«Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέσα από τα αρχεία»


Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcasts «λέγειν & ιστορείν» φιλοξενείται η ερευνήτρια οικονομικής και ναυτιλιακής ιστορίας Δρ. Κατερίνα Γαλάνη.

Η συζήτηση με την ιστορικό αναπτύσσεται γύρω από την πρόσφατη ιστορική έρευνα για τον Αγώνα στη θάλασσα και ξεδιπλώνει τον πλούτο του αρχειακού υλικού. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην έρευνα και τη μεθοδολογία της, στα τεκμήρια που αξιοποιήθηκαν, στις εκπλήξεις που επεφύλασσαν τα αρχεία αλλά και στα χρήσιμα συμπεράσματα που προέκυψαν σχετικά με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του ναυτικού αγώνα.

Μπορείτε να ακούσετε ή/και να κατεβάσετε το podcast στο Spotify.