Περιφερειακές Υπηρεσίες

GAK KERKYRAS  GAK YDRAS   GAK MESSHNIAS

Σύμφωνα με το Ν.4610/2019 (άρθρο 174) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) -3 Διευθύνσεις, 54 Τμήματα και 7 Αρχειοφυλακεία- λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.) της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. Προσφέρουν ουσιαστικό έργο στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούνται. 

Η δράση τους είναι πολύ σημαντική τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, όσο και για την προβολή της τοπικής κοινωνίας μέσω της ανάδειξης των αρχειακών συλλογών τους.     

Ειδικότερα:
1. επισημαίνουν, καταγράφουν, ταξινομούν και καταλογογραφούν αρχεία δημόσια και ιδιωτικά. Δημοσιεύουν τους καταλόγους σε ειδικές αρχειακές εκδόσεις ή σε ηλεκτρονική μορφή.
2. εξυπηρετούν τους πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υπηρεσίες, που αναζητούν συμβόλαια, ληξιαρχικές πράξεις και άλλα δημόσια έγγραφα.
3. προσπαθούν να συντηρήσουν και να διασώσουν σπάνια και πολύτιμα για την ιστορία του τόπου τεκμήρια.
4. διαμορφώνουν κατάλληλες συνθήκες με βάση το αρχειακό υλικό για την ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας στον εκάστοτε Νομό.
5. εξυπηρετούν τους ερευνητές, επιστήμονες, ιστορικούς, και όχι μόνο, με το να τους διαθέτουν το πρωτογενές υλικό των αρχειακών ενοτήτων της και τους καταλόγους αρχείων που έχουν συνταχθεί, ενισχύοντας με κάθε δυνατό τρόπο έρευνες και μελέτες της τοπικής ιστορίας.
6. αξιοποιούν το αρχειακό υλικό και οργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις, φέρνοντας σε επαφή μαθητές και πηγές τοπικής ιστορίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συλλογές και τις δράσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., επισκεφτείτε τις κατά τόπους ιστοσελίδες.