Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.)

Η Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτήριο στο Ψυχικό.

  KTHRIO KY GAK   Zoggolopoulos

Το έτος 2014, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) συμπλήρωσαν έναν αιώνα από την ίδρυσή τους, έχοντας διανύσει μια μακρά ιστορική διαδρομή αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς.
Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Εφαρμόζοντας την πολιτική της εξωστρέφειας η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) των Γ.Α.Κ, αξιοποιώντας το σύγχρονο κτήριό της, πρωτοστατεί σε μία σειρά επιστημονικών και πολιτιστικών δράσεων, ανοίγοντας διάπλατα τις πύλες των Γ.Α.Κ στο κοινό με τη διοργάνωση πρωτότυπων εκθέσεων, προβολές σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού, συμμετοχές σε πρωτοποριακές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Δείτε εδώ συνοπτικά μερικές από τις δράσεις μας!

Η Κεντρική Υπηρεσία πραγματοποιεί μία σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων  προσαρμοσμένα στην ηλικία και τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν εργαστήρια, εκθέσεις αρχειακού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, μέσω των οποίων εξοικειώνονται οι χρήστες με σημαντικά γεγονότα της ιστορίας.


Διοικητική Δομή Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.):


Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, με Προϊστάμενο το Γενικό Διευθυντή (Γ.Δ.) των Γ.Α.Κ.

Είναι αρμόδια για την εποπτεία και το συντο­νισμό των επιμέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, και τη λήψη κάθε είδους μέτρου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Οργανόγραμμα Γ.Α.Κ.

Η Γενική Διεύθυνση των Γ.Α.Κ. αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων

β) Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοι­νωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης αρχείων

γ) Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών

δ) Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.), στην οποία υπάγονται τα επιμέρους τμήματα των Π.Υ. των Γ.Α.Κ.

ε) Διεύθυνση Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, στο οποίο υπάγεται το Τμήμα Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (Α.Χ.Α.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4109/2013 (Α΄ 176)

στ) Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Αρχεία Κέρκυρας, στην οποία υπάγεται και το Αρχειοφυλακείο Παξών, όπως μετονο­μάζεται εφεξής το «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Παξών» με έδρα τους Παξούς

ζ) Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου.