεις)1947-1950, 1970-1975
Βιβλία ματαιωθεισών, αναβλητικών υποθέσεων και πρακτικών συμβιβασμού Τμήματος Διαφορών εκ Μισθώσεων (Μισθώσεις - Εξώσεις)1968-1979
Ευρετήρια Πολιτικών Αποφάσεων1927-1979
Πράξεις Προέδρου 1920-1968
Πράξεις Προέδρου, Ευρετήρια Δημοσίευσης1918-1928, 1930-1968
Εισηγητικές Εκθέσεις - Ένορκες Βεβαιώσεις - Πραγματογνωμοσύνες1840-1931,1938,1939
Κατοχικές αποφάσεις και Πρακτικά (αγοραπωλησιών) 1950-1964
Ευρετήρια κατάθεσης διεκδικητικών αγωγών κατοχικών αγοραπωλησιών (Ν. 1323/1949)1949-1973
Ευρετήρια (αλφαβητικά) διεκδικητικών αγωγών κατοχικών αγοραπωλησιών (Ν. 1323/1949)1949-1950
Ευρετήρια (αλφαβητικά) δημοσίευσης αποφάσεων κατοχικών αγοραπωλησιών 1950-1964
Ευρετήριο (χρονολογικό) δημοσίευσης αποφάσεων κατοχικών αγοραπωλησιών1950-1951
Βιβλία αναβολών, ματαιωθεισών, συζητούμενων κατοχικών αγοραπωλησιών1950-1965
Ακυρωτικές αποφάσεις κατοχικών αγοραπωλησιών 1965-1972
Βιβλίο πιστοποιητικών κατοχικών αγοραπωλησιών1971-1990
Ναζιστικές αποφάσεις1962-1965
Πρακτικά ναζιστικών αποφάσεων1962-1964
Αλφαβητικά ευρετήρια ναζιστικών αποφάσεων1963-1965
Ευρετήρια δημοσίευσης ναζιστικών αποφάσεων1962-1968
Αποφάσεις επί προσφυγών (Ναζιστικές αποφάσεις)1963-1966
Πινάκια Δικασίμων προσφυγών (Ναζιστικές αποφάσεις) 1962-1965
Βιβλία δημοσίευσης αποφάσεων προσφυγών (Ναζιστικές αποφάσεις)1963-1966
Ευρετήρια (αλφαβητικά) αποφάσεων προσφυγών (Ναζιστικές αποφάσεις)1963-1965
Βιβλία κατάθεσης δικογράφων εφέσεων (Ναζιστικές αποφάσεις)1962-1968
Αιτήσεις, πρακτικά και αποφάσεις της Επιτροπής Παλαιών Πολεμιστών1937- 1966
Ματαιωθείσεις υποθέσεις της Επιτροπής Παλαιών Πολεμιστών1964
Αποφάσεις και Πρακτικά ασφαλιστικών μέτρων1968 - 1969
Προεδρικές αποφάσεις Ειδικής Διαδικασίας - Απαλλοτριώσεις 1950-1975
Ευρετήρια δημοσίευσης αποφάσεων Ειδικής Διαδικασίας (Απαλλοτριώσεων) 1948-1956, 1960, 1964-1969, 1971
Αγωγές1925-1969
Ευρετήρια αγωγών1925-1973
Εταιρικά1871-1970
Ευρετήρια εταιρικών1920-1970
Διαθήκες1854-1954
Αποφάσεις Tμήματος Εργατικών Διαφορών1960, 1967, 1968-1975
Ευρετήριο δημοσίευσης αποφάσεων Εργατικών Διαφορών1973
Ανακοπές Ερημοδικίας 1955-1969
Πραγματογνωμοσύνες, σχεδιαγράμματα, όρκοι, λογοδοσίες, ευρετήρια (μη πλήρεις σειρές)1884, 1972-1990
Πρωτοδικείο Αθηνών, ΜονομελέςΑποφάσεις Εκουσίας δικαιοδοσίας1968-1969
Πρωτοδικείο Αθηνών, Πολυμελές Πρακτικά και αποφάσεις Εισηγητού1968-1970
Αποφάσεις Εκουσίας Δικαιοδοσίας1968-1969
Πρωτοδικείο ΠειραιάΒασιλικά Σωματεία1919 και εξής
Εφετείο Αθηνών Πολιτικές αποφάσεις1837-1980
Ευρετήρια δημοσίευσης πολιτικών αποφάσεων1951-1980
Αιτήσεις αναψηλαφήσεως αποφάσεων του Εφετείου1963-1973
Δικογραφίες, Προσφυγές Α΄ Βαθμού 1978-1980
Βιβλίο Πρωτοκόλλου προσδιοριζομένων αιτήσεων και προσφυγών Α' Βαθμού πολιτικών τμημάτων Εφετείου1975-1978
Πρακτικά διαφόρου ύλης1956-1978
Βιβλίο πρακτικών διαφόρου ύλης πολιτικών τμημάτων 1963-1978
Βιβλίο καταχώρησης εισηγητικών πράξεων1965 - 1986
Βιβλίο καταχώρησης φακέλων εφέσεων κατά πολιτικών αποφάσεων Πρωτοδικείων της περιφερείας Αθηνών1968-1972
Βιβλίο καταχώρησης υποθέσεων απάντων των πολιτικών τμημάτων προς δόσιν όρκων1970-1985
Πράξεις Προέδρου 1955-1968
Ανακοπές Ερημοδικίας 1972-1980
Βιβλίο Εκθέσεων Καταθέσεως Δικογράφων Αναψηλαφήσεως, 1914-1959
Βιβλία καταθέσεως δικογράφων Αναιρέσεων1919-1975
Αναιρέσεις1979-1980
Πραγματογνωμοσύνες (σχέδια)1970-1980
Πράξεις Εισηγητού 1962-1966
Εισηγητικές Εκθέσεις1967-1980
Εφετείο ΝαυπλίουΑποφάσεις εκκλήτου Πελοποννήσου 1831-1832
Πολιτικές Αποφάσεις (α/α 1-120 & 121-233)1836
Εφετείο ΤριπόλεωςΑποφάσεις (α/α 1-171)1835
Άρειος Πάγος Τμήμα Προδικασίας 1976-1980
Ευρετήρια Δημοσίευσης πολιτικών αποφάσεων1978-1980
Πινάκια- Βιβλία εισηγητών1908-1980
Αναιρετήρια1976-1978
Προτάσεις Ματαιωθεισών αγωγών1979-1980
1 to 20 (150)