Κ: Από Δημόσιους Φορείς

ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Τελωνείο Σπετσών (Κ36β)Βιβλίο μεταφερομένων πραγματειών του Τελωνείου Σπετσών (1835).1835ADM412.01
Τελωνείο Αστακού (Κ36γ)Βιβλίο μεταφερομένων πραγματειών του Τελωνείου Αστακού (1837).1837ADM413.01
Βουλευτικού Σώματος, διακήρυξη (Κ35θ)Διακήρυξη του Βουλευτικού Σώματος προς το Πανελλήνιο εκδοθείσα στην Τριπολιτσά.1824ADM471.01
Υπουργείου Οικονομικών (σύμμεικτη συλλογή) (Κ54γ)Φάκελος παραληφθείς εκ του Υπουργείου Οικονομικών των ετών 1903-1923, που περιέχει νεότερα διοικητικά έγγραφα περί ποικίλων υποθέσεων:
1. Εισαγωγή προπλασμάτων διά την ίδρυσιν του ανδριάντος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 27 Μαΐου 1909.
2. Δωρεά οικοπέδου στην Αρχαιολογική Αμερικανική Εταιρία.
3. Περί απαλλαγής εισιτηρίων Εθνικής Επινικείου Εορτής εν Σταδίω από τέλος θεαμάτων.
4. Απολογισμός Κεντρικής Επιτροπής προς σχηματισμό Εθνικού Στόλου χρήσεως 1907.
5. Ομοίως απολογισμός χρήσεως 1903.
6. Αναφορά Νομάρχου Ηρακλείου περί μεροληπτικής φορολογίας, η οποία φέρει δυσφορία στις λαϊκές τάξεις, 14 Ιανουαρίου 1925.
7. Κατάσταση κινήσεως ενσήμων στις Νέες Χώρες.
8. Επιθεώρηση Ταμείου Μεοσολογγίου, 1900.
1903-1923ADM435.01
Υπουργείο Επισιτισμού (αρχείο) (Κ67α)Φάκελοι εγγράφων που έχουν επιλεχθεί από το αρχείο του πρώην Υπουργείου Επισιτισμού της περιόδου 1941-1945. Το υλικό του αρχείου περιλαμβάνει υλικό που παρήχθη από το Υφυπουργείο Αγορανομίας, το Υπουργείο Επισιτισμού και ελάχιστα από τα Υπουργεία Εφοδιασμού και Διανομών. 1941-1945ADM294.01
Νομαρχία Καβάλας (Κ108β)Φάκελος της Νομαρχίας Καβάλας, που περιέχει έγγραφα αναφερόμενα στην εχθρική Κατοχή και τη δράση των Κομμουνιστών στη Βόρεια Ελλάδα.1945-1947ADM415.03
Νομαρχία Πειραιά (σύμμεικτη συλλογή) (Κ115δ)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων:
1. Δημοτικού Σχολείου Ποταμού - Κυθήρων,
2. Γενικής Επιθεωρήσεως Μ. Εκπαιδεύσεως Πειραιώς,
3. Επιθ/σεως Δημ. Σχολείων Α΄ Περιφέρειας Πειραιώς,
4. Του αρχείου Δημοτικού Σχολείου Λιμεναρίων Αίγινας.
1940-1949ADM415.04
ΚΣΤ' Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά (Κ115στ)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων επιλεχθέντων εκ των αρχείων της ΚΣΤ' Γενικής Επιθεώρησης Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά.1940-1950ADM476.01
Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας (συλλογή) (Κ115ζ)Μικρά συλλογή του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας.1940-1950ADM477.01
Κεντρικής Επιτροπής Διαχείρισης Τροφίμων ΕΜ-ΕΛ, Πρακτικά Συνεδριάσεων (Κ116α)Βιβλίο καταχωρίσεως Πρακτικών Συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαχειρίσεως Τροφίμων ΕΜ-ΕΛ.1945ADM478.01
Ευρυτανίας, έγγραφα (συλλογή) (Κ116β)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων (σε αντίγραφα) των χρόνων της Κατοχής και του "Συμμοριτοπολέμου": Δασαρχείου Καρπενησίου, Δήμου Καρπενησίου, Κοινότητας Βραγγιανών, Καρίτσης, Μυρίκης, Νεράϊδας και Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας.1940-1950ADM415.05
Μικτό Γυμνάσιο Μεσσήνης (συλλογή) (Κ116γ)Μικρά συλλογή εντύπων υπό του Μικτού Γυμνασίου Μεσσήνης:
1. Σ.Α.Σ.Κ.Ε. "Έργα και ημέραι των Κομμουνιστών", 1944,
2. Ξ. Π. Παπαλεξάνδρου "Ο ήρως βασιλεύς", 1947,
3. Ι. Πανουτσόπουλου "Μια σελίς από την δράσιν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στον Μωρηά", 1949,
4. "Τον καιρό του ΟΧΙ", 1952,
5. "Προδοτική δράσις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατά την Κατοχή".
1944-1952ADM479.01
Νομαρχία Κορινθίας (σύμμεικτη συλλογή) (Κ116δ)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων:
1. Είκοσι τέσσερις (24) φωτογραφίες Σχεδίου Μάρσαλ και
2. Ευχαριστήριο έγγραφο της Κυβέρνησης της Ν. Ζηλανδίας
1940-1950ADM415.06
Δήμος Πειραιά (συλλογή) (Κ116ε)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων:
1. Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά της ΙΔ' Συνεδρίας της 02.12.1946,
2. Απόσπασμα Πρακτικών της Κ' Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά της 21.01.1947,
3-4. Έγγραφα Δήμου Πειραιά.
