Ψηφιακή πύλη υδατοσήμων


YDATOSHMA
Τα υδατόσημα είναι απλά ή ιδιαιτέρως πολύπλοκα σχέδια, που συνοδεύουν τα κείμενα των ιστορικών εγγράφων αποτελώντας αναπόσπαστο στοιχείο του χάρτινου υποστρώματος τους, ενώ παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την προέλευση, την χρονολογία κατασκευής και την ποιότητα του χαρτιού.
Η ψηφιακή πύλη των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς συγκεντρώνει και παρουσιάζει μια πληθώρα υδατοσήμων από τα αρχεία της προεπαναστατικής περιόδου καθώς και των περιόδων Αγώνος και Ι. Καποδίστρια, τα οποία πλαισιώνονται από λεπτομερή τεκμηρίωση σύμφωνα με το πρότυπο IPH (International Association of Paper Historians).

Η πύλη παρέχει στους χρήστες ένα εύρος δυνατοτήτων περιήγησης.
Συγκεκριμένα, προσφέρει:
• καθολική επισκόπηση των ευρύτερων κατηγοριών,
πλοήγηση σε πιο ειδικές ή γενικές κατηγορίες από την εκάστοτε τρέχουσα,
αναζήτηση με προτάσεις κατά την πληκτρολόγηση και φίλτρα εστίασης σε υποσύνολα της συλλογής.

Για κάθε υδατόσημο που εντοπίζει ένας χρήστης παρέχονται οι εξής πληροφορίες: κωδικός αναφοράς, μοτίβο, διαστάσεις, ταξινόμηση κατά IPH, χαρτόμυλος, κατασκευαστής χαρτιού, πηγή, ημερομηνία και χρονολογία χρήσης.

Το Δεκέμβριο του 2018, η Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο: "Ιστορίες του χαρτιού στον ψηφιακό κόσμο - Tα υδατόσημα των Γενικών Αρχείων του Κράτους", κατά την οποία παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη που δημιουργήθηκε πιλοτικά από την ίδια την Υπηρεσία. 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ: Αφίσα Δελτίο Τύπου / Πρόσκληση Πρόγραμμα 

Η ψηφιακή πύλη υδατοσήμων βρίσκεται υπό κατασκευή και θα είναι σύντομα διαθέσιμη.