Κ: Ιδιωτικά

ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Σταματελόπουλος, Νικήτας (Κ2α)Επιστολές ιδιωτικές και ένα (1) έγγραφο του Νικήτα Σταματελόπουλου προς διαφόρους.1822-1830PRI031.01
Παξημάδη, Θ. (Κ2β)Τετράδιο, που περιέχει σε αντίγραφα έγγραφα οικονομικού περιεχομένου (Τετράδιο Θ. Παξημάδη)1824PRI032.01
Στεκούλης Γαριβαλδινός, Ηλίας (συλλογή) (Κ2γ) Έγγραφα ανήκοντα στον Ηλία Στεκούλη Γαριβαλδινό μετά δύο (2) εντύπων:
1. "Θεμελιώδους Νόμου της Φάλλαγος των Μυστών, αωξστ",
2. " Φρονήματος Ηλία Στεκούλη, εν Αθήναις 1882".
1856-1907PRI033.01
Κορωναίος, Πάνος (Κ3α_1) Αλληλογραφία στρατηγού Πάνου Κορωναίου.1835-1839PRI034.01
Κορωναίος, Πάνος (Κ3β)Βιβλίο αλληλογραφίας στρατηγού Πάνου Κορωναίου, με ανεξάρτητο σημείωμα περί της καταγωγής της οικογένειάς του.1853-1854PRI034.02
Κορωναίος, Πάνος (Κ3γ)Τετράδια σημειωμάτων, αναφερόμενα στην Επανάσταση της Κρήτης του έτους 1866, αυτόγραφα στρατηγού Πάνου Κορωναίου.1866PRI034.03
Γιατράκου, οικογένεια (Κ5β)Αλληλογραφία των στρατηγών του Αγώνα αδελφών Γιατράκου:
1. Έγγραφα αχρονολόγητα,
2. Έγγραφα των ετών 1814-1820,
3. Έγγραφα του έτους 1821,
4. Έγγραφα του 1822,
5. Έγγραφα του 1823.
1814-1823PRI036.02
Γιατράκου, οικογένεια (Κ5α)Αλληλογραφία των στρατηγών του Αγώνα αδελφών Γιατράκων - Χειρόγραφος ιστορία της οικογένειας Γιατράκων μετά δώδεκα (12) σχετικών σημειωμάτων και πέντε (5) φύλλων διασπασμένων.1833-1862PRI036.01
Εμπορική αλληλογραφία (Κ9α)Φάκελος εμπορικής αλληλογραφίας, κατασχεθείσης υπό ελληνικού καταδρομικού.1824-1827PRI028.01
Θεοφιλόπουλος, Ιωάννης (Κ8η)Έγγραφα των υπηρεσιών του αγωνιστή Ιωάννη Θεοφιλόπουλου, μετά της φωτογραφίας αυτού (η πλειοψηφία αυτών πρωτότυπα).1821-1878PRI045.01
Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ11α)Πέντε (5) βιβλία αντιγραφής (copia) των εξερχόμενων της εν Ερμουπόλει Κεντρικής Επιτροπής των Κρητών κατά την Επανάσταση του 1866-1869:
1. Τετρακόσια ενενήντα επτά (497) φύλλα, από 26 Σεπτεμβρίου 1866-11 Ιουνίου 1867,
2. Τετρακόσια ενενήντα ένα (491) φύλλα, από 11 Ιουνίου 1867-26 Νοεμβρίου 1867,
3. Τετρακόσια ενενήντα δύο (492) φύλλα, από 26 Νοεμβρίου 1867-5 Ιουνίου 1868,
4. Πεντακόσια δύο (502) φύλλα, από 5 Ιουνίου 1868-29 Δεκεμβρίου 1868,
5. Εβδομήντα τρία (73) φύλλα, από 30 Δεκεμβρίου 1868-9 Αυγούστου 1869.
1866-1869PRI173.01
Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ12)Έγγραφα αλληλογραφίας (εισερχόμενα) της εν Ερμουπόλει Κεντρικής Επιτροπής των Κρητών από την Επανάσταση της Κρήτης το 1865 & έπειτα:
1. Τρία (3) έγγραφα του 1865,
2. Δεκατέσσερα (14) έγγραφα του 1866 (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος, Ιούλιος),
3. Πενήντα οκτώ (58) έγγραφα Αυγούστου 1866,
4. Εβδομήντα έξι (76) έγγραφα Σεπτεμβρίου 1866,
5. Πενήντα τέσσερα (54) έγγραφα Οκτωβρίου 1866,
6. Εβδομήντα τρία (73) έγγραφα Νοεμβρίου 1966,
7. Εξήντα έξι (66) έγγραφα Δεκεμβρίου 1866.
1865-1866PRI173.02
Ναυτικά βιβλία λογαριασμών (Κ17α)Δύο (2) ναυτικά βιβλία λογαριασμών:
1. "Βιβλίον εν ω καταχωρώνται αι κατά του εχθρού εκπλεύσεις από καιρόν εις καιρόν του πολεμικού πλοίου Ηρακλής του Κυρίου Χριστοδούλου Κούτζη, τη 15 Μαρτίου 1821 εν Σπέτζαις" (από 15 Μαρτίου 1821-1 Ιανουαρίου 1829),
2. "Βιβλίον εν ω καταχωρώνται αι από καιρόν εις καιρόν εκπλεύσεις κατά του εχθρικού στόλου του πολεμικού πλοίου Παγκρατείωνος του Ναυάρχου Σπετζών Κ. Γ. Ανδρούτζου, τω έτει 1821, Μαρτίω α', Σπέτζαις" (από 5 Μαρτίου 1821-1 Μαΐου 1829).
1821-1829PRI028.08
Φιρμάνια (Κ17γ_2)Τρία (3) Τουρκικά έγγραφα, πιθανώς φιρμάνια σουλτανικά, και μετάφραση ελληνική φιρμανίου "προς τον κριτήν της Κορίνθου" κατά το μήνα Σεπτέμβριο 1797.1797PRI028.09
Ικετήριος αναφορά προυχόντων Πρέβεζας (Κ10ε_δ)Ικετήριος αναφορά προυχόντων Πρέβεζας προς Τούρκο πασά.21 Δεκεμβρίου 1806PRI028.69
Λουριώτης, Νικόλαος (Κ10γ)Έγγραφα από την αλληλογραφία του αγωνιστή Νικόλαου Λουριώτη αναφερόμενα στα έτη της Επανάστασης του 1821 (επιστολές Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, Αδαμάντιου Κοραή, Στρατηγού Church, κ.ά.), έγγραφα αναφερόμενα στον κατά την Δυτική Ελλάδα αγώνα, αναφορά Ελλήνων προς την Αυτοκράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη, κλπ.1790-1828PRI046.01
Μεσολογγίου, Φρούριο (Κ10ε_ε)Χειρόγραφο διάγραμμα του φρουρίου Μεσολογγίου κατά το 1844.1844PRI028.07
Λουριώτης, Νικόλαος (Κ10δ) Έγγραφα από την αλληλογραφία του αγωνιστή Νικόλαου Λουριώτη αναφερόμενα στα έτη της Επανάστασης, του Καποδίστρια και του Όθωνα (έγγραφα της Δυτικής Ελλάδας, επιστολές προς το Λόρδο Βύρωνα, δύο αριθμούς της χειρογράφου "Εφημερίδος Αιτωλικής", κλπ).1821-1842PRI046.02
Παπαδόπουλος-Βρετός, Ανδρέας (αρχείο) (Κ20)Αρχείο Ανδρέα Παπαδόπουλου-Βρετού
Α. Χειρόγραφα:
1. Τετράδιο άδετο,
2. Τετράδιο περιέχον σημειώματα και αντίγραφα διαφόρων συγγραμμάτων και περιοδικών υπό Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού,
3. Τετράδιο περιέχον ποίημα επιγραφόμενο "Utilite de la Geographie" και σημειώματα,
4. Τετράδιο περιέχον διατριβή επιγραφόμενη "Schypetars ou Ablanais. Essai sur les Schypetras vulgairement appeles Albanais...",
5. Τετράδιο περιέχον διατριβή επιγραφόμενη "επιτομή της Ιστορίας του Ευεργέτου της Ελλάδος Γεωργίου Κάνιγγος...",
6. Τετράδιο άδετο περιέχον διατριβή υπό τον τίτλο "Ο Ιωάννης Καποδίστριας",
7. Τετράδιο περιέχον διατριβή προς τον Ιππότη Νικόλαο Πίκκολο,
8. Τετράδιο περιέχον απόσπασμα του ποιήματος περί Τρωΐου,
9. Τετράδιο περιέχον μελέτη του Gidel περί του ποιήματος του Benoit de Saint Mor...,
10. Τετράδιο περιέχον διατριβή (εκδεδομένη και επιγραφόμενη "Ιστορική Έκθεσις της Ελληνικής Τυπογραφίας...",
11. Τρία (3) τετράδια περιέχοντα αυτοβιογραφία επιγραφόμενη "Memorie biographiche e storiche de me Andrea Papadopoulo Vreto",
12. Τετράδιο περιέχον "Dora d' Istria, la Venitiene...",
13. Τετράδιο επιγραφόμενο "Ιστορική έκθεσις περί των αιτίων της ασθενείας και του θανάτου Μαρίνου Παπαδοπούλου Βρετού".
PRI050.01
Λουριώτης, Ανδρέας (αρχείο) (Κ22α)Αρχείο Ανδρέα Λουριώτη, αποτελούμενο κατά το πλείστον από επιστολές των Αλ. Μαυροκορδάτου, Bowring, Γ. Πραΐδη, του Εκτελεστικού Σώματος, Pouqueville, Εμμανουήλ Ν. και Καρλόττας Ν. Καλλέργη, Κ. Γεροστάθη, Εϋνάρδου, Δημ. Κριεζή, Μητροπολίτη Ιγνατίου, Σπ. και Ιωάννη Τρικούπη, κ.ά.1820-1826PRI051.01
Υψηλάντης, Δημήτριος & Ρίζος, Ιάκωβος (συλλογή) (Κ22β)Συλλογή εγγράφων αποτελούμενη από:
1. Αυτόγραφα Δημήτριου Υψηλάντη,
2. Επιστολές και έγγραφα προς και από τον Δημήτριο Υψηλάντη,
3. Είκοσι (20) ποικίλα έγγραφα Ιακώβου Ρίζου (τα 15 εξ αυτών χρονολογημένα από 23 Οκτωβρίου 1816 έως 20 Νοεμβρίου 1841).
1816-1841PRI177.01
Παπαδόπουλος-Βρετός, Μαρίνος (αρχείο) (Κ23β)Αρχείο Μαρίνου Παπαδοπούλου-Βρετού που περιέχει:
1. Χειρόγραφα,
2. Επιστολές από και προς τον Μαρίνο Βρετό υπό διαφόρων (1835-1872).
1835-1872PRI052.01
Δούκας, Δούκας Κ. & Βακάλογλου, Πέτρος (αρχείο) (Κ24)Αρχείο Δούκα Κ. Δούκα και Πέτρου Βακάλογλου:
1. Επίσημη και ιδιωτική αλληλογραφία περί των ενεργειών του Δούκα Κ. Δούκα των αναφερομένων στη σύλληψη του Χριστόφορου Παπουλάκου (1852),
2. Υπομνήματα, εκθέσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με την καταδίωξη της ληστείας υπό Πέτρου Βακάλογλου (1855-1877). Ο φάκελος περιλαμβάνει και αλληλογραφία του Βακάλογλου περί των ενεργειών του κατά την Επανάσταση του 1877 στη Θεσσαλία (1852-1877),
3. Έγγραφα που αφορούν στις ενέργειες του Νομάρχη Πέτρου Βακάλογλου κατά την Επανάσταση του 1877 στη Θεσσαλία,
4. Έγγραφα που αφορούν την καταδίωξη της ληστείας υπό Πέτρου Βακάλογλου.
1852-1877PRI053.01
Φιλίππου, Ιωάννης (αρχείο) (Κ25)Αρχείο Φιλίππου Ιωάννη:
1. Επιστολές και ποικίλα έγγραφα της οικογένειας Φιλίππου Ιωάννη,
2. Χειρόγραφα ποικίλα,
3. Έγγραφα και επιστολές (1828-1879).
1828-1879PRI054.01
Παλαμήδη, Ρήγα επιστολογραφία (Κ27α)Επιστολές Ρήγα Παλαμήδη.1823-1860PRI081.01
Βακάλογλου, Δούκα οικογένεια (αρχείο) (Κ27στ)Αρχείο της οικογένειας Δούκα Βακάλογλου:
1. Τετράδιο με βιογραφικές σημειώσεις της οικογένειας Δούκα υπό στρατηγού Δούκα Βακάλογλου,
2. Τετράδιο που περιέχει ανασκευή της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης του Σπυρίδωνα Τρικούπη όσον αφορά στον Υψηλαντικό αγώνα,
3. Πενήντα (50) έγγραφα των ετών 1826-1875,
4. Δεκαοχτώ (18) έγγραφα των ετών 1836-1867,
5. Δεκατέσσερις (14) εφημερίδες των ετών 1858-1874, που αναφέρονται στη ληστεία στη Στερεά Ελλάδα.
1826-1875PRI083.01
Αντωνιάδης, Εμμανουήλ (αρχείο) (Κ29)Αρχείο Εμμανουήλ Αντωνιάδου του Κρητός, εκ του γένους των Μελισσηνών που περιλαμβάνει:
1. Ιδιωτικά έγγραφα της οικογένειας Αντωνιάδου (1819-1872)
2. Εκδοτικά "Ηούς" & "Αθήνας" (1830-1882)
3. Κρητικά (1786-1840), 6 υ/φ.
1786-1882PRI100.01
Μπαλάνου, Αριστείδη δικηγορικό γραφείο (Κ32α)Έγγραφα του δικηγορικού γραφείου Αριστείδη Μπαλάνου:
1. Έγγραφα αναφερόμενα σε υποθέσεις του Όθωνα και της Αμαλίας (1845-1869),
2. Έγγραφα αναφερόμενα στη δίκη της βασίλισσας Αμαλίας κατά Ιωάννας και Αντωνίου Μαναράκη (1867-1875),
3. Τέσσερα (4) νομοσχέδια (1865,1867),
4. Διάφορα έγγραφα των ετών 1831-1873 (δοσοληψίες, λογαριασμοί, χοτζέτια).
1831-1873PRI101.01
Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος (αρχείο) (Κ278)
Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
1803-1880PRI102.01
Ισπανική Πρεσβεία Αθήνας (αρχείο) (Κ33)Τμήμα του αρχείου της Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.1824-1870PRI172.01
Εν Λονδίνω Ελληνική Επιτροπή (Κ34β)Φάκελος που περιέχει διάφορα υπομνήματα και έγγραφα που αφορούν στην εν Λονδίνω Ελληνική Επιτροπή.1824-1834PRI001.07
Εν Λονδίνω Ελληνική Επιτροπή (Κ34γ)Συλλογή εγγράφων που αφορούν στην εν Λονδίνω Ελληνική Επιτροπή.1824-1826PRI001.08
Λεβίδης, Νικόλαος & Σταμάτιος (Κ34δ)Φωτοτυπίες πρωτότυπων εγγράφων που αφορούν στη δράση του Νικόλαου και Σταμάτιου Λεβίδη.1819-1825PRI111.01
Γράμματα Δουκών Βενετίας (Κ35α)Γράμματα επί περγαμηνής Δουκών της Βενετίας μετά μολυβδίνων βουλλών.1676-1772PRI028.70
Μήτσα, οικογένεια (Κ35γ)Διατριβή, αποσπάσματα και έγγραφα αφορώντα στη δράση της οικογένειας Μήτσα (Ιστορικά πρόσωπα οικογένειας Μήτσα:
α. Στρατηγός: Ιωάννης Μήτσας
Στρατηγός: Σταμάτης Μήτσας
β. Συνταγματάρχης Αντώνης Μήτσας
1821-1878PRI113.01
Μεταξάς, Ιωάννης (αρχείο) (Κ35στ)Μικρά συλλογή εγγράφων δωρηθέντων υπό Ιωάννη Μεταξά:
1. Έγγραφο της επί των Εξωτερικών Γραμματείας προς τον Κωλέττη, αναφερόμενο στα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843,
2. Επιστολή του Προέδρου της Κυβέρνησης Στυλιανού Γονατά προς το Γεώργιο Β΄, με την οποία προτείνει την απομάκρυνσή του από την Ελλάδα μέχρι η Συντακτική Συνέλευση και ο λαός να αποφανθεί περί του προσφορότερου για την Ελλάδα πολίτευμα,
3. Επιστολή του Βασιλιά Γεώργιου Β' προς το Στυλιανό Γονατά σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής.
1843, 1923PRI014.05
Βρυσηνιώτης, Λεονάρδος (Κ35η)Κερκυραϊκό συμβόλαιο επί περγαμηνής του Λεονάρδου Βρυσηνιώτου.1592PRI176.01
Δαμβέργης, Ιωάννης (αρχείο) (Κ301)
Αρχείο Ιωάννη Δαμβέργη. Περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα και λογαριασμούς αναφερόμενους στον κατά τους Βαλκανικούς πολέμους Πανελλήνιο έρανο και στον εορτασμό της εκατονταετηρίδος από της κήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης:
1. Της "Εταιρείας της υπέρ των Πατρίων Αμύνης"
2. Πανελλήνιων εράνων κατά τους Βαλκανικούς πολύμους
3. Της Κεντρικής Επιτροπής προς εορτασμόν της 100ετηρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας
4. Διάφορα
1887-1937PRI106.01
Αυστριακό Προξενείο Αθηνών (αρχείο) (Κ44)Αρχείο του εν Αθήναις Αυστριακού Προξενείου, αποτελούμενο από:
1. Τεύχος, το οποίο περιέχει σε αντίγραφα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του Προξενείου της Αυστρίας στην Αθήνα, καθώς και νομικές πράξεις γενομένες στην καγκελαρία του Προξενείου από της 14ης Σεπτεμβρίου 1816 μέχρι της 11-30 Νοεμβρίου 1830. Στο 1ο φύλλο περιέχεται σε αντίγραφο έγγραφο του Πρεσβευτή της Αυστρίας στην Κων/λη Ιγνάτιουυ Λαυρεντίου de Stürmer, με το οποίο διορίζεται Υποπρόξενος στην Αθήνα, Κέα, Σπέτσεςς, Ύδρα και Εύβοια ο Γεώργιος Gropius (14 Σεπτεμβρίου 1816),
2. Τεύχος που απαρτίζεται διά συρραφής από αυτοτελείς επιστολές και περιέχει πρωτότυπες επιστολές του ιππότη de Palin προς το Γεώργιο Gropius, όταν αυτός τελούσε Πρόξενος της Μ. Βρετανίας στη Θεσσαλία και της Σουηδίας στην Αθήνα (2 Απριλίου 1811 – 14 Νοεμβρίου 1820),
3. Τεύχος που απαρτίζεται διά συρραφής από αυτοτελείς επιστολές και περιέχει πρωτότυπες αναφορές του Υποπροξένου της Αυστρίας στην Πάτρα G.Contoguri προς το Γεώργιο Gropius (1832).
4. Φάκελος που περιέχει διακόσια δεκαεπτά (217) έγγραφα του Προξενείου της Αυστρίας στο Ναύπλιο και την Αθήνα:
α. Επιστολές απευθυνομένες προς τον ειρημένο Πρόξενο υπό της Ελληνικής κυβερνήσεως, Α. Μαυροκορδάτον, του Θηβών Παϊσίου, του Επισκόπου Τήνου Γαβριήλ, του Επισκόπου Αιγίνης και Ύδρας, του εξουσιαστού Αθηνών και Ευρίπου Γιουσούφ μπέη και άλλων Τούρκων προκρίτων, του Επισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου, διαφόρων προξένων της Αυστρίας στην Ελλάδα και άλλων ξένων δυνάμεων κλπ.,
β. Σχέδια επιστολών του Gropius προς διαφόρους και,
γ. Διάφορα έγγραφα που αφορούν στην προστασία των υπό Αυστριακή σημαία εμπορικών πλοίων και σε πειρατικές επιδρομές διαπραχθείσες υπό Ελλήνων εις βάρος Αυστριακών υπηκόων.
1811-1905PRI190.01
"Registro Secreto" (Κ35ιβ)Τεύχος επιγραφόμενο "Registro Secreto", που περιέχει τα Πρακτικά της συσταθείσης Επαναστατικής Κυβέρνησης στη Ζάκυνθο.1799-1801PRI028.72
Κομνηνού, Αλέξιου χρυσόβουλο (Κ46α)Αντίγραφο πλαστού Χρυσόβουλου του Αυτοκράτορα Αλέξιου του Κομνηνού υπέρ της Μονής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Βοιωτία.1106PRI028.71
Βαρβάκης, Ιωάννης (αρχείο) (Κ46β)Τμήμα αρχείου Ιωάννη Βαρβάκη:
1. Επτά (7) έγγραφα της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας προς τον Ιωάννη Βαρβάκη:
α. το υπ' αριθμ. 4541, Περίοδος Β' της 06/09/1824
β. το υπ' αριθμ. 4542, Περίοδος Β' της 07/09/1824
γ. το υπ΄αριθμ. 5141, Περίοδος Β' της 04/10/1824
δ. το υπ' αριθμ. 519, Περίοδος Β' της 04/03/1824
ε. το υπ' αριθμ. 521, Περίοδος Β' της .../03/1824
στ. το υπ' αριθμ. 114, Περίοδος Γ' της 16/11/1824
ζ. το υπ' αριθμ. 115, Περίοδος Γ' της 13/11/1824,
2. Δύο (2) επιστολές από 13 Αυγούστου ως 19 Σεπτεμβρίου 1824 της Επιτροπής των Ψαρρών προς τον Ι. Βαρβάκη,
3. Δύο (2) επιστολές από 13 Δεκεμβρίου ως 3 Αυγούστου 1824 του Νικολάου Αποστόλη προς τον Ι. Βαρβάκη,
4. Δύο (2) επιστολές από 7 Σεπτεμβρίου ως 4 Οκτωβρίου 1824 του Γεωργίου Κουντουριώτη προς τον Ιωάννη Βαρβάκη,
5. Κατάλογος των οπλαρχηγών της Ελλάδας
6. Επιστολή από 12 Οκτωβρίου 1824 του Ομηρίδη Σκυλίτση προς τον Ιωάννη Βαρβάκη.
1824PRI161.01
Ταμπακόπουλος, Νικόλαος (Κ46δ)Έγγραφο της Πελοποννησιακής Γερουσίας προς τον Νικόλαο Ταμπακόπουλο στη Βυτίνα.1822PRI178.01
Μεταξά, οικογένεια (Κ46η)Διάφορα έγγραφα που αφορούν στην οικογένεια Μεταξά από την Κεφαλλονιά:
1. Αντίγραφο πράξεως βαπτίσεως Σπυρίδωνος, υιού Ιωάννου-Βαπτιστού Μεταξά (6 Αυγούστου 1766),
2. Δίπλωμα, δι' ού ο κόμης Μαρίνος Πινιατώρος διορίζεται μέλος της Ακαδημίας των Αρκάδων,
3. Όμιον (12 Μαρτίου 1794),
4. Αντίγραφο πράξεως βαπτίσεως Γεωργίου, ιού Σπυρίδωνος Μεταξά Μπατιστάτου (17 Απριλίου 1809),
5. Δίπλωμα του Πανεπιστημίου της Βονωνίας απονεμηθέν εις τον Ιωάννη-Βαπτιστή Μεταξά (7 Ιουνίου 1830),
6. Διάταγμα, δι' ού ο Γεώργιος Μεταξάς διορίζεται "τιμητικός λοχαγός" του τακτικού ιππικού (30 Δεκεμβρίου 1831),
7. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως Παναγή, υιού του κόμητος Γεωργίου-Σπυρίδωνος Μεταξά (12/24 Σεπτεμβρίου 1835),
8. Πράξη καραχωρήσεως της ανωτέρω ληξιαρχικής πράξης,
9. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως Σπυρίδωνος-Όθωνος-Κοσμά, υιού του κόμητος Γεώργιου Σπυρίδωνος Μεταξά Αντζουλακάτου (Λονδίνο, 2/14 Οκτωβρίου 1836),
10. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο Αθηνών του Γεώργιου Σ. Μεταξά (12 Αυγούστου 1838),
11. Έγγραφο του Αρχηγού της Βασιλικής Χωροφυλακής προς άπαντας του σταθμάρχας, "όπως χορηγήσωσι πάσαν συνδρομήν και αναγκαίαν συνοδεία" εις τον λοχαγόν της τιμής Γ. Μεταξά, μεταβαίνοντα εις τας Ιονίους νήσους (19 Σεπτεμβρίου 1838),
12. Έγγραφο του Γραμματέως της Γερουσίας, δι' ού διαβιβάζεται Διάταγμα αναγνωρίσεως του τίτλου του κόμητος εις τον Γεώργιον Μεταξάν (Κέρκυρα, 11 Φεβρουαρίου 1841),
13. Κοινοποίηση Διατάγματος, δι' ού ο Γεώργιος Μεταξάς διορίζεται ταγματάρχης ακόλουθος του στρατού (29 Μαρτίου 1846),
14. Διαβατήριο Γεώργιου Σ. Μεταξά (3/15 Μαΐου 1849),
15. Δίπλωμα επί περγαμηνής Αλεξάνδρου του Α' di Gonzaga, δουκός της Μαντούης, του Μομφεράτου, κλπ, δι' ού απονέμεται εις τον μοίραρχο Γεώργιο Σπ. Μεταξά Αντζουλάτο ο τίτλος του Commendatore του Τάγματος: Ordine della Rendenzione (12 Νοεμβρίου 1850),
16. Δίπλωμα επί χάρτου του αυτού, δι' ού απονέμεται εις τον κόμητα Γεώργιον Σπ. Μεταξά Αντζουλάτο ο τίτλος του ιππότου "dell' Ordino del Merito du Devouement" (22 Φεβρουαρίου 185),
17. Έγγραφο δι' ού αναγγέλλεται εις τον Γεώργιο Μεταξά η απονομή του τίτλου του ιππότου του Τάγματος du Devouement (18 Σεπτεμβρίου 1851),
18. Δίπλωμα απονομής του τίτλου του ιππότου "del' Ordino du Lion de Holstein" εις τον κόμητα Γεώργιο Σπ. Μεταξά, Αντζουλάτο (31 Δεκεμβρίου 1851),
19. Δίπλωμα απονομής του τίτλου του ιππότου του Τάγματος των τεσσάρων Αυτοκρατόρων της Γερμανίας (Ordre des quatre Empereurs d' Allemagne) εις τον Γεώργιον Σ. Μεταξάν Αντζουλάτον (12 Νοεμβρίου 1855),
20. Πιστοποιητικό υπογραφόμενο υπό Χατζηχρίστου, Ράγγου και Κολιοπούλου Πλαπούτα και εμφαίνον ότι ο Γ. Μεταξάς Αγγελάτος διεκρίθη κατά την Επανάσταση (αντίγραφο, αχρονολόγητο).
1766-1855PRI179.01
Σύνταγμα της Ελλάδας (Κ48δ)Νεότερο αντίγραφο του Συντάγματος της Ελλάδας (20.10.1831).1831PRI028.73
"Μέρος Γ' Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκίας" (Κ48ε)Απόσπασμα διατριβής επιγραφόμενο "Μέρος Γ' Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκίας".[1881]PRI028.74
Λιβαδάς, Ν. (Κ48στ)Διάφορα ποιήματα Ν. Λιβαδά, διδάκτορα της Φιλολογίας.1916-1921PRI180.01
Γρηγόριου Ε' , Πατριάρχη σιγίλλιο (Κ48ζ)Σιγίλλιο του Πατριάρχη Γρηγόριου Ε΄ περί της Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό, επί περγαμηνής.1798PRI183.01
Κυρίλλου ΣΤ', Πατριάρχη σιγίλλιο (Κ48η)Σιγίλλιο Πατριάρχη Κυρίλλου ΣΤ΄ περί της Μονής των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Σίφνο.1816PRI184.01
Βλαστού, Λ. εμπορικού οίκου (συλλογή)(Κ48ιβ)Μικρά συλλογή περιέχουσα αλληλογραφία του ελληνικού εμπορικού οίκου Λ. Βλαστού στην Κωνσταντινούπολη.1774-1839PRI162.01
Βαρβαρίγος, Αντώνιος (αρχείο) (Κ48ιγ)Αρχείο Αντώνιου Βαρβαρίγου:
1. Επίσημο αντίγραφο θεσπίσματος του Βουλευτικού περί δανείου,
2. Έγγραφο του Μινίστρου της Οικονομίας προς τον Αντώνιο Μπαρμπαρίγο,
3. Έγγραφο του Μινίστρου της Θρησκείας προς τους Εφόρους Σαντορίνης,
4. Δύο (2) έγγραφα του Μινίστρου Οικονομίας προς το Βουλευτή Α. Μπαρμπαρίγο,
5. Αντίγραφο προκήρυξης της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας προς τους κατοίκους Σαντορίνης,
6. Αναφορά Α. Μπαρμπαρίγου προς την Υπέρτατη Διοίκηση,
7. Επίσημο αντίγραφο δήλωσης του Μινίστρου της Οικονομίας,
8. Έγγραφο του Υπουργού Θρησκείας προς τον Α. Μπαρμπαρίγο,
9. Έγγραφο του Επάρχου Σαντορίνης, Αστυπάλαιας και Ανάφης προς τον Α. Μπαρμπαρίγο.
1822-1824PRI163.01
Φρεγάτα "Αμαλία" (Κ48ιδ)Χειρόγραφο 24 φύλλων επιγραφόμενο "Les evenements d' Octobre a bord de fregate Hellenique Amelie". Περιέχει εξιστόρηση του τελευταίου ταξιδιού του Όθωνα επί της φρεγάτας "Αμαλία" κυβερνωμένης υπό του πλοιάρχου Παλάσκα, ο οποίος φέρεται ως συγγραφέας του ποιήματος. 1862PRI028.75
Κεντρική Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Αδελφότητας (αρχείο) (Κ196α)Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Αδελφότητας (1878).1878PRI056.01
Ντούλας, Γώγος (Μπακόλας) (αρχείο)(Κ49α)Αρχείο Ντούλα Γώγου (Μπακόλα): συλλογή εβδομήντα δύο (72) εγγράφων αναφερόμενα στη δράση του αρματωλού Δημητρίου Γώγου, γιού του Γώγου Μπακόλα (1824-1873).

Περιέχει μπουγιουρλδία, έγγραφα και επιστολές επίσημων Τούρκων αρχόντων Άρτας, Τρικάλων κλπ, προς τον καπετάν Ντούλα Γώγο καθώς και επιστολές των συγγενών του και άλλων Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών.
1884-1892PRI164.01
Γρηγορίου Ε', σιγίλλιο (Κ49β)Σιγίλλιο Γρηγορίου Ε΄ επί περγαμηνής προς το Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Πάρο.1819PRI183.02
Νεόφυτου, Πατριάρχη σιγίλλιο (Κ49στ) Σιγίλλιο Πατριάρχη Νεόφυτου επί περγαμηνής για τη Μονή Καισαριανής.1792PRI185.01
Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδας (Κ50α)Τεύχος, που περιέχει σε αντίγραφο το Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδας το ψηφισθέν εν Επιδαύρω την α' Ιανουαρίου αωκβ και Αον της Ανεξαρτησίας.PRI028.78
Πρακτικά της Γ' Εθνικής Συνέλευσης (Κ50β)Τεύχος, που περιέχει τα Πρακτικά της Γ' των Ελλήνων Εθνικής Συνέλευσης επαναλαμβάνουσας τις εργασίες στην Ερμιόνη (άρχεται από των πρακτικών της πρώτης των διακοπεισών εργασιών της Εθνικής Γ' Συνέλευσης στην Επίδαυρο, δηλαδή από της Συνεδριάσεως της 11 Φεβρουαρίου 1827).1827PRI028.79
Τσουδερός, Εμμανουήλ (αρχείο) (Κ51α)Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού.
Περιέχει έγγραφα και έντυπα αναφερόμενα στη χρονική περίοδο 1941-1944, στην οποία προΐστατο της ελληνικής κυβέρνησης στην Αθήνα, Κρήτη και Μέση Ανατολή ο Εμμανουήλ Τσουδερός καθώς και Κρητικά των ετών 1874 και εξής.
Αποστολή Α': φ. 1-17,
Αποστολή Β': φ. 1-10,
Αποστολή Γ': φ. 1-15β,
Αποστολή Δ': φ. 1-9,
Αποστολή Ε': φ. 1-62,
Αποστολή ΣΤ': φ. 1-3.
1874-1948PRI013.01
Γάλλου προξένου, αναφορά (Κ50ε)Αντίγραφο αποσπάσματος αναφοράς του Γάλλου προξένου της Άρτας περί κόμητος Μεταξά.1705PRI014.06
Χριστομάνος, Κωνσταντίνος (Κ50ε)Χειρόγραφο βιβλίο προερχόμενο εκ της Συλλογής Γ. Λαδά & περιέχον "Romanistische Studien Ostromisches Recht im frankischen Recht Ein Beitrag Zur frankischen Reuhsges-chichte, von Const. A. Christomanos. χ.χ.PRI181.01
Στεφάνου, Διονύσιος (αρχείο) (Κ51)Αρχείο Διονύσιου Στεφάνου:
1. Φάκελος με βιογραφικά στοιχεία Δ. Στεφάνου (φωτογραφίες, χειρόγραφα και αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών),
2. Φάκελος με αγορεύσεις στη Βουλή του Δ. Στεφάνου (βιβλίο και εφημερίδες),
3. Φάκελος που περιέχει επιστολή του Βασιλιά Κωνσταντίνου προς τον Δ. Στεφάνου, αποκόμματα εφημερίδων και επτά (7) βιβλία.
χ.χ.PRI165.01
Βέρμπερης, Σπυρίδων (Κ54α)Φάκελος, που περιέχει ιστορικά έγγραφα αναφερόμενα στις εκδουλεύσεις του ναυτικού αγωνιστή του 1821 Σπυρίδωνα Βέρμπερη.1829-1865PRI182.01
Κομνηνός, Λάσκαρης Ευγένιος (Κ54δ)Φάκελος που περιέχει φωτογραφίες, τίτλους και επισκεπτήρια του πρίγκηπα Ευγένιου Λασκάρεως Κομνηνού.χ.χ.PRI186.01
Ελληνικός Πολιτειακός Σύλλογος (Κ54_στ)Φάκελος του "Ελληνικού Πολιτειακού Συλλόγου" ιδρυθέντος το 1916 στη Θεσσαλονίκη, περιέχων καταστατικό του Συλλόγου, λόγο του Προέδρου αυτού της 26 Φεβρουαρίου 1917, ψηφοδέλτια εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου της 14 Ιανουαρίου 1918, διάφορα έντυπα και σχέδια, μητρώο των Μελών του Συλλόγου.1917-1918PRI166.01
"Πεντηκονταετηρίς της Ενώσεως της Επτανήσου " (Κ56ζ_10)Έντυπο "Πεντηκονταετηρίς της Ενώσεως της Επτανήσου 1864-1914, Δελτίον Γ".1864-1914PRI028.80
Χριστομάνος, Κωνσταντίνος & Κάλανδρος, Ανδρέας (Κ57β)Φάκελος περιέχων:
1. Νοταριακά έγγραφα των ετών 1853-1872 που αφορούν στην οικογένεια του έμπορου Κωνσταντίνου Χριστομάνου,
2. Έγγραφα των ετών 1837-1841 περί προαγωγής και παρασημοφόρησης του Λοχαγού Πυροβολικού Ανδρέα Καλάνδρου.
1837-1872PRI181.03
Σκίπη, οικογένεια (Κ57γ)1. Έγγραφο του Συνταγματάρχη Διοικητή της 3ης Τετραρχίας της Β' Φάλαγγας Αγρινίου προς τους αξιωματικούς αυτής, Γεώργιο Σκίπη και Γεώργιο Τρομάρα,
2. Επιστολή του Ευαγγέλη Σκίπη απόστρατου Συνταγματάρχη της Χωροφυλακής προς τον Καλίνσκη στις 22 Απριλίου 1889 εκ Λαρίσης.
1836-1889PRI167.01
Ισμαήλ Πασά, ορισμός (Κ57ε)Έγγραφο που περιέχει τον ορισμό του "Ισμαήλ Πασά ελέω θεού Βεζύρη και καπουδάν πασά", με το οποίο διορίζεται εκ νέου "πάς πογού" (ηγεμών) Μάνης ο …Γρηγοράκης (αωιθ Νοεμβρίου κε'). 1804PRI028.81
Σκουλάς, Νικόλαος Ι. (Κ57ζ)Δύο (2) εκθέσεις του Νικόλαου Ι. Σκουλά προς το Στέφανο Μυλωνάκη, Γυμνασιάρχη, συγγραφέα της ιστορίας "Ο Επίσκοπος Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης και η Εκκλησία - Κρήτης - Γερμανική κατοχή", οι οποίες αποτελούν επανόρθωση ανακριβειών.χ.χ.PRI092.04
Καρόλου ΣΤ', διάταγμα (Κ57θ)Αντίγραφο διατάγματος του Καρόλου 6ου Αυτοκράτορα και Βασιλιά της Γερμανίας, των Ισπανιών, των Δύο Σικελιών, της Ουγγαρίας κλπ, με το οποίο λαμβάνει υπό την προστασίαν του την Μονή του Ευαγγελιστή Ιωάννη της Πάτμου κατά των πειρατών.1727PRI028.82
Οθείτης, Ιωάννης (Κ57ια)"Ακριβής εξιστόρησις και περιγραφή της επαναστάσεως Καρπάθου, εκραγείσης την 5ην Οκτωβρίου 1944, ευθύς μετά την αποχώρησιν των Γερμανικών Στρατευμάτων από την Νήσον" υπό του δημοδιδάσκαλου Ιωάννη Γ. Οθείτη, Κάρπαθος, 1950.1950PRI168.01
Τσόντος Βάρδας, Γεώργιος (αρχείο) (Κ59α)Αρχείο του Μακεδονομάχου Καπετάν Τσόντου Βάρδα. Περιλαμβάνει ημερολόγια, υπομνήματα, επιστολές, έγγραφα, εφημερίδες, αποκόμματα εφημερίδων, πρακτικά, πρωτόκολλα, σημειωματάρια και πλήθος άλλων στοιχείων αναφερόμενα κυρίως στη δράση του Στρατηγού Τσόντου κατά τον Μακεδονικό και Βορειοηπειρωτικό αγώνα. Αναλυτικότερα:
1. Κρητικά (1867-1912),
2. Μακεδονικός Αγών (1903-1905),
3-4. Μακεδονικός Αγών (1906-1913),
5. Μακεδονικός Αγών (1916-1917): Αλληλογραφία,
6. Μακεδονικός Αγών. Σημειώσεις – Επιστολές,
7. Ηπειρωτικός Αγών (1913-1914),
8. Ηπειρωτικός Αγών (1914),
9. Ηπειρωτικός Αγών (1914),
10. Ηπειρωτικός Αγών. Αλληλογραφία προς διάφορους (Μητροπολίτες, Καπεταναίους, Αξιωματικούς)–Νοσοκομείον-Τηλεγραφείον-Πυρομαχικά-Οικονομικά-Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας-Ημερήσιαι Διαταγαί.,
11. Ηπειρωτικός Αγών (1915-1916),
12. Προσωπικά στοιχεία,
13-16. Λανθάνουν,
17-19. Αυτόγραφα Ημερολόγια,
20-22. Ευρετήρια αγωνιστών, Βιβλία πράξεων Μακεδονικού Κομιτάτου (1877-1878),
23. Διάφορα βιβλία,
24. Αποκόμματα Εφημερίδων,
25. Αποκόμματα Εφημερίδων,
26-27. Αποκόμματα Εφημερίδων (1914-1917),
28-30. Αποκόμματα εφημερίδων, Πολιτική δράση Τσόντου Βάρδα, Αγώνες κατά Βενιζέλου
1867-1930PRI149.02
Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ) (αρχείο) (Κ61α)Αρχείο πρώην Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΕΟΝ).χ.χ.PRI170.01
Ιονίου Πολιτείας, έγγραφο (Κ58γ)Έγγραφο της Ιονίου Πολιτείας της 24 Μαρτίου 1800 s.v. ενσφράγιστο και ενυπόγραφο, το οποίο αναφέρει τις εκδουλεύσεις της οικογένειας Giovanni Curi της Κέρκυρας από το 1661 μέχρι το 1800.1800PRI028.83
Παπανικολάου, Γ. (Μπαμπούρη), έκθεση (Κ58στ)Έκθεση Γ. Παπανικολάου ή Μπαμπούρη από την Ήπειρο ζητηθείσα από το Υπουργείο Εξωτερικών περί του τί μπορεί να πράξει υπέρ της Ελλάδας και της Ηπείρου από του 1901-1908 (δακτυλογραφημένη).1901-1908PRI187.01
Αντίπας, Π. Ν. (Κ58ζ)Έκθεση υπό τον τίτλο "Επί τη συμπληρώσει 40ετίας από του θανάτου του. Η Δολοφονία του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α'. Κατά την αφήγησιν ενός σπουδαίου αυτόπτου μάρτυρος" υπό του καθηγητού Παναγ. Ν. Αντίπα (δακτυλογραφημένη).1915PRI169.01
Στεφάνου, Π.Θ. και Δραγώνα, Κ., επιστολογραφία (Κ64α)Δύο (2) αντίγραφα επιστολής των Π.Θ. Στεφάνου και Κ. Δραγώνα, Επιτρόπων του αποβιώσαντος ιππότη Ιωάννου Ανδρεΐδη Βαρβάκη από τη Ζάκυνθο.1825PRI188.01
Κονδύλη, Γεώργιου, επιστολογραφία (Κ64β)Αυτόγραφος επιστολή του Αρχηγού του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος Γεώργιου Κονδύλη εξ Αθηνών προς τον Αλέξ. Φίτσιο.1932PRI035.01
Μεταξάς, Ιωάννης (αρχείο) (Κ65α)Tμήμα του προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Μεταξά. Περιλαμβάνει στοιχεία διακρινόμενα σε "Στρατιωτικά, Διοίκησις - Έργα, Προσωπικόν Αρχείον".χ.χ.PRI014.01
Commeno, Marius Bernard Angelo (Κ64θ)Τετράδιο, στο οποίο καταγράφονται δια γραφομηχανής επικυρωμένα αντίγραφα γενεαλογικών εγγράφων του Οίκου του εν Ιταλία διαμένοντος Πρίγκηπος Marius Bernard Angelo Commeno.1252-1939PRI040.01
Χοϊδά, Δημήτριου διαθήκη (Κ64η)Νοταριακό έγγραφο, διαθήκη του Δημήτριου Χοϊδά, εκ Θεσσαλονίκης.1791PRI039.01
Γρηγορίου, Επισκόπου Σκύρου (Κ64ια)Αναφορά του Επισκόπου Σκύρου Γρηγορίου στις 22 Μαρτίου 1829 προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδας.1829PRI041.01
Πλαπούτας, Δημήτριος (αρχείο) (Κ69α)Τμήμα αρχείου του Στρατηγού της Επανάστασης του 1821 Δημήτριου Πλαπούτα. Περιλαμβάνει αλληλογραφία από και προς τον Δημήτριο Πλαπούτα.1818-1826PRI043.01
Πλαπούτας, Δημήτριος (αρχείο) (Κ69β)Δεύτερο τμήμα αρχείου του Στρατηγού της Επανάστασης του 1821 Δημήτριου Πλαπούτα. Περιλαμβάνει έγγραφα της οικογένειας Πλαπούτα και ίδια του Στρατηγού Δημήτριου Πλαπούτα.1750-1845PRI043.02
Παλαμήδης, Ρήγας (αρχείο) (Κ70)Τμήμα αρχείου του ανδρός της Επανάστασης του 1821 Ρήγα Παλαμήδη (1794-1872). Περιλαμβάνει αποδείξεις πληρωμής (1800-1801), αναφορές (1808, 1820-1821), καταγραφή εξόδων του ναΐπη της Τριπολιτσάς (1811), χοτζέτια από τις περιοχές της Αρκαδίας και της Τριπολιτσάς (1774-1818), ένα ταπί σπαχήδων από τους Μολάους Καρύταινας (1799-1800), ένα τεφτέρι καταγραφής των κρατικών εσόδων και εξόδων των πρώιμων και όψιμων προϊόντων των τσιφλικιών των καζάδων του Άργους και του Ναυπλίου (1819-192), δημόσια έγγραφα και ως επί το πλείστον δημόσια και ιδιωτική αλληλογραφία αυτού:
φ. 1, Έγγραφα Τουρκικά (31 έγγρ.),
φ. 2, Έγγραφα (75 έγγρ.),
φ. 3, Έγγραφα 1836-1841 (54 έγγρ.),
φ. 4, Έγγραφα 1842-1852 (121 έγγρ.),
φ. 5, Έγγραφα 1853-1854 (185 έγγρ.),
φ. 6, Έγγραφα 1855-1862 (161 έγγρ.),
φ. 7, Έγγραφα 1863-1870 (107 έγγρ.),
φ. 8, Έγγραφα 1871-1874 & αχρονολόγητα (120 έγγρ.)
1777-1874PRI028.03
Ψαλίδας, Αθανάσιος (αρχείο) (Κ71)Τμήμα αρχείου του Αθανάσιου Ψαλίδα:
1. Χειρόγραφα (σχολικά σχεδιάρια και άλλα μικρά τεύχη, κατάστιχα λογαριασμών, ιατροσόφια, συνταγές μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και χρωμάτων),
2. Αλληλογραφία Αθανάσιου Ψαλίδα προς διαφόρους και εκείνων προς αυτόν ,
3. Τμήμα αρχείου του Σταματίου Κρίνου αναφερόμενο ως επί το πλείστον στην Κρητική Επανάσταση (1866-1869).
1771-1829, 1866-1869PRI028.04
Γιαννάκης, Τάσης (Κ72β)Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το Δημογεροντικό Έφορο Σουλιμά Επαρχίας Τριφυλίας προς τον Τάση Γιαννάκη, παλιό Πεντηκόνταρχο του άτακτου στρατεύματος.1834PRI028.05
Συγγρού, Ανδρέας (Κ72δ)Φάκελος δηλώσεων κληρονομιάς των κληρονόμων Ανδρέα Συγγρού.1882-1902PRI048.01
Πλαπούτας, Δημήτριος (συλλογή) (Κ69γ)Μικρά συλλογή Ελένης Πλαπούτα, συζύγου Βασίλειου Κατσούλα αναφερόμενα στο στρατηγό της Επανάστασης Δημήτριο Πλαπούτα.1822-1830PRI044.01
Blessa, Joanne έγγραφο (Κ72ζ)Ευχαριστήριο έγγραφο από Κεφαλλονιά του ευγενούς Joanne Dr. Blessa προς τον Αυτοκράτορα πασών των Ρωσιών Αλέξανδρο Α΄ σχετικό με την προσωρινή καταλήψη του νησιού από τους Ρώσους.PRI055.01
Πετρώφ, Ιωάννης (Κ76α)Δωρεά Χαράλαμπου Ζυμβρακάκη, στην οποία περιέχονται αρχειακά στοιχεία του Φιλέλληνα ιστορικού συγγραφέα Ιωάννη Πετρώφ Μόσχας:
Α. Πίνακες
[1. Ευεργέται της Ελλάδος 2. Προδόται (πατρίς, όνομα, τόπος προδοσίας) 3. Συμπεριφορά των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων προς τον Ελληνικόν αγώνα 4. Βιβλία εξιστορούντα τους αγώνας του Ελληνικού Έθνους προς απόσεισιν του Τουρκικού ζυγού (δύο ολοσέλιδοι πίνακες μεγάλου σχήματος) 5. Ονόματα των επί της Αναγεννήσεως της Πατρίδος διαπρεψάντων Ελλήνων 6. Αποθέωσις (ονόματα των τόπων των λαβόντων μέρος εις τον Αγώνα) 7. Ονόματα φιλελλήνων πεσόντων υπέρ της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος 8. Το πρώτον έτος του Ιερού των Ελλήνων Αγώνος. Έκτασις της Φιλικής Εταιρείας. Εκστρατείαι Αλέξανδρου Υψηλάντη. Σφαγαί]
PRI062.01
Κολοκοτρώνη, Θεόδωρου έγγραφο (Κ75δ)Έγγραφο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από Βυτίνα τη 27 Απριλίου 1822 προς τους αρχηγούς κλπ της πολιορκίας των Παλαιών Πατρών.1822PRI061.01
"Billet de Chancellerie de la Section des Comptes et des Affaires courantes du College Imperial des Affaires etrangeres a Mr. Civini, Consul General" (Κ75ε)Επιστολή στη ρωσική γλώσσα μαζί με γαλλική μετάφραση προς τον Σιβίνη, Γεν. Πρόξενο της Α.Μ. του Αυτοκράτορα πασών των Ρωσιών στην Αλεξάνδρεια υπό τον τίτλον "Billet de Chancellerie de la Section des Comptes et des Affaires courantes du College Imperial des Affaires etrangeres a Mr. Civini, Consul General".1821PRI028.11
Μπουντούρης, Δημήτριος Στ. (αρχείο) (Κ77α)Αρχείο Δημήτριου Σταμ. Μπουντούρη: περιέχει επιστολές και άλλα αρχειακά στοιχεία ως επί το πλείστον από σημαίνοντα πρόσωπα των χρόνων του Όθωνα, όπως οι Αλ. Μαυροκορδάτος, Σπυρ. Τρικούπης, Κ. Ζωγράφος, Α. Ευμορφόπουλος, Α. Μιαούλης, Ανάργυρος Αναργύρου, διάφοροι Υδραίοι, Σπετσιώτες πολιτικοί και άλλοι.1828-1865PRI063.01
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (Κ83α)Τμήμα αρχείου του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου: μεταξύ άλλων επιστολές των τότε εμπόρων Ροδοκανάκη, Μεσέρη, Πρασακάκη, Ράλλη, Σκυλίτση, Τοσίτζα, Πετροκοκκίνου, Φραγκιάδη, Γαλάτη, κλπ εκ Σμύρνης, Τεργέστης, Λονδίνου, Μασσαλίας, Μελίτης, Λιβόρνου, Αλεξάνδρειας, Κέρκυρας, Κωνσταντινουπόλεως, Σύρας, Βιέννης, Λειψίας, Βερολίνου, κλπ.1821-1880PRI028.30
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (αρχείο) (Κ83β)Δεύτερο τμήμα του αρχείου Αλέξανδρου Κοντόσταυλου, αναφερόμενο στο δάνειο για την κατασκευή φρεγατών κατά το 1826, στη γενομένη μετά ταύτα δίκη και απολογία στο Ελεγκτικό Συνέδριο των υπόλογων για τη διαχείριση του δανείου, στην εν Μάλτα αγορά του Νομισματοκοπείου και σε εμπορική αλληλογραφία μεταξύ συγγενών και εμπόρων.1826-1859PRI028.31
Abney Hastings, Frank (Κ79ζ)Eπιστολή του Frank Abney Hastings, Capitain du batiment de Guerre Grec Karteria εκ του Ακρωτηρίου Πάπας επί της Καρτερίας προς τον Fabricius, Commandant de Cannonier National Helvetia, αναφερόμενη στον αποκλεισμό του Μεσολογγίου.1827PRI068.01
Περί παροχής βοήθειας σε γυναίκες του Μεσολογγίου (Κ79στ)Έγγραφο της επί του Βασιλικού Οίκου και επί των Εξωτερικών και της επί των Εσωτερικών Γραμματείας της Επικρατείας προς την επί των Οικονομικών Γραμματεία της Επικρατείας περί παροχής βοηθείας σε γυναίκες από Μεσολόγγι, οι οποίες μεταβαίνουν στην Οθωμανική Επικράτεια προς αναζήτηση αιχμαλώτων τέκνων.1834PRI028.19
Σωφρόνιος, Μητροπολίτης Ελευθερούπολης (Κ85α)Φάκελος που περιέχει έγγραφα εκ του αρχείου του πρώην Μητροπολίτη Ελευθερούπολης Σωφρονίου.1932-1956PRI077.01
"Περί της αιφνιδιαστικής καταλήψεως της νήσου Κερκύρας και του βομβαρδισμού της πόλεως υπό των Ιταλών" (Κ79ια)Αντίγραφο έκθεσης του Νομάρχη Κέρκυρας Π. Ευριπαίου προς το επί των Εσωτερικών Β. Υπουργείο "Περί της αιφνιδιαστικής καταλήψεως της νήσου Κερκύρας και του βομβαρδισμού της πόλεως υπό των Ιταλών".1923PRI028.24
Τσαπάρας, Γεώργιος Δ. (Κ79η)Δύο (2) έγγραφα αναφερόμενα στον αγωνιστή Γεώργιο Δ. Τσαπάρα.1844PRI028.20
Καρπάθου, γράμμα πωλητήριο (Κ79ι)Πωλητήριο γράμμα εκ Καρπάθου, κατά το οποίο η Κυρανία του Νουάρου από Μενετές πουλά χωράφια προς τον Μαβρομανόλην υιό του Πέρου Λυριστή στο Μεσοχώρι.1841PRI028.21
Σωφρόνιος, Μητροπολίτης Ελευθερούπολης (Κ85β-ε)Δωρεά περιλαμβάνουσα μέρος εκ του αρχείου του πρώην Μητροπολίτη Ελευθερούπολης αοιδίμου Σωφρονίου, αλληλογραφία και άλλα στοιχεία του Θρακικού Κέντρου και εξεχόντων ανδρών της Θράκης.
Κ85β: 1η αποστολή:
1. Εννιά (9) επιστολές του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1918-1923),
2. Έξι (6) επιστολές της Αρχιγραμματείας και Υπογραμματείας της Ι. Συνόδου Κων/λεως & τρεις (3) εγκύκλιοι,
3. Μία (1) επιστολή του Πατριάρχη Αντιόχειας Γρηγορίου,
4. Δύο (2) ισολογισμοί Κοινοτήτων Μυριοφύτου,
5. Πέντε (5) Δελτία του Γραφείου Τύπου Θράκης 1922,
6. Μία (1) εγκύκλιος του Αναπλ. Γεν. Διοικητή Θράκης κ. Δεκάζου και
7. Δεκατέσσερα (14) αποτυπώματα σφραγίδων Μητροπόλεων και Σωματείων της Ανατολικής Θράκης.
Κ85γ: 2η αποστολή:
1. Εικοσιεννιά (29) Γράμματα Πατριαρχών, τοποτηρητών και Προέδρων Συλλόγων (1914-1926),
2. Εννιά (9) Εγκύκλιοι Πατριαρχείων (1919-1943),
3. Επτά (7) διάφορα εκκλησιαστικά (1911-1924),
4. Έξι (6) Αρμοστείας Κωνσταντινουπόλεως (1920),
5.Εικοσιπέντε (25) Γεν. Δ/νσεως Θράκης και υπηρεσιών (1922-1923),
6. Τρία (3) Κυβερνητικά διάφορα (1932-1933),
7. Τέσσερα (4) διπλώματα Συλλόγων (1892, 1919, 1927),
8. Τρία (3) έγγραφα σχετικά με τοπωνυμίες Αν. Θράκης,
9. Πρακτικά συσκέψεων Βουλευτών Προσφύγων Θράκης (1929),
10. Έξι (6) Θρακικής Ενώσεως Κων/λης (1919-1920),
11. Έξι (6) Μητροπόλεως Μυριοφύτου,
12. Δύο (2) στατιστικά Μυριοφύτου (1913-1923),
13. Δεκαέξι (16) δελτία Τύπου Θράκης (1920-1922),
14. Τέσσερα (4) διάφορα,
15. Δεκαέξι (16) αποτυπώματα σφραγίδων και δεκατέσσερα (14) αποκόμματα εντίτλων εγγράφων διαφόρων υπηρεσιών.
Κ85δ: 3η αποστολή:
1. Είκοσι (20) γράμματα Οικουμενικών Πατριαρχών, τοποτηρητών, κλπ (1912-1931),
2. Ένα (1) Πατριάρχη Αντιόχειας Γρηγορίου (1923),
3. Ένα (1) σημείωμα Κωδίκων Βέροιας-Ναούσης (1924),
4.Οκτώ (8) Κεντρικής Επιτροπής Μετατοπισθέντων πληθυσμών (1919),
5. Έξι (6) επιδοτήρια και προικοσύμφωνα (1919-1920),
6. Δύο (2) Θρακικής Ένωσης Κων/πόλεως (1919),
7. Τρεις (3) εγκύκλιοι Πατριαρχείων (1911-1921),
8. Επτά (7) σχετικά διωγμών (1914),
9. Πέντε (5) Δελτία Τύπου (1921),
10. Δώδεκα (12) Πολιτικής Διοικήσεως Θράκης (1921),
11. Τρία (3) Υπουργείων (1924-1930),
12. Πέντε (5) καταστάσεις συμβολαίων κλπ Μυριοφύτου (1921-1924),
13. Δεκατρία (13) Υποδιοικήσεως Μυριοφύτου (1920-1922),
14.Δύο (2) Διοικήσεως Ραιδεστού (1920),
15. Οκτώ (8) διάφορα Μητροπόλεως Μυριοφύτου (1913-1920),
16. Μία (1) εγκύκλιος Διοικητού 13ου Συντάγματος (1921).
17. Ένα (1) έντυπο "Ecoles Hellen, Bulgares, Serves en Macedoin",
18. Ένα (1) έντυπο "D. Russo, Din Corespondenta doameni Ana Racovita" (1708-1709) του 1911,
19. Ένα (1) Φιρμάνι ιδρύσεως Σχολής Πλατάνων (Μυριοφύτου) (1911),
20. Έξι (6) ενδεικτικά σπουδών Μ. του Γένους Σχολής (1888-1889),
21. Ένα (1) αντίγραφο διαθήκης Θεμ. Γρηγορίου (1854),
22. Ένα (1) δίπλωμα Αδελφ. Αγ. Ιωάννου Περιστάσεως (1919),
23. Οκτώ (8) επιστολές διαφόρων (1912-1922),
24. Δέκα (10) αποδείξεις πληρωμών Σωματείων, κλπ (1911-1917),
25. Εννιά (9) διάφορα Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων Επιβατών (1911-1912),
26. Ένα (1) Επιτροπής προς ανέγερσιν σχολής εν Χαλκηδόνι (1920),
27. Ένα (1) έντυπο "Πασχάλιοις Πίναξ Πατριαρχείων" (1928),
28. Τέσσερα (4) διπλώματα διαφόρων Εταιρειών (1895-1920),
29. Ένα (1) έντυπο "Πρόγραμμα Εθν. Συνδέσμου Κων/πόλεως" (1919),
30. Τρία (3) αποτυπώματα σφραγίδων,
31. Φάκελος περιέχων περί τας 100 επιστολάς Κ. Μυρτίλου Αποστολίδου καιαντίγραφα επιστολών Μ. Σταμούλη (1929-1942).
Κ85ε: 4η αποστολή:
Φ. Ι:
1. Εννιά (9) Γράμματα Πατριαρχικά και Τοποτηρητών (1919-1930),
2. Ένα (1) Κεντρ. Επιτροπής Μεταναστασεύσεως πληθυσμών (1919),
3. Πέντε (5) Αρμοστειών και Γεν. Δ/σεων Θράκης (1921-1923),
4. Δύο (2) Θρακικής Ενώσεως (1919),
5. Δύο (2) Πατριαρχ. Εγκύκλιοι (1914, 1919),
6. Έντεκα (11) εικόνες,
7. Δύο (2) Υποδ/σεως Μυριοφύτου (1920, 1923)
Φ. ΙΙ:
1. Επιστολές προς το Μητρ/τη Σωφρόνιο (Ν. Καζάζη, Π. Παπαγεωργίου, Σ. Λάμπρου, Α. Κουρτίδου, Γερμ. Στρινοπούλου, κ.ά.),
2. Δώδεκα (12) αποδείξεις Σωματείων,
3. Μία (1) Κεντρ. Επιτρ. Ζαγορισίου (1919).
Φ. ΙΙΙ. Διάφορα στατιστικά επαρχίας Μυριοφύτου και Περιστάσεως.
Φ. IV: Διάφορα διωγμών πληθυσμών Θράκης (1919-1923)
Φ. V: Διακόσιες τριάντα τρεις (233) επιστολές Φ. Αποστολίδη, Γ. Βαλέτα, Ν. Βασιλειάδη, Κ. Βουτσόπουλου, Αθηνάς Γαϊτάνου Γιαννιού, Απ. Δοξιάδη, Λ. Εννάλη, Δ. Καμπούρογλου, Κορυτσάς Ευλογίου Κουρίλα, Κ. Κουρτίδη, Γ. Μπακαλάκη, Πολ. Παπαχριστοδούλου, Παντοκρατορινού Αθαν. Αρχιμανδρίτη, Σ. Παπαδοπούλου, Παραμυθίας Αθηναγόρου, Δ. Πασχάλη, Μεγ. Πρωτοσυγκέλλου Αδαμάντιου, Ν. Ροδοπούλου, Αχ. Σαμοθράκη, Έκτορος Σαραφίδου, Ι. Σπαθάρη, Τραπεζούντος Χρύσανθου, Τρωάδος Ευσταθίου, Μέν. Φιλήντα, βιογραφία Ξενοκράτους, Μ. Γεδεών.
1918-1923, 1892-1943, 1854-1942, 1914-1930PRI077.02
Αλεξάκη, οικογένεια (Κ86β)Έγγραφο επί περγαμηνής σε Βενετική γλώσσα, κατά το οποίο ο Δόγης Αλοΰσιος Κοντ., ανταποκρινόμενος σε αίτηση της οικογένειας Αλεξάκη εκ Κερκύρας, πληροφορεί τους υπ' αυτόν εκ Κερκύρας ότι ανανεώνει παλαιό προνόμιο της οικογένειας ταύτης περί απαλλαγής της των φορολογικών υποχρεώσεων.1700-1792PRI028.35
Γρηγόριος Ε', Πατριάρχης (συλλογή) (Κ86γ)Μικρά συλλογή περιέχουσα ιστορικά έγγραφα και έντυπα μονόφυλλα αναφερόμενα στην μετακομιδή των ιερών λειψάνων του εθνομάρτυρος Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε'. 1871PRI028.36
Παυλάκης, Νικόλαος (Κ86δ)Χειρόγραφο μονόφυλλο υπό του πρωθιερέα Νικόλαου Παυλάκη εν Μύθοις της Κρήτης στις 17 Οκτωβρίου 1913 και περιέχον λαϊκό ποίημα για το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1853.1913PRI079.01
Εθνική Γυναικεία Οργάνωση ΣΠΙΘΑ (αρχείο) (Κ61γ)Δεύτερη δωρεά του αρχείου της Εθνικής Οργάνωσης ΣΠΙΘΑ υπό τον τίτλο " Ε(θνική) Γ(υναικεία) Ο(ργάνωση) ΣΠΙΘΑ 1945-1961".

