Χειρόγραφα ΓΑΚ

ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Πούλου, Παναγή νοταριακός κώδικας (Αθήνα) (Χφ1)Πούλου, Παναγή νοταριακός κώδικας (Αθήνα) 1823-1834MAN002.01
Νεοελληνικό λεξικό (απόσπασμα) (Χφ2)X/φο απόσπασμα νεοελληνικού λεξικού με ερμηνεία στα αρχαία από τη λέξη Ασβέστης έως Ασκητικός και Αστρονομώ μέχρι Ασχημοθώρητος.MAN001.02
Γραμματική αραβικής (σε γερμανική γλώσσα) (Χφ6)X/φος γραμματική αραβικής γλώσσας υπό του καθηγητή των Ανατολικών Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Μονάχου (γερμανικά).χ.χ.MAN001.05
Ματζαβινάτων Κεφαλληνίας νοταριακός κώδικας (Χφ3)Kώδικας νοταριακών πράξεων του χωριού Ματζαβινάτα Κεφαλληνίας. 1631-1746MAN001.03
Τουρκικός κώδικας (Χφ5)Kώδικας στην τουρκική γλώσσα. 1822MAN001.04
"αωκγ' Παρρησία Προδρόμου Τερβέκιστας" (Ανάληψη, Αιτωλοακαρνανίας) (Χφ25) Χειρόγραφο 19ου αιώνα "αωκγ' Παρρησία Προδρόμου Τερβέκιστας"1823MAN001.77
"Ιστορία φυσική και πολιτική της νήσου Κυθήρων" (Χφ8)"Ιστορία φυσική και πολιτική της νήσου Κυθήρων" συγγραφείσα υπό Άγγλου υπαλλήλου της Αγγλικής Διοίκησης το 1824 και μεταφρασθείσα στα Ελληνικά.1824MAN001.06
Κορωναίου, Πάνου συγγράμματα (Χφ30)Τετράδια ογδόντα επτά (87), χρόνων Όθωνα και Γεωργίου Α', σύγγραμμα στρατιωτικό ποικίλης γραφής, συγγραφέν υπό Πάνου Κορωναίου (διατηρείται σε δύο αντίγραφα), υπομνήματα Π. Κορωναίου, διατριβές και απολογίες αυτού.MAN082.01
"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας" (Χφ9)"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας".MAN001.07
Καρόρη, Αντώνιου νοταριακός κώδικας (Χφ11)Kώδικας νοταριακών πράξεων του νοταρίου Αθηνών Αντωνίου Καρόρη.1788-1835MAN006.01
Παπαρρηγόπουλου, Π. βιβλία νομικών παραδόσεων (Χφ18)Χφα βιβλία νομικών παραδόσεων στο Πανεπιστήμιο της Αϊδελβέργης υπό Π. Παπαρρηγοπούλου (γερμανικά).1836-1838MAN010.01
Χειρόγραφο Τουρκικό (Xφ35)Χαρτ., Τουρκιστί φφ. 57, στάχωση εκ χαρτονίου μετά βύρσης στη ράχη και τις επιμήκεις πλευρέςMAN001.76
"Libro primo Ρrocessi verbali della Comissione Ecclesiastica" (Χφ19)Kώδικας επιγραφόμενος "Libro primo Ρrocessi verbali della Comissione Ecclesiastica", Zante, 1828, 10 Maggio-9 Agosto 1847"(ιταλιστί). Προσαρτάται στο τέλος τεύχος έντεκα (11) φύλλων.1828-1847MAN001.09
"Libro Ordini, Dezisioni et Terminazioni per Cefalonia.Il Governo Venetiano" (Χφ20)Kώδικας επιγραφόμενος "Libro Ordini, Dezisioni et Terminazioni per Cefalonia.Il Governo Venetiano".1505-1793MAN001.10
Σημειωματάριο αγροτικού περιεχομένου (Χφ22)Μικρό δερμάτινο χαρτοφυλάκιο Αθηναίου μετά ποικίλων αγροτικών, κτηματολογικών, κλπ. σημειωμάτων.1781-1825MAN001.11
Περραιβού, Χριστόφορου ιστορία της Πάργας (Χφ23)Χφο, που περιέχει την ιστορία της Πάργας υπό Χριστοφόρου Περαιβού, με ανέκδοτες προσθήκες στο τέλος.χ.χ.MAN011.01
"Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος" & άλλα νομοθετικά κείμενα (Χφ24)Δέσμη χφων, περιέχουσα εννέα (9) χφα και δύο (2) έντυπα: σχέδια ή πρωτότυπα πολιτευμάτων, οργανισμών, εγκυκλίων, σχεδίων νόμων των κατά την Επανάσταση Εθνικών Συνελεύσεων.1822, 1823-1826MAN001.12
Αλληλογραφία της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (β' τμήμα) (Χφ31)Kώδικας, που περιέχει το β' τμήμα της αλληλογραφίας της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής διά το τότε δάνειον και αγορά πολεμοφοδίων από 1 Απριλίου 1824 έως 20 Σεπτεμβρίου 1826. (αγγλικά ή γαλλικά)1824-1826MAN003.02
Συνθήκη μεταξύ Ρωσίας και Καρταληνίας (1783) (Χφ36)Χφο τετράδιο, που περιέχει την επικύρωση Συνθήκης της Ρωσίας μετά του Βασιλιά της Καρταληνίας κλπ. (ελληνική μετάφραση).1783MAN001.13
Σανσοπούλου, Στ. βιβλίο αλληλογραφίας (Πρέβεζα) (Χφ37)Βιβλίο αλληλογραφίας του εν Πρεβέζη Αυστριακού Υποπροξένου Στ. Σανσοπούλου προς διάφορες γειτονικές αρχές από 14 Ιανουαρίου 1826 έως 7 Δεκεμβρίου 1832 (ελληνικά και ιταλικά).1826-1832MAN012.01
Βιβλίο αλληλογραφίας του Γενικού Εφόρου της Κέρκυρας (Χφ38)Χφο βιβλίο αλληλογραφίας του εν Κερκύρα επί αγγλοκρατίας εδρεύοντος Γενικού Εφόρου στην Ελεγκτική Υπηρεσία από 26 Αυγούστου 1824 έως 16 Μαρτίου 1828 (αγγλικά ή ιταλικά).1824-1828MAN001.14
Κατάλογος της βιβλιοθήκης και της οικοσκευής του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια (Χφ40)Χφο, που περιέχει κατάλογο της Βιβλιοθήκης και της αποσκευής εν γένει του οίκου του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια (13 Απριλίου 1832) (γαλλικά).1832MAN001.15
"Κατάστιχον Γενικόν της Επαρχίας Ταλαντίου" (υπό Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξά) (Χφ41)Χφο "κατάστιχον Γενικόν της Επαρχίας Ταλαντίου", που περιέχει αναγραφή των επισκοπικών δικαιωμάτων, πιθανώς δια χειρός του Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξά.1813MAN017.01
Σημειωματάριο και ημερολόγιο (υπό Δημήτριου Βουδούρη) (Χφ42)Χφο σημειωματάριο μεθ' ημερολογίου του σπουδάζοντος Δημητρίου Βουδούρη στην Ευρώπη.1831MAN018.01
Ημερολόγιο της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου (Χφ43) Χφο ημερολόγιο της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου ανώνυμου συγγραφέα από 12 Απριλίου 1825 έως 16 Φεβρουαρίου 1826, περιληπτικό εράνισμα των "Ελληνικών Χρονικών" (πιθανώς αντίγραφο).1825-1826MAN001.22
Χειρόγραφο νομικού συγγράμματος (ατελές) - Σχέδια ερμηνείας (Χφ44)Τετράδια διαφόρων νομικών συγγραμμάτων, αγνώστου συγγραφέα [μετά φακέλου μοναστηριακών εγγράφων των εσχάτων χρόνων, κριθέντων αχρήστων, προστεθέντων δε στο σχετικό τμήμα του αρχείου του Υπ. Εκκλησιαστικών (Οθωνική περίοδος)].MAN001.23
Αρχιεπισκοπής Ζακύνθου και Κεφαλληνίας κώδικας (Χφ45)Kώδικας, που ανήκει στη Δυτική Αρχιεπισκοπή Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και περιέχει κείμενα σχετικά με τις εργασίες αυτής (παραχωρήσεις, ενοικιάσεις, ανταλλαγές κτημάτων, δίκες, κλπ) (ελληνικά, ιταλικά, λατινικά).MAN001.24
Χίου, νοταριακός κώδικας (Χφ46)Kώδικας νοταριακός χωρίου της Χίου από 29 Απριλίου 1724 μέχρι 1 Ιουλίου 1725.1724-1725MAN001.25
Αίγινας, κτηματολόγιο (Χφ49)Kώδικας κτηματολογίου νήσου Αιγίνης άνευ καλύμματος (αρχές 19ου αιώνα).MAN001.28
Βρωμόβρυσης, πρωτόκολλο ληξιαρχικών πράξεων (σημερινή Αμφιθέα Μεσσηνίας) (Χφ59)Πρωτόκολλο ληξιαρχικών πράξεων του χωρίου Βρωμόβρυση διά χειρός του ιερέα Ιωάννου Δελοπούλου από 30 Μαρτίου 1835 έως 11 Οκτωβρίου 1861.1835-1861MAN001.35
"Πρωτόκολλον εξόδου του δημοσίου υπογραφέως της νήσου Ανδρου Γαβριήλ Δελαγραμμάτικα" (Χφ60)Χφο βιβλίο: "Πρωτόκολλον εξόδου του δημοσίου υπογραφέως της νήσου Ανδρου Γαβριήλ Δελαγραμμάτικα". Αναστρόφως αντιγράφει τέσσερα (4) έγγραφα του δημοσίου νοταρίου Άνδρου.1827-1831MAN029.01
Κατάστιχο λογαριασμών (Χφ62)Τεύχος, που περιέχει λογαριασμούς και σημειώματα άγνωστου εμπόρου των ετών 1826-1851 εδρεύοντος στο Ναύπλιο ή την Αίγινα.1826-1851MAN001.36
Εκκλησιαστικός κώδικας ποικίλου περιεχομένου (Χφ64)Τεύχος περιέχον:
α) Τυπικόν ακριβές της Εκκλησιαστικής Ακολουθίας από τε του τυπικού του Αγ. Σάββα και ετέρων αθροισθέν διαφόρων,
β) του οσίου ημών πατρός Μαξίμου προς Μάρκον, Πρεσβύτερον Κύπρου,
γ) του Αγιωτάτου Μητροπολίτου Εφέσου, Μάρκου του Ευγενικού ομολογία της ορθής πίστεως, διάταξη της του πατριάρχου λειτουργίας, και άλλα εκκλησιαστικής τάξεως.
MAN001.37
Φρεαρίτου, Γεώργιου εμπορικός οίκος (Ζάκυνθος) (Χφ65)Τεύχος, που περιέχει αντίγραφα επιστολών του εμπορικού οίκου Γεωργίου Φρεαρίτου, Ιθακησίου στην Ζάκυνθο.1825-1828MAN030.01
Μικτής Επιτροπής επί των Οθωμανικών κτημάτων πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων (Χφ66)Τεύχος, που περιέχει πρωτόκολλο εξερχομένων της κατά την Εύβοιαν και Αττικήν επί των Οθωμανικών κτημάτων Μικτής Επιτροπής.1832-1833MAN031.01
Βιβλίο δωρεών των Υδραίων υπέρ του Αγώνα (Χφ67)Βιβλίο, που περιέχει χρηματικές καταβολές επί του Ιερού Αγώνα των κατοίκων της Ύδρας.1821-1826MAN001.38
Μικτής Επιτροπής επί των Οθωμανικών κτημάτων πρωτοκόλλο εισερχομένων εγγράφων (Χφ68)Τριάντα (34) φύλλα αποσπασθέντα εκ του βιβλίου εισερχομένων της επί των Οθωμανικών κτημάτων Μικτής Επιτροπής.1835-1838MAN031.02
Βιβλίο καταγραφής των βοηθημάτων υπέρ των οικογενειών αγωνιστών (Χφ69)Βιβλίο, περιέχον κατάλογο των οικογενειών Κρητικού συνοικισμού παραχωρηθέντος σε αγωνιστές.χ.χ.MAN001.39
"Κατάστιχον ξεχωριστόν, ήτοι δοκίμιον των λογαριασμών της Λογιστικής Επιτροπής με το κατάστιχον της καταστρώσεως" (Χφ70)Τετράδιο επιγραφόμενο: "Κατάστιχον ξεχωριστόν, ήτοι δοκίμιον των λογαριασμών της Λογιστικής Επιτροπής με το κατάστιχον της καταστρώσεως" (λογαριασμοί των τριών ναυτικών νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών).1822-1825MAN001.40
Κατάστιχο λογαριασμών του Κοινού της Ύδρας (Χφ71)Βιβλίο επιγραφόμενο: "1828 Δεκεμβρίου 18- περιέχον έσωθεν το παρόν Καταστρομένους τους του Κοινού Νήσου Ύδρας λογαριασμούς αθεωρήτους και θεωρημένους μετά της Σεβαστής Διοικήσεως, απ' αρχής της Επαναστάσεως 1821 μέχρι του 1827, και τας όσας καταβολάς των πολιτών μας από καιρόν εις καιρόν και τας μερικάς εκστρατείας των οικοκυραίων έκαμον και τας γενικάς επισκευάς των πλοίων των αγωνισθέντων υπέρ του ελληνικού έθνους".1828MAN001.41
Κατάστιχο λογαριασμών οπλαρχηγών της τελευταίας πολιορκίας του Μεσολογγίου (Χφ72α_β_γ)Βιβλίο επιγραφόμενο: "Πρόχειρον Κατάστιχον εμπεριέχον καταστρωμένους λογαριασμούς κατά τους ονομαστικούς καταλόγους οπλαρχηγών τινών, ευρεθέντων εν τη τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου, και άλλων τινών ως ο κατάλογος".1825-1826MAN001.42
"Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι θαλάσσιαι ενεργημέναι κατά διαφόρους καιρούς" (Χφ73)Τετράδιο επιγραφόμενο: "Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι(sic) θαλάσσιαι ενεργημέναι κατά διαφόρους καιρούς". Περιέχει πίνακα υποβληθέντα κατά τους χρόνους του Καποδίστρια.1821-1827MAN001.43
Ναυτικοί λογαριασμοί (Ψαρά) (Χφ74)Τετράδιο, που περιέχει ναυτικούς λογαριασμούς της νήσου Ψαρών από το 1821 μέχρι το 1828.1821-1828MAN001.44
Ναυτικοί λογαριασμοί (Ύδρα) (Χφ75)Τετράδιο, που περιέχει ναυτικούς λογαριασμούς της νήσου Υδρας και Διοικήσεως.1824-1828MAN001.45
Σαχτούρη, Γεώργιου χρηματικός λογαριασμός (Χφ76)Τετράδιο, που περιέχει χρηματικό λογαριασμό του επί των εργασιών μέλους, Γεώργιου Σαχτούρη της ναυτικής υπηρεσίας του μηνός Μαΐου 1831 στον Πόρο.1831MAN032.01
Γερασίμου Ιερομονάχου του Βίδου νοταριακός κώδικας (Μύκονος) (Χφ77)Βιβλίο, που περιέχει σε αντίγραφα νοταριακές πράξεις από 28 Δεκεμβρίου 1663 έως 10 Απριλίου 1689, διά χειρός του πρωτονοταρίου και καντζιλιέρη Μυκόνου Γερασίμου Ιερομονάχου του Βίδου.1663-1689MAN033.01
Γενναίου Κολοκοτρώνη, απομνημονεύματα (Χφ78)Πέντε (5) τετράδια μεθ' ευρετηρίου περιέχοντα απομνημονεύματα Γενναίου Κολοκοτρώνη αγνώστου χειρός μετά τινών αυτόγραφων μεταβολών.1821-1862MAN034.01
Γιαλόπουλου, Δημήτριου εμπορικός οίκος (Βόλος) (Χφ79)Βιβλίο αντιγραφής επιστολών του εμπορικού οίκου Δημητρίου Γιαλοπούλου στο Βόλο.1877MAN035.01
Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης, βιβλίο πρωτοκόλλου (Χφ80)Βιβλίο, που περιέχει πρωτόκολλο εισερχομένων της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας από 10-2-1828 έως 19-10-1830.1828-1830MAN036.01
Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης, βιβλίο πρωτοκόλλου (Χφ81)Βιβλίο, που περιέχει πρωτόκολλο εισερχομένων της Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζας από 19-10-1830 έως 8-2-1833. (συνέχεια του υπ' αριθμ. 80 χειρογράφου)1830-1833MAN036.02
Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης, βιβλίο πρωτοκόλλου (Χφ82)Βιβλίο, που περιέχει πρωτόκολλο εισερχομένων της Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζας από 10-2-1828 έως 30-1-1834.1828-1834MAN036.03
"Επιθεωρίαι τινές εις την περί επιστολικών τύπων έκθεσιν του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως" (Χφ83)Τετράδιο, που περιέχει πόνημα επιγραφόμενο: "Επιθεωρίαι τινές εις την περί επιστολικών τύπων έκθεσιν του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως".MAN001.46
Βιβλίο αντιγράφων επιστολών εμπορικού οίκου (Τεργέστη) (Χφ84)Βιβλίο, που περιέχει αντίγραφα επιστολών άγνωστου εμπορικού οίκου Τεργέστης προς εμπορικούς οίκους Ιωαννίνων, Κερκύρας, κλπ. των ετών 1816-1818.1816-1818MAN001.47
Μηνιάτη, Ιωάννη νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ85)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του νοταρίου Νάξου, Ιωάννη Μηνιάτη των ετών 1668-1674. Περιέχει και νομικές πράξεις των ετών 1634-1666 μεταγραφείσες στο εν λόγω τεύχος δια χειρός του αυτού νοταρίου.1668-1674MAN037.01
Μηνιάτη, Ιωάννη νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ86)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του νοταρίου Νάξου, Ιωάννη Μηνιάτη, των ετών 1680-1689.1680-1689MAN037.02
Κορονέλλου, Τζαματή νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ87)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του καντζελαρίου και νοταρίου Ναξίας, Τζαματή Κορονέλλου, των ετών 1710-1725, διαιρεμένο σε εννέα (9) καθ' ύλην τμήματα (συμβόλαια γάμου, αγοραπωλησίες, διαιτησίες, κλπ). 1710-1725MAN038.01
Φόσκολου, Περράκη νοταριακός κώδικας (Μύκονος) (Χφ88)Φύλλα αποσπασθέντα από βιβλίο του καντζιλιέρη Μυκόνου, Περράκη Φοσκόλου και περιέχοντα νοταριακές πράξεις των ετών 1830-1839.1830-1839MAN039.01
Σουμαρίπα, Φίλιππος νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ89)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του Κοινού Καντζελαρίου της νήσου Νάξου, Φιλίππου Σουμαρίπα, των ετών 1765-1780.1765-1780MAN040.01
Αρτακηνού, Γρηγορίου νοταριακός κώδικας (Μύκονος) (Χφ90)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του δημοσίου νοταρίου και καντζιλιέρη Μυκόνου, Γρηγορίου του Αρτακηνού, των ετών 1776-1796 (περιέχει και γράμματα της Κοινότητας Μυκόνου).1776-1796MAN041.01
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ91)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του καντζελαρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου, των ετών 1782-1793.1782-1793MAN004.04
Αρτακηνού, Γρηγορίου κτηματική απογραφή και ονομαστικός φορολογικός πίνακας (Μύκονος) (Χφ92)Τεύχος, που περιέχει κτηματική απογραφή μετ' αντιστοίχου φορολογικού πίνακα κατ' όνομα και τοποθεσία της νήσου Μυκόνου, διά χειρός Γρηγορίου του Αρτακηνού.1793MAN041.02
Μπαρότζη, Φραγκίσκου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ93)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του κοινού καντζελαρίου Νάξου, Φραγκίσκου Μπαρότζη, των ετών 1795-1801. (εν τω φύλλω 1ον εγράφη, δι' άλλης χειρός, Πράξις του 1804).1795-1801, 1804MAN073.01
Αρτακηνού, Γρηγορίου νοταριακός κώδικας (Μύκονος) (σπαράγματα) (Χφ94)Σπαράγματα του νοταριακού βιβλίου του καντζηλιέρη Μυκόνου, Γρηγορίου του Αρτακηνού, περιέχοντα συμβολαιογραφικές πράξεις των ετών 1798-1801.1798-1801MAN041.03
Κόκκου, Κωνσταντίνου κώδικας κοινοτικών και νοταριακών πράξεων (Νάξος) (Χφ95)Τεύχος, που περιέχει κοινοτικές και νοταριακές πράξεις, παρουσία του Μητροπολίτη ή του Τούρκου ζαμπίτη της κοινότητας της νήσου Νάξου, των ετών 1800-1815, διά χειρός, το πλείστον, του πρωτονοταρίου Κωνσταντίνου Κόκκου. Παρενεβλήθησαν σε αντίγραφα και ορισμένα έγγραφα των ετών 1821, 1710, 1783, 1790, 1791, 1795, 1798.1800-1815MAN004.05
Παρθένη, Ιγνατίου νοταριακός κώδικας (Μύκονος) (Χφ96)Tεύχος, που περιέχει νομικές πράξεις του κοινού καντζιλιέρη της νήσου Μυκόνου, Πρωτοδίκου, Ιγνατίου Παρθένη, ιερομονάχου, των ετών 1801-1813.1801-1813MAN074.01
Κόκκου, Δημητρίου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ97)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του κοινού καντζελαρίου της νήσου Νάξου, Δημητρίου Κόκκου, των ετών 1803-1816.1803-1816MAN075.01
Κόκκου, Κωνσταντίνου κώδικας νοταριακών πράξεων και δικαστικών αποφάσεων του Κοινοτικού Δικαστηρίου (Νάξος) (Χφ98)Κώδικας, που περιέχει νοταριακές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις επί αστικών υποθέσεων του Κοινοτικού Δικαστηρίου επικυρωμένες υπό του κατά τόπους Μητροπολίτου και υπό του Τούρκου βεκίλ, ζαμπίτ, ή άλλων κατωτέρων τουρκικών αρχών, το πλείστον, διά χειρός του αρχιερατικού πρωτονοταρίου της Νάξου Κωνσταντίνου Κόκκου από του έτους 1805 έως 1815. Εν φύλλω 1 η επιγραφή: "Γράμματα της Καντζελαρίας".1805-1815MAN004.06
