Εκδηλώσεις Περιφερειακών Υπηρεσιών

Δείγματα Μουσείου Βρελλή

Ημερομηνία
19.12.2018 12:00pm - 1:00pm
Τοποθεσία

Περιγραφή

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΚΕΡΙΝΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