Οι φάκελοι περιλαμβάνουν :
1. Επιστολές (κυρίως προς διάφορα Υπουργεία, προς την Ελληνική Ομοσπονδία Γυναικών , προς General Federation of Women’s Clubs , ανάμεσα σε μέλη οργάνωσης).
2. Εφημερίδες της εποχής (κυρίως της περιόδου της Κατοχής), όπου βοηθούσε στην έκδοση τους η Εθνική Γυναικεία Οργάνωση ΣΠΙΘΑ.
3. Φύλλα Εφημερίδων Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) με κυριότερη έμφαση στον αναγκαστικό νόμο "Περί απονομής ηθικών αμοιβών εις Εθνικάς αντάρτικας ομάδας και Εθνικάς Οργανώσεις εσωτερικής αντιστάσεως".
4. Διάφορα έγγραφα (πρακτικά συνελεύσεων , καταστατικά , κοινοποιήσεις , διάφορες εγκυκλίους που αφορούσαν την Εθνική Γυναικεία Οργάνωση ΣΠΙΘΑ, κ.ά.).

Επίσης, πέρα από τα έγγραφα ξεχωρίζουν η σφραγίδα ΣΠΙΘΑ , δύο (2) κλισέ που βρέθηκαν μέσα στους φακέλους καθώς και λιγοστό φωτογραφικό υλικό.
1941-1986PRI171.01
Μεταξάς, Ιωάννης (αρχείο) (Κ65β)Δεύτερο μέρος του αρχείου Ιωάννη Μεταξά. Περιλαμβάνει χειρόγραφα, σημειωματάρια, λυτά δίφυλλα (στα οποία αναγράφεται το δημοσιευθέν μέρος του ημερολογίου Ιω. Μεταξά 1897-1941), αλληλογραφία, χειρόγραφο αλφαβητάριο και μια κωμωδία υπό τον τίτλο "24 ώρες αργοπορία".1893-1941PRI014.02
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (Κ86ε)Δύο (2) έγγραφα:
1. Επιστολή του Μ.Ν. Μαυρογορδάτου εκ Μάλτας προς τον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο,
2. Έγγραφο του Κυβερνήτη της Ελλάδας εκ Πόρου προς τον Αλέξανδρο Κοντόσταλο.
1827-1828PRI028.37
Καρούσος, Δημήτριος (αρχείο) (Κ89)Αρχείο του Κόμιτος Δημητρίου Καρούσου εκ Κεφαλληνίας, Βουλευτή της Ιονίου Βουλής, Επάρχου Κεφαλληνίας, Γερουσιαστή και τελευταίου Προέδρου της Ιονίου Γερουσίας και ακολούθως Βουλευτή Κεφαλληνίας της Ελληνικής Βουλής:
1. Νοταριακά,
2. Αλληλογραφία με διάφορα εξέχοντα πρόσωπα,
3. Απόγραφα, αποσπάσματα πρακτικών, κλπ,
4. Γράμματα επίσημα,
5. Δένδρο οικογενειακό Καρούσου,
6. Δίπλωμα διδακτορικόν Ν. Φίτσιου,
7. Έγγραφα περί του τίτλου του Κόμιτος,
8. Έντυπα: εφημερίδες, προκηρύξεις, κλπ,
9. Ευρετήριο αλφαβητικό προσώπων με τα οποία είχε οικονομικές και άλλες σχέσεις ο Καρούσος,
10. Προσκλήσεις του Αυλαρχείου,
11. Πρόσκληση σε γάμο,
12. Χειρόγραφο περί απονομής συντάξεως,
13. Χειρόγραφα της Αγγλικής Προστασίας στις Ιονίους Νήσους,
14. Κατάλογοι υπογραφών Κεφαλληνιακού λαού ευγνωμονούντος τον Κόμιτα Καρούσο,
15. Μία (1) μεταλλική σφραγίδα.
1662-1908PRI028.38
Χώτζη, οικογένεια (αρχείο) (Κ90)Τμήμα αρχείου της οικογένειας Χώτζη:
1. Αλληλογραφία του εν Παρισίοις Ιω. Χώτζη προς τους αδελφούς Νικόλαο, Κωνσταντίνο, Αικατερίνη, γονείς, συμπατριώτες, κ.ά. των ετών 1875-1895,
2. Έγγραφα ιστορικά των ετών 1792-1934 αναφερόμενα κυρίως στην Ήπειρο,
3. Έγγραφα και χειρόγραφα εις τουρκική γραφή,
4. Φωτοτυπίες Τουρκικών εγγράφων,
5. Φάκελος Κωνσταντινουπολιτών των ετών 1936-1937,
6. Σημειώματα διάφορα,
7. Χειρόγραφα:
-Ημερολόγιο του 1878 του Ιω. Κ. Χώτζη υπό τον τίτλον "Μωσαϊκός Ανθών ανήκων τω Ιωάννη Κ. Χώτζη 1878" μετά παρενθέτων 37 τεμαχίων επιστολών, εγγράφων και σημειωμάτων.
-"Annales de l' empire Ottoman par Lutfi Effendy (28 Historiographe [Vakaanamis] de l' empire Ottoman). Table des Matieres des I, II et III tomes. Table des Matieres Evenements des annees: 1241 (1825) 1242 (1826), 1243 (1827)".
-"Annales de l' empire Ottoman par Lutfi Effendi...Tome II. Tables des Matieres evenements des annees: 1244 (1828) et 1245 (1829).
-"Notes divereses sur prise de C/ple et les privileges nationaux et ecclesiastiques accordes aux Grecs de l' empire et a ceux de C/ple".
-"Tablaux synoptiques de droits commercial. Paris 1879".
-"Έτος Α'. Αριθ. 3 τη 13η Φεβρουαρίου 1912, ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, εβδομαδιαίο περιοδικό εικονογραφημένο".
-"Σύντομος Οθωμανική ιστορία υπό Σελήμ Σαπίτ, Μέλος του Υψ. Συμβουλίου της Παιδείας".
-Χφ, του οποίου σώζονται οι σελίδες 139-186, το οποίο περιέχει θρησκευτικό κείμενο εκ της Π. Διαθήκης και του βίου του Μωάμεθ.
-Δίφυλλο αρχόμενο "Και τούτο τη αληθεία θέλει χρησιμεύσει εν τοις διηγήμασιν αυτών".
-Δίφυλλο αρχόμενο "Με το κράνος βαρύ στο σκοτάδι"
-5 φύλλα υπό τον τίτλον "Από τας σελίδας της Σερβικής Επαναστάσεως".
-Δίφυλλο περιέχον "Στοιχεία του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Οικονομίας".
1792-1934PRI082.01
Ιγνάτιος, Μητροπολίτης (αρχείο) (Κ91)
Αρχείο Μητροπολίτη Ιγνατίου:
1. Τέσσερις (4) επιστολές (Εμ. Παπαδοπούλου εκ Ρωσίας τη 15-03-1807 προς τους Καπεταναίους της Ελλάδας και Ηπείρου, Κόμιτος Γ. Μοτζενίγου από Κορφούς τη 19-03-1807 προς τους Καπεταναίους της Ελλάδας και Ηπείρου, του αυτού από Κορφούς τη 19-03-1807 προς το Μητροπολίτη Ιγνάτιο, εξ Καπεταναίων εξ Αγίας Μαύρας τη 03-04-1807 προς τον Ιγνάτιο),
2. Συνθήκη Επτανησίων και Αλή Πασά εις Κορυφούς στις 09-11-1803,
3. Φιλομούσου Εταιρείας, έγγραφα των ετών 1813, 1815, 1817 και 1820 και της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας του 1836,
4. Εξήντα εννιά (69) επιστολές προς Ιγνάτιο των ετών 1799, 1807, 1816 έως 1827,
5. Ογδόντα πέντε (85) επιστολές προς Ιγνάτιο στη γαλλική γλώσσα των ετών 1809-1827,
6. Είκοσι μία (21) επιστολές και έγγραφα προς Ιγνάτιο σχετικά με την Επανάσταση των ετών 1819-1827
7. Διάφορα:
-Τεύχος περιέχον αντίγραφο Πρακτικών της Β' Εθν. των Ελλήνων Συνελεύσεως, ήτοι του υπ΄αριθμ. 12 του Κώδικα των Νόμων περί Οργανισμού των Ελληνικών Επαρχιών,
-Αντίγραφο του υπ' αριθμ. 12 του Κώδικα των Νόμων,
-"Πρακτικά της Εθνικής Β' των Ελλήνων Συνελεύσεως",
-"Πρόσκαιρος γενικός Οργανισμός της Πελοποννήσου και των άλλων μερών της Ελλάδος μέχρι της αποκαταστάσεως του Έθνους",
-"Διαταγή της Ημέρας" Αλ. Υψηλάντη εν Ριμνίκω τη 8 Ιουνίου 1821,
- Δίφυλλο γραφέν εν Λιβόρνω τη 30-11-1827 και περιέχον συμφωνητικό των εν Λιβόρνω ομογενών περί βοηθείας των αιχμαλώτων Ελλήνων,
-"Grece, cause de Sa Resolution et son Etat Actuel. Le 1/13 Octobre 1822. Pise",
-"La Grece en 1823". Pise le 18/30 Avril 1824,
-Το Σύνταγμα της Α' Εθνικής Συνελεύσεως,
-Ίσον από το μπουγιουρτί του Βεζίρ Ημέρ Πασιά Εφεντός μας, Νεχώρι 8 Απριλίου 1823,
-"Traduction de la Lettre de Lord Thomas Erskine au Comte de Liverpool au sujet des Grecs",
-"Copie de la lettre de M. Eynard au Gouvernt grec. Geneve 27 Fevrier (1826?)",
-Αντίγραφο επιστολής του Eynard γαλλιστί προς την Ελληνική Κυβέρνηση εκ Beaulieu τη 27-11-1826,
-"Declaration aux Puissances Chretiens" εκ Κορίνθου τη 15 Απριλίου 1822 εκδοθέν υπό του Εκτελεστικού,
-Αντίγραφο των Πρακτικών της Συνελεύσεως της Δυτ. Χ. Ελλάδος τη 4 Νοεμβρίου 1821 εν Μοεσολογγίω,
-"Το εκφωνηθέν λογίδριο παρά του Σχολαρχούντος διδασκάλου Κων. Βαρδαλάχου της εν Βουκουρεστίω Αυθεντικής Σχολής κατά την επισήμως γενομένη έναρξιν των μαθημάτων τη α' Σεπτ. 1820" και
-¨Λογίδριον εκφωνηθέν παρά του εκλαμπροτάτου Πεηζαδέ Νικολάου Σούτζου κατά την επισήμως γενομένην έναρξιν των μαθημάτων εν τη Αυθεντική Σχολή τη εν Βουκουρεστίω τη α' Σεπτ. 1820".
1799-1836PRI085.01
Μεταξάς, Ιωάννης (αρχείο) (Κ65γ)Τρίτο μέρος του αρχείου Ιωάννη Μεταξά. Περιλαμβάνει χειρόγραφα (ατζέντας) που αναγράφονται στο ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά από 1920-1933.1920-1933PRI014.03
Κανελλόπουλος, Ευθύμιος (αρχείο) (Κ92α)Προσωπικό αρχείο του πρεσβευτή στο Βερολίνο Ευθύμιου Κανελλόπουλου.
1923-1933PRI086.01
Πλαστήρας, Νικόλαος (αρχείο) (Κ92β)Προσωπικό αρχείο του Νικόλαου Πλαστήρα, περιλαμβάνον στρατιωτικές μελέτες, πολυσέλιδες εκθέσεις, διαταγές επιχειρήσεων, αναφορές, επιστολές, σημειώσεις, φωτογραφίες, κ.ά. PRI087.01
Εθνική Οργάνωση Κρήτης (Ε.Ο.Κ.) (αρχείο) (Κ93α)Αρχείο Εθνικής Οργάνωσης Κρήτης (Ε.Ο.Κ.) Νομού Χανίων υπό πρόεδρο Νικ. Ιω. Σκουλά. Δακτυλογραφημένα αντίγραφα εγγράφων και επιστολών της Εθνικής Οργάνωσης Κρήτης εκ των πρωτοτύπων, τα οποία είναι κατατεθειμένα στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Στη αρχή κάθε τόμου υπάρχει φωτογραφία του Προέδρου, εισαγωγή και ευρετήριο των περιεχομένων εγγράφων. 1941-1963PRI090.01
Αιτωλού, Κοσμά επιστολή (Κ95α)Επιστολή του ιερομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού απευθυνόμενη προς τους κατοίκους Πρέβεζας.1779PRI093.01
Ζώτος-Μολοσσός, Βασίλειος (αρχείο) (Κ97)Αρχείο Βασίλειου Ζώτου Μολοσσού περιλαμβάνον:
1. Αλληλογραφία,
2. Χειρόγραφη ιστορία της Ηπείρου (Ηπειρωτικαί Επιγραφαί, Ιστορία από του Πύρρου έως του Ιουστινιανού).
1856-1898PRI095.01
Παπαηλιόπουλος, Ηλίας (αρχείο) (Κ98)Αρχείο Νομαρχιακό Ηλία Παπαηλιόπουλου:
1. Αχαϊκά,
2. Κυκλαδικά,
3. Κερκυραϊκά,
4. Αρκαδικά (έκτακτος αποστολή αυτού ως Νομάρχη Κυκλάδων στο Νομό Αρκαδίας προς καταδίωξη της ληστείας),
5. Μεσσηνιακά (ως Νομάρχη Κέρκυρας μετέβη επικεφαλής επιθεωρητικής επιτροπής προς γενική επιθεώρηση της κατάστασης της διοίκησης του Νομού Μεσσηνίας),
6. Θεσσαλικά, αναφερόμενα στη εν Θεσσαλία Επανάσταση κατά το έτος 1878 (Εκθέσεις-Αναφορές-Τηλεγραφήματα-Κουμουνδούρος),
7. Διάφορα (Περί φυλακών, ιδιωτικές επιστολές, νόμοι και νομοσχέδια, ποικίλα και έντυπα).
1848-1885PRI096.01
Κουντουριώτης, Λάζαρος & Γεώργιος (αρχείο) (Κ99)Αρχείο Λαζάρου και Γεώργιου Κουντουριώτη.1793-1837PRI097.01
Καζαντζίδης, Λεωνίδας Π. (Κ95β)Δύο (2) έγγραφα:
1. του Παύλου Κουντουριώτου εξ Αθηνών στην 1 Απριλίου 1934 προς τον Λεωνίδα Π. Καζαντζίδη,
2. του Λεωνίδα Π. Καζαντζίδη εξ Αθηνών στις 17-03-1934 προς τον Παύλο Κουντουριώτη στην Ύδρα.
1934PRI094.01
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100α)Αρχείο εκ Κερκύρας των οικογενειών Σπάδα και Κογεβίνα: νοταριακές πράξεις.
1691-1941PRI098.01
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινούπολης (αρχείο) (Κ102α)Δέματα του αρχείου του Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινούπολης.1860-1911PRI099.01
Σκουλάς, Νικόλαος Ι. (Κ93ε-στ)Δύο (2) δακτυλόγραφα ιστορικά βιβλία του τέως Δημάρχου Χανίων Νικολάου Ι. Σκουλά υπό τον τίτλο:
1."Αγών αποκαταστάσεως ιστορικής αλήθειας",
2. "Ιστορικά περιόδου Μεταξά, Κατοχής και Απελευθερώσεως".
1937-1965PRI092.01
Νοταρά, οικογένεια (αρχείο) (Κ105)Τμήμα αρχείου της οικογένειας Νοταρά εκ Κορίνθου:
1. Έγγραφα και άλλα στοιχεία των ετών 1824-1833,
2. Κατάστιχα του Φρουρίου Ακροκορίνθου των ετών 1821-1833.
1821-1833PRI109.01
Ορφανίδης, Θεόδωρος Γ. (αρχείο) (Κ106)Τμήμα αρχείου Θεόδωρου Γ. Ορφανίδου, καθηγητή της Βοτανικής και ποιητή, περιέχον αλληλογραφία και κατάλοιπα (επιστολές, γεωπονικά, ομολογία, έγγραφα, συμβόλαια, διαβατήρια, πρωτόκολλα, διάφορα και φιλολογικά).1822-1914PRI110.01
Σπαθή, Νικ. &
Πλατή, Κωνσταντίνου οικογένειες (συλλογή) (Κ107α)
Μικρά συλλογή περιλαμβάνουσα έγγραφα των οικογενειών Νικ. Σπαθή, καθηγητή Γυμνασίου και Κωνσταντίνου Πλατή, δικηγόρου, εκ Ζακύνθου:
1. Εικόνες από έντυπα και χάρτης της Κωνσταντινούπολης,
2. Διπλώματα, διαβατήρια, μετοχές,
3. Νομικά και ληξιαρχικά ,
4. Έγγραφα αρχών, τραπεζών, συλλόγων και ιδρυμάτων ,
5. Δημόσια και ιστορικά έγγραφα,
6. Ιδιωτικές επιστολές.
1786-1922PRI114.01
Σκουλάς, Νικόλαος Ι. (Κ93ζ-ια)Συνέχεια δωρεάς του Δημάρχου Χανίων Νικόλαου Ι. Σκουλά:
Α. Δύο (2) δακτυλογραφημένα ιστορικά βιβλία υπό τον τίτλο:
1. "Δάνειον Εφοδίων Υδρεύσεως και κλείσιμον Δημαρχείου" (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1962),
2. "Συλλογή αποδείξεων παραδοθέντων ιστορικών εγγράφων Αρχείου Ν. Σκουλά" (από 15 Ιουλίου 1953 έως 8 Σεπτεμβρίου 1965)
Β. Δύο δακτυλογραφημένα τετράδια και ένα έντυπο:
1. "Εκθέσεις Επιθεωρητών και Νομομηχανικού αφορώσαι τον Δήμον Χανίων" από 05-09-1962 έως 10-03-1966,
2. "Εξόρμησις Γερμανών και περιπέτειαι Νικ. Σκουλά εις Θέρισσον"
3. Έντυπο υπό τον τίτλο "Χατζη-Μιχάλης Γιάνναρης (Σύνταξη-Επιμέλεια Γ. Δ. Καψωμένου).
1941-1966PRI092.02
Καποδίστρια, Ιωάννη επιστολογραφία (Κ107β)Επιστολές του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια προς τον Πέτρο Γεννατά.1830-1831PRI115.01
Σκουλάς, Νικόλαος Ι. (Κ93ιβ)Τεύχος εκ πέντε (5) συνδεδεμένων αντιγράφων επιστολών αλληλογραφίας του Νικ. Ι. Σκουλά των ετών 17/06/1966-01/07/1966 υπό τον τίτλο "Ο Εμμ. Λουλακάκης Γενικός Διοικητής Κρήτης επί Κατοχής"."Ματαιωμένη προσπάθεια Ν. Σκουλά τέως Δημάρχου Χανίων δια την δημοσίευσιν των απομνημονευμάτων της Κατοχής".1966PRI092.03
Γιαννουζάκου (Φελούρη), οικογένεια (Κ108α)Φωτοτυπίες ιστορικών εγγράφων της οικογένειας Γιαννουζάκου (Φελούρη) εκ Μονεμβασιάς.1821, 1844PRI116.01
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινουπόλεως (Κ102β)Πρωτόκολλα και ευρετήρια του Αρχείου του Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινούπολης.1854-1923PRI099.02
Αντίπας, Νικόλαος Σ. (Κ108δ)Χειρόγραφο των αρχών του 20 αι., αυτόγραφο ημερολόγιο του πολέμου του 1897 υπό του Νικολ. Σ. Αντίπα.PRI118.01
Σβορώνος, Ιωάννης (αρχείο) (Κ109α)Αρχείο του νομισματολόγου Ιωάννη Σβορώνου περιέχον:
1. Ποικίλα τεμάχια (1895-1925),
2. Prospectus και προγράμματα εκδοτικών οίκων εξωτερικού,
3. Αλληλογραφία εμπορική εξωτερικού (1904-1925).
1895-1925PRI119.01
Κατάστιχο λογαριασμών και ληξιαρχικών πράξεων (Κ109β)Κατάστιχο χαρτώο, όπου στα τριάντα (30) πρώτα φύλλα καταγράφονται λογαριασμοί των ετών 1801-1848 και στο τέλος πράξεις γεννήσεων και γάμων, 1805-1878.1801-1878PRI028.55
Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος, Περικλής & Άλκης (αρχείο) (Κ111α-ια)Αρχείο Παπαχριστοδούλου (Πολύδωρος, Περικλής, Άλκης)
Ι. Προσωπικό αρχείο Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου:
φ. Α: Πολύδωρος, Περικλής, Άλκης Παπαχριστοδούλου,
φ. Β: Μυρτίλος Αποστολίδης,
φ. Γ: Γεώργιος Βιζυηνός,
φ. Δ-Ε: Μελέτες ιστορικές, αναστενάρια,
φ. ΣΤ: Λαογραφικά θέματα,
φ. Ζ: Αλληλογραφία,
φ. Η: Έντυπα,
φ. Θ: Συλλογή ογδόντα πέντε (85) φωτογραφιών,
φ. Ι: Θρακικά ποικίλα,
φ. ΙΑ: Διάφορα.
ΙΙ. Αρχείο Περικλέους Παπαχριστοδούλου.
PRI131.01
Φιλάρετος, Νικόλαος (αρχείο) (Κ113α)Ο ένας από τους έξι (6) φακέλους αφορά στη δράση του Νικόλαου Φιλάρετου ως υπομοιράρχου Χωροφυλακής. Οι υπόλοιποι πέντε (5) φάκελοι περιέχουν τεκμήρια της δράση του ως αρχηγού επαναστατών στο Πήλιο το 1854.1848 – 1858PRI133.01
Ζέππος, Ι. Π. (Κ114β)Δίφυλλο χαρτώο περιέχον λόγο εκφωνηθέντα υπό του δημοδιδασκάλου Θουρίας Ι.Π. Ζέπου για την εικοσιπεντηνταετηρίδα της άφιξης στην Ελλάδα του Βασιλιά Όθωνα.25/01/1858PRI136.01
Νέας Ζηλανδίας, ευχαριστίες (Κ115α)Έγγραφο ευχαριστιών του Πρωθυπουργού Ν. Ζηλανδίας για τη φιλοξενία των Νεοζηλανδών στρατιωτών προς την Κοινότητα Βραστών, διαβιβασθέν διά του 8985/24-04-68 εγγράφου της Νομαρχίας Χαλκιδικής.1941PRI028.60
Νέας Ζηλανδίας, ευχαριστίες (Κ115γ)Έγγραφο της Νεοζηλανδικής Κυβέρνησης προς την Κοινότητα Αντίσσης Λέσβου, στο οποίο εκφράζονται ευχαριστίες του λαού της Ν. Ζηλανδίας.1941PRI028.62
V Μεραρχίας, διαταγή (Κ120β)Έγγραφο περιέχον διαταγή της V Μεραρχίας προς το Λόχο του Μηχανικού στο Καϊλάρι αποσταλείσαν εκ Κοζάνης.14/12/1912PRI028.64
Stanhope, Leicester (αρχείο) (K121)Τμήμα ιστορικού αρχείου του φιλέλληνα και αγωνιστή του 1821 Leicester Stanhope.1823-1824, 1836PRI144.01
Ελεύθερων και Υπόδουλων Ηπειρωτών, ψήφισμα (Κ120γ)Πρωτότυπο Ψηφίσματος των "Ελευθέρων και Υποδούλων Ηπειρωτών" προς τις Κυβερνήσεις Ελλάδας, Μ. Βρεταννίας, ΗΠΑ, Σοβιετικής Ένωσης και Γαλλίας (διεβιβάσθη συνημμένον εις το υπ' αριθμ. 1502/Α από 19.07.1945 έγγραφο του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών).03/06/1945PRI028.65
Φιλάρετος, Νικόλαος (αρχείο) (Κ113γ)Οι φάκελοι αφορούν στη δράση του Νικόλαου Φιλάρετου ως υπομοιράρχου Χωροφυλακής. Τα τεκμήρια είναι κυρίως αποφάσεις στρατιωτικών αρχών και δημοτικών συμβουλίων, σχετικές με έκφραση ευαρέσκειαας ως προς την επιτυχή συμβολή του στην καταστολή της ληστείας σε διάφορες επαρχίες του κράτους. 1835-1850PRI133.02
Μονής Αρκαδίου, Ολοκαύτωμα (Κ123β)Φωτοαντίγραφο εικοσιέξι (26) σελίδων του λόγου του Π. Κορωναίου προς το Πανεπιστήμιο, στο οποίο περιέχεται η περιγραφή του Ολοκαυτώματος της Ι. Μονής Αρκαδίου.1890PRI034.04
Σπαθή, οικογένεια (συλλογή) (Κ124)Συλλογή αποτελούμενη εκ τμήματος ιστορικού αρχείου της οικογένειας Σπαθή εκ Ζακύνθου:
1. Αλληλογραφία,
2. Δικαστικά έγγραφα ,
3. Έγγραφα περιέχοντα πρακτικά δίκης διαζυγίου,
4. Υποφάκελοι σημειώσεων δικαίου, πολιτικής οικονομίας Πανεπιστημίου, Τεκτονικών Τυπικών και διαφόρων.
1788-1900PRI114.02
Μόστρας, Δημήτριος (συλλογή) (Κ125)Συλλογή αποτελούμενη εκ τμήματος ιστορικού αρχείου του Δημήτριου Μόστρα:
1. Ημερολόγιο αλληλογραφίας Δημήτριου Μόστρα (το επιστολάριο αποτελείται από 5 τεύχη),
2. Εικοσιέξι (26) επιστολές προς το Δημήτριο Μόστρα, εκ των οποίων δέκα (10) του Δ. Σχινά, μία (1) του Α. Γαζή, μία (1) του Θ, Φαρμακίδη, δύο (2) του Αναγν. Μόστρα, κ.ά. ξένων και Ελλήνων,
3. Τρία (3) κατάστιχα περιουσιακών στοιχείων του Κων. Μόστρα,
4. Μία (1) ομολογία Χρ. Ανδρ. Μυτιληναίου και ένα (1) έντυπο της εφημερίδας "Πατρίς" Κερκύρας.
1812-1847PRI146.01
Κοραή, Αδαμάντιου επιστολή (Κ123γ)Αντίγραφο επιστολής Αδαμάντιου Κοραή προς τους Χίους στη Σμύρνη της 8ης Νοεμβρίου 1819 [η επιστολή εδημοσιεύθη υπό Νικολάου Μ. Δαμαλά "Επιστολαί Αδ. Κοραή", τόμος Γ' (εν Αθήναις 1885), σελ. 588-601].1819PRI145.01
Εφορία Καπνού Πατρών (Κ120δ)Δύο (2) ιστορικά έγγραφα των ετών της Κατοχής:
1. Έγγραφο της Στρατιωτικής Γερμανικής Διοίκησης προς την Εφορία Καπνού Πατρών,
2. Έγγραφο της Εφορίας Καπνού Πατρών προς το Υπουργείο Οικονομικών επί εντύπου των Ιταλικών αρχών Κατοχής.
1941-1943PRI028.66
Κορίνθου, έγγραφο (Κ126β)Έγγραφο που περιέχει μετάφραση τουρκικού ταπίου εκδοθέν το 1215 Εγίρας και αφορά στην περιοχή της Κορίνθου.29/3/1830PRI028.67
Grimani, Alvise (συλλογή) (K128)Συλλογή φωτογραφιών ιστορικών εγγράφων κατανεμημένων σε τέσσερις (4) φακέλους, των οποίων τα πρωτότυπα φυλάσσονται στα Κρατικά Αρχεία Βενετίας και αποτελούν μέρος του αρχείου του Alvise Grimani (Archivio Grimani).1550-1700PRI148.01
Τσόντος Βάρδας, Γεώργιος & Μιχαήλ (αρχείο) (Κ129α)Αρχείο Γεώργιου και Μιχαήλ Τσόντου Βάρδα: Οθωμανικά έγγραφα, δίπλωμα Γενικού Αρχηγείου Σφακίων προς Σταύρο Καπριδάκη (1868), αντίγραφα συμβολαιογραφικών πράξεων (Χανιά, 1886, 1890), Προκήρυξις των αντιπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμρνω προς τους Κρήτας βουλευτάς και Νέος Πολιτειακός Οργανισμός Κρήτης (Λιθογραφημένα χειρόγραφα. Χανιά, 1896), επιστολές Γεώργιου Τσόντου Βάρδα (1907), έγγραφο Νομαρχίας Σφακίων προς τους δημάρχους του νομού Σφακίων (1913, υπογρ. Γ. Μοάτσος), έγγραφα Γ' τάγματος Κορυτσάς (Κορυτσά, 1914), χειρόγραφο σημείωμα Γ. Τσόντου Βάρδα προς Μιχαήλ (Κορυτ΄σα, 1914), αιτήσεις προς ταγματάρχη Γ. Τσόντο Βάρδα (Κορυτσά, 1914), φύλλο πορείας των Μιχαήλ Τσόντου, Γεώργιου Λεονταράκη, Ευστράτιου Τρουλάκη, Ανδρέα Κατσουλάκη, Μιχαήλ Τσινιαράκη (εκδ. αρχή Μοιραρχία Χανίων, 1915). Αναμνηστικό δίπλωμα Κοινότητας Ελούνδας προς Γενικό Διοικητή Κρήτης Παναγιώτη Ε. Σφακιανάκη (χ.χ.), χειρόγραφο σημείωμα με υπογραφή Α.Κ. 20 και σφραγίδα του Ελληνομακεδονικού Κομητάτου (χ.χ.).1864-1915PRI149.01
Μιστριώτη, Γεώργιος Δ. (συλλογή) (Κ129γ)Συλλογή ιατρού Γεώργιου Δ. Μιστριώτη: χειρόγραφες σημειώσεις ιατρικού και φιλοσοφικού περιεχόμενου.1866-1869PRI089.02
Μυριδάκης, Μιχαήλ (αρχείο) (Κ130α)Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη: αντίγραφα επιστολών του Μιχ. Μυριδάκη σχετικά με την επιχείρηση του Γοργοπόταμου προς τη Βουλή των Ελλήνων, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, τον Μ. Γουντχάουζ, το δικηγόρο Χαρ. Τσιρίδη, το Βήμα, Τα Νέα, Ελευθεροτυπία, Ελεύθερο Κόσμο, Ακρόπολη, και το περιοδικό Τότε.1981-1985PRI058.04
Κοσσυβάκης, Ιωάννης (Κ114ζ)Φωτοτυπία από την εφημερίδα Ήπειροςτης 21-2-1914 δημοσιεύματος του Ιω. Κοσσυβάκη "Αναμνήσεις του πρώτου εισελθόντος εις Ιωάννινα Έλληνος αποσπασματάρχου Ιω. Κοσσυβάκη κατά την 21ην Φεβρουαρίου 1913".1913-1914PRI137.01
Εργατική Εστία (αρχείο) (Κ135)Αρχείο Εργατικής Εστίας: Πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εργατικής Εστίας.1953-1954PRI151.01
E. Levantis "Affaires Maritimes", εμπορικός οίκος (αρχείο) (Κ136β)Αρχείο της E. Levantis "Affaires Maritimes": εμπορική αλληλογραφία του οίκου με εμπορικούς οίκους και ιδιώτες (O. Giraud, E. E. Καμμένος, G. Bretault, Le Phenix-Compagnie Francaise d' Assurances sur la vie, κ.ά.)1898-1921PRI152.01
Χίου, έγγραφα (συλλογή) (Κ136γ)"Χιακό Αρχείο": συλλογή εγγράφων που αφορούν τη Χίο, δικαιοπρακτικά έγγραφα (1646-1799 και 1818-1893), αφορισμός Θεόδωρου και Νικολή Τζητζή από τον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο (1800), εξοφλητική απόδειξη αμοιβής εργάτη (1816), κατάτσαση εμπορευμάτων (1824), λογαριασμός εξόδων εορτής Αγίου Παντελεήμονος (1835), σύσταση αδελφάτου κατασκευής ναού της Παναγίας (1835), κατάσταση εξόδων (1837), λύση συνεταιρισμού του Σωτήρη Μαδιανού και του Αναγνώστη Κατζηρού (1839), χοτζέτια 19ου αι., κ.ά.1646-1893PRI028.68
Πατριάρχη Καλλινίκου Δ΄, αλληλογραφία (Κ140)Αλληλογραφία Πατριάρχη Καλλινίκου Δ': επιστολές προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Καλλίνικο Δ' από ιεράρχες (Πρωτοσύγγελος Μ. Ράγκος, Πατριάρχης Κων/λης Νεόφυτος, Νικομήδειας Μελέτιος, κ.ά.) και λαϊκούς (Μεγάλος Λογοθέτης Γεώργιος Καρατζάς, κ.ά.).PRI154.01
Κοκκολάκης, Γεώργιος Κυριάκου (αρχείο) (Κ144)"Αρχείο" Γεώργιου Κυριάκου Κοκκολάκη (ψευδώνυμο: Γιωργής Μεσογειακός): αλληλογραφία, περιουσιακά, αιτήσεις και υπομνήματα, εκδόσεις και αποκόμματα εφημερίδων.1937-1980PRI021.01
Αλιβιζάτος, Γεράσιμος (αρχείο) (Κ147)Ιδιωτικό αρχείο καθηγητή Γεράσιμου Αλιβιζάτου (ιατρού).
1936-1960PRI037.01
Εθνική Γυναικεία Οργάνωση ΣΠΙΘΑ (Κ61δ)Αίτηση των μελών της Εθνικής Οργάνωσης "ΣΠΙΘΑ" προς το Υπουργείο Εσωτερικών περί αναγνωρίσεως των αγώνων της 1941-1945 με φωτοαντίγραφα διαφόρων δικαιολογητικών.1941-1983PRI171.02
Φιλάρετος, Γ. (συλλογή) (Κ168)
Περιλαμβάνει τεκμήρια που αφορούν στην προσωπική αλληλογραφία του Γεώργιου Φιλάρετου, τη λαφυραγώγηση της οικίας του από επίστρατους του Κωνσταντινικού καθεστώτος το 1916, οικονομικές δραστηριότητες που ανέπτυξε, την υπουργία του 1892, τη συμμετοχή του σε συλλόγους και εταιρείες, χειρόγραφα και δακτυλόγραφα δημοσιευμάτων του.
1868-1929PRI132.01
Φιλάρετος, Γεώργιος, Νικόλαος & Κλεισθένης (αρχείο) (Κ169)Περιλαμβάνει τεκμήρια που αφορούν στην προσωπική αλληλογραφία του Γεώργιου Φιλάρετου, την προσωπική ζωή και την επαγγελματική σταδιοδρομία του, οικονομικές δραστηριότητες που ανέπτυξε, την υπουργία του 1892, τη συμμετοχή του σε συλλόγους και εταιρείες, χειρόγραφα και δακτυλόγραφα δημοσιευμάτων του, καθώς και δημοσιεύματα άλλων για τον ίδιο. Υπάρχουν επίσης και τεκμήρια που ανήκουν στον Νικόλαο Φιλάρετο (πατέρα), σχετικά με τη δράση του ως υπομοιράρχου Χωροφυλακής, και στον Κλεισθένη Φιλάρετο (γιο), τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική δράση του και το ενδιαφέρον του για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την αποκατάσταση των προσφύγων.

PRI132.02
Ξένος, Θεόδωρος (Κ150)"Η Κιβδηλεία", ιστορικό δημοσίευμα του Θεόδωρου Ξένου.
1825-1856PRI038.01
Νομοθεσία περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηθοποιού (Κ174)Άσκησις του επαγγέλματος του ηθοποιού. Ισχύουσα νομοθεσία. Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις (επιμ. Ανδρέα Χριστοφίδη), 1948.1948PRI028.06
Εταιρεία Siemens-Halske (αρχείο) (Κ193)Aρχειακό υλικό που αφορά στις διαπραγματεύσεις του Υφυπουργού Συγκοινωνιών Κ. Παπακωνσταντίνου με την Εταιρεία Siemens - Halske για την επέκταση του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της Ελλάδας και τη δίκη και καταδίκη του Ι. Βουλπιώτη, εκπροσώπου της εταιρείας για συκοφαντική δυσφήμιση του Κ. Παπακωνσταντίνου.1955PRI028.07
Κοκολάκης, Γεώργιος (αρχείο) (Κ159)Αρχείο Γεώργιου Κοκολάκη ("Γιώργη Μεσογειακού"): επιστολές, δημοσιεύσεις.
1939-1988PRI021.02
"Κτηματολόγος" (Κ166)
"Κτηματολόγος". Περιεχόμενα: "Αρχεία των διατελεσάντων εν Αθήναις Συμβολαιογράφων από το έτος 1835-1914", "Προστεθέντα αρχεία μετά τον Μάρτιον του 1914", "Διορισμένοι συμβολαιογράφοι εν Αθήναις κατά τον Μάρτιον του 1914", "Διορισμένοι συμβολαιογράφοι εν Αθήναις μετά τον Μάρτιον του 1914".
1835-1914PRI028.02
Μυριδάκης, Μιχαήλ (αρχείο) (Κ197)Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη: επιστολές, εκθέσεις, διαταγές Ε.Λ.Α.Σ., το Γενικό Αρχηγείον της Ελευθέρας Ορεινής Ελλάδας, κ.ά., δημοσιεύματα ημερήσιου Τύπου και το βιβλίο του Μ. Μυριδάκη "Η επιχείρηση του Γοργοποτάμου και το Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ.,Αθήναι,1983".1941-1944PRI058.01
Κοινότητα Τεργέστης (αρχείο) (Κ199)Αρχείο Κοινότητας Τεργέστης: χειρόγραφα επιφυλλίδων στη Νέα Ημέρα Τεργέστης (1906), χειρόγραφα και αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών (1895-1935).1895-1935PRI060.01
Μυριδάκης, Μιχαήλ (αρχείο)(Κ200)
Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη: επιστολές του δωρητή προς Αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά.
1962-1982PRI058.05
Ζέρβας, Ναπολέων (αρχείο) (Κ202)Αρχείο Ναπολέοντα Ζέρβα: προσωπικό ημερολόγιο, ημερολόγιο Παντελή Κωτσάκη, προσωπικό ημερολόγιο του Μιχαήλ Μυριδάκη.
1942-1945PRI064.01
Μυριδάκης, Μιχαήλ (αρχείο) (Κ203)Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη: είκοσι (20) επιστολές του δωρητή προς Αθηναϊκές εφημερίδες.1974-1982PRI058.02
Παπαδάκης, Ιωάννης (αρχείο) (Κ204)
Αρχείο Ιωάννη Παπαδάκη: προσωπικές σημειώσεις.1942-1944PRI065.01
Μυριδάκης, Μιχαήλ (αρχείο) (Κ205)
Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη: αλληλογραφία, επιστολές Νικ. Πλαστήρα, διαφάνειες με θέσεις μαχών, διατάγματα, καταστάσεις τροφοδοτούμενων ανδρών, φύλλο στρατιωτικού μητρώου Ν. Ζέρβα, φύλλο ποινικού μητρώου Αθαν. Κλάρα (Άρη Βελουχιώτη), κ.ά.1947-1963PRI058.06
Δήμος Μυκόνου (αρχείο) (Κ206)Αρχείο Μυκόνου: τετράδια, στα οποία έχουν αντιγραφεί ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Μύκονου. Στο 1ο τετράδιο επισυνάπτεται λυτό φύλλο με αναγραφή γεννήσεων του έτους 1859.
1859-1880PRI028.13
Μυριδάκης, Μιχαήλ (αρχείο) (Κ207)Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη:
1. Στοιχεία της επιχείρησης Γοργοποτάμου (25.11.1942),
2. Έκθεση του Άγγλου αντ/ρχη Τζων Μ. Στήβενς,
3. Έκθεση του Άγγλου συν/ρχη Κρις Γουντχάουζ,
4. Φωτοαντίγραφο φύλλου εφημερίδας τα ΝΕΑ (01.02.1979).
1942-1979PRI058.07
Μυριδάκης, Μιχαήλ (αρχείο) (Κ210)Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη: εκθέσεις, περιγραφές μαχών, επιστολές Μυριδάκη και προκήρυξη Ν. Ζέρβα προς τους ΕΔΕΣίτες, έγγραφα που αφορούν τον Ευγένιο Στράτο, εκθέσεις του στρατηγού Ζέρβα που υποβλήθηκαν το 1949 στο Υπουργείο Στρατιωτικών, κ.ά.1943-1955PRI028.16
Ρασήτ Πασά, Μεχμέτ μπουγιουρντί (Κ212)Μπουγιουρντί του βεζήρ Μεχμέτ Ρασήτ Πασά (Κιουταχή).
12/10/1825PRI028.17
Κώδικες Μητρόπολης Ανδριανούπολης (Κ213)
Κώδικες της Μητρόπολης Ανδριανούπολης (συμβολαιογραφικές πράξεις).
1889-1911PRI066.01
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας (Κ214)Ομολογίες Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας (πεντακοσίων και δύο χιλιάδων δραχμών).
1971PRI067.01
Μυριδάκης, Μιχαήλ (αρχείο) (Κ215)Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη: προσωπικές σημειώσεις του δωρητή, επιστολές προς The Colliers Magazine, Το Βήμα, χειρόγραφες σημειώσεις με τίτλο "Εξόντωση Άρη Βελουχιώτη", πρόχειρες σημειώσεις, αντίγραφα πτυχίου Μιχαήλ Μυριδάκη.1910-1957PRI058.03
Καπετανάκης, Χαράλαμπος (Κ218)
Παραχωρητήριο εθνικών γαιών (στην Επαρχία Ναυπλίας) προς τον Χαράλαμπο Καπετανάκη, Κρήτα (σύμφωνα με το νόμο περί αποικισμού Κρητών της 15ης Σεπτεμβρίου 1848).
13/11/1851PRI028.20
"Guide officiel des Communications de Grece, service d' ete 1915" (Κ223)Guide officiel des Communications de Grece, service d' ete 1915 (έκδοση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Γραφείο Τουρισμού. Τυπογραφείο Μ. Μαντζεβελάκη).
1915PRI071.01
Νικολόπουλου, Βασίλειου Κ. διαθήκη (Κ225)Ακριβές αντίγραφο της διαθήκης του Βασίλειου Κ. Νικολόπουλου & αντίγραφο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντικείμενο τη δημοσίευση της παραπάνω διαθήκης.1889,1910PRI028.23
Προσφυγικά σωματεία (Κ234)
Καταστατικά σωματείων προσφύγων:
1. Συλλόγου Προκοπιέων "Η Αναγέννησις", 1924
2. Θρακικού Κέντρου (1932, 1973)
3. Αδελφότητας Προκοπιέων "Ο όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος", 1950
4. Ένωσης Κυδωνιατών, 1971
5. Ένωσης Ποντίων Μελισσίων Αττικής, 1984.
1924-1984PRI073.01
ΕΑΜ Λογοτεχνών (Κ235)
"Οι Έλληνες λογοτέχνες στο πλευρό του λαού. Προς τους Έλληνες Διανοούμενους". Μονόφυλλο που υπογράφεται από το ΕΑΜ λογοτεχνών.
27/09/1944PRI074.01
"Νεανική Φωνή" (Κ236)
"Νεανική Φωνή", μηνιαίο περιοδικό νέων (Ιουν. 1944), τεύχ. 1, αρ. φύλλου 7.
1944PRI028.25
Τζοβάννης, Ιωάννης (Κ237)
Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου Ιωάννη Τζοβάννη από το πατριαρχικό ληξιαρχικό μητρώο.
1910PRI028.26
"Ελεύθερα Γράμματα" (Κ239)
Ελεύθερα Γράμματα "Περιοδικό της ζωντανής σκέψης", τευχ. 1-33 (05.05.1945-31.12.1945) και περίοδος Β', τεύχος 1 (15 Ιουνίου 1947).
1945, 1947PRI028.27
"Αλήθεια (La Verita)" (Κ240)
"Αλήθεια - La Verita. Εφημερίς Πολιτική, Εμπορική και Φιλολογική". Έτος Α', αρ. φύλλου 143 (20 Μαϊου 1904).
1904PRI028.28
Παπα-Γεωργίου, Γεώργιος (Κ241)
Κ 241 Ενδεικτικό Γεωργίου Παπα-Γεωργίου, μαθητή της Α' τάξης του Β' Βασιλικού Γυμνασίου (Σκιάθου;)27/6/1859PRI028.29
Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών (Κ242)Αίτηση Μηχανικών της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών προς τη Διοίκηση της Ένωσης για αναθεώρηση της εκλογής του Δ. Παππά ως εκπροσώπου του κλάδου στη Γενική Συνομοσπονδία (από αρχείο Δημητριάδη).09/10/1936PRI076.01
Αναγνωστόπουλου, Μ. (Κ243)Αντίγραφο διαθήκης Μ. Αναγνωστόπουλου.PRI028.32
"Μακεδονία ήτοι μελέτη οικονομική, γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική της Μακεδονίας" (Κ244)"Μακεδονία ήτοι μελέτη οικονομική, γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική της Μακεδονίας", εν Πειραιεί, εκ του τυπογραφείου "Σφαίρας".1896PRI028.33
"Η Δημοκοπία αγωνιζομένη να δημιουργήση αγροτικόν ζήτημα εν Ηπείρω και Θεσσαλία" (Κ245)"Η Δημοκοπία αγωνιζομένη να δημιουργήση αγροτικόν ζήτημα ε Ηπείρω και Θεσσαλία", εν Αθήναις εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά.1882PRI028.34
Οργανισμός Παλαιών Πολεμιστών Ελλάδας (Κ248)Πρόσκληση του Οργανισμού Παλαιών Πολεμιστών Ελλάδος προς τον Υφυπουργό Εργασίας Αθανάσιο Δημητράτο.31/12/1936PRI078.01
Χαψάς, Αντώνιος Φ. (Κ250)
Αντωνίου Φ. Χαψά, "Η ψυχαγωγία των αρχαίων Ελλήνων" (δακτυλόγραφο μελέτης).
1938PRI080.01
"Ορίζοντες" (ημερολόγιο) (Κ255)
Ελληνικόν Ημερολόγιον Ορίζοντες (Δ/ντής Μάριος Βαϊανός).
1944PRI028.39
"Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος" (Κ256)
"Γενική Εφημερίς της Ελλάδος", 17 Σεπτεμβρίου 1827 (απόσπασμα).
1827PRI028.40
Η Αγία Γραφή (Κ259)
Η Αγία Γραφή στην τουρκική γλώσσα (Κωνσταντινούπολη, έκδοση 1866).
1866PRI028.41
Κάβουρας, Παντελής Γκίκας (Κ271)
Αντίγραφο της διαθήκης του Παντελή Γκίκα Κάβουρα.
1897PRI028.42
Χρηματικά εντάλματα (Κ279)
Αυτοσχέδιο τεύχος με τίτλο "Χρηματικά εντάλματα πληρωμής Αυτοδιοίκησης".
1944PRI028.44
"Βιβλίον Εσόδων και Εξόδων 1884-1887" (Κ286)"Βιβλίον Εσόδων και Εξόδων 1884-1887" Ευθυμίου Δημητριάδου και Αικατερίνης Σαρδίλη.
1884-1887PRI028.48
Επιτροπεία της Φιλόμουσου Εταιρείας (Κ287)Διακήρυξη της "Επιτροπείας της εν Αθήναις Φιλομούσου Εταιρείας εν Αγγλία", που απευθύνεται στους φιλόμουσους και ευγενείς στην Αγγλία συνδρομητές της Φιλόμουσου των Αθηνών Εταιρείας.
1819PRI103.01
Καπάταης, Αλέξανδρος (Κ289)Πιστοποιητικό της Επιτροπής των Φιλελευθέρων στην Κωνσταντινούπολη του Αλέξανδρου Καπάταη.
1931PRI028.49
Τσακαρελίδης, Θ. Μ. (ποίημα) (Κ190)Μονόφυλλο με σατιρικό ποίημα "Στον Ζαχαριάδη", Λαμία 1/9/1946 (υπογράφεται από τον Θ.Μ. Τσακαρελίδη).1/9/1946PRI049.01
Γερμανικό Γραφείο Διοίκησης των Χανίων (Κ292)"Απόδειξη" του Γερμανικού Γραφείου Διοίκησης των Χανίων (Quartieramt) για διανυκτερεύσεις στρατιωτών σε κατοικίες ντόπιων.19/09/1942PRI104.01
Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου (Κ161)Έγγραφο του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου.
8/12/1960PRI047.01
Σταμάτης, Εμμανουήλ (Κ198)Χειρόγραφο διαθήκης του Σταμάτη Εμμανουήλ από το Αϊδίνι.1885PRI059.01
"Δαμαλιδοκομείο Χαριλάου Καναβατζιόγλου" (Κ216)"Δαμαλιδοκομείον Χαριλάου Καναβατζιόγλου, στρατιωτικού κτηνιάτρου. Εμβόλιον εναντίον της ευλογιάς των προβάτων".
1896PRI028.18
Μπέλης, Αντώνιος (Κ221)
Επιστολή Αντώνιου Μπέλη με θέμα τις δοσοληψίες του ιδίου με τους κληρονόμους της θείας του.1835PRI070.01
"Τα Νέα Γεωπονικά" (Κ222)Τα Νέα Γεωπονικά "Μηνιαίον Γεωργικόν Περιοδικόν" (περ. Γ' έτ. 7ον, αρ. 1), Αθήναι, Ιανουάριος 1921.
1921PRI028.22
Σύνδεσμος Λογοτεχνών (Κ238)
Καταστατικό του Συνδέσμου Λογοτεχνών, Αθήνα, 1923
1923PRI075.01
"Καταστατικόν Γενικής Οργανώσεως Παλαιών Πολεμιστών Ελλάδος. Ομοσπονδίαι" (Κ267)"Καταστατικόν Γενικής Οργανώσεως Παλαιών Πολεμιστών Ελλάδος. Ομοσπονδίαι", Αθήναι, Τύποις Ιωάν. & Αριστ. Γ. Παπανικολάου, 1935.
1935PRI091.01
"Le Petit Journal. Supplement Illustre" (Κ272)
"Le Petit Journal. Supplement Illustre (26 Απριλίου 1896). Aφιέρωμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1896PRI028.43
Τοπογραφικά διαγράμματα & χάρτες (Κ285)Φάκελος με απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα διανομής. Συνοδεύεται από είκοσι (20) και πλέον φωτοαντίγραφα τοπογραφικών διαγραμμάτων της περιοχής Αττικής (Μενίδι, Ωρωπός, Μαρκόπουλου, κλπ) και χάρτες της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Χαλκιδικής, Αττικής).
PRI028.47
Ρόμπος, Παναγιώτης & Αριστομένης (αρχείο) (Κ295)
Αρχείο Παναγιώτη και Αριστομένη Ρόμπου, δικηγόροι: φάκελοι υποθέσεων (ζητήματα κυρίως φορολογικά και ασφαλιστικά).
1925-1976PRI105.01
"Αι θυσίαι της Ελλάδος στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο, 1946" (Κ300)"Αι θυσίαι της Ελλάδος στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο, 1946", Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη ΕΛΚΑ .1946PRI028.51
"Η Εικονογραφημένη Ελλάς. Τράπεζαι, Εμπόριον, Βιομηχανία" (Κ297)
"Η Εικονογραφημένη Ελλάς. Τράπεζαι, Εμπόριον, Βιομηχανία, Αθήναι 1925". Έκδοση με σύντομες περιγραφές βιομηχανικών μονάδων, τραπεζών και επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα. Οι περιγραφές συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό.
1925PRI028.50
Α’ Συνεδρίο των εν Ρωσία Ελλήνων (Κ304)Πρακτικά του Α’ των εν Ρωσία Ελλήνων Συνεδρίου στο Ταϊγάνι.
1917PRI028.52
Πολίτης, Γ.Ι. & Σημίτης, Γ.Σ. (Κ302)
Χειρόγραφο τετράδιο νομικών σημειώσεων του δικηγορικού γραφείου Γ. Ι. Πολίτου και Γ. Σ. Σημίτου.
1927PRI107.01
Εταιρεία Αδελφών Μακρυμίχαλων, Α.Ε. -Μεσίτες Ασφαλίσεων (Κ308)Εταιρεία Αδελφών Μακρυμίχαλων Α.Ε. - Μεσίτες Ασφαλίσεων: εκθέσεις πραγματογνωμόνων (δεμένες σε τόμους και τεύχη του Οικονομικού Ταχυδρόμου), τεύχη Οικονομικού Ταχυδρόμου.1958-1980, 1981-1984PRI108.01
Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών (Ε.Ο.Ε.Α.) (Κ309)
Κοινοποίηση πίνακα διανομής υλικών ιματισμού και υπόδησης των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών (Ε.Ο.Ε.Α.)(αντίγραφο).
1944PRI028.53
Μονόφυλλο με αποσπάσματα εφημερίδων και λόγων (Κ312)
Μονόφυλλο με αποσπάσματα εφημερίδων και λόγων και μονόστηλο από ανταπόκριση του Αμερικανού δημοσιογράφου κ. Μιλς, που πρωτοδημοσιεύθηκε στην "Πρωτεύουσα" της Σμύρνης (3 Ιουνίου 1921).
1921PRI028.54
Γαλλοελληνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων (Κ313)
Εμπιστευτικό έγγραφο της Γαλλοελληνικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων προς το Υπουργείο Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων περί οικονομικών ατασθαλιών.
1936PRI117.01
"Σκέψεις τινές επί της οργανώσεως και των μελλοντικών κατευθύνσεων του εν Αιγύπτω Ελληνισμού" (Κ314)
Αθανασίου Γ. Πολίτου, Σκέψεις τινές επί της οργανώσεως και των μελλοντικών κατευθύνσεων του εν Αιγύπτω Ελληνισμού, Εκδοτικός οίκος "Γράμματα", Αλεξάνδρεια, 1931.
1931PRI160.01
Δημητράτος, Αριστείδης (αρχείο) (Κ316)
Αρχείο Αριστείδη Δημητράτου: επιστολές ψηφίσματος ομοσπονδιών και τοπικών ενώσεων.
1874-1957PRI121.01
"Η Ελλάς κατά του Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896" (Κ318)"Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Πανελλήνιον Εικονογραφημένον Λεύκωμα". Καταστήματα "Ακροπόλεως Β. Γαβριηλίδη", εν Αθήναις, εκ του Τυπογραφείου της Εστίας, Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη, 1896.
1896PRI028.57
Κωνσταντακάτος, Μ. Ε. (αρχείο) (Κ324)
Αρχείο Μ. Ε. Κωνσταντακάτου: αλληλογραφία της εταιρείας M. E. Constantacatos, Σίνα 17, Αθήνα
1959-1963PRI122.01
Ζώϊος, Δημήτριος (αρχείο) (Κ325)
Αρχείο Δημήτριου Ζωΐου: χειρόγραφα επισκεπτήρια με σημειώσεις, επιστολές, φύλλλα και αποκόμματα εφημερίδων κ.ά.
1901-1975PRI123.01
Αντωνιάδη, Σοφία (Κ327)
Τετράδιο μαθητικών σημειώσεων της Σοφίας Αντωνιάδη, Διευθύντριας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας.
1909PRI124.01
Όθωνα, επιστολογραφία (Κ371)
Χειρόγραφη επιστολή Όθωνα προς τον Ιάκωβο Ρίζο Νερουλό, Γραμματέα της Επικρατείας, περί των μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Οθωμανικής Πύλης διαφορών περί των κτημάτων της περιοχής της Θήβας.
1837PRI142.01
Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνας & Εξαδάκτυλου, Στέφανου (αρχείο) (Κ340)
Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνος και προσωπικό αρχείο Στέφανου Εξαδάκτυλου.
1960-1998PRI125.01
Σπαθάρης, Αυρήλιος (αρχείο) (Κ342)
Αρχείο του Νομικού Συμβούλου Οικουμενικού Πατριαρχείου Αυρήλιου Σπαθάρη, νομικού συμβούλου του Πατριαρχείου και γιου του καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής Ανδρέα Σπαθάρη.

Το αρχείο καλύπτει ποικίλα νομικά ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το 1957. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται φάκελοι που αφορούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη Συνθήκη των Σεβρών, τις διαπραγματεύσεις στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης καθώς και το μειονοτικό καθεστώς των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης μετά το 1923. Περιλαμβάνονται, επίσης, φάκελοι για τη διεκδίκηση κληροδοτημάτων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για το εκκλησιαστικό καθεστώς των Νέων Χωρών, το εκκλησιαστικό ζήτημα της Κρήτης και για τη δικαστική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Η αλληλογραφία του Σπαθάρη με διάφορους Κωνσταντινουπολίτες παρέχει στοιχεία για την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως πληροφορίες για την οικονομική και εκπαιδευτική κατάσταση της μειονότητας, τις διενέξεις και τις αλληλοκατηγορίες στους κόλπους του Πατριαρχείου κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία μεταξύ προσφύγων στα καραμανλίδικα, όπου προβάλλονται πτυχές της κοινωνικής ζωής των τουρκόφωνων προσφύγων μετά την Ανταλλαγή των Πληθυσμών.1888-1983PRI006.01
Διαμάντης, Κωνσταντίνος (αρχείο) (Κ345)
Προσωπικό αρχείο Κωνσταντίνου Διαμάντη: προσωπικές σημειώσεις, βιβλία και ανάτυπα από την προσωπική του βιβλιοθήκη, το περιεχόμενο των οποίων αναφέρεται σε θέματα Ηπειρωτικά, λαογραφικά, εκπαιδευτικά, αρχειακά κλπ.
1820-2000PRI128.01
Δούκας, Βασίλειος (αρχείο) (Κ346)
Αρχείο Βασίλειου Δούκα. Επιστολικά δελτάρια, οικογενειακές φωτογραφίες, έξι λευκώματα (φωτογραφικά και άλλα), χειρόγραφες σημειώσεις, σημειωματάρια (σκίτσα, συλλογές ποιημάτων, εκθέσεις, μεταφράσεις κλπ), δακτυλογραφημένο κείμενο (κολοβό) σχετικό με την ιστορία των προγόνων του Βασίλειου Δούκα (φωτοτυπία).
1887-1963PRI129.01
ΑΣΠΙΔΑ, δίκη (Κ348)
Πρακτικά ανακριτικής διαδικασίας της δίκης του ΑΣΠΙΔΑ.

1966PRI028.59
Dimitrino & Co, καπνοβιομηχανία (αρχείο) (Κ349)
Αρχείο καπνοβιομηχανίας Dimitrino & Co: αλληλογραφία της καπνοβιομηχανίας Dimitrino & Co, πίνακες παραγγελιών και λογαριασμών, αποδείξεις, χαρακτικά ετικετών κουτιών τσιγάρων.
1900-1960PRI130.01
Πούλος, Αναστάσιος (αρχείο) (Κ356)Αρχείο δικηγόρου Αθηνών Αναστάσιου Πούλου.Το αρχείο αποτελείται από φακέλους υποθέσεων των ετών 1973-1987, κυρίως 1979-1987. Περιλαμβάνει ποικίλο αποδεικτικό υλικό, δικαστικές αποφάσεις, προτάσεις, εξώδικα, αιτήσεις, μαρτυρικές καταθέσεις, σημειώσεις για τις δικηγορικές υποθέσεις αστικού δικαίου. Τα θέματα είναι κυρίως: διατροφές, ασφαλιστικά μέτρα, μισθώσεις, κτηματικές διαφορές, μισθώσεις ακινήτων, θέματα ενοχικού δικαίου κ.ά. Μεγάλο μέρος των πελατών του γραφείου προέρχονται από την περιοχή Ζωγράφου - Γουδί ενώ υπάρχουν και λίγες περιπτώσεις πελατών εκτός Αττικής.
1973-1987PRI135.01
"Επαγγελματικός Κατάλογος Συνδρομητών Τηλεφώνου 1947, 1964 και Οδηγός Ταχυδρομικών Τομέων 1962, 1964" (Κ359)
"Επαγγελματικός Κατάλογος Συνδρομητών Τηλεφώνου 1947, 1964 και Οδηγός Ταχυδρομικών Τομέων 1962, 1964".
1947, 1962, 1964PRI028.61
Ράμφος, Ιωάννης Σπ. (αρχείο) (Κ361)
Αρχείο Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Σπ. Ράμφου:
1. Έγγραφα Κιμώλου / Αρχείο Πρωτοπρεσβυτέρου (1752-1961, 2 φάκελοι).
2. Αρχείο Αρχιερατικού Επιτρόπου Κιμώλου (1727-1955, 2 φάκελοι) με έγγραφα δικαιοπρακτικά, εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά, τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατικής εξουσίας, εγκυκλίους κλπ.
1719-1955 PRI138.01
Χριστοδούλου, Δημήτριος (συλλογή) (Κ362)Συλλογή Δημήτριου Χριστοδούλου: ψηφίσματα συνδικαλιστικών οργάνων, οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης και ομοσπονδιών συνταξιούχων και έντυπα σχετικά με τη διεκδίκηση Γερμανικών οφειλών.
2003-2010PRI002.02
Ανωμερίτης, Γεώργιος (αρχείο) (Κ368)
Αρχείο Γεώργιου Ανωμερίτη:
1. Έγγραφα και χειρόγραφα του Κόμματος της Σοσιαλιστικής Πρωτοβουλίας και της Σοσιαλιστικής Νεολαίας Ελλάδας (ΣΝΕ) 1976-1979,
2. Έντυπα, έγγραφα και χειρόγραφα του Κόμματος της Συμμαχίας των Προοδευτικών και Αριστερών Δυνάμεων, 1977
3. Έντυπο υλικό από τις εκλογές του 1974 και το Δημοψήφισμα,
4. Δημοσιεύματα σχετικά με την πολιτική δράση του Γ. Ανωμερίτη.
1976-1979, 1970-2009PRI011.01
Ε.Γ. Λαδόπουλου Α.Ε., χαρτοποιΐα (αρχείο) (Κ373)
Αρχείο χαρτοποιΐας Ε. Γ. Λαδόπουλου Α.Ε.: βιβλία απογραφής, παργωγής, παρουσιολόγια, δελτία ημερήσιας παραγωγής και δυνάμεως διαλογής, παράπονα πελάτων, ημερολόγιο κοπτικής, μεταβολές και καρτέλες προσωπικού, δείγματα φακέλων αλληλογραφίας παραγωγής του εργοστασίου και φωτογραφίες.
1965-1989PRI143.01
3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών (αρχείο) (Κ388)
3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών: βιβλία Ταμείου, Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Πρωτοκόλλου, Διεκπεραιώσεως, Αναλυτικά Ημερολόγια Ταμείου κ.λπ., καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού καταστατικού του Συλλόγου.

1977-2001PRI147.01
Κούνδουρος, Ρούσος (Κ376)Οκτώ θεματικοί φάκελοι με τεκμήρια – αλληλογραφία, ημερολόγια, ομιλίες, δημοσιεύματα - σχετικά με τη σταδιοδρομία του σκηνοθέτη Ρούσου Κούνδουρου, πατέρα του Τίτου Κούνδουρου, καθώς και υλικό σχετικό με εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις μετά το θάνατό του. 1858-2013PRI007.01
Νικολαΐδη, Αλέξανδρου οικογένεια (αρχείο) (Κ378)Αρχείο οικογένειας Αλεξάνδρου Νικολαΐδη:
1. Λεύκωμα με επικολλημένα έγγραφα που αφορούν την αστική κατάσταση, επαγγελματική ζωή και προσφυγική αποκατάσταση της οικογένειας,
2. Κλασέρ με εμπορική αλληλογραφία σχετική με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

1894-1959PRI008.01
Αρχείο Βασίλη ΜαγγίναΤο αρχείο του ιδιαίτερου πολιτικού γραφείου του Βασίλη Μαγγίνα περιλαμβάνει έγγραφα, αποκόμματα τύπου, φωτογραφίες σχετικές με την πολιτική του δράση. 1975-2010PRI010.01
Κούνδουρος, Ρούσος (Κ376)Η συλλογή περιλαμβάνει τεκμήρια της δραστηριότητας του Ρούσου Κούνδουρου καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία συλλεχθέντα από τον κ. Τίτο Κούνδουρο, γιο του Ρούσσου Κούνδουρου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 1) Φάκελος με ένδειξη «Βιβλίο επιστολών – κατασκευή υδραγωγείου - ημερολόγιο» που περιλαμβάνει: α) Ημερολόγιον, β) βιβλίο αντιγραφής επιστολών και έναν φάκελο με ένδειξη «Κατασκευή σωληνωτού υδραγωγείου εις θέσιν Κορακάς Μεραμβέλλου». 2) Φάκελος με ένδειξη «Δικηγορικά Γραφεία Ρούσσου και Ιωσήφ Κούνδουρου – δικογραφίες – διάδικοι Κούνδουροι» που περιλαμβάνει τριάντα υποφακέλους υποθέσεων που ανέλαβαν τα δικηγορικά γραφεία Ρούσσου και Ιωσήφ Κούνδουρου κατά την περίοδο 1911 – 1948. 3) Ένα αντίτυπο του βιβλίου του Γιάννη Γ. Κούνδουρου, Το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας των Κούνδουρων: Συσχέτιση με την ιστορία, τον τόπο, την παράδοση, την πολιτική, τον πολιτισμό και τις τέχνες, Αργ. Καραμήτσος, χ.τ.ε. 2013. Μία εκτύπωση φωτογραφίας του Ρούσσου Κούνδουρου, μία δισέλιδη φωτοτυπία με αποσπάσματα επιστολών του Ρ. Κούνδουρου, ένα δισέλιδο εκτυπωμένο δακτυλόγραφο βιογραφικό σημείωμα του Ρ. Κούνδουρου και ένα τετρασέλιδο εκτυπωμένο δακτυλόγραφο κείμενο ομιλίας για την επέτειο 70 χρόνων από την εκτέλεση του Ρ. Κούνδουρου. 1911-2013 PRI007.02
Καλαϊτζής, Παναγιώτης (αρχείο) (Κ380)Αρχείο Παναγιώτη Καλαϊτζή: εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Κέντρου Ιμβριακών και Τενεδιακών Σπουδών Μελβούρνης. Περιλαμβάνονται χειρόγραφες επιστολές του Καλαϊτζή προς Έλληνες πολιτικούς, δημοσιογράφους, παράγοντες της ομογένειας σχετικές με την οικονομική, πολιτική και πολιτιστική κατάσταση στην Ελλάδα και τους Έλληνες της Αυστραλίας.
1986, 2003, 2013-2015PRI009.01
Αρχείο του πρώην Υπουργού Β. ΜαγγίναPRI010
Μίχος, Δημήτριος (Κ382)
Χειρόγραφο με τα απομνημονεύματα του Δημήτριου Μίχου, αρχηγού του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου, το οποίο καλύπτει τα γεγονότα από την επιστράτευση του 1940 έως το 1942. Το χειρόγραφο περιέχει διορθώσεις ενός επιμελητή (1954) και μάλλον προοριζόταν για έκδοση.

1954PRI016.01
Τσιγάρας, Γρηγόριος & Καραπιδάκης, Νικόλαος (συλλογή) (Κ384)Συλλογή φωτογραφιών Γρηγόριου Τσιγάρα- Νικόλαου Καραπιδάκη: αντίγραφα φωτογραφιών από περιοδικά. Αφορούν την Αίγυπτο, κυρίως την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του Νάσερ (1950-1956).
1919-1956PRI028.76
Ανεστάκος, Κωνσταντίνος, Α. (αρχείο) (Κ394)
"Αρχείο Κωνσταντίνου Α. Ανεστάκου (αρχιτέκτονα-μηχανικού):
αρχιτεκτονικά σχέδια και φάκελοι της εταιρείας «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.»."

PRI150.01
Ριανκούρ, Λουΐζα (αρχείο) (Κ395)

Διασωθέν τμήμα του αρχείου της Λουΐζας Ριανκούρ:
1. Εικοσιοκτώ (28) πρωτότυπες επιστολές: αλληλογραφία της Λ. Ριανκούρ με τον Παύλο Μελά, τον Μάρκο Δραγούμη, τηλεγραφήματα του Παύλου Μελά, αλληλογραφία που αφορά δωρεές/συνδρομές υπέρ εθνικών αγώνων κ.λπ. (1899-1913).
2. Φάκελοι σχετικοί με την προετοιμασία έκδοσης των επιστολών του Παύλου Μελά: δακτυλόγραφες μεταγραφές, χειρόγραφα εισαγωγικού σημειώματος, τεκμηριωτικό υλικό για την Ριανκούρ, κλπ.1899-1913PRI019.01
"Etablis" (αρχείο) (Κ398)
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών-""Αρχείο"" Etablis:
1. Τα τέσσερα (4) πρώτα dvd περιέχουν ψηφιακά αντίγραφα των τόμων/βιβλίων, στα οποία καταγράφηκαν από την Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών τα στοιχεία των Κωνσταντινουπολιτών που χαρακτηρίστηκαν ως Etablis και εξαιρέθηκαν της Ανταλλαγής, όπως προέβλεπε η Συνθήκη της Λωζάνης (72 βιβλία αποθηκευμένα σε αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους).
2. Το πέμπτο (5ο) dvd περιέχει το τελικό προϊόν της καταγραφής των στοιχείων από την Οικουμενική Συνομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.
1927-1931PRI153.01
Αρχείο Ναυσικάς ΑσβεστάPRI020.01
Γρατσίας, Μιχάλης (αρχείο) (Κ401)
Αρχείο του δημοσιογράφου, εκδότη, αντιστασιακού και επιμελητή εντύπων και βιβλίων Μιχάλη Γρατσία. Αφορά:
1. Το αρχείο της έκδοσης της εφημερίδας ""Τ’ Απεράθου"",
2. Δεμένα φύλλα Ναξιακών εφημερίδων,
3. Το αρχείο της έκδοσης του περιοδικού ""Νέο Αυτοκίνητο"",
4. Τη συμμετοχή του Μ. Γρατσία σε οργανώσεις αναγνώρισης της Εθνικής Αντίστασης,
5. Τη συμμετοχή του στο Σύλλογο Βιβλιοθήκης Μ. Γλέζου.

Στο αρχείο περιλαμβάνοντα, επίσης, φωτογραφίες προσωπικές, οικογενειακές κ.ά, κυρίως από την κοινωνική και πολιτιστική ζωή των Κυκλάδων.

1924-2011PRI022.01
Εθνικό Κόμμα Χιτών (αρχείο) (Κ404)
Αρχείο Εθνικού Κόμματος Χιτών: ατομικά δελτία/ταυτότητες μελών (με φωτογραφία) του Εθνικού Κόμματος Χιτών.
1946-1947PRI024.01
Κομούτου, οικογένεια (αρχείο & βιβλιοθήκη) (Κ405)
Αρχείο & Βιβλιοθήκη οικογένειας Κομούτου.
PRI025.02
Αρχείο Αγγελικής Χαρίτου513 ερωτηματολόγια μαθητών και γονέων από 31 σχολεία της χώρας στο πλαίσιο της έρευνας με τίτλο: «Κοινωνικές τάξεις στην Ελλάδα: εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στον 21ο αιώνα» που πραγματοποίησε η Α. Χαρίτου κατά τη σύνταξη της διδακτορικής της διατριβής PRI027.01
Εθνικής Τράπεζας, μετοχές (Κ36στ)Οκτώ (8) έντυπες μετοχές της επί Καποδίστρια Εθνικής Τράπεζας.χ.χ.PRI174.02
Κορωναίος, Πάνος (Κ3α_2) Αλληλογραφία στρατηγού Πάνου Κορωναίου.1860-1868PRI034.01
Κορωναίος, Πάνος (Κ3α_3) Αλληλογραφία στρατηγού Πάνου Κορωναίου.1871-1897PRI034.01
Γιατράκου, οικογένεια (Κ6α)Αλληλογραφία των στρατηγών του Αγώνα αδελφών Γιατράκου:
1. Έγγραφα του έτους 1824,
2. Έγγραφα του 1825,
3. Έγγραφα του 1826
4. Έγγραφα του 1827,
5. Έγγραφα του 1828,
6. Έγγραφα του 1829.
1824-1829PRI036.03
Γιατράκου, οικογένεια (Κ7α)Αλληλογραφία των στρατηγών του Αγώνα αδελφών Γιατράκου:
1. Έγγραφα των ετών 1830-1836,
2. Έγγραφα των ετών 1837-1840,
3. Έγγραφα των ετών 1841-1844,
4. Έγγραφα των ετών 1845-1849,
5. Έγγραφα των ετών 1850-1850,
6. Έγγραφα των ετών 1860-1872.
1830-1872PRI036.03
Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ13)Έγγραφα αλληλογραφίας (εισερχόμενα) της εν Ερμουπόλει Κεντρικής Επιτροπής των Κρητών από την Επανάσταση της Κρήτης το 1865 & έπειτα:
1. Εβδομήντα (70) έγγραφα Ιανουαρίου 1867,
2. Ογδόντα δύο (82) έγγραφα Φεβρουαρίου 1867,
3. Ενενήντα έξι (96) έγγραφα Μαρτίου 1867,
4. Εκατό εικοσιτρία (123) έγγραφα Απριλίου 1867,
5. Εκατό εβδομήντα ένα (171) έγγραφα Μαΐου 1867,
6. Επτά (7) έγγραφα Ιουνίου 1867.
1867PRI173.03
Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ15) Έγγραφα αλληλογραφίας (εισερχόμενα) της εν Ερμουπόλει Κεντρικής Επιτροπής των Κρητών από την Επανάσταση της Κρήτης το 1865 & έπειτα:
1. Εκατό σαράντα δύο (142) έγγραφα Ιανουαρίου 1868 ,
2. Εκατό τριάντα έξι (136) έγγραφα Φεβουαρίου 1868,
3. Εκατό τριάντα ένα (131) έγγραφα Μαρτίου 1868,
4. Εκατό εικοσιπέντε (125) έγγραφα Απριλίου 1868,
5. Εκατό σαράντα τρία (143) έγγραφα Μαΐου 1868,
6. Εκατό δεκαπέντε (115) έγγραφα Ιουνίου 1868.
1868PRI173.04
Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ14)Έγγραφα αλληλογραφίας (εισερχόμενα) της εν Ερμουπόλει Κεντρικής Επιτροπής των Κρητών από την Επανάσταση της Κρήτης το 1865 & έπειτα:
1. Εκατό τριάντα έξι (136) έγγραφα Ιουλίου 1867,
2. Εκατό εξήντα έξι (166) Αυγούστου 1867,
3. Εκατό πενήντα πέντε (155) έγγραφα Σεπτεμβρίου 1867,
4. Εκατό δέκα (110) έγγραφα Οκτωβρίου 1867,
5. Ενενήντα επτά (97) έγγραφα Νοεμβρίου 1867,
6. Εκατό εικοσιτέσσερα (124) έγγραφα Δεκεμβρίου 1867.
1867PRI173.05
Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ16)Έγγραφα αλληλογραφίας (εισερχόμενα) της εν Ερμουπόλει Κεντρικής Επιτροπής των Κρητών από την Επανάσταση της Κρήτης το 1865 & έπειτα:
Α.
1. Εκατό εικοσιπέντε (125) έγγραφα Ιουλίου 1868,
2. Εκατό τριάντα τρία (133) έγγραφα Αυγούστου 1868,
3. Εκατό σαράντα ένα (141) έγγραφα Σεπτεμβρίου 1868,
4. Εκατό τριάντα πέντε (135) έγγραφα Οκτωβρίου 1868,
5. Εκατό τριάντα έξι (136) έγγραφα Νοεμβρίου 1868,
6. Εκατό δύο (102) έγγραφα Δεκεμβρίου 1868.
Β.
1. Εβδομήντα τρία (73) έγγραφα 1869,
2. Δύο (2) έγγραφα των ετών 1876-1877, ογδόντα επτά (87) έγγραφα 1878, είκοσι (20) έγγραφα 1879.
1868PRI173.06
Εθνικής Τράπεζας, λογιστικά βιβλία (Κ17β)Δύο (2) βιβλία λογιστικά της Εθνικής Τράπεζας επί Καποδίστρια:
1. "Ταμείον της Εθνικής Τραπέζης", που αναγράφει μερίδες Δούναι και Λαβείν (από 1 Μαρτίου 1830-27 Ιανουαρίου 1833),
2. Βιβλίο συναλλαγματικών Εθνικής Τράπεζας, περιέχον αντίγραφα αυτών (από 15 Φεβρουαρίου 1830-30 Ιουνίου 1831).
1830-1833PRI174.01
Επιτροπής Ταμείου Συντάξεων Κέρκυρας, Πρακτικά (Κ17γ_1)Πρακτικά της Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεων Κέρκυρας (από 14 Αυγούστου 1857-11 Ιανουαρίου 1862).1857-1862PRI175.01
Άργους, χάρτης (Κ17γ,4)Χάρτης τοπογραφικός της πόλης Άργους, που σχεδιάστηκε με εντολή του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια υπό R. de Borroczun το Μάρτιο του 1831.1831PRI028.10
Παπαδόπουλου-Βρετού, Ανδρέα (αρχείο) (Κ21)Αρχείο Ανδρέα Παπαδόπουλου-Βρετού
Β. Έγγραφα:
1. Διάφορα έγγραφα της οικογένειας Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού (1724-1864),
2. Είκοσι δύο (22) επιστολές προς Αντώνιο Παπαδόπουλο,
3. Δεκαεννέα (19) έγγραφα αφορώντα στην Ελισάβετ Παπαδοπούλου,
4. Τετράδιο περιέχον υπόμνημα επιγραφόμενο "Ossequiosa rappresentanza...",
5. Είκοσι (20) επιστολές και έγγραφα αναφερόμενα στην έκδοση του "Ελληνικού Καθρέπτου",
6. Τρία (3) χειρόγραφα τετράδια,
7. Έντυπο "Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας",
8. Σημείωμα επιγραφόμενο "Sommario della questione tra Craufurg e il Dr. Papadopoulou Vreto",
9. Σημείωμα περιέχον διατριβή περί Σκενδέρμπεη,
10. Έντυπος προκήρυξη Σπυρίδωνα Ζαμπελίου προς Λευκαδίτες,
11. Τετράδιο περιέχον υπόμνημα επιγραφόμενο "Expose des faits...",
12. Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού διπλώματα,
13. Διάφορα έγγραφα αφορώντα στη δράση του Βρετού,
14. 5 σχολικά και πανεπιστημιακά πιστοποιητικά Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού,
15. Διπλώματα και τιμητικές διακρίσεις,
16. Τριακόσιες είκοσι δύο (322) επιστολές προς Ανδρέα και Μαρίνο Παπαδόπουλο Βρετό.
PRI050.01
Εθνική Εταιρεία (αρχείο) (Κ196β)Αρχείον Εθνικής Εταιρείας.1896-1897PRI057.01
Πετρώφ, Ιωάννης (Κ76β)Δωρεά Χαράλαμπου Ζυμβρακάκη, στην οποία περιέχονται αρχειακά στοιχεία του Φιλέλληνα ιστορικού συγγραφέα Πετρώφ Μόσχας:
Β. Χάρται
(1. Άτλας του υπέρ Ανεξαρτησίας των Ελλήνων Ιερού Αγώνος 2. Ικαρία 3. Επτάνησος 4. Κυκλάδες 5. Σύρος-Τήνος-Νάξος-Σαντορίνη 6. Ύδρα 7. Σαλαμίς 8. Κύθηρα 9. Λήμνος 10. Σάμος 11. Ψαρά 12. Αστυπάλαια 13. Κώς 14. Ρόδος 15. Πάτμος 16. Παρνασσίς 17. Δωρίς 18. Αχαΐα 19. Λοκρίς 20. Λαμία-Αλαμάνα-Γραβιά-Θερμοπύλαι 21. Ακαρνανία 22. Αιτωλία 23. Ήλις 24. Αρκαδία 25. Λακωνία 26. Μεσσηνία 27. Πυλία 28. Κορινθία 29. Μεγαρίς 30. Βοιωτία 31. Ήπειρος 32. Αίγινα 33. Εύβοια 34. Τένεδος 35. Χίος 36. Μακεδονία 37. Αττική 38. Ίμβρος 39. Σκόπελος 40. Θεσσαλία 41. Μεσολόγγιον 42. Κύπρος 43. Λέσβος και 44. Αργολίς).
PRI062.02
Μιστριώτης, Γεώργιος (αρχείο) (Κ92γ)Προσωπικό αρχείο του Γεώργιου Μιστριώτη, περιλαμβάνον ακέφαλα ή κολοβά χειρόγραφα τυπωθέντων συγγραμμάτων αυτού, ιδιωτικές επιστολές, φωτογραφίες, επισκεπτήρια, τίτλους σπουδών, διπλώματα παρασήμων, γράμματα Πατριαρχών Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολης, σχέδια ομιλιών και μαθημάτων, κ.ά. 1832-1917PRI089.01
Εθνική Οργάνωση Κρήτης (Ε.Ο.Κ.) (αρχείο) (Κ93β)Αρχείο Εθνικής Οργάνωσης Κρήτης (Ε.Ο.Κ.) Νομού Χανίων υπό πρόεδρο Νικ. Ιω. Σκουλά. Βιβλίο δακτυλογραφημένο με τον τίτλο "Αποφάσεις Κ.Δ.Ε. (=Κοινής Διοικητικής Επιτροπής) ληφθείσαι εις Παναγιά. Βιβλίο 2", περιλαμβάνον τις πράξεις της Κοινής Διοικητικής Επιτροπής των δύο Οργανώσεων Ε.Α.Μ.-Ε.Ο.Κ. Νομού Χανίων, κατόπιν της από 15-09-1944 συναφθείσης στην Τρομάρισσα μεταξύ αυτών συμβάσεως και συμπληρωθείσας στη Ζούρβα την 24 του ίδιου μήνα. Η Κ.Δ.Ε. είχε έδρα την Παναγιά Κεραμειών και επείχε θέση τοπικής Κυβέρνησης του Νομού. 1941-1963PRI090.02
Εθνική Οργάνωση Κρήτης (Ε.Ο.Κ.) (αρχείο) (Κ93γ)Αρχείο Εθνικής Οργάνωσης Κρήτης (Ε.Ο.Κ.) Νομού Χανίων υπό πρόεδρο Νικ. Ιω. Σκουλά. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. Εμπιστ. 68 από 30-04-1963 έγγραφο του Δημάρχου Χανίων Νικ. Σκουλά, τέως Προέδρου της Ε.Ο.Κ. Χανίων, δακτυλογραφημένο, προς το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Β5-ΔΕΟΛ-Τμήμα IV) ΒΕΤ 902, περί της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης. 1941-1963PRI090.03
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100β)Αρχείο εκ Κερκύρας των οικογενειών Σπάδα και Κογεβίνα: συμβολαιογραφικές πράξεις.1846-1929PRI098.02
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100γ)Αρχείο εκ Κερκύρας των οικογενειών Σπάδα και Κογεβίνα: δικόγραφα.1836-1932PRI098.03
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100δ)Αρχείο εκ Κερκύρας των οικογενειών Σπάδα και Κογεβίνα: ποικίλα (αποδεικτικά, πιστοποιητικά, επιστολές, τηλεγραφήματα, οικογενειακά, κτηματικά, μισθώσεις-Libelli, σύμμεικτα).1752-1941PRI098.04
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100ε)Αρχείο εκ Κερκύρας των οικογενειών Σπάδα και Κογεβίνα: επτά (7) έντυπα.χ.χ.PRI098.05
Αντωνιάδης, Εμμανουήλ (αρχείο)(Κ31)Αρχείο Εμμανουήλ Αντωνιάδου του Κρητός:
Α' Μέρος: Κρητικά (Ιούλιος 1841),
Β' Μέρος: Κρητικά (Αύγουστος-Δεκέμβριος 1841).
1786-1882PRI100.01
Αντωνιάδης, Εμμανουήλ (αρχείο) (Κ30)Αρχείο Εμμανουήλ Αντωνιάδου του Κρητός:
Α' Μέρος: Κρητικά (Ιανουάριος -Απρίλιος 1841),
B' Μέρος: Κρητικά (Μάϊος 1841),
Γ' Μέρος: Κρητικά (Ιούνιος 1841).
1786-1882PRI100.01
Αβέρωφ, Α. (Κ109δ_4)Έξοδα κηδείας του Α. Αβέρωφ, 25 Μαΐου 1910.1910PRI028.56
Γεωργιάδης, Αθανάσιος (Κ109δ_5)Λεύκωμα Αθανάσιου Γεωργιάδη Μηχανικού, περιέχον αλληλογραφία των ετών 1879-1914.1879-1914PRI120.01
Βούρου, οικογένεια (Κ109στ)Κατάστιχο λογιστικό της οικογένειας Βούρου.1851-1883PRI126.01
"Απόβασις εις Σμύρνην 1919" (Κ109η)Φάκελος υπό τον τίτλο "Απόβασις εις Σμύρνην 1919" περιέχων στοιχεία της Μικρασιατικής εκστρατείας.1919-1923PRI028.58
Μητσόπουλου, οικογένεια (Κ109θ)Φάκελος οικογένειας Μητσόπουλου.1831-1890PRI127.01
Φιλάρετος, Γεώργιος (αρχείο) (Κ113β)Περιλαμβάνει τεκμήρια σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημόσια από τον Γεώργιο Φιλάρετο επίκληση των ευθυνών του βασιλιά Κωνσταντίνου (εν όψει των εθνικών συνεπειών της ουδετερότητας της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο), τα αντίποινα του Κωνσταντινικού καθεστώτος, με έφοδο και λαφυραγώγηση της οικίας του από επίστρατους το 1916 και την ποινική δίωξη υπευθύνων από τον ίδιο.1916-1922PRI132.03
Χριστομάνος, Κωνσταντίνος (Κ50ε)Χειρόγραφο 21 φύλλων άνευ τίτλου διά χειρός Κωνσταντίνου Χριστομάνου. χ.χ.PRI181.02
Αρχείο Ναυσικάς Μαρκογιαννάκη-Παππά1. Πέντε χειρόγραφα ετήσια ημερολόγια της Ναυσικάς Μαρκογιαννάκη-Παππά (1941-1945)
2. Αυτόγραφο σημείωμα της Ναυσικάς Μαρκογιαννάκη-Παππά ως σύνοψη του περιεχομένου των ημερολογίων της.
3. Δίτομη έκδοση των ημερολογίων με τίτλο: «Με τα μάτια της Ναυσικάς»1. Τα δύσκολα χρόνια 1941-1942 (εκδ. Πορεία. 2010) και 2. Προσδοκώντας το τέλος του πολέμου 1943-1945 (2014).
PRI189.01
1 to 10 (297)
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν την έκθεση «ΓΑΚ-ART: Αφηγήσεις & Αναγνώσεις».

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, 28 σύγχρονοι καλλιτέχνες εμπνέονται από αρχειακά τεκμήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους που αφηγούνται...Read more
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σαν καράβι μικρό που λιμάνι θα πιάσει» προσφέρεται διαδικτυακά σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης με τίτλο "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα", που συνδιοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία...
Read more
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ίδρυμα Ευγενίδου και Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», την έκθεση "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης" (Α. Κάλβος, Ωδή προς Αγαρηνούς) 1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα.

Σπάνια αρχειακά τεκμήρια και μουσειακά κειμήλια των Γενικών Αρχείων του Κράτους αναδεικνύουν την ιστορική πορεία και την...Read more
Newsletter Ιουλίου - Αυγούστου
.
Το Newsletter για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είναι έτοιμο. Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και τα τελευταία νέα από τον χώρο της αρχειονομίας.Read more
«Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέσα από τα αρχεία»

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcasts «λέγειν & ιστορείν» φιλοξενείται η ερευνήτρια οικονομικής και ναυτιλιακής ιστορίας Δρ. Κατερίνα Γαλάνη.

Η συζήτηση με την ιστορικό αναπτύσσεται γύρω από την πρόσφατη ιστορική έρευνα για τον Αγώνα στη θάλασσα και ξεδιπλώνει τον πλούτο του αρχειακού υλικού....
Read more
ΕΒΓΗΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΙΑ
Η έκδοση «Εβγήκαμεν εις τα πανία» αποτελεί ένα προσωπικό ημερολόγιο καταστρώματος πολεμικού σκάφους του Αγώνα. Πρόκειται για το χειρόγραφο ημερολόγιο που διατηρούσε ο πλοίαρχος του πλοίου «Μιλτιάδης», Γεώργιος Σαχίνης, από το 1824 ως το 1827 και στο οποίο καταγράφονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, υπό τις οδηγίες του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, και η καθημερινότητα...
Read more
Επίσημη Παρουσίαση Έκθεσης στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

 
Δελτίο Τύπου επίσημης παρουσίασης της έκθεσης ...

Read more
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα Αρχείων και σας περιμένουμε να επισκεφθείτε την Έκθεση «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στην Θάλασσα» στον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - ΓΑΚ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία 1821-2021 / Initiative 1821-2021. Δείτε το trailer της Έκθεσης!
ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ανακοινώνουν την έναρξη της Ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Ακολουθήστε μας στην εικονική περιήγηση στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, όπου μπορείτε να δείτε, ...

Read more
Συμμετοχή των Γ.Α.Κ. σε Ημερίδα του 1ου και 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε συνεργασία με το 1ο και 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, διοργάνωσαν στις 25 Φεβρουαρίου 2021, Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Το 1821 μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους», όπου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα τεκμήρια που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία από το ιστορικό αρχείο του 1821,...

Read more
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, κατόπιν πρόσκλησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της επίσκεψης.