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ99)Τεύχος, που περιέχει νοταριακές πράξεις και κοινά γράμματα της Αρχιερατικής Καγκελλαρίας, των ετών 1806-1811, διά χειρός του αρχιερατικού Πρωτονοταρίου, Κωνσταντίνου Κόκκου. 1806-1811MAN004.07
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ100)Τεύχος, που περιέχει νοταριακές πράξεις του αρχιερατικού πρωτονοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου, των ετών 1807-1808 (ορισμένες από τις πράξεις επικυρούνται υπό του Μητροπολίτου Παροναξίας).1807-1808MAN004.08
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ101)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του πρωτονοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου, των ετών 1813-1814.1813-1814MAN004.09
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ102)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του πρωτονοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου, των ετών 1814-1815.1814-1815MAN004.10
Μπαρότζη, Τζαμπατή νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ103)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του κοινού καντζελαρίου Ναξίας, Τζαμπατή Μπαρότζη, των ετών 1814-1825.1814-1825MAN076.01
Μπαρότζη, Τζαμπατή νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ104)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του κοινού καντζελαρίου Ναξίας, Τζαμπατή Μπαρότζη, των ετών 1815-1831.1815-1831MAN076.02
Κόκκου, Κωνσταντίνου κώδικας δικαστικών αποφάσεων του Διβικτάρ εφέντη Αχμέτ αγά βεκίλη, μαρτυρικών καταθέσεων και νοταριακών γραμμάτων (Νάξος) (Χφ105)Τεύχος, που περιέχει δικαστικές αποφάσεις του Διβικτάρ εφέντη Αχμέτ αγά βεκίλη, πληρεξουσίου του Υψηλοτάτου Καππουδάν πασά (1815), μαρτυρικές καταθέσεις και νοταριακά γράμματα, διά χειρός του αρχιερατικού πρωτονοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου. Παρενεβλήθησαν σε πρωτότυπο και ορισμένα παλαιότερα έγγραφα του έτους 1700.1700-1815MAN004.11
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ106)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του αρχιερατικού πρωτονοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου, των ετών 1816-1820.1816-1820MAN004.12
Παρθένη, Ιγνατίου κτηματική απογραφή και ονομαστικός φορολογικός πίνακας της Μυκόνου (τόμος Α') (Χφ107)Τεύχος, που περιέχει κτηματική απογραφή μεθ' αντιστοίχου φορολογικού πίνακα καθ' όνομα και χωρία της νήσου Μυκόνου, διά χειρός του κοινού καντζιλιέρη, Ιγνατίου Παρθένη.1819-1820MAN074.02
Παρθένη, Ιγνατίου κτηματική απογραφή και ονομαστικός φορολογικός πίνακας της Μυκόνου (τόμος Β΄) (Χφ108)Τεύχος, συνέχεια του υπ΄αριθμ. 107 χειρογράφου, σκαρσιμπέλο της νήσου Μυκόνου. 1819-1820MAN074.03
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ109)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις, του αρχιερατικού πρωτονοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου, των ετών 1820-1823.1820-1823MAN004.13
Κόκκου, Μακαρίου & Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ110)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του πρωτονοταρίου Νάξου, Μακαρίου Κόκκου, και του πρώην πρωτονοταρίου και είτα "Γενικού Νοταρίου", Κωνσταντίνου Κόκκου, των ετών 1823-1824.1823-1824MAN077.01
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ111)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του Γενικού Νοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου, από 28 Απριλίου έως 26 ιουλίου 1825.1825MAN004.14
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ112)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του Γενικού Νοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου, των ετών 1825-1826. 1825-1826MAN004.15
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ114)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του Γενικού Νοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου, από 27 Μαΐου 1827 έως 26 Ιανουαρίου 1829.1827-1829MAN004.16
Κόκκου, Κωνσταντίνου Δ. νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ115)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του Δημοσίου Νοταρίου της νήσου Νάξου, Κωνσταντίνου Δ. Κόκκου, από 31 Ιουλίου 1827 έως 20 Μαρτίου 1829.1827-1829MAN004.17
Κόκκου, Κωνσταντίνου Ι. νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ117)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του δημοσίου νοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου Ιακώβου, από 20 Ιουλίου 1828 έως 12 Ιανουαρίου 1830.1828-1830MAN004.18
Λιανού, Δημητρίου Ι. νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ118)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του Χωρεπισκόπου περιχώρων και υπονοταρίου Εγγαρών Νάξου, Δημητρίου Ιωάννου Λιανού, από 20 Ιουλίου 1829 έως 13 Ιανουαρίου 1835.1829-1835MAN078.01
Κόκκου, Κωνσταντίνου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ119)Τεύχος, που συμβολαιογραφικές πράξεις του δημοσίου νοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου, από 16 Μαρτίου 1829 έως 2 Αυγούστου 1830.1829-1830MAN004.19
Πορτάρη, Απόστολου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ120)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του υπονοταρίου Σαγκριώτου Νάξου, ιερέα Αποστόλου Πορτάρη, από 10 Οκτωβρίου 1828 έως 27 Σεπτεμβρίου 1830.1828-1830MAN079.01
Κόκκου, Κωνσταντίνου Ι. νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ121)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του δημοσίου νοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου Ιακώβου, από 15 Μαρτίου 1830 έως 18 Δεκεμβρίου 1831.1830-1831MAN004.20
Κόκκου, Κωνσταντίνου Ι. νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ122)Κώδικας, που περιέχει σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, νοταριακές πράξεις, μαρτυρικές καταθέσεις, γράμματα Προξενικών Αρχών, γράμματα προς τον δημόσιο μνήμονα Νάξου, έγγραφα ιδιωτικού περιεχομένου που αφορούν στους καθολικούς στη Νάξο από το 1770 έως το 1832. Η συναγωγή υλοποιήθηκε από το δημόσιο μνήμονα Νάξου Κωνσταντίνου Κόκκου Ιακώβου.1790-1832MAN004.21
Λεντούδη, Γεώργιου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ124)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του δημοσίου μνήμονα Νάξου, Γεωργίου Λεντούδη, από 22 Μαΐου 1831 έως 17 Αυγούστου 1832.1831MAN080.01
Κόκκου, Κωνσταντίνου Ι. νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ125)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του δημοσίου μνήμονα Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου Ιακώβου, από 21 Μαΐου 1831 έως 18 Μαΐου 1832.1831-1832MAN004.22
Λεντούδη, Γεωργίου νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ126)Τεύχος, που περιέχει τις περί διαθηκών πράξεις του δημοσίου μνήμονα της νήσου Νάξου, Γεωργίου Λεντούδη, από 29 Ιουνίου 1831 έως 27 Νοεμβρίου 1831.1831MAN080.02
Κανίσκα, Ιωάννου νοταριακός κώδικας (Μύκονος) (Χφ127)Τεύχος, που περιέχει τις περί διαθηκών πράξεις του δημοσίου μνήμονα της νήσου Μυκόνου, από 10 Ιουλίου 1831 έως 20 Φεβρουαρίου 1835, διά χειρός Ιωάννου Κανίσκα.1831-1835MAN005.03
Κόκκου, Κωνσταντίνου Ι. νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ128)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του δημοσίου μνήμονα Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου Ιακώβου, από 1 Μαΐου 1832 έως 3 Νοεμβρίου 1832.1832MAN004.23
Επαρχιακής Δημογεροντίας Νάξου πρωτόκολλο εξερχομένων (Χφ129)Τεύχος, που περιέχει πρωτόκολλο εξερχομένων της Επαρχιακής Δημογεροντίας Νάξου, από 5 Φεβρουαρίου 1832 έως 8 Ιουνίου 1833.1832-1833MAN081.01
Κόκκου, Κωνσταντίνου Ι. νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ133)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του δημοσίου μνήμονα Νάξου, Κωνσταντίνου Ι. Κόκκου, από 8 Απριλίου 1834 έως 16 Φεβρουαρίου 1835.1834-1835MAN004.01
Κανίσκα, Ιωάννου νοταριακός κώδικας (Μύκονος) (Χφ134)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του δημοσίου μνήμονα Μυκόνου, Ιωάννη Κανίσκα, από 17 Μαΐου 1834 έως 26 Φεβρουαρίου 1835.1834-1835MAN005.01
Κόκκου, Κωνσταντίνου Δ. νοταριακός κώδικας (Νάξος) (Χφ135)Τεύχος, που περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του δημοσίου μνήμονα της νήσου Νάξου, Κωνσταντίνου Δ. Κόκκου, από 4 Ιανουαρίου έως 12 Μαρτίου 1835.1835MAN004.02
Κανίσκα, Ιωάννου νοταριακός κώδικας (Μύκονος) (Χφ136)Τεύχος, που περιέχει πρωτόκολλο πράξεων του συμβολαιογράφου Μυκόνου, Ιωάννου Κανίσκα, από 13 Μαρτίου 1835 έως 19 Δεκεμβρίου 1838.1835-1838MAN005.02
Γρηγορίου νοταρίου σπαράγματα βιβλίου πράξεων (Μύκονος) (Χφ137)Δεσμίδα από σπαράγματα βιβλίου πράξεων του νοταρίου Μυκόνου και Πρωτοψάλτου Γρηγορίου, των ετών 1750-1753.1750-1753MAN014.01
Δεσμίδα σπαραγμάτων νοταριακών κωδίκων του Πρωτονοταρίου Νάξου Κωνσταντίνου Κόκκου και του κοινού Καντζελαρίου Μιχαήλ Μαρκοπολίτου και ιδιωτικών εγγράφων (Χφ138)Δεσμίδα περιέχουσα:
α) είκοσι (20) φύλλα απσπασθέντα από νοταριακούς κώδικες του πρωτονοταρίου Νάξου, Κωνσταντίνου Κόκκου και του κοινού καντζελαρίου της ίδιας νήσου, Μιχαήλ Μαρκοπολίτου, των ετών 1793-1806.
β) έξι (6) ιδιωτικά έγγραφα συγκεκολλημένα.
γ) απόσπασμα βιβλίου λογαριασμών αγνώστου χρόνου και τόπου.
1793-1806MAN004.03
Βούλη, Δημήτριου τεύχος πράξεων (Αίγινα) (Χφ141)Τεύχος, που περιέχει πράξεις της δημοσίου νοταρίας Αιγίνης από 6 Μαρτίου έως 26 Αυγούστου 1828, διά χειρός του δημοσίου νοταρίου, Δημητρίου Βούλη.1828MAN015.01
Υπουργικού Συμβουλίου, Πρακτικά Συνεδριάσεων (Χφ144)Τεύχος διακοσίων δεκατρία (213) φύλλων, που περιέχει τα Πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου, από 2 Ιανουαρίου 1861 έως 8 Οκτωβρίου 1862.1861-1862MAN001.16
Ανάργυρου, Ανδρέα ναυτικό ημερολόγιο (Χφ145)Τεύχος, που περιέχει ναυτικό ημερολόγιο του πλοίου Ανδρέου Αναργύρου, από 22 Νοεμβρίου 1821 έως 25 Μαρτίου 1822.1821-1822MAN016.01
Ναυτικό ημερολόγιο πλοίου "Περικλής" (Χφ146)Τεύχος, που περιέχει ναυτικό ημερολόγιο του Σπετσιώτικου πλοίου "Περικλής", από 24 Μαρτίου 1821 έως 24 Ιουνίου 1821.1821MAN001.17
Ναυτικό ημερολόγιο (αγνώστου πλοίου) (Χφ147)Τεύχος, που περιέχει ναυτικό ημερολόγιο αγνώστου πλοίου από 24 Ιουνίου 1821 έως 22 Νοεμβρίου 1821.1821MAN001.18
Ναυτικό ημερολόγιο (αγνώστου πλοίου) (Χφ148)Τετράδιο, που περιέχει "Ημερολόγιον πρόστυχον, 1822 Απριλίου 21, Σπέτζια", αγνώστου πλοίου.1822MAN001.19
Περί της Ελληνικής Επαναστάσεως (απόσπασμα) (Χφ150)Απόσπασμα πέντε (5) φύλλων αγνώστου συγγραφής, περί της Ελληνικής Επαναστάσεως (ιταλικά).χ.χ.MAN001.20
Πραγματεία περί Θηβών (Χφ151)Τετράδιο έξι (6) φύλλων, που περιέχει πραγματεία περί Θηβών, από των χρόνων της Τουρκοκρατίας έως το 1841.1841MAN001.21
Σημειώσεις περί Σπετσών (υπό Ρήγα Παλαμήδη) (Χφ152)Τετράδιο είκοσι (20) σελίδων, που περιέχει σημείωμα περί Σπετσών, υπό Ρήγα Παλαμήδη.MAN019.01
"Περί της νήσου Ψαρών προ της επαναστάσεως και μέχρι αυτής" (υπό Ρήγα Παλαμήδη) (Χφ153)Τετράδιο δεκαοχτώ (18) φύλλων, που περιέχει σημείωμα, "περί της νήσου Ψαρών προ της επαναστάσεως και μέχρι αυτής" υπό Ρήγα Παλαμήδη.MAN019.02
Σημειώσεις για τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη (υπό Ρήγα Παλαμήδη) (Χφ154)Τετράδιο δεκαέξι (16) σελίδων, που περιέχει σημείωμα περί Πετρόμπεη, υπό Ρήγα Παλαμήδη.MAN019.03
"Φιλολογικές σημειώσεις, σημειωθείσας επί των φιλολογικών παραδόσεων του Θεοφίλου Καΐρη" (υπό Ι. Φωτιάδου) (Χφ160)Τεύχος, που περιέχει "φιλολογικάς σημειώσεις, σημειωθείσας επί των φιλολογικών παραδόσεων του Θεοφίλου Καΐρη, εν Άνδρω, 1837-1839 έτους, υπό Ι. Φωτιάδου".1837-1839MAN020.01
Υπουργικού Συμβουλίου, Πρακτικά Συνεδριάσεων (Χφ164)Τεύχος, που περιέχει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, από 26 Οκτωβρίου 1887 έως 22 Νοεμβρίου 1888.1887-1888MAN001.30
"Γεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Πτολεμαΐδος" (Χφ165)Τετράδιο, που περιέχει πόνημα άγνωστου συγγραφέα επιγραφόμενο: "Γεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Πτολεμαΐδος".1872MAN001.31
"Εκθεσις γενική της νήσου Κύπρου" (υπό Δ. Μαργαρίτου) (Χφ166)Τετράδιο, που περιέχει υπόμνημα επιγραφόμενο: "Έκθεσις γενική της νήσου Κύπρου, υπό Δ. Μαργαρίτου, υποπροξένου της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως της Ελλάδος".MAN021.01
"Στρατιωτική χωρογραφία της Βοιωτίας" (υπό Πάνου Θ. Κολοκοτρώνη) (Χφ167)Τετράδιο, που περιέχει έκθεση επιγραφόμενη: "Στρατιωτική χωρογραφία της Βοιωτίας", διά χειρός Πάνου Θ. Κολοκοτρώνη.MAN022.01
Σπαράγματα βυζαντινών χειρογράφων (Χφ168)Φάκελος, που περιέχει σπαράγματα από διάφορα βυζαντινά χειρόγραφα:
α) έξι (6) φύλλα περγαμηνής ΙΒ' αιώνα, περιέχοντα απόσπασμα "περί πίστεως".
β) δέκα (10) φύλλα περγαμηνής ΙΓ' αιώνα, περιέχοντα απόσπασμα ερμηνευτικής συγγραφής στην Παλαιά Διαθήκη.
γ) εικοσιέξι (26) φύλλα περγαμηνής ΙΕ΄ αιώνα περιέχοντα περικοπές ευαγγελίων.
δ) υπομνήματα επί χάρτου ΙΕ΄ αιώνα στην ιερά μετάσταση του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννη του Θεολόγου.
ε) δέκα (10) φύλλα χάρτινα ΙΕ΄ αιώνα περιέχοντα αποσπάσματα ερμηνείας σε λόγους και επιστολές των Αποστόλων.
στ) δύο (2) ράκη εξ Ευαγγελισταρίου του ΙΒ΄ αιώνα.
MAN001.32
Καββαδία, Ιωάννου,
Βασιλάτου, Λινάρδου,
Βασιλάτου, Μάρκου &
Αργάνδη, Αλιβίζη συμβολαιογραφικές πράξεις
(Βασιλοκάδες Κεφαλλονιάς) (Χφ169)
Τεύχος, που περιέχει σε αντίγραφα, διά χειρός των νοταρίων του εν Κεφαλληνία χωρίου, Βασιλοκάδες, Ιωάννου Καββαδία, Λινάρδου και Μάρκου Βασιλάτου και Αλιβίζη Αργάνδη, συμβολαιογραφικές πράξεις των ετών 1635-1704.1635-1704MAN023.01
Καρδάκη, οικογένειας κώδικας (Κεφαλονιά) (Χφ170)Τεύχος που περιέχει:
α) λογαριασμούς διαφόρους της, εν Θηναία της Κεφαλληνίας, οικογένειας Καρδάκη, των ετών 1648-1754.
β) νοταριακές πράξεις, χρεωστικές ομολογίες κλπ, της αυτής οικογένειας Καρδάκη, των ετών 1641-1678.
Οι παραπάνω πράξεις εγράφησαν δια χειρός του νοταρίου Αργοστολίου Πιέρρου Σάρλου και εντοπίων νοταρίων Θηναίας.
1641-1754MAN024.01
Ιαννούλη, Ευγένιου & Γορδίου, Αναστάσιου επιστολογραφία (Χφ171)Τεύχος, που περιέχει επιστολές του εξ Αιτωλίας Ευγενίου Ιαννούλη και Αναστασίου του Γορδίου.MAN025.01
Μαλαξού, Μανουήλ νομοκάνων (Χφ172)Τεύχος, που περιέχει σε απλή γλώσσα κείμενο του Νομοκάνονα Μανουήλ του Μαλαξού. Στο τέλος, περιέχει αντίγραφο του βραχέως χρονικού (τέλη 16ου αιώνα -αρχές 17ου αιώνα).MAN026.01
Έκτακτου Επιτρόπου Ανατολικών Σποράδων, βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων (Χφ176)Τεύχος, που περιέχει σε αντίγραφα, αυτούσια ή σε περίληψη, τα εξερχόμενα έγγραφα του Εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων, από 3 Μαΐου 1830 έως 25 Αυγούστου 1830, καθώς και τα εισερχόμενα έγγραφα από 27 Φεβρουαρίου 1829 έως 18 Απριλίου 1829.1829-1830MAN001.34
Σκαρλάτου, Μάξιμου νοταριακός κώδικας (Σύρος) (Χφ177)Τεύχος επιγραφόμενο: "Πρωτόκολλον εξόδου του δημοσίου υπογραφέως της νήσου Σύρας βιβλίου 1827. Ο δημόσιος υπογραφεύς της νήσου Σύρας Σκαρλάτος Μάξιμος".
Στο τέλος του τεύχους περιέχεται "Πρωτόκολλον εισόδου του Δημοσίου Υπογραφέως της νήσου Σύρας".
1827-1830MAN027.01
Σκαρλάτου, Μάξιμου νοταριακός κώδικας (Σύρος) (Χφ178)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Β' τίτλος. Πωλητήρια τόπων, οίκων, αγρών και των τοιούτων. Του δημοσίου υπογραφέως της νήσου Σύρας Βιβλίον. 1827, τόμος α'. Ο δημόσιος υπογραφεύς της Νήσου Σύρας, Σκαρλάτος Μάξιμος". Το τεύχος, παρά τον τίτλο του, περιέχει αντίγραφα πωλητηρίων από 15 Ιανουαρίου 1827 έως 24 Μαρτίου 1830.
1827-1830MAN027.02
Σκαρλάτου, Μάξιμου νοταριακός κώδικας (Σύρος) (Χφ179)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Τίτλος Δ'. Συμφωνητικά εταιρειών, ενοικίων, μισθών, και των τοιούτων. Του δημοσίου μνήμονος της νήσου Σύρας Βιβλίον. 1829, τόμος β'."
Το τεύχος περιέχει αντίγραφα πράξεων του μνήμονος Σκαρλάτου Μάξιμου, από 3 Ιουλίου 1829 έως 25 Αυγούστου 1830.
1829-1830MAN027.03
Σκαρλάτου, Μάξιμου νοταριακός κώδικας (Σύρος) (Χφ180)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Ε' Τίτλος. Συνυποσχετικά και διαμαρτυρικά, έτι δε και επιτροπικά του δημοσίου υπογραφέως της νήσου Σύρας Βιβλίον. 1827, τόμος α'. Ο δημόσιος υπογραφεύς της νήσου Σύρας, Σκαρλάτος Μάξιμος".
Το τεύχος περιέχει αντίγραφα πράξεων του αυτού νοταρίου από 4 Ιανουαρίου 1827 έως 27 Μαρτίου 1829.
1827-1829MAN027.04
Νοταριακός κώδικας νήσου Σύρου (Χφ181)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Ε' Τίτλος. Συνυποσχετικά και διαμαρτυρικά, έτι δε και επιτροπικά του δημοσίου μνήμονος της νήσου Σύρας Βιβλίον. 1827, τόμος α'."
Το τεύχος αποτελεί συνέχεια του παραπάνω τόμου.
6 Απριλίου 1829-17 Ιουλίου 1830MAN027.05
Σκαρλάτου, Μάξιμου νοταριακός κώδικας (Σύρος) (Χφ182)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Ζ' Τίτλος. Συναλλαγαί και δανείων ομολογίαι του δημοσίου υπογραφέως της νήσου Σύρας Βιβλίον. 1827, τόμος α'. Ο δημόσιος υπογραφεύς της νήσου Σύρας, Σκαρλάτος Μάξιμος".
Το τεύχος περιέχει σε αντίγραφα πράξεις από 6 Απριλίου 1827 έως 17 Ιουλίου 1830.
1827-1829MAN027.06
Σκαρλάτου, Μάξιμου νοταριακός κώδικας (Σύρος) (Χφ183)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Θ' Τίτλος. Παντείαι επικυρώσεις του Δημοσίου Υπογραφέως της νήσου Σύρας Βιβλίον, 1827, τόμος α'. Ο δημόσιος Υπογραφεύς της νήσου Σύρας, Σκαρλάτος Μάξιμος".
Το τεύχος περιέχει πράξεις από 5 Ιανουαρίου 1827 έως 1 Αυγούστου.
1827-1830MAN027.07
Διακόνου, Ιεροθέου & Μελαχρονιού, Γιαννιού νοταριακός κώδικας (Σκόπελος) (Χφ187)Tεύχος αποτελούμενον από επτά (7) τετράδια, εκ των οποίων το τρίτο φέρει τον τίτλο "Καταγραφή των πόσα εκδίδονται από το Νοταρείον τη 8η Φεβρουαρίου 1829 εν Σκοπέλω", το τέταρτο "Βιβλίον τέταρτον αρχόμενον από τον 344 αριθμόν των εξερχομένων", το έβδομο "Βιβλίον Ζ΄ αρχόμενον από τον 679 των εξερχομένων τη 22 Ιανουαρίου του 1830".

Το τεύχος περιέχει αντίγραφα διαφόρων νοταριακών πράξεων του νοταρίου και δημοσίου μνήμονος Σκοπέλου Ιεροθέου Διακόνου και του δημοσίου μνήμονος Μελαχροινού Γιαννιούς, από 29 Μαΐου 1828 έως 19 Νοεμβρίου 1834.
1828-1834MAN028.01
Μελαχροινού, Γιαννιού νοταριακός κώδικας (Σκόπελος) (Χφ188)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Βιβλίον Α' των πράξεων του μνήμονος της νήσου Σκοπέλου, Μελαχροινού Γιαννιού, του πρώτου έτους της μνημονείας αυτού, διηρημένον εις πέντε βιβλία, οίον εις το των πωλητηρίων, των νομολογιών, των συμφωνητικών, των επιτροπικών, ομού και εξοφλητικών και των μαρτυρικών. Εν τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ τριακοστώ έτει σωτηρίω αρ. 1830, μηνί Φεβρουαρίω. Ο δημόσιος μνήμων της νήσου Σκοπέλου Μελαχροινός Γιαννιού".
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει στο 1ο βιβλίο πωλητήριες πράξεις από 3 Φεβρουαρίου έως 30 Δεκεμβρίου 1830, στο 2ο βιβλίο αντίγραφα πράξεων από 4 Φεβρουαρίου έως 25 Δεκεμβρίου 1830, στο 3ο βιβλίο αντίγραφα 89 πράξεων από 8 Φεβρουαρίου έως 18 Δεκεμβρίου 1830,
στο 4ο αντίγραφα 85 πράξεων από 6 Φεβρουαρίου έως 16 Δεκεμβρίου 1830 και στο 5ο αντίγραφα πράξεων από 7 Φεβρουαρίου έως 30 Δεκεμβρίου 1830.
1830MAN042.01
Μελαχροινού, Γιαννιού νοταριακός κώδικας (Σκόπελος) (Χφ189)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Βιβλίον Γ', αρχόμενον από πρώτον αριθμόν, των πράξεων του Δημοσίου Μνήμονος της νήσου Σκοπέλου, Μελαχροινού Γιαννιού".
Το τεύχος αυτό περιέχει αντίγραφα 506 νοταριακών πράξεων από 19 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1832.
1832MAN042.02
Μελαχροινού, Γιαννιού νοταριακός κώδικας (Σκόπελος) (Χφ190)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Βιβλίον Δ', αρχόμενον από τον 507 αριθμόν των πράξεων του δημοσίου μνήμονος Σκοπέλου, Μελαχροινού Γιαννιού".
Το τεύχος αυτό περιέχει αντίγραφα νοταριακών πράξεων από 2-1-1833 έως 28-2-1834.
1833-1834MAN042.03
Μελαχροινού, Γιαννιού νοταριακός κώδικας (Σκόπελος) (Χφ191)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Βιβλίον Ε', αρχόμενον από τον 1161 αριθμόν των Πράξεων του δημοσίου μνήμονος Σκοπέλου, Μελαχροινού Γιαννιούς".
Το τεύχος αυτό περιέχει αντίγραφα νοταριακών πράξεων από 1-3-1834 έως 27-4-1835.
1834-1835MAN042.04
Λογοθέτη, Κ. νοταριακός κώδικας (Σκόπελος) (Χφ192)Τεύχος επιγραφόμενο:
"Αριθμός του καταλόγου Α'. Βιβλίον Α', των Πράξεων του Δημοσίου Μνήμονος της νήσου Σκιάθου, Κ. Λογοθέτη, το πρώτον έτος της Μνημονείας αυτού".
Το τεύχος αυτό περιέχει αντίγραφα 280 νοταριακών πράξεων από 11 Ιουλίου 1833 έως 10 Μαΐου 1835.
1833-1835MAN043.01
Παπαγιαννοπούλου, Διονυσία (συλλογή): βίος αγίου Μοδέστου, ακολουθίες αγίων και λόγος περί ιερωσύνης (Χφ201)Συλλογή Διονυσίας Παπαγιαννοπούλου:
1) Βίον του εν Αγίοις Πατρός ημών, ιερομάρτυρος Μοδέστου, του εν Ιεροσολύμοις.
2) "Μηνί Νοεμβρίω και του Οσίου Πατρός ημών, Στυλιανού του Παμφλαγώνος".
3) "Μηνί Δεκεμβρίω
χ.χ.MAN001.48
Ειρμολόγιο (μουσικός κώδικας) (Χφ202)Μουσικός κώδικας του 19ου αιώνα επιγραφόμενος: "Ειρμολόγιον το καλοφωνικόν εν ώ εμπεριέχονται πάντες οι καλοφωνικοί ειρμοί."MAN001.49
Πόνημα έμμετρο περί πυρκαϊάς του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως (Χφ203)Τεύχος που περιέχει έμμετρο πόνημα υπό τον τίτλο:
"Διήγησις συνοπτική διά στίχων πολιτικών ομοιοκατάληκτων περί της εν Ιερουσαλήμ επισυμβάσης πυρκαϊάς του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου ημών, και περί των εν τη Βασιλευούση των πόλεων γινομέ..."
χ.χ.MAN001.50
Σχολικός κώδικας εκκλησιαστικών και κλασικών κειμένων (καραμανλίδικη γραφή) (Χφ204)Σχολικός κώδικας του τέλους του ΙΗ' αιώνα, περιλαμβάνων 298 φύλλα, που περιέχει εγκώμιο της Μ. Παρασκευής στην τουρκική γλώσσα, δι' ελληνικής γραφής, προς χρήση πιθανώς των εν Ασία Τουρκοφώνων χριστιανοπαίδων (φ. 1-2) & έτερα σχολικά θέματα εξ εκκλησιαστικών & κλασσικών κειμένων (ανήκε πιθανώς σε κάποιο κληρικό & διδάσκαλο Κοσμά).MAN001.51
Σαχίνη, Γεώργιου ημερολόγιο (Χφ205)Ημερολόγιο του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821, πλοιάρχου Γεωργίου Σαχίνη. Τιτλοφορείται: Ημερολόγιον των κατά θάλασσαν εκστρατειών του εκ της νήσου Ύδρας πλοιάρχου Γεωργίου Σαχίνη επί του βρικίου "Ο Μιλτιάδης" υπό την οδηγίαν του ναυάρχου Ανδρέου Μιαούλη του 1824-25-26-27.1824-1827MAN044.01
"Πολεμικόν ημερολόγιον Διευθύνσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Αντιαεροπορικής Αμύνης του Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας, Τμήμα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας" (Χφ206)Ημερολόγιο του Τμήματος Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια του Πολέμου 1940-1941. Τιτλοφορείται: "Πολεμικόν ημερολόγιον Διευθύνσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Αντιαεροπορικής Αμύνης του Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας, Τμήμα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας". Περιέχει τα αξιολογώτερα γεγονότα και ενεργείας από της 28ης Οκτωβρίου 1940 ημέρας κηρύξεως του πολέμου υπό της Ιταλίας προς την Ελλάδα.1940-1941MAN001.52
"Ledger Dogana Merci, & olj Primo Dicembre 1818. 31 Genno 1820" (Χφ208)"Ledger Dogana Merci, & olj Primo Dicembre 1818. 31 Genno 1820".1818-1820MAN001.53
Εγκρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την κατακύρωση των δημοπρασιών της "αποδεκατώσεως" των προϊόντων (Χφ209)Χειρόγραφο, που περιέχει τις εγκρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την κατακύρωση των δημοπρασιών της "αποδεκατώσεως" των προϊόντων διαφόρων δήμων και κοινοτήτων της χώρας το έτος 1834 (αρ. πρωτ. 1500-1949).1834MAN045.01
"Εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών" πρωτόκολλο (Χφ210)Πρωτόκολλο της "εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών" από το Δεκέμβριο 1844 έως τον Οκτώβριο 1853.1844-1853MAN046.01
Βιογραφίες των Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων του Οθωμανικού Κράτους (Χφ211)Χειρόγραφος ιστορία των αρχών του 20ου αι. σε 2 τόμους φέροντας σελίδες 1-363 και 1-665, επιγραφόμενη "Βιογραφίαι των Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων του Οθωμανικού Κράτους ή Σελίδες της μετά την άλωσιν Εθνικής ιστορίας. Γράψαντος Επαμ. Ι. Σταματιάδου Εταίρου πολλών σοφών Εταιρειών. Εν Σάμω", φέρουσα αρκετές λιθογραφίες των βιογραφουμένων ανδρών και πανομοιότυπα υπογραφών. MAN001.75
Νοταριακός κώδικας νήσου Πάρου (Παροικιά) (Χφ212)Καταχωρίζονται νοταριακές πράξεις, τις οποίες γράφουν οι νοτάριοι της Παροικίας Πάρου: Παπαμελέτιος Κονταράτος, Τζουάνες Πρωτονοτάριος, Νικόλαος Σπυρίδος, Παπανικόλαος Αλησαφής Οικονόμος Παροικίας, Γεώργιος Πρωτονοτάριος, κλπ.1685-1755MAN001.54
Εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας (Χφ222)Αλληλογραφία της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (23 Φεβρουαρίου 1824 έως 31 Μαρτίου 1824) (αγγλικά, γαλλικά). Στο εξώφυλλο αναγράφεται "Αρ. 1".1824MAN052.01
"Memoire Secret" (υπόμνημα για τη ρωσική πολιτική πιθανώς από τον Έλληνα πρεσβευτή) (Χφ223)Μυστικό υπόμνημα για τη ρωσική πολιτική και την πορεία των ευρωπαϊκών ζητημάτων γενικότερα κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, γραμμένο στην Πετρούπολη, πιθανώς από τον Έλληνα πρεσβευτή (24/03/1854). Σε κέρινη σφραγίδα υπάρχει η ένδειξη: "Memoire Secret".1854MAN001.55
Έκθεση του Υπουργικού Συμβούλου, Διευθυντή του Γραφείου Δημοσίας Οικονομίας, Alexandre du Toujaux (Χφ224)Έκθεση του Alexandre du Toujaux, Υπουργικού Συμβούλου, Διευθυντή του Γραφείου Δημοσίας Οικονομίας, προς τον Υπουργό των Εσωτερικών (1/13 Ιουνίου 1839), που αναφέρεται στα έργα που εκτελέστηκαν από το Γραφείο από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο του 1839. Τα έργα αφορούν απαλλοτριώσεις εθνικών κτημάτων, νομοσχέδια περί εθνικών κτημάτων, εγκατάσταση αποίκων, κλπ.1839MAN053.01
" Libro, ove sono descritti i Ordini, e le Leggi Municipali" (συλλογή νομοθεσίας που αφορά στο Συμβούλιο Κεφαλονιάς) (Χφ229) Κώδικας, στον οποίο συγκεντρώνεται νομολογία: αστικοί, γενικοί νόμοι και όσοι αφορούν στο Συμβούλιο Κεφαλονιάς (22/6/1503-7/5/1790). Η συλλογή της νομολογίας καταρτίσθηκε σε εκτέλεση της από 29/10/1786 απόφασης των συνδίκων Κεφαλονιάς. Συγγραφέας/συντάκτης του χειρογράφου είναι ο Zuanno Loverdo. Τίτλος: " Libro, ove sono descritti i Ordini, e le Leggi Municipali".1503-1790MAN001.57
Πραγματεία περί Μωάμεθ (Χφ230)Κώδικας, που περιέχει μελέτη για τον Μωάμεθ στηριζόμενη σε μωαμεθανικές πηγές και βοηθήματα (τουρκικά).1682MAN001.58
Κώδικας εκκλησιαστικών και κλασικών κειμένων (Χφ231)Η συλλογή αποτελείται από δύο κώδικες με "γυμνάσματα" εκκλησιαστικών κειμένων και κειμένων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Τα "γυμνάσματα" αντιγράφηκαν από τον Ιωάννη Παπουτζή στη Σχολή Πάτμου το 1784.MAN001.59
Εβραϊκό ειλητάριο (Χφ233)Κώδικας που περιέχει το κείμενο της Εσθήρ στα εβραϊκά (ειλητάριο μετά κοντού εξ ελεφαντοστού επεξεργασμένου)MAN001.60
"Η Επανάστασις του 1909 (του Γουδί) και ο ακαδημαϊκός κ. Σπύρος Μελάς" (υπό Θεοφύλακτου Λογοθέτη) (Χφ237)Χειρόγραφο, που περιέχει το κείμενο της μελέτης του Θεοφύλακτου Λογοθέτη "Η Επανάστασις του 1909 (του Γουδί) και ο ακαδημαϊκός κ. Σπύρος Μελάς", Αθήνα , Φεβρουάριος 1959.1959MAN055.01
Ευαγγελιστάριο (Χφ238)Πρόκειται για κώδικα χειρόγραφο σε περγαμηνή, ακέφαλο και κολοβό. Περιέχει τα τέσσερα (4) Ευαγγέλια ως εξής:
1. Το κατά Ματθαίον (φ. 1r-78v) - αρχίζει από το Κεφ. Α', στ. 20
2. Το κατά Μάρκον (φ. 79r-128v)
3. Το κατά Λουκάν (φ. 129r-190r)
4. Το κατά Ιωάννην (φ. 191r-241v) - διακόπτεται στο Κεφ. ΙΗ', στ. 30.

Στο πρόσθιο μέρος της στάχωσης υπάρχει ένθετη ανάγλυφη αργυρή πλάκα που εικονίζει τον Χριστό καθήμενο και ευλογούντα. Στο αριστερό χέρι φέρει το Ευαγγέλιο. Εκατέρωθεν του Χριστού απεικονίζονται η Παρθένος και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.Στο φύλλο 190v υπάρχει ολοσέλιδη εικόνα του Ιωάννου του Θεολόγου.
MAN001.61
Εν Κωνσταντινουπόλει Επιτροπής Εθνικής Αμύνης, Πρακτικά Συνεδριάσεων (Χφ239)Το χειρόγραφο περιλαμβάνει Πρακτικά Συνεδριάσεων της "Εν Κωνσταντινουπόλει Επιτροπής Εθνικής Αμύνης" από 9/11/1920 έως 11/6/1921 (Συνεδριάσεις 1-66).
Στο παράφυλλο φέρει ένδειξη: "Βιβλίον Πρακτικών της Επιτροπής Εθνικής Αμύνης από 9 Νοεμβρίου".
1920-1921MAN056.01
Επιτροπής Εθνικής Αμύνης, βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων (Χφ240)Το χειρόγραφο αποτελείται από δύο (2) μέρη:
α) "Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Ε(πιτροπής) Ε(θνικής) Α(μύνης) από της 67ης Συνεδριάσεως της 14ης Ιουνίου 1921 μέχρι της 85ης Συνεδριάσεως της 11 Φεβρουαρίου 1922". Αποτελεί συνέχεια του βιβλίου πρακτικών της Επιτροπής (ΑΒΕ 0499, Χφ239).
β) "Βιβλίον Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Εφοροεπιτροπών κλπ. από 25 Μαρτίου 1921 έως 25 Φεβρουαρίου 1922".
1921-1922MAN056.02
Κατάστιχο εξόδων του πλοίου "Τιμολέων" (Χφ241)Κατάστιχο εξόδων του πλοίου "Τιμολέων" (καπετάνιος ο Λάζαρος Πινότζης).
Φέρει ένδειξη: "Κατάστιχον εξόδων του πλοίου "Τιμολέων" διοικουμένου παρά του πλοιάρχου Λαζάρου Πινότζη εις τας διαφόρους εκστρατείας κατά των εχθρών 1821, Μαρτίου 29: Ύδρα".
Περιέχει εγγραφές από 29 Μαρτίου 1821 έως 5 Μαρτίου 1928.
1821-1828MAN001.62
"1816 Κώδιξ της Ελληνικής σχολής της εν τη Κωμοπόλει Καρπενησίου" (Χφ242)Κώδικας του Γεωργίου Αναγνώστου Ιατρίδη. Περιέχει αντίγραφα εγγράφων που αφορούν στην ίδρυση της Ελληνικής Σχολής στο Καρπενήσι, αντίγραφα επιστολών λογίων του 18ου αιώνα και των αρχών του 19ου.
Ο κώδικας φέρει τίτλο: "1816 Κώδικας της Ελληνικής σχολής της εν τη Κωμοπόλει Καρπενησίου".
Στο φ. 138v σημειώνεται: "Ο γράφων τ' ανωτέρω πατήρ μου Γ. Ιατρίδης / ετελεύτησε τον Οκτώβριον 1869. / 22 Φεβρουαρίου 1916. / ευθύμιος. / όρα και σελ. 31 και 32 / του παρόντος / ".
1681-1916MAN057.01
"Κώδιξ εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως" (Χφ249)Κώδικας, που περιέχει τις εισφορές της εκκλησίας Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου Κωνσταντινούπολης, κατά μήνα για τα έτη 1739-1792. Βεβαιώσεις των Πατριαρχών: Σαμουήλ (1767), Προκοπίου (1768), Γαβριήλ (1785) και διαφόρων Συνοδικών. Τιτλοφορείται: "Κώδικας εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κ/πόλεως".1739-1792MAN059.01
Κώδικας εξιστόρησης γεγονότων Ελληνικής Επανάστασης (κυρίως 1821-1826) (Χφ250)Κώδικας, που περιέχει εξιστόρηση των γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης κυρίως την περίοδο 1821-1826. Αποτελείται από δέκα (10) τεύχη και χωρίζεται σε κεφάλαια. Ένθετο στον κώδικα βρίσκεται σχέδιο εγγράφου που φέρει τον χαρακτηρισμό "αναφορά του Κ. Δηλιγιάννη εις την Εθνικήν Κυβέρνησιν εκθέτουσα την διάλυσιν πολιορκίας Μεσολογγίου" (5/1/1822).MAN001.65
Κώδικας εξιστόρησης γεγονότων Ελληνικής Επανάστασης (Χφ253)Κώδικας, που αποτελείται από δεκαπέντε (15) συνδεδεμένα τεύχη και περιέχει εξιστόρηση γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης καθώς και άλλων θεμάτων: σημείωση για την ιστορία και γεωγραφία του "βασιλείου της Πελοποννήσου και Ευβοίας" συγγραφέας της οποίας ήταν ο Ιταλός Coronelli (1756), αντιγραφή άρθρου από την εφημερίδα "Αθηνά" για τα δεινά των Μεσολογγιτών στη διάρκεια του Αγώνα (1843), στατιστική Κυκλάδων το 1835, ιστορία της πολιτικής κατάστασης της Κύπρου από το 1816-1833, εκστρατεία του Μωάμεθ Β΄ στην Πελοπόννησο.1600-1845MAN001.66
Εφραίμ του Σύρου, κώδικας (Χφ254)Κώδικας, που περιέχει επιστολές, λόγους, παραινέσεις, βίο και διαθήκη του Εφραίμ του Σύρου.MAN060.01
Σίλης Ικονίου, κώδικας μητρώου αρρένων (Χφ255)Ληξιαρχικό βιβλίο βαπτίσεων Σίλης Ικονίου (1/1/1891 - 1/3/1921) (Κώδικας του μητρώου αρρένων, αποτελεί τμήμα του κατατεθειμένου αρχείου του τ. Ταμείου Ανταλλαξίμων) (καραμανλίδικα)1891-1921MAN001.67
Έμμετρη θρησκευτική διήγηση (Χφ256)Εκκλησιαστικός κώδικας από την Ιερουσαλήμ, που περιέχει θρησκευτικές διηγήσεις, έμμετρα γραμμένες, σε δημώδη γλώσσα. Οι διηγήσεις αναφέρονται στο Χριστό και πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης.1795MAN001.68
Κουντουριώτη, Γεώργιου πρωτόκολλο εξερχόμενης αλληλογραφίας (Χφ259)Πρωτόκολλο εξερχόμενης αλληλογραφίας του Προέδρου του Εκτελεστικού, Γεωργίου Κουντουριώτη κατά την εκστρατεία του Νεοκάστρου (14/2/1825-3/5/1825). Παραλήπτες των εγγράφων είναι αρχές και επί μέρους άτομα.1825MAN061.01
Ανθολόγιο αποφθεγμάτων (Χφ260)Χειρόγραφο, του οποίου το κυρίως κείμενο τιτλοφορείται:
"Φράσεων ελληνικών εξ εβδομήκοντα τριών ξυγγραφών συνειλεγμένων και εις κοινούς τόπους καταστρωμένων παρά κυρίου Ιακώβου Βιλλίου, βιβλίον ωφελιμώτατον και αναγκαιότατον ου μόνον τοις προβεβηκόσι των ακροατών αλλά και αυτοίς δη τοις εις άκρον παιδείας εληλακόσι καθηγηταίς, ελληνιστί ξυγγράφειν μέλλουσιν".
Του κυρίως κειμένου προτάσσεται ευρετήριο: "των συγγραφέων τα ονόματα κατ' αλφάβητον".
Στο φύλλο 4v φέρει ενδείξεις μεταγενέστερες: "1772 εν μηνί β΄ μαϊου" και "αψξζ εν Βουκουρεστίω".
Πρόκειται μάλλον για ελληνική μετάφραση του λατινικού έργου: "Jabobus Billius, Locutionum Graecorum in communes locos per Alphabeti ordinem digestrarum volumen", Lugdunum 1588.
Στο recto του πρώτου εσωφύλλου υπάρχει ένδειξη: "Νικολάου Κωνσταντίνου δέκα στίχοι πολιτικοί εις την βίβλον".
1772MAN001.69
Δριμαλίας Νάξου, νοταριακός κώδικας (Χφ261)Συμβολαιογραφικός κώδικας Δριμαλίας Νάξου.1713-1828MAN001.70
"Αναστασιματάριον" (μουσικός κώδικας) (Χφ263)"Αναστασιματάριον" Γρηγορίου Χουρμουζίου (μουσικός κώδικας)1830-1900MAN062.01
Μαλαξού, Μανουήλ νομοκάνων (Χφ266)Βυζαντινός νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξού1613MAN026.02
"Τίτλοι κυριότητος οικοπέδων Πειραιώς θέσεις Μουσελή και Άγιος Διονύσιος κληρονόμων Αλεξ. Μεταξά" (Χφ273)Λεύκωμα που περιλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) έγγραφα (εκθέσεις τίτλων, συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις) που αφορούν την κυριότητα των κληρονόμων του Αλεξάνδρου Μεταξά στις θέσεις Μουσελή και Άγιος Διονύσιος Πειραιά. Τιτλοφορείται: "Τίτλοι κυριότητος οικοπέδων Πειραιώς θέσεις Μουσελή και Άγιος Διονύσιος κληρονόμων Αλεξ. Μεταξά".1920-1940MAN001.71
"Τα απόκρυφα της Εθνικής μας Αντίστασης" (υπό Θέμη Μοσχάτου) (Χφ276)Αντίγραφο χειρογράφου του έργου του Θέμη Μοσχάτου "Τα απόκρυφα της Εθνικής μας Αντίστασης".1986-1987MAN063.01
"Κτήσεις Δημοσίου - Κτηματικά κλπ. (Λίγα απ΄όσα έμαθα σε μια Δημόσια Υπηρεσία)" (Χφ277)Δακτυλογραφημένο αντίγραφο της μελέτης του Ιωάννη Δημάκη, επίτιμου επιθεωρητή Δημοσίων Κτημάτων, με τίτλο: "Κτήσεις Δημοσίου - Κτηματικά κλπ. (Λίγα απ΄όσα έμαθα σε μια Δημόσια Υπηρεσία)" [(3) τρεις τόμοι].1965-1988MAN064.01
"Ικαριακά" (χειρόγραφα των έργων του Κωνσταντίνου Μυριανθόπουλου) (Χφ279α_β)Xειρόγραφα των έργων του Κωνσταντίνου Μυριανθόπουλου με γενικό τίτλο "Ικαριακά". Ο πρώτος τόμος τιτλοφορείται: "Ο βίος και η γλώσσα των Ικαρίων" και ο δεύτερος "Η Ικαρία επί Τουρκοκρατίας και η απελευθέρωσις αυτής κατά το έτος 1912". Στο δεύτερο τόμο υπάρχει και το έργο "Σαμιακά".1937MAN065.01
"Άκρως απόρρητο" (υπό Θέμη Μοσχάτου) (Χφ281)Δακτυλόγραφο μελέτης του Θέμη Μοσχάτου με τίτλο: "Άκρως απόρρητο".1989MAN063.02
"Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως" (μετάφραση από τον Παπαδιαμάντη του έργου του Thomas Gordon) (Χφ283)Δύο (2) τόμοι με τη μετάφραση από τον Παπαδιαμάντη του έργου του Thomas Gordon, "Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως". Αυτόγραφο.1904MAN066.01
Βλαχογιάννη, Γιάννη μαθητικά τετράδια (Χφ285)Δύο (2) μαθητικά τετράδια του Γιάννη Βλαχογιάννη.
-Χφ. 285/1: "Καθαραί ελληνικαί εξηγήσεις Σχολαρχείου του μαθητού Ιωάννη Βλαχογιάννη Ναυπακτεύς (23/9/1884)". Φέρει ένδειξη: "Λύκειο Σιμοπούλου" (19,5Χ15,2 εκ., 1884).
-Χφ.285/2: "Ελληνικαί εξηγήσεις" (20,3Χ14,1 εκ., 1884).
1884MAN067.01
"Σημειώσεις εκ διαφόρων αναγνώσεων βιβλίων θεολογικών και φιλοσοφικών υπό του Επισκόπου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Ανθίμου. 1861 Νοέμβριος 10" (Χφ286)Κώδικας με σημειώσεις του Επισκόπου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Ανθίμου. Τιτλοφορείται: "Σημειώσεις εκ διαφόρων αναγνώσεων βιβλίων θεολογικών και φιλοσοφικών υπό του Επισκόπου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Ανθίμου. 1861 Νοέμβριος 10".1861MAN068.01
"Αι μαύραι ημέραι της Καβάλλας, ήτοι τα μαρτύρια της Καβάλλας κατά τον ευρωπαϊκόν πόλεμον και ιδία κατά την κατοχήν αυτής υπό των Βουλγάρων (από 31 Αυγούστου 1916 - 22 Σεπτεμβρίου 1918)" (υπό Ευάγγελου Μέλλιου) (Χφ287)Χειρόγραφο του δασκάλου Ευάγγελου Μέλλιου σχετικά με την ιστορία της Καβάλας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τιτλοφορείται: "Αι μαύραι ημέραι της Καβάλλας, ήτοι τα μαρτύρια της Καβάλλας κατά τον ευρωπαϊκόν πόλεμον και ιδία κατά την κατοχήν αυτής υπό των Βουλγάρων (από 31 Αυγούστου 1916 - 22 Σεπτεμβρίου 1918)" υπό Ευαγγέλου Μέλλιου (δημοδιδασκάλου).1919MAN069.01
Κώδικες αντιγράφων προξενικών εγγράφων (πιθανόν από την Κωνσταντινούπολη) (Χφ284)Δύο (2) κώδικες με αντίγραφα προξενικών εγγράφων με πιθανή προέλευση την Κωνσταντινούπολη.1830-1850MAN001.72
Αρχιεπισκόπου Σύρου-Τήνου Λυκούργου, Αλέξανδρου πανηγυρικός λόγος (Χφ293)Χειρόγραφο με τίτλο: "Λόγος πανηγυρικός εις την Πεντηκονταετηρίδα του υπέρ ανεξαρτησίας Ελληνικού αγώνος και την εξ' Οδησσού εις Αθήνας ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου του Ε΄. Εκφωνηθείς Αθήνησι τη ΚΕ΄ Απριλίου1871 εν τω ιερώ ναώ της Μητροπόλεως υπό του Αρχιεπισκόπου Σύρου - Τήνου Αλεξάνδρου Λυκούργου".
Στο εξώφυλλο σημειώνεται το"1871" ως χρονολογία εκφώνησης του λόγου.
1884MAN070.01
Σχολής Ναυτικού Πυροβολικού, χειρόγραφες σημειώσεις μαθημάτων (Χφ294)Χειρόγραφες σημειώσεις μαθημάτων της Σχολής Ναυτικού Πυροβολικού.MAN001.73
Γεωργούλη, Κ. κατάστιχο (Μύκονος) (Χφ295)Κατάστιχο Κ. Γεωργούλη από τη Μύκονο.1889MAN071.01
Εκκλησιαστικός κώδικας εγγράφων [Κωνσταντινούπολη] (Χφ297)Κώδικας με αντίγραφα εγγράφων. Η εκδούσα αρχή είναι πιθανόν εκκλησιαστική. Πιθανή προέλευση του κώδικα είναι η Κωνσταντινούπολη.MAN001.74
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, λιθογραφική αναπαραγωγή χειρόγραφων σημειώσεων (Χφ298)Πέντε (5) τόμοι λιθογραφημένων σημειώσεων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων για τα μαθήματα: μαθηματικά, άλγεβρα, γεωμετρία, διαφορικός και ολοκληρωτικός υπολογισμός.
Καλύπτουν τα "σχολαστικά έτη" 1851-1852 και 1852-1853.
1851-1853MAN072.01
Αλληλογραφία της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ10) Kώδικας, που περιέχει αλληλογραφία της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής από 25 Μαρτίου 1825 έως 19 Σεπτεμβρίου 1826.MAN003.01
Αλληλογραφία εξερχομένων της Εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (δ' τμήμα) (Χφ33)Kώδικας, που περιέχει το δ' τμήμα των εξερχομένων της αλληλογραφίας της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής από 9 Μαρτίου 1825 έως 10 Ιανουαρίου 1827. (αγγλικά ή γαλλικά)1825-1827MAN003.03
Αλληλογραφία εξερχομένων της Εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (στ' τμήμα) (Χφ34)Kώδικας, που περιέχει το στ' τμήμα των εξερχομένων της αλληλογραφίας της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής από 28 Μαρτίου 1825 έως 11 Οκτωβρίου 1826.1825-1826MAN003.05
Αλληλογραφία της Εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (γ' τμήμα) (Χφ32)Kώδικας, που περιέχει το γ' τμήμα των εξερχομένων της αλληλογραφίας της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής από 7 Ιουλίου 1824 έως 7 Μαρτίου 1825. (αγγλικά ή γαλλικά)1824-1825MAN003.04
Λάμπρου, Ανδρέα & Νέρη, Νικολή νοταριακός κώδικας (Αθήνα) (Χφ12)Kώδικας νοταριακών πράξεων των νοταρίων Αθηνών Λάμπρου Ανδρέα και Νέρη Νικολή.1788-1835MAN007.01
Λαγάνη, Ιωάννη, Πούλου, Γεώργιου, Λιανοσταφίδα, Στ. & άλλων άδηλων νοταριακός κώδικας (Αθήνα) (Χφ13)Kώδικας νοταριακών πράξεων των νοταρίων Αθηνών Ιωάννη Λαγάνη, Γεωργίου Πούλου, Στ.Λιανοσταφίδα και άλλων άδηλων νοταρίων.1788-1835MAN001.08
Πούλου, Γεωργίου νοταριακός κώδικας (Αθήνα) (Χφ14)Kώδικας νοταριακών πράξεων του νοταρίου Αθηνών Γεωργίου Πούλου.1788-1835MAN008.01
Λαγάνη, Ιωάννη νοταριακός κώδικας (Αθήνα) (Χφ15)Kώδικας νοταριακών πράξεων του νοταρίου Αθηνών Ιωάννη Λαγάνη.1788-1835MAN009.01
Λαγάνη, Ιωάννη νοταριακός κώδικας (Αθήνα) (Χφ16)Kώδικας νοταριακών πράξεων του νοταρίου Αθηνών Ιωάννη Λαγάνη.1788-1835MAN009.02
Λαγάνη, Ιωάννη νοταριακός κώδικας (Αθήνα) (Χφ17)Kώδικας νοταριακών πράξεων του νοταρίου Αθηνών Ιωάννη Λαγάνη.1788-1835MAN009.03
Χίου, νοταριακός κώδικας (Χφ47)Kώδικας νοταριακός χωρίου της Χίου από 22 Ιανουαρίου 1736 έως 17 Απριλίου 1737.1736-1737MAN001.26
Χίου, νοταριακός κώδικας (Χφ48)Kώδικας νοταριακός χωρίου της Χίου (μη σημειουμένου, πιθανώς της Βολισσού) από Ιουλίου 1761 μέχρι της 5ης Σεπτεμβρίου 1780.1761-1780MAN001.27
Αίγινας, κτηματολόγιο (Χφ50)Kώδικας κτηματολογίου νήσου Αιγίνης άνευ αρχής και τέλους (αρχές 19ου αιώνα).MAN001.29
Ι.Μ. Μπατσκόβου κώδικας (Χφ173)Συλλογή Ιωάννου Λίλα:
α) Νομοκάνων του 17ου αιώνα, προερχόμενος από την Ιερά Μονή Μπατσκόβου.
MAN001.33
Εν Ιασίω Ελληνικής Επιτροπής βιβλίο πρακτικών, επιστολών και λογαριασμών (Χφ175)Συλλογή Ιωάννου Λίλα:
γ) Βιβλίον πρακτικών, επιστολών και λογαριασμών της εν Ιασίω Ελληνικής Επιτροπής προς συλλογήν εράνων υπέρ της Πατρίδος.
1854MAN001.33
Σταματελάκη, Ιωάννη & Γεωργίου νοταριακός κώδικας (Πάρος) (Χφ213)Περιέχει νοταριακές πράξεις του δημοσίου νοταρίου της νήσου Πάρου Ιωάννη Σταματελάκη γεγραμμένας ως επί το πλείστον δια χειρός Γεωργίου Ιωάννη Σταματελάκη και του ιδίου του νοταρίου.1822-1835MAN047.01
Κορτιάνου, Ιωάννου & αναπληρωτών του νοταριακός κώδικας (Πάρος) (Χφ214)Περιέχει νοταριακές πράξεις του κοινού καντζελαρίου Ιωάννου Κορτιάνου και των αναπληρωτών του.1805-1821MAN048.01
Καμπάνη, Τζανή Ν. νοταριακός κώδικας (Πάρος) (Χφ215)Περιέχει διαφόρους λογαριασμούς του κοινού της Παροικίας Πάρου, κοινά γράμματα και νοταριακές πράξεις του δημοσίου νοταρίου της πόλεως Παροικίας Τζανή Νικ. Καμπάνη.1818-1828MAN049.01
Καμπάνη, Τζανή Ν. νοταριακός κώδικας (Πάρος) (Χφ216)Περιέχει πράξεις του δημοσίου νοταρίου της χώρας Παροικίας Τζανή Ν. Καμπάνη1819-1827MAN049.01
Καλαβρού, Δημήτριου νοταριακός κώδικας (Πάρος και Αντίπαρος) (Χφ217)Περιέχει νοταριακές πράξεις του επαρχιακού δημοσίου μνήμονος Πάρου και Αντιπάρου Δημητρίου Καλαβρού.1824-1833MAN050.01
Χαμάρτου, Δημήτριου νοταριακός κώδικας (Πάρος) (Χφ218)Κώδικας, που εμπεριέχει τα αντίγραφα των εξερχομένων εκ της νοταρίας Γραμμάτων. Εν Παροικία Πάρου τη 14 Αυγούστου 1827 ( καταχωρίζονται διά χειρός του δημοσίου νοταρίου της Παροικίας Πάρου Δημήτριου Χαμάρτου).1827-1828MAN051.01
Καλαβρού, Δημήτριου νοταριακός κώδικας (Πάρος και Αντίπαρος) (Χφ219)Περιέχει νοταριακές πράξεις του επαρχιακού δημοσίου μνήμονος Πάρου και Αντιπάρου Δημητρίου Καλαβρού.1833-1835MAN050.02
Χαρβουρή, Γ.,
Δεσύλλα, Ανδρ.,
Ζερβού, Τζωρτζή,
Μαλάκη, Ιω.,
Κουτούφαρη, Χριστοδούλου,
Δεφαράνα, Αντ.,
Μυσίμη, Ιω.,
Κουβαλά, Ανδρ.,
Κακουφάτου, Νικ.
και άλλων νοταρίων κώδικας (Κεφαλονιά) (Χφ226)
Κώδικας, στον οποίο καταχωρίζονται νοταριακές πράξεις (03/02/1701-28/06/1768) των νοταρίων Κεφαλονιάς: Γ. Χαρβουρή, Ανδρ. Δεσύλλα, Τζωρζή Ζερβού, Ιω. Μαλάκη, Χριστόδουλου Κουτούφαρη, Αντ. Δεφαράνα, Ιω. Μυσίμη, Ανδρ. Κουβαλά, Νικ. Κακουφάτου κ.ά. με επικυρώσεις στα ιταλικά και καταχωρίσεις των υπαλλήλων της Βενετίας στην Κεφαλονιά.
Στο εξώφυλλο σημειώνεται "Prottocolo secondo" ("Terzo" διαγραμμένο).
Στη ράχη φέρει ένδειξη "Prottocolo 3zo".
Οι νοταριακές πράξεις καταχωρίζονται στα φύλλα 2r-172v.
Στο φύλλο 131v υπάρχει μεταγενέστερη σημείωση στα ιταλικά με χρονολογία 1775 και 1790.
Στο φύλλο 132r υπάρχει σημείωση του 1776.
Στα φύλλα 174r-206 υπάρχει η ένδειξη "Sumario, osia Justice per Alfabetto dal Carattera delle Famiglie di tutti li Contratti reggistrati nel presente Protocolo, che principia li 13 Febraro 1701 S.V. e termina li 20 Agosto 1762 S.V."
1701-1790MAN001.56
Κώδικας εκκλησιαστικών και κλασικών κειμένων (υπό Ιωάννη Παπουτζή) (Χφ232)Περιέχει ιστορικά και φιλοσοφικά έργα της αρχαιότητας (συντάκτης Ιωάννης Παπουτζής).MAN054.01
Εκκλησιαστικός κώδικας λογαριασμών, γεννήσεων και γάμων (Χφ244)Κατάστιχο που περιέχει:
α) λογαριασμούς των ετών 1801-1848 στα πρώτα τριάντα (30) φύλλα.
β) πράξεις γεννήσεων και γάμων των ετών 1805-1878.
1801-1878MAN001.63
Βούρου, οικογένειας λογιστικό κατάστιχο (Χφ245)Λογιστικό κατάστιχο της οικογένειας Βούρου (1851-1883).1851-1883MAN058.01
[Ιστορία της Ελλάδας 1714-1829] (Χφ248)Χαρτώο του ΙΘ' αιώνα, που περιέχει εξιστορήσεις γεγονότων προεπαναστατικών και μέχρι της Δ' Εθνικής Συνέλευσης.
1714-1829MAN001.64
"Accounts current" [Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής] (Χφ34α)"Accounts current 1825" [Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής]1826MAN003.06
"Accounts current" [Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής] (Χφ34β)"Accounts current" [Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής]1824-1826MAN003.07
Μονής Προδρόμου Τερβέκιστας κώδικας (Ανάληψη, Αιτωλοακαρνανίας) (Χφ28) Χφο αρχών 18ου αιώνα, που περιέχει αφιερώσεις στη Μονή Προδρόμου Τερβέκιστας από το 1733 έως το 1824 και εκφωνήσεις από 20 Μαΐου 1820 έως 27 Μαρτίου 1831. 1733-1831MAN001.78
1 to 10 (217)
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν την έκθεση «ΓΑΚ-ART: Αφηγήσεις & Αναγνώσεις».

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, 28 σύγχρονοι καλλιτέχνες εμπνέονται από αρχειακά τεκμήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους που αφηγούνται...Read more
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σαν καράβι μικρό που λιμάνι θα πιάσει» προσφέρεται διαδικτυακά σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης με τίτλο "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα", που συνδιοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία...
Read more
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ίδρυμα Ευγενίδου και Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», την έκθεση "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης" (Α. Κάλβος, Ωδή προς Αγαρηνούς) 1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα.

Σπάνια αρχειακά τεκμήρια και μουσειακά κειμήλια των Γενικών Αρχείων του Κράτους αναδεικνύουν την ιστορική πορεία και την...Read more
Newsletter Ιουλίου - Αυγούστου
.
Το Newsletter για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είναι έτοιμο. Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και τα τελευταία νέα από τον χώρο της αρχειονομίας.Read more
«Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέσα από τα αρχεία»

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcasts «λέγειν & ιστορείν» φιλοξενείται η ερευνήτρια οικονομικής και ναυτιλιακής ιστορίας Δρ. Κατερίνα Γαλάνη.

Η συζήτηση με την ιστορικό αναπτύσσεται γύρω από την πρόσφατη ιστορική έρευνα για τον Αγώνα στη θάλασσα και ξεδιπλώνει τον πλούτο του αρχειακού υλικού....
Read more
ΕΒΓΗΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΙΑ
Η έκδοση «Εβγήκαμεν εις τα πανία» αποτελεί ένα προσωπικό ημερολόγιο καταστρώματος πολεμικού σκάφους του Αγώνα. Πρόκειται για το χειρόγραφο ημερολόγιο που διατηρούσε ο πλοίαρχος του πλοίου «Μιλτιάδης», Γεώργιος Σαχίνης, από το 1824 ως το 1827 και στο οποίο καταγράφονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, υπό τις οδηγίες του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, και η καθημερινότητα...
Read more
Επίσημη Παρουσίαση Έκθεσης στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

 
Δελτίο Τύπου επίσημης παρουσίασης της έκθεσης ...

Read more
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα Αρχείων και σας περιμένουμε να επισκεφθείτε την Έκθεση «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στην Θάλασσα» στον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - ΓΑΚ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία 1821-2021 / Initiative 1821-2021. Δείτε το trailer της Έκθεσης!
ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ανακοινώνουν την έναρξη της Ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Ακολουθήστε μας στην εικονική περιήγηση στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, όπου μπορείτε να δείτε, ...

Read more
Συμμετοχή των Γ.Α.Κ. σε Ημερίδα του 1ου και 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε συνεργασία με το 1ο και 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, διοργάνωσαν στις 25 Φεβρουαρίου 2021, Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Το 1821 μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους», όπου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα τεκμήρια που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία από το ιστορικό αρχείο του 1821,...

Read more
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, κατόπιν πρόσκλησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της επίσκεψης.