1946-1948ADM480.01
Ταμείο Υδραυλικών Έργων (συλλογή) (Κ67γ)Μικρά συλλογή εκ νεωτέρων εγγράφων Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας. Ταμείο Υδραυλικών Έργων, χρήσης 1940-1941.1940-1941ADM475.01
Κεντρικό Ταμείο του Βασίλειου της Ελλάδας (Κ208)Φάκελος περιέχων λυτά φύλλα, δίφυλλα, επιτροπικές διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών και σελίδες πρωτοκόλλου του Κεντρικού Ταμείου του Βασιλείου της Ελλάδος.
1833-1925ADM415.09
Υπουργείου Παιδείας, κληροδοτήματα (Κ219)
Παράρτημα του Α' τόμου του Μητρώου των υπαγομένων στο Υπουργείο Παιδείας κληροδοτημάτων. Εκθέσεις διαχείρισης των διαφόρων κληροδοτημάτων, Αθήναι 1930 (έκδοση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τμήμα Κληροδοτημάτων).
1930ADM482.01
Πταισματοδικείο Γρεβενών (Κ232)
Δικαιοπρακτικά έγγραφα και ακριβές αντίγραφο Πρακτικών Συνεδρίασης του Πταισματοδικείου Γρεβενών.
1886-1914ADM481.01
Διοικητική Αστυνομία Αθηνών & Πειραιά (Κ257)
Έγγραφο της Δ/νσης της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς προς τον Κων/νο Αντωνίου Δημητρίου.
1897ADM483.03
Υπουργείο Δικαιοσύνης (συλλογή) (Κ260)Συλλογή εγγράφων Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1937-1943ADM147.05
Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας (αρχείο) (Κ281)
Υλικό από το αρχείο Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας και βιβλίο πρωτοκόλλου Κοινότητας Δοκιμίου Τριχωνίδας.
1948-1955ADM485.01
Εγκύκλιοι Υπουργείων (συλλογή) (Κ282)
Συλλογή εγκυκλίων διαφόρων Υπουργείων (Υπουργείο Στρατιωτικών, Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργείο Εμπορικής Πρόνοιας. Περιλαμβάνεται και προαπαγανδιστικό έντυπο για το τείχος του Βερολίνου με τον τίτλο "Βερολίνο".
1947- 1963ADM415.07
"Φρουραρχείον Θεσσαλονίκης. Κατάστασις της δυνάμεως των Αξιωματικών της Εθνικής Αμύνης" (Κ284)
Κ 284 Φάκελος με ένδειξη: Φρουραρχείον Θεσσαλονίκης. Κατάστασις της δυνάμεως των Αξιωματικών της Εθνικής Αμύνης1916ADM486.01
Υπουργείο Παιδείας (συλλογή) (Κ299)Συλλογή εγγράφων διοικητικής αλληλογραφίας του Υπουργείου Παιδείας.
1920-1962ADM487.01
"Στρατιωτικών Σχολείον των Ευελπίδων. Ονομαστικός κατάλογος των Ευελπίδων μαθητών κατά τάξεις"(Κ263)"Στρατιωτικών Σχολείον των Ευελπίδων. Ονομαστικός κατάλογος των Ευελπίδων μαθητών κατά τάξεις" (υπογράφει ο Δ/ντής Νικ. Ζορμπάς).31/08/1902ADM484.01
Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ (αρχείο) (Κ307)
Αρχείο Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ.
Πέντε τμήματα.
Σειρά 1: Τμήμα Α΄ Διορισμοί-Παραιτήσεις
Σειρά 2: Τμήμα Β΄: Προαγωγές
Σειρά 3: Τμήμα Γ΄: Μεταθέσεις-Αποσπάσεις-Μετατάξεις
Σειρά 4: Τμήμα Δ΄: Αιτήσεις ακυρώσεως-Διοικητικά Εφετεία
Σειρά 5: Τμήμα Ε΄: Υπηρεσιακά ζητήματα εποπτικού προσωπικού-Άδειες
1946-1988ADM007.01
Φραγκίσκος, Αντώνιος (συλλογή) (Κ334α)
Χειρόγραφο με την επιγραφή στο φύλλο της στάχωσης "1866 α-3 ευρετήριο Υπουργείου Εσωτερικών".

ADM033.16
Δ/νση Ασφάλειας Αττκής. Υποδ/νση Δίωξης Οικ/κων Εγκλημάτων & Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας (σύμμεικτη συλλογή) (Κ341)Πενήντα πέντε (55) διάφορα χειρόγραφα και άλλα έντυπα έγγραφα.
ADM415.08
Κοινότητα Ύδρας (Κ355)
Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας. Κάθε σελίδα περιλαμβάνει 8 στήλες: αύξων αριθμός καταγραφής, αριθμός που φέρει το έγγραφο, μήνας, ημέρα, έτος, τόπος, αποστολέας και περιεχόμενο.
1821-1827ADM488.01
Κεντρικό Οπλοστάσιο Ναυπλίου (Κ36δ)Οικονομικό βιβλίο του Κεντρικού Οπλοστασίου στο Ναύπλιο (1849).1849ADM414.01
Οικονομική έκθεση του έτους 1851 (Κ36ε)"Έκθεσις επί συγκεντρώσεως των λογαριασμών του κράτους δια το 1851".1851ADM415.02
1 to 10 (